03 – 05 червня 2017 року на кафедрі іноземних мов факультету підвищення кваліфікації викладачів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика відбулися вступні іспити з англійської, німецької та французької мов до аспірантури на очну – денну, вечірню, та заочну форми навчання. Урочисте відкриття минуло за участю декана факультету д.біол.н. Л. Бабінцевої, завідувача кафедри іноземних мов доц. Л. Лічман та науково-педагогічних працівників: доц. М. Гусар, к.пед.н. Л. Михайленко і Т. Пилип.

Цього року іспит складали абітурієнти, які вступають до аспірантури за такими медичними та фармацевтичними спеціальностями, як: хірургія, акушерство та гінекологія, нейрохірургія, стоматологія, офтальмологія, психіатрія, педіатрія, урологія, нервові хвороби, анестезіологія та інтенсивна терапія, загальна практика – сімейна медицина, медична та біологічна інформатика та кібернетика, судова медицина, гематологія та трансфузіологія, медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія, нефрологія, патологічна анатомія, променева діагностика та променева терапія, технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, серцево-судинна хірургія.

Підсумовуючи результати іспиту, проректор з наукової роботи проф. Н. Савичук привітала абітурієнтів із його успішним складанням та побажала натхнення і наполегливості в набутті освітньо-наукового рівня вищої освіти на кафедрах Академії.