У журналі Journal of Diabetes and its Complications опублікована стаття, співавтором якої є працівник Національної медичної Академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Йдеться про завідувача кафедри діабетології Інституту сімейної медицини чл.-кор. НАМН України, проф. Б. Маньковського.

У статті представлені результати аналізу ґрунтовного багатовекторного дослідження, проведеного в багатьох країнах. Проаналізовано клінічні та лабораторні предиктори ефективності лікування хворих із симптоматичною діабетичною полінейропатією. Ці результати важливі для вибору оптимальних підходів щодо терапії нейропатії у хворих на цукровий діабет.

Публікації в міжнародних спеціалізованих виданнях – важлива складова професійного розвитку науковця. Провідні фахові журнали належать до престижних наукометричних баз , які мають суворі правила рецензування матеріалів та публікують лише найновішу та найцікавішу інформацію, – Web of Science, Scopus, Pubmed.

Journal of Diabetes and its Complications видає одне з найбільших професійних видавництв Elsevier, та є одним із найбільш авторитетних видань у сфері клінічної діабетології, має високий impact factor (понад 3). Статті, надіслані для розгляду редакційної колегії, піддаються дуже серйозному «сліпому» рецензуванню.

Участь представника кафедри діабетології в такому науковому проекті, зокрема публікація результатів дослідження у складі престижного й авторитетного колективу авторів, сприятиме подальшому підвищенню міжнародного статусу Академії загалом та українських науковців зокрема не лише в Україні, а й далеко за її межами.