14 червня 2017 року відбулося останнє перед періодом відпусток засідання комісії вченої ради з наукової роботи та інноваційної діяльності Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. Захід традиційно відкрила голова комісії проф. Н. Савичук та ознайомила присутніх із порядком денним.

Спочатку присутні заслухали звіт про роботу Комісії з біоетики 2016 року та першої половини 2017-го й перспективи її розвитку. Доповідала голова комісії проф. С. Пустовіт. В обговоренні брали участь доц. В. Горачук, член-кор. НАМН України, проф. Н. Харченко, проф. В. Мішалов, проф. І. Зозуля, проф. О. Вєсова. Члени комісії визнали роботу комісії задовільною.

Завідувач відділу аспірантури, магістратури і клінічної ординатури О. Вишнякова поінформувала присутніх про співпрацю кафедр Академії з іншими установами/ закладами (за договорами); про результати державної атестації клінічних ординаторів та державний розподіл випускників клінічної ординатури 2017 року в НМАПО імені П. Л. Шупика та про розклад вступних іспитів до аспірантури й клінічної ординатуру 2017-го.

Провідний фахівець відділу науки О. Рачинська доповіла про формування заявки на проведення науково-медичних форумів інститутами та факультетами НМАПО імені П. Л. Шупика на включення до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуть 2018 року» з нагоди 100-річчя Академії. Сьогодні науково-педагогічні працівники закладу запланували п’ять симпозіумів, конгрес та 32 науково-практичні конференції з міжнародною участю. Також О. Рачинська наголосила, що термін подання заявок на проведення форумів продовжили до вересня 2017-го.

Відповідальні виконавці бюджетних НДР коротко поінформували присутніх про результати виконання науково-дослідних робіт у ІІ кварталі 2017 року.

Завідувач патентно-ліцензійного відділу Л. Кравчук наголосила відповідальним виконавцям бюджетних НДР, що термін подання заявок на отримання патентів завершується 30 червня 2017 року.

Наступним питанням став розгляд матеріалів наукової продукції та планування науково-дослідних робіт, які подали кафедри до розгляду на вченій раді. Матеріали представила учений секретар д.м.н., доц. В. Горачук.

Завідувач кафедри управління охороною здоров’я професор В. Михальчук представив на розгляд комісії навчальний план і програму підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії (кандидата науки) в аспірантурі за спеціальністю 14.02.03 – «соціальна медицина».

Останнім питанням було обговорення пропозицій щодо планування наукових робіт за державним замовленням за пріоритетними напрямами розвитку науки й техніки на 2018 рік. В обговоренні взяли участь проф. І. Зозуля, доц. В. Горачук, член-кор. НАМН України проф. Н. Харченко, проф. В. Сморжевський, проф. В. Мішалов, проф. Н. Ветютнева, проф. О. Мінцер, проф. І. Козярін, проф. О. Івахно, проф. Т. Марушко.

На заході були присутні 32 учасники. Наступне засідання відбудеться у вересні 2017 року.