У Законі України «Про вищу освіту» чітко визначено, що вищі навчальні заклади зобов’язані мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 2015 року довела дієвість ефективної системи управління якістю (СУЯ) шляхом впровадження вимог стандарту ISO 9001:2015 та відповідної сертифікації у всесвітньо відомому експертному органі.

Зазначимо, що наявність сертифікованої СУЯ вказує на гарантію якості освітнього процесу для потенційних споживачів освітніх послуг, є основою конкурентної переваги ВНЗ, що забезпечить закладу стабільне економічне становище.

У межах вимог стандарту ISO 9001:2015, що підкреслює важливість забезпечення компетентності персоналу щодо питань якості, адміністрація Академії ухвалила рішення про рівень відповідної підготовки науково-педагогічного й адміністративного персоналу.

Кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права підготувала й затвердила програму циклу ТУ «Удосконалення системи управління якістю вищого медичного навчального закладу» й започаткувала низку циклів, що сприятимуть підвищенню кваліфікації з питань якості керівників різного рівня.

У травні 2017 року відбулися перші заняття за програмою. Основними лекторами циклу виступили завідувач кафедри, д.м.н., проф. В. Краснов та учений секретар Академії, д.м.н., доц. В. Горачук. Куратором циклу стала професор кафедри, д.філос.н., проф. О. Уваркіна. Формування у слухачів практичних навичок правового та психологічного напрямів у контексті управління ризиками та проектного менеджменту забезпечували науково-педагогічні працівники кафедри Л. Юрковська (юрист) та Л. П’янківська (психолог).

Понад 20 керівників структурних підрозділів Академії – завідувачі кафедр, директори інститутів та декани факультетів – протягом навчальних занять мали змогу ознайомитися з особливостями системи управління якістю в медичному ВНЗ, основними напрямами стратегічного менеджменту й планування; механізмами забезпечення якості освітньої, наукової та медичної діяльності; практичними особливостями стандартизації й сертифікації СУЯ; механізмами управління якістю; окремими методами кваліметрії, аудиту, управління ризиками та проектного менеджменту.

Завершився цикл ТУ 20 червня урочистим врученням за участю проректора з науково-педагогічної роботи, д.м.н., проф. О. Толстанова перших для Академії посвідчень про підвищення кваліфікації з тематики щодо удосконалення системи управління якістю вищого медичного навчального закладу. Він зазначив, що проведення подібних заходів забезпечує опанування керівниками структурних підрозділів Академії нових управлінських компетентностей, які сприяють оптимізації процесів подальшого впровадження вимог ISO 9001:2015 у роботу кафедр, факультетів, інститутів Академії.

Адміністрація НМАПО імені П. Л. Шупика акцентує на важливості розвитку культури якості й досягнення нею нового рівня, а також значну увагу приділяє розгляду керівниками процесів управління шляхом постійного удосконалення.