23 грудня 2016 року відповідно до наказу ректора НМАПО імені П.Л. Шупика № 4429 від 22.12.2016 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії відбулася попередня експертиза дисертації здобувача наукового ступеня доктора філософії (кандидат медичних наук) асистента кафедри Крестянова Миколи Юхимовича на тему: "Трансабдомінальна преперитонеальна безфіксаційна безшовна герніопластика пахвинних кил з використанням методу зварювання живих біологічних тканин" за спеціальністю 14.01.03 – Хірургія (науковий керівник – завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика, д. мед. н., доцент Саволюк С.І.).

Рецензентами було призначено: 1) Фелештинського Я.П. – д. мед. н., професора, Заслуженого лікаря України, завідувача кафедри хірургії та проктології; 2) Ходоса В.А. – д. мед. н., доцента кафедри хірургії та судинної хірургії.

В роботі семінару взяли участь співробітники кафедри хірургії та судинної хірургії та кафедр хірургічного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика та хірургічних відділень КМКЛ № 8.

Учасники міжкафедрального семінару постановили, що за актуальністю теми, обсягом проведених досліджень, викладеним у роботі матеріалом, обґрунтованістю та об’єктивністю висновків, науковій новизні та практичним значенням дисертаційна робота відповідає науковій спеціальності 14.01.03 ʺХірургіяʺ та може бути рекомендована до офіційного захисту у спеціалізованій вченій раді після усунення зауважень рецензентів та виправлення помилок.