Відбулась конференція трудового колективу медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. На порядку денному були питання щодо складу конференції трудового колективу факультету та вибори членів вченої ради факультету.

Конференцію відкрив декан факультету проф. В.В. Трохимчук, який запропонував обрати голову і секретаря конференції трудового колективу факультету. За пропозицією професорів Н.Г. Гойди, М.В. Голубчикова, І.В. Дзюблик запропоновано обрати головою конференції трудового колективу факультету професора В.В. Трохимчука, секретарем конференції трудового колективу факультету доцента В.Є. Буцьку.

Голова конференції, проф. В.В. Трохимчук надав інформацію щодо зміни делегатів конференції трудового колективу медико-профілактичного і фармацевтичного факультету. Наступні делегати звільнились з роботи в Академії:

- професор кафедри гігієни і екології людини А.А. Калашніков;

- професор кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології Г.М. Войтенко.

На зборах трудових колективів кафедр факультету вибрані делегати з числа працівників факультету НМАПО імені П.Л. Шупика:

- старший  викладач кафедри гігієни і екології людини Т.С. Оборонова;

- доцент кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології О.Г. Тимченко;

- старший  лаборант кафедри фармацевтичної технології і біофармації Н.В. Зубко.

Делегати конференції одноголосно вивели зі складу конференції делегатів, які звільнились з Академії, та доповнили склад делегатів трудового колективу факультету новими вибраними делегатами з числа працівників факультету НМАПО імені  П.Л.Шупика на зборах трудових колективів кафедр.

Голова конференції професор В.В. Трохимчук доповів вимоги Положення про вчену раду факультету про представництво у вченій раді медико-профілактичного і фармацевтичного факультету визначається за квотами:

- не менше 2 представників від наукових, науково-педагогічних працівників кожної кафедри факультету, що становить не менше 75% загального складу вченої ради факультету;

не менше 3 представників з числа осіб, які навчаються на факультеті, що становить не менше 10% загального складу вченої ради факультету;

не менше 3 представників інших працівників факультету, але не більше 15% загального складу вченої ради факультету.

На зборах трудових колективів кафедр обрані кандидати в члени Вченої ради факультету (протоколи додаються).

Головуючий повідомив, що наступні члени Вченої ради факультету звільнились з роботи в Академії:

- зав. кафедри гігієни і екології людини, професор М.Г. Проданчук;

- професор кафедри гігієни і екології людини А.А. Калашніков;

- професор кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології Г.М. Войтенко;

- доцент кафедри фармацевтичної технології і біофармації О.В. Моспанова.

На зборах трудових колективів кафедр факультету обрані кандидати в члени Вченої ради з числа працівників вказаних кафедр факультету:

- доцент кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків І.В. Хоменко;

- доцент кафедри гігієни і екології людини Л.М. Авраменко;

- доцент кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології О.Г. Тимченко;

- ст. лаборант кафедри фармацевтичної технології і біофармації Н.В. Зубко;

- ст. лаборант кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів Л.Ю. Оріховська;

- ст. лаборант кафедри мікробіології і епідеміології В.П. Прокопець.

Виступаючи професори І.В Дзюблик, І.П. Козярін, Д.В. Варивончик, підтримали рішення трудових колективів кафедр.

Головуючий запропонував визначитись з порядком голосування: відкритим або таємним голосуванням. Одноголосно прийнято рішення здійснити голосування відкритим голосуванням.

На конференції трудового колективу факультету одноголосно були виведені зі складу Вченої ради члени, які звільнились з НМАПО імені П.Л. Шупика, та обрані нові члени Вченої ради факультету.