15 березня 2017 року в адміністративному корпусі НМАПО імені П.Л. Шупика відбулося кардіологічне обстеження співробітників Академії. Ініціаторами акції були кафедри функціональної діагностики (завідувач – професор О.Й. Жарінов), кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій (завідувач – член-кореспондент НАМН України, професор Б.М. Тодуров), за сприяння базової установи обох кафедр - ДУ «Інститут серця МОЗ України». Ідея обстеження насамперед полягала у необхідності привернути увагу співробітників і громадськості до тих поширених серцево-судинних хвороб і станів, які характеризуються тривалим безсимптомним перебігом, але водночас можуть свідчити про потенційну загрозу для життя. Деякі з них, такі як гіпертонічна хвороба, електрокардіографічні синдроми та феномени, а також окремі порушення серцевого ритму та провідності можуть бути запідозрені або виявлені вже при скринінговому дослідженні. Відтак, обов’язковий обсяг обстеження включав вимірювання артеріального тиску, реєстрацію ЕКГ у 12 відведеннях і огляд кардіолога; за необхідності здійснювалося ехокардіографічне і допплерехокардіографічне дослідження.

Акція викликала значне зацікавлення співробітників, і протягом 15 хвилин після початку реєстрації в секторі з лікувальної роботи запланований обсяг обстежених був вичерпаний. Втім, реальна кількість обстежених виявилася значно більшою - усього протягом робочого дня було обстежено 53 особи. У 21 випадку були зареєстровані підвищені рівні артеріального тиску, і дані рекомендації щодо продовження обстеження та корекції лікування. У 10 випадках були дані за наявність стабільних форм ішемічної хвороби серця, в одному – вади серця. Крім того, у 4 обстежених була зареєстрована екстрасистолічна аритмія, в 1 – пароксизмальна тахікардія, в 4 – блокади ніжок пучка Гіса. В усіх випадках, коли це необхідно, подальше обстеження та лікування може здійснюватися на клінічних базах кафедр Академії.

Обидві кафедри щиро вдячні ректору НМАПО імені П.Л. Шупика, академіку НАМН України Ю.В. Вороненку, який підтримав проведення цієї акції.