14 червня 2017 року в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика відбулося чергове засідання вченої ради.

На початку засідання голова вченої ради ректор акад. НАМН України, проф. Ю. Вороненко привітав членів вченої ради та колективи структурних підрозділів Академії з Днем медичного працівника і вручив нагороди кращим співробітникам з нагоди професійного свята.

Також голова вченої ради урочисто вручив дипломи докторів наук доцентам: кафедри управління охороною здоров’я В. Бугру, кафедри неврології №1 М. Тріщинській та Т. Насоновій, а також атестат про вчене звання доцента асистенту кафедри офтальмології д.м.н. О. Петренко.

Відповідно до порядку денного учасники зібрання заслухали інформацію про роботу двох постійно діючих комісій вченої ради: з клінічної роботи, яку представила  голова комісії, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи проф. Р. Моісеєнко та з  правових питань і регламенту діяльності, з якою ознайомив присутніх голова комісії, проректор з науково-педагогічної роботи проф. О. Толстанов.

Члени вченої ради ухвалили звіт завідувача кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків за 2014–2017 рр. проф. І. Козярін. А ректор Академії  проф. Ю. Вороненко нагородив його Подякою ректора НМАПО імені П. Л. Шупика за тривалу і плідну роботу.

Рішенням вченої ради обрано на посади: декана педіатричного факультету – проф. М. Маменко, завідувача кафедри акушерства, гінекології та медицини плода – проф. С. Жук, професора кафедри нейрохірургії – д.м.н., доц. Ю. Педаченка,  професора кафедри стоматології – д.м.н., доц. О. Тимофєєва.    

Члени вченої ради затвердили індивідуальні плани наукових робіт здобувачів наукових ступенів доктора медичних наук: докторанту кафедри управління охороною здоров’я В. Кравченку за спеціальністю 14.02.03 «Соціальна медицина» та здобувачу кафедри акушерства, гінекології та перинатології О. Мельник за спеціальністю 14.01.01 «Акушерство та гінекологія».

Відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту» та п. 4 розділу V Статуту НМАПО імені П. Л. Шупика вчена рада розглянула питання щодо утворення наглядової ради в Академії, запропонувала її кількісний та персональний склад і ухвалила рішення порушити клопотання перед МОЗ України щодо його затвердження після отримання погодження увійти до складу запропонованих членів наглядової ради.

На виконання рішення вченої ради від 12.04.17 р. (протокол № 4) вчена рада затвердила Програму розвитку НМАПО імені П. Л. Шупика на 2017–2020 рр., відповідно до Стратегії розвитку Академії, ухваленій згідно з вимогами стандартів ISO 9001:2015 до системи управління якістю.

Проректор з наукової роботи професор  Н. Савичук представила на розгляд вченої ради План науково-дослідних робіт  на 2018 рік за рахунок коштів державного бюджету України за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, що одностайно затвердила вчена рада після обговорення.

Надалі вчена рада затвердила теми ініціативно-пошукових науково- дослідних робіт кафедр Академії, започаткувала своїм рішенням провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» зі збільшенням обсягу ліцензування (15 осіб),  затвердила рішення вчених рад факультетів та навчально-наукових інститутів щодо присвоєння освітньо-кваліфікаційного  рівня магістра  магістрантам Академії, надала рекомендації на навчання в клінічній ординатурі 56 лікарям-інтернам та навчання в клінічній ординатурі – 27 лікарям-інтернам та клінічним ординаторам і розглянула інші питання у «Різному» з поточної діяльності Академії.

Наступне засідання вченої ради відбудеться 13 вересня 2017 року.