Відбулося міжкафедральне засідання з попереднього розгляду кандидатської дисертації здобувача кафедри функціональної діагностики Іванюк Наталії Борисівни «Предиктори покращення систолічної функції лівого шлуночка та якості життя пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю після реваскуляризації міокарда» за спеціальністю 14.01.11 – «кардіологія» (науковий керівник – завідувач кафедри функціональної діагностики, професор Жарінов О.Й.). У засіданні взяли участь співробітники кафедр функціональної діагностики, кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій, анестезіології та інтенсивної терапії, терапії і геріатрії НМАПО імені П. Л. Шупика, а також базової установи – Інституту серця МОЗ України. Головою засідання був завідувач кафедри анестезіології і інтенсивної терапії, професор Лоскутов О.А., рецензентами – завідувач кафедри терапії і геріатрії, професор Стаднюк Л.А. та доцент кафедри функціональної діагностики Ткаченко Л.О.

У роботі, виконаній на кафедрі функціональної діагностики, проаналізовані результати аортокоронарного шунтування і стентування та проспективного спостереження у 148 пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією. Матеріал роботи зібраний на базі Інституту серця МОЗ України. Після жвавої дискусії учасники засідання позитивно оцінили роботу та ухвалили рішення щодо її подання в спеціалізовану вчену раду НМАПО ім. П.Л. Шупика за спеціальністю «кардіологія».