17 травня 2017 року в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика відбулося чергове засідання вченої ради.

На початку засідання голова вченої ради ректор академік НАМН України професор Ю. Вороненко вручив диплом доктора медичних наук доценту кафедри стоматології К. Лихоті, який захистив докторську дисертацію на тему «Клініко-лабораторне обґрунтування комплексного лікування та профілактики сагітальних зубощелепних аномалій» за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія».

Відповідно до порядку денного проректор з наукової роботи професор Н. Савичук доповіла про результати наукової та інноваційної діяльності Академії 2016 року. За результатами обговорення звіту вчена рада одноголосно прийняла рішення щодо напрямів розвитку наукової діяльності Академії 2017-го.

Надалі голова студентської ради Ю. Перекопайко проінформував вчену раду про діяльність студентського самоврядування 2017 року та визначив основні завдання з покращення роботи, схвалені вченою радою.

Голова постійно діючої кадрової комісії вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика перший проректор чл.-кор. НАМН України професор Ю. Вдовиченко ознайомив присутніх із підсумками роботи комісії в 2016–2017 рр.

Члени вченої ради заслухали й ухвалили звіт завідувача кафедри медичної та лабораторної генетики чл.-кор. НАМН України професора Н. Горовенко за 2010–2016 рр.

Рішенням вченої ради обрано на посади завідувачів кафедр: акушерства, гінекології та репродуктології – чл.-кор. НАМН України професора В. Камінського, нефрології і нирково-замісної терапії – професора Д. Іванова, хірургії та проктології – професора Я. Фелештинського.

Наприкінці було затверджено індивідуальні плани наукових робіт здобувачів наукових ступенів, розглянуті питання з розділу «Різне».

Наступне засідання вченої ради відбудеться 14 червня 2017 року.