03 липня 2017 року в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика відбулося третє засідання Апробаційної ради (голова – д.м.н, проф. Н. Свиридова, секретар – д.м.н., доц. В. Ткаченко), створеної при спеціалізованій вченій раді Д.26.613.06 за такими спеціальностями, як: 14.1.02 «Внутрішні хвороби» та 14.01.38 «Загальна практика – сімейна медицина» (голова – д.м.н, проф. О. Шекера, секретар – к.м.н., доц. Г. Чуприна).

Згідно з порядком денним присутні розглянули дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук асистента кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Академії І. Якубовської тему: «Особливості перебігу, лікування та профілактики хронічних захворювань міліарної системи на тлі ожиріння» за спеціальністю 14.01.38 – «Загальна практика – сімейна медицина».

Науковим керівником роботи стала д.м.н, проф. Л. Матюха, завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П. Л. Шупика.

Рецензентами виступили:

Л. Хіміон – д.м.н, проф., завідувач кафедри сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика;

Л. Стаднюк, д.м.н, проф., завідувач кафедри терапії і геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика.

Після обговорення зазначених у порядку денному питань члени Ради одностайно схвалили висновок щодо вдалого завершення апробаційного захисту. Також, усунувши зауваження рецензентів та членів апробаційної ради, створеної при спеціалізованій вченій раді Д.26.613.06 за спеціальностями 14.1.02 «Внутрішні хвороби» та 14.01.38 «Загальна практика – сімейна медицина» щодо поданих дисертаційних робіт, рекомендували їх на офіційний розгляд та захист до спеціалізованої вченої ради Д.26.613.06.