Протягом 2016 року на кафедрі функціональної діагностики навчалося 11 іноземних клінічних ординаторів за спеціальністю «кардіологія» з 8 країн (Грузія, Азербайджан, Туркменістан, Туреччина, Ірак, Лівія, Пакістан, Камерун). Всі особи, які навчаються, закріплені за відділеннями клінічної бази кафедри – Інституту серця МОЗ України, де вони здійснюють курацію пацієнтів, беруть участь у виконанні функціональних досліджень та інтервенційних втручань (коронароангіографії та стентування вінцевих артерій). Іноземні ординатори виступили з доповідями під час підсумкового семінару з розбору рідкісних хвороб серця та цікавих клінічних випадків, який традиційно відбувся на кафедрі в грудні наприкінці 4-місячного циклу спеціалізації з функціональної діагностики. Зазначимо, що частина доповідей були зроблені англійською мовою.

В якості джерел рекомендованих для навчання іноземних ординаторів переважно використовуються англомовні керівництва з кардіології. Контроль теоретичних знань слухачів-іноземців з основних розділів навчальної програми здійснюється під час спеціальних семінарів-співбесід з участю завідувача та викладачів кафедри. Досвід підготовки іноземних ординаторів на кафедрі свідчить, що такі семінари є важливим елементом систематизації та контролю отриманих знань і їх доцільно проводити принаймні два рази на місяць. Кафедра розглядає підготовку іноземних клінічних ординаторів як один з пріоритетних напрямків своєї діяльності у 2017 році.