Завідувач відділу  

 

Дроздова Анна Олександрівна - к.фарм.н., доцент

Співробітники відділу:

Провідний інженер – Смаглюк Ольга Євгеніївна

Редактор – Дзісь Ірина Володимирівна

Відділ заснований у грудні 1989 р. Його першим завідувачем був к.мед.н., ст.н.с. Олександр Михайлович Макаренко. З 1995 р. відділ був приєднаний до Центральної науково-дослідної лабораторії академії. З 2014 року існує як самостійна структурна одиниця при ЦНДЛ.

За роки існування у відділі працювали наукові співробітники: С.Ф. Колмаков, І.В. Шеремет, Т.В. Гамза, Н.М. Щербакова, І.І.Кондрачук.

Відділ науково-медичної інформації працює відповідно до Типового Положення про відділ наукової медичної інформації НДІ та ВМЗ освіти МОЗ України (№ 88 від 16.04.99р.).

Положення про відділ науково-медич інформації.pdf

Основні завдання роботи:

  • формування науково-інформаційних ресурсів, організація їх ефективного використання, в першу чергу, в процесі науково-інформаційного супроводження науково-дослідних робіт;
  • виконання НДР з проблеми науково-медичної інформації;
  • здійснення організаційно-методичної роботи, пов'язаної з використанням науково-інформаційних ресурсів, засобів наукової комунікації, реалізації інформаційних заходів, опанування науково-інноваційними технологіями.

Напрямки роботи:

  • організаційно-інформаційний;
  • науковий;
  • організаційно-методичний.

Основний науковий напрям діяльності відділу — організація науково-інформаційних ресурсів; їх ефективне використання, насамперед у процесі науково-інформаційного супроводу науково-дослідних робіт; здійснення організаційно-методичної роботи, пов’язаної з використанням засобів наукової комунікації та реалізації інформаційних заходів, виконання співробітниками науково-медичної інформації науково-дослідної роботи, щорічне проведення аналізу наукової інформації з виконання НДР з бюджетним фінансуванням та НДР ініціативно-пошукової тематики; результати аналізу кожного року викладаються в довіднику «Наукова діяльність вчених НМАПО імені П.Л.Шупика». З 1995 по 2008 р.р. щорічно друкувалось по 4 довідника: «Наукова та науково-видавнича діяльність вчених…», «Інформаційний бюлетень» «Коротка інформація про результати досліджень завершених і перехідних НДР…», «Коротка інформація про результати досліджень докторських і кандидатських дисертацій…». До 2008 року надруковано 25 довідників. З 2008 року аналіз наукової діяльності був узагальнений у вигляді довідника  «Наукова діяльність вчених НМАПО імені П.Л.Шупика» і вийшло з друку 6 довідників. Співробітники НМІ готують щорічну доповідь «Найважливіші наукові досягнення в академії».

Важливим етапом у роботі відділу стало започаткування в 1995 р. випуску (комплектування, редагування, коректування співробітниками) «Збірника наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика», визнаного ВАК України як фахового видання, а з 2014 року – як наукометричного. На сучасному етапі вийшов з друку 23 випуск. Кожен випуск збірника вміщує 4 книги.

Співробітники відділу регулярно здійснюють підготовку і реєстрацію реєстраційних, інформаційних та облікових карт НДР, формування бази даних звітної документації, наукових форумів, що проводяться в академії. Традиційним у роботі є надання консультацій щодо оформлення та друкування монографій, методичних рекомендацій, інформаційних листів та нововведень, а з 2014 року заявок на включення наукового повідомлення до переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сфері охорони здоров’я; забезпечення обміну інформаційними матеріалами між профільними установами, МОЗ України і Українським центром наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України та фармацевтичних компаній.

Таким чином, за роки існування у своїй науково-інформаційній діяльності відділ пройшов складний творчий шлях від механічного збору науково-медичної інформації за результатами виконання НДР до високого рівня здійснення організаційно-методичної роботи, пов’язаної з використанням засобів наукової комунікації та реалізації інформаційних заходів.