Наприкінці 2016 року була підписана Угода за № 34/16/1121 про співпрацю між Національною медичною академію післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України та КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер", що дозволила розширити перелік клінічних баз, зокрема розташувавши на базі цього лікувального закладу кафедру хірургії та судинної хірургії з метою реалізації комплексної програми спільної діяльності.

Підписанню угоди передувала низка консультацій та оперативних нарад за участю завідувача кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика, д. мед. н., доцента Саволюка С.І. та головного лікаря КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер", к. мед. н. Зуба В.О., під час яких визначалися основні вектори та напрямки консультативної, лікувально-профілактичної, науково-дослідної та навчальної спільної роботи.

До підписання цієї угоди колектив кафедри за участю завідувача кафедри, д. мед. н., доцента Саволюка С.І., к. мед. н., доцента Лисенко В.М., асистентів Крестянова М.Ю. та Горбовця В.С. на базі КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер" провів низку підготовчих заходів, зокрема науково-практичну конференцію "Новітні технології в хірургії та гінекології" (7 жовтня 2016 року), майстер-клас, серію консультативних виїздів, під час яких були проведені складні оперативні втручання, в тому числі з лапароскопічного доступу, з приводу ургентних ускладнень абдомінальної онкологічної патології, та участь із спільними доповідями щодо переваг застосування зварювання біологічних тканин в онкохірургії за матеріалами хірургічних клінік кафедри та диспансеру 25 листопада 2016 року в Інституті Електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України на ХІ науково-практичній конференції "Зварювання та термічна обробка живих тканин: теорія, практика, перспективи".