Друк 

Непересічною подією для кафедри функціональної діагностики стала презентація третього видання навчального посібника «Основи електрокардіографії», що відбулася 19 травня в переповненому залі Національного музею медицини України. У святі взяли участь близько 70 лікарів функціональної діагностики й кардіологів, зокрема викладачі та клінічні ординатори кафедри, а також слухачі з різних регіонів України, які навчаються на кафедрі на передатестаційному й циклі тематичного удосконалення з ехокардіографії.

У вступному слові завідувач кафедри проф. О. Жарінов зазначив, що електрокардіографія – це найдавніший з існуючих методів інструментальної діагностики серцевих хвороб. Це один із небагатьох методів діагностики, які існують і не втрачають свого значення більш ніж століття, залишаючись одним із доступних знарядь в арсеналі кардіолога, терапевта, лікаря функціональної діагностики, сімейного лікаря. За більш ніж чверть століття в Україні не з’явилося жодного повноцінного керівництва для лікарів з електрокардіографії. Книги, за якими в нашій країні раніше навчалася більшість кардіологів і лікарів функціональної діагностики, вже не відповідають рівню знань і завданням сучасної медичної практики. Саме з огляду на це, колектив кафедри підготував третє, суттєво доповнене й перероблене видання посібника «Основи електрокардіографії» (редактори – О.Й. Жарінов і В.О. Куць). Під час підготовки книги використані найновіші світові керівництва з електрокардіографії й аритмології, міжнародні настанови з діагностики та лікування найпоширеніших хвороб серця. Посібник наповнений оригінальним ілюстративним матеріалом.

Із привітанням до співробітників кафедри і лікарів – учасників презентації, звернулася декан терапевтичного факультету доц. С. Кушніренко, яка відзначила важливість освітньої роботи, здійснюваної кафедрою як опорною в Україні за спеціальністю «Функціональна діагностика». Активна видавнича діяльність кафедри, значна кількість і якісне проведення науково-практичних конференцій, активна підготовка науково-педагогічних кадрів є важливими складовими її авторитету в середовищі профільних кафедр і серед лікарів різних спеціальностей. Важливим безпосереднім завданням, яке успішно вирішує кафедра, є видання національного підручника «Функціональна діагностика», поданого на затвердження до ЦМК МОЗ України.

Видання посібника «Основи електрокардіографії» здійснене за підтримки представництва в Україні фармацевтичної компанії Sun Pharma. У презентації взяв участь керівник цієї компанії Алок Батра. Він наголосив, що підтримка наукових і освітніх проектів протягом багатьох років є важливим напрямом діяльності, запорукою успішної співпраці компанії з практичними лікарями.

У рамках презентації професор О. Жарінов виступив із доповіддю «Методи оцінки серцево-судинного ризику в пацієнтів з артеріальною гіпертензією». Після цього всі учасники презентації оглянули експозиції Музею медицини. Наприкінці кожному з присутніх лікарів подарували книги, підписані авторами.

Новини   Наука