НМАПО імені П. Л. Шупика оголошує конкурс до докторантури, аспірантури, клінічної ординатури

Розклад Вступних випробувань до аспірантури і клінічної ординатури НМАПО імені П. Л. Шупика на 2017 рік

Правила прийому в аспiрантуру

Положення про підготовку науково-педагогічних кадрів в аспірантурі і докторантурі

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у НМАПО імені П. Л. Шупика

«ГЕМАТОЛОГІЯ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ»

«ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ»

«НЕФРОЛОГІЯ»

«ОФТАЛЬМОЛОГІЯ»

«ХІРУРГІЯ»

«ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ»

«ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ»

«ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»

«ПАТОЛОГІЧНА АНАТОМІЯ»

«СУДОВА МЕДИЦИНА»

«ШКІРНІ ТА ВЕНЕРИЧНІ ХВОРОБИ»

«ДИТЯЧА ХІРУРГІЯ»

«ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СПРАВИ ТА СУДОВА ФАРМАЦІЯ»

«МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ, ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА КУРОРТОЛОГІЯ»

«ІНОЗЕМНА МОВА»

«АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

«АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВТА ТЕРАПІЯ»

«НЕЙРОХІРУРГІЯ»

«ПСИХІАТРІЯ»

«УРОЛОГІЯ»

«НЕРВОВІ ХВОРОБИ»

«СТОМАТОЛОГІЯ»

«ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА, ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ»

«ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ»

«УРОЛОГІЯ»

Зарахування в аспірантуру набору 2017 року

Порядок проходження інтернатури

Завершальною формою підготовки випускників вищих медичних навчальних закладів є інтернатура, після якої присвоюється кваліфікація “лікар(провізор) - спеціаліст” з певного фаху. Без наявності такої кваліфікації фахівець не має права самостійної роботи на лікарських (провізорських) посадах.

Порядок проходження інтернатури визначається Постановою Кабінету Міністрів України N 96 від 27 лютого 1992 року і “Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів України”, затвердженим Наказом МОЗ за України N 291 від 19 вересня 1996 року.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі за етапами:

- заочна частина – стажування на базах;

- очна частина – навчання на кафедрах системи післядипломної медичної підготовки; 

Навчання в інтернатурі розпочинається 1 серпня поточного року 

До очної частини інтернатури зараховуються випускники вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів наказами місцевих органів управління медичної (фармацевтичної) служб.

Підставою для зарахування до інтернатури є диплом, посвідчення про направлення на роботу за персональним розподілом, довідка про право самостійного працевлаштування або контракт випускника з медичною (фармацевтичною) установою.

Під час проходження заочної частини інтернатури лікар(провізор) - інтерн повинен вести облік виконаної роботи у щоденнику та виконати 5 рефератів за відповідними темами.

Очна частина розпочинається у відповідності з графіком заїзду в залежності від спеціальності.

Умови прийому до інтернатури 2017 р., перелік спеціальностей, вартість навчання та форма онлайн-реєстрації