Враховуючи інтеграцію навчального процесу, що проводить Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, в європейську систему освіти, 23 червня 2017 року на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії інтерни другого року навчання склали завершальний випускний іспит за системою OSCE (обֹ’єктивний структурований клінічний іспит).

Сьогодні такий тип оцінювання знань використовують у Великій Британії, США та Канаді. Це стандартний метод визначення компетентності та клінічних навичок слухачів.

Основна структура OSCE – це система «оцінювальних станцій», де екзаменатори, використовуючи раніше визначені критерії правильних відповідей, визначають діапазон практичних і клінічних навичок студента.

Від моменту запровадження такої системи в Європі, Канаді та США як спосіб оцінки, OSCE став стандартним методом іспиту як студентів, так і аспірантів. Він виявився настільки ефективним, що нині його застосовують у різних дисциплінах, таких як: внутрішні хвороби, хірургія, анестезіологія, акушерство, стоматологія, медсестринська справа, фармація, юриспруденція.

OSCE оцінює компетентність учнів шляхом об’єктивного тестування за допомогою прямого спостереження. Процес складається з декількох «станцій», за допомогою яких виконують безліч клінічних завдань протягом певного періоду часу, демонструючи компетентність навичок.

Перевагами OSCE, крім його універсальності, є об’єктивність і легко запам’ятовуваність.

До переваг OSCE слід віднести ще й те, що знання і практичні навички слухача перевіряють не двоє-троє екзаменаторів, а команда експертів, які відповідають за різні «станції» іспиту.

За проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту інтернів другого року навчання оцінювали на 10-ти «станціях», що дало змогу охопити найважливіші тематики анестезіології та інтенсивної терапії.

На кожну «станцію» виділяли обмежену кількість час (5 хв), по закінченні якого випробуваний переходив на наступний рівень.

Під час іспиту кожен інтерн відповідав у середньому на 80–100 питань і виконував практичні завдання. Питання і завдання розробили викладачі кафедри таким чином, що вимагали цілком конкретної і короткої відповіді й охоплювали більшу частину курсу анестезіології та інтенсивної терапії.

З точки зору викладачів кафедри таку систему оцінки знань слід ширше запроваджувати в навчальний процес і використовувати не лише як завершальний, а й проміжний іспит за окремими тематиками.

Відеопосилання іспиті: https://youtu.be/rP1B4N-LQfo.