15 травня 2017 року відбулося чергове засідання комісії вченої ради з наукової роботи та інноваційної діяльності. Відкрила засідання голова комісії проф. Н. Савичук та ознайомила присутніх із порядком денним.

Першим питанням було виконання наказу МОН України від 14.07.2015 р. № 758 «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів». Наталія Олегівна наголосила на обов’язковій перевірці дисертаційних робіт та наукової продукції на наявність плагіату. Учені секретарі спеціалізованих вчених рад проінформували присутніх про дотримання вимог щодо оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів. Під час надання документів у спецраду обов’язковою є наявність довідки про антиплагіат. Н. Савичук акцентувала увагу присутніх на потребі доведення до відома відділу науки повідомлення про засідання спеціалізованих вчених рад.

Проректор з наукової роботи проф. Н. Савичук доповіла про результати наукової та інноваційної діяльності НМАПО імені П. Л. Шупика 2016 року та перспективи розвитку 2017-го, а саме: результати виконання зведеного плану науково-дослідних робіт; наукові школи НМАПО імені П. Л. Шупика; створення наукометричних портретів учених Академії; наукова продукція; впровадження результатів наукової діяльності; діяльність редакцій наукових та науково-практичних періодичних видань; наукові форуми, організовані та проведені НМАПО імені П. Л. Шупика 2016 року; пропозиції про підвищення якості наукової та інноваційної діяльності. Члени комісії ухвалили та рекомендували звіт на розгляд вченої ради. В обговоренні виступили професори О. Мінцер, І. Дзюблик.

Наступним питанням був розгляд матеріалів наукової продукції та планування науково-дослідних робіт, які подали кафедри до розгляду на вченій раді. Матеріали представила учений секретар д.м.н., доц. В. Горачук.

Завідувач відділу аспірантури, магістратури і клінічної ординатури О. Вишнякова проінформувала присутніх про розгляд плану проведення вступних іспитів до клінічної ординатури, аспірантури; аналіз пропозицій від Академії до державного замовлення на навчання в магістратурі, аспірантурі, клінічній ординатурі на 2018 рік (бюджет, контракт); розгляд пропозицій до плану та розкладу атестації клінічних ординаторів та магістрів; планування та проведення кандидатських іспитів у червні 2018 року.

На засіданні були присутні 38 учасників.