З 22 травня по 2 червня 2017 року на кафедрі медичної та лабораторної генетики тривав цикл тематичного удосконалення «Актуальні проблеми медичної генетики» для викладачів вищих медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти та наукових співробітників.

Нові знання отримували 15 слухачів – викладачі клінічних кафедр Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Оновлена програма циклу стосувалася таких тем: наукове підґрунтя генетики як навчальної дисципліни для формування мислення і практичної діяльності лікаря-генетика, лікаря-лаборанта-генетика та спеціаліста з вищою немедичною освітою; законодавчі, науково-організаційні та нормативно-правові основи медико-генетичного забезпечення в Україні; актуальні проблеми клінічної генетики в сучасних умовах; сучасні методи діагностики генетики людини та можливості терапії та профілактики спадкових хвороб.

Методичний рівень лекційних та семінарських занять був високий. Особливу увагу слухачів привернули лекції з фармако-, онко- й імуногенетики, а також із питань етики й деонтології в генетиці.

Усі слухачі успішно склали залік та отримали посвідчення встановленого зразка.