(Спеціальність 14.01.15 - нервові хвороби) 

Створена відповідно  до наказу МОН України від 09.03.2016 № 241, рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.15– нервові хвороби (медичні науки)

Голова  – д. мед. н., професор Головченко Юрій Іванович  завідувач кафедри неврології №1 НМАПО імені П. Л. Шупика

Заступник голови  ‑ д. мед. н., ТкаченкоОлена Василівна,  завідувач кафедри неврології №2 НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар  – к. мед. н., Клименко Олександр Віталійович, доцент кафедри неврології №1 НМАПО імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 09березня 2016 року до 09березня 2018 року

Контактна інформація: тел. +38 (044) 440-10-44

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

I. Формула спеціальності:

Галузь медичної науки, яка займається  діагностикою,лікуванням, профілактикою захворювань нервової системи (центральної: головного та спинного мозку, периферичної та вегетативної нервової системи). Удосконалення методів розпізнавання причин і механізмів розвитку захворювань, ранньої діагностики, лікування та профілактики  хвороб  нервової системи сприятиме збереженню здоров\\\'я людей, скороченню термінів тимчасової непрацездатності, зменшенню інвалідності, смертності та відновленню працездатності.

II. Напрямки досліджень:

2.1. Дослідження епідеміології, етіології, патогенезу, клініки найпоширеніших захворювань  нервової системи: цереброваскулярних, травматичних, інфекційних, токсичних, геридітарних (спадкових), зумовлених патологією хребта, соматичними захворюваннями,  пов\\\'язаних із віковими змінами в осіб похилого віку або дітей та інші.

2.2. Розроблення та вдосконалення методів діагностики захворювань нервової системи.

2.3. Експериментальне та  клінічне розроблення методів лікування, реабілітації хворих з нервовими хворобами, впровадження цих методів у клінічну практику.

2.4. Розроблення  методів  диспансеризації  та   профілактики нервових захворювань.

2.5. Розроблення   системи   організаційних  засобів  надання неврологічної допомоги хворим.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

медичні науки.

Голова ради

 1. Головченко Юрій Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

Заступник голови

2. Ткаченко Олена Василівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

Учений секретар

3. Клименко Олександр Віталійович, к.мед.н., доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

Члени ради:

4. Бачинська Наталія Юріївна, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ “Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”, спеціальність 14.01.15.

5. Боброва Валентина Іванівна д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

6. Губенко Віталій Павлович д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

7. Зозуля Іван Савович д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

8. Карабань Ірина Миколаївна д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ “Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”, спеціальність 14.01.15.

9. Коваленко Ольга Євгеніївна д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

10. Кузнєцов Віктор Валерійович д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ “Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України”, спеціальність 14.01.15.

11. Свиридова Наталя Костянтинівна д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

12. Слободін Тетяна Миколаївна д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

13. Трінус Костянтин Федорович д.мед.н., Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, спеціальність 14.01.15.

14. Труфанов Євген Олександрович д.мед.н., доцент  кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.15.

15. Юрик Ольга Єфремівна д.мед.н., завідувач лабораторії, ДУ \\\"Інститут травматології та ортопедії НАМН України\\\", спеціальність 14.01.15.

Динаміка клініко-патогенетичних особливостей хворих із ремітуючо - рецидивуючою формою розсіяного склерозу в залежності від виду лікування

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3
                  

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3
                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

(Спеціальності : 14.01.01 - акушерство та гінекологія, 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія) 

Утворена відповідно  до наказу МОН України від 04.07.2014 № 793, рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.01.01 - акушерство та гінекологія 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна терапія

Голова  – д. мед. н., професор ШЛАПАК Ігор Порфирійович, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика

Заступник голови  ‑ чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., професор ВДОВИЧЕНКО Юрій Петрович,  перший проректор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар  – к. мед. н., ГАЛУШКО Олександр Анатолійович, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 04 липня 2014 року до 04 липня 2017 року

Контактна інформація: тел. +38 (044) 518-41-57

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

Буде оновлюватись                  

Голова ради

1. ШЛАПАК Ігор Порфирійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.30.

Заступник голови

2. Вдовиченко Юрій Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.01.

Учений секретар

3.  Галушко Олександр Анатолійович, к.мед.н., доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.30;

Члени ради 

4. Біляєв Андрій Вікторович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика,  спеціальність 14.01.30; 

5. Згржебловська Леся Володимирівна, д.мед.н., доцент, доцент кафедри, НМАПО імені  П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.30; 

6. Зубков Віктор Іванович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.30; 

7. Лісецький Віталій Адамович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Українська військово-медична академія, спеціальність 14.01.30; 

8. Малиш Ігор Ростиславович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.30; 

9. Старіков Анатолій Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», спеціальність 14.01.30; 

10. Тітов Іван Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», спеціальність 14.01.30; 

11. Ткаченко Руслан Опанасович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.30; 

12. Бойко Володимир Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Сумський державний університет, спеціальність 14.01.01; 

13. Вовк Іраїда Борисівна, д.мед.н., професор, керівник відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.01; 

14. Войтенко Георгій Миколайович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.28; 

15. Голяновський Олег Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені  П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.01; 

16. Жук Світлана Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.01; 

17. Камінський В’ячеслав Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.01; 

18. Корнацька Алла Григорівна, д.мед.н., професор, завідувач відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.01; 

19. Леуш Станіслав Сергійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.01; 

20. Романенко Тамара Григорівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.01; 

21. Сільченко Валерій Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, 14.03.02; 

22. Судома Ірина Олександрівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, 14.01.01; 

23. Суслікова Лідія Вікторівна, д.мед.н., професор, директор, Український державний інститут репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.01; 

24. Суханова Ауріка Альбертівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, сперціальність 14.01.01; 

25. Юзько Олександр Михайлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.01.         

СИСТЕМА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ОХОРОНИ ПЛОДА І НОВОНАРОДЖЕНОГО У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ЖІНОК НА ТЛІ ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ .PDF

 

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Національна медична академія післядипломної освіти  імені П. Л. Шупика МОЗ України  

30 СІЧНЯ 2014 РОКУ О 12.00 ГОДИНІ В АУДИТОРІЇ №3
ЗА АДРЕСОЮ ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 9 ВІДБУДЕТЬСЯ ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 26.613.02  

Порядок денний  

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Полуянової Оксани Михайлівни «Оптимізація прегравідарної підготовки у жінок з рубцем на матці після кесаревого розтину»
(14.01.01 – акушерство та гінекологія), аспіранта кафедри акушерства, гінекології та перинаптології НМАПО імені П. Л. Шупика, науковий керівник чл.-кор. НАМН України, проф. Вдовиченко Ю.П. 

Офіційні опоненти:  - д. мед. н., проф. Вовк І. Б. 

                             - д. мед. н., проф. Товстановська В.О. 

2. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Василишиної Вікторії Романівни «Порівняльні аспекти багатоплідної вагітності без і після допоміжних репродуктивних технологій» (14.01.01 – акушерство та гінекологія), лікаря акушер-гінеколога Перинатального центра м. Києва, науковий керівник чл.-кор. НАМН України, проф. Вдовиченко Ю.П. 

Офіційні опоненти:  - д. мед. н., проф. Бойко В.І. 

                             - д. мед. н., проф. Товстановська В.О. 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради 

Д 26.613.02 НМАПО імені П. Л. Шупика 

к. мед. н., доцент                                                                           Галушко О. А.                  

Буде оновлюватись                  

(Спеціальність 14.01.20 - шкірні та венеричні хвороби, 14.01.25 - судова медицина; 14.01.39 - клінічна лабораторна діагностика) 

Утворена відповідно до наказу МОН України від 12.05.2015 № 528*рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.01.20 - шкірні та венеричні хвороби, 14.01.25 - судова медицина; 14.01.39 - клінічна лабораторна діагностика

Голова - д. мед. н., професор КАЛЮЖНА Лідія Денисівна, професор кафедри дерматовенерології, НМАПО імені П. Л. Шупика.

Заступник голови  ‑ д. мед. н., професор, МІШАЛОВ Володимир Дем’янович,  завідувач кафедри судової медицини, НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар  – д. мед. н., ОШИВАЛОВА Олена Олександрівна,  асистент кафедри дерматовенерології НМАПО імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради від 12травня 2015 року до 12 травня 2017 року

Контактна інформація: тел. +38(044) 249-46-56

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Голова ради:

Калюжна Лідія Денисівна, д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.20.

Заступник голови:

Мішалов Володимир Дем’янович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.25.

Вчений секретар:

Ошивалова Олена Олександрівна, к. мед. н., асистент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.20.

Члени ради:

 1. Бачинський Віктор Теодосович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Буковинський державний медичний університет», спеціальність 14.01.25;
 2. Возіанова Світлана Віталіївна, д. мед. н., доцент, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.20;
 3. Воронцова Лоліта Леонідівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти», спеціальність 14.01.39;
 4. Іркін Ігор Васильович, д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.25;
 5. Каденко Олег Анатолійович, д. мед. н., професор, головний лікар, Хмельницький обласний шкірно-венерологічний диспансер, спеціальність 14.01.20;
 6. Кебкало Андрій Борисович, д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.25;
 7. Корольова Жаннета Валентинівна, д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.20;
 8. Костенко Євген Якович, д. мед. н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», МОН України, спеціальність 14.01.25;
 9. Кузнецова Лариса Володимирівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.39;
 10. Кучер Олена Володимирівна, д. мед. н., старший науковий співробітник, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.39;
 11. Лаповець Любов Євгенівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, , спеціальність 14.01.39;
 12. Ліпкан Георгій Миколайович, д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.39;
 13. Літус Віктор Іванович, д. мед. н., доцент, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.39;
 14. Літус Олександр Іванович, д. мед. н., доцент, директор, ТМО «Дерматовенерологія», спеціальність 14.01.20;
 15. Луньова Ганна Геннадіївна, д. мед. н., професор, НМАПО імені П. Л. Шупика, , спеціальність 14.01.39;
 16. Михайличенко Борис Валентинович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 14.01.25;
 17. Порошина Тетяна Вікторівна, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник лабораторії, ДУ «Інститут урології НАМН України», спеціальність 14.01.39;
 18. Рощін Георгій Георгійович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.25;
 19. Свистунов Ігор Ваніфатійович, д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.20;
 20. Святенко Тетяна Вікторівна, д. мед. н., професор, професор кафедри, ДЗ «Дніпропетровська медична академія », спеціальність 14.01.20;
 21. Слонецький Борис Іванович, д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.25;
 22. Цепколенко Володимир Олександрович, д. мед. н., доцент, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.20.

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

(Спеціальність 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація) 

Утворена відповідно до наказу МОН України від 04.07.2014 № 793, рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук за спеціальностями: 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Голова  – д. фарм. н., професор ПОНОМАРЕНКО Микола Семенович,  завідувач кафедри організації і економіки фармації НМАПО імені П. Л. Шупика

Заступник голови  ‑ д. фарм. н., професор ДАВТЯН Лена Левонівна,  завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації, НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар  – к. фарм. н., ДРОЗДОВА Анна Олександрівна,  доцент кафедри фармацевтичної технології і біофармації, НМАПО імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради від 04 липня 2014 року до 04 липня 2017 року              тел. +38(044) 205-49-56 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

1. Формула спеціальності

Дослідження  технологічних, організаційно-управлінських та правових проблем, пов’язаних з експериментальним і науково-методичним обгрунтуванням теорії та практики розроблення, виробництва, зберігання, транспортування, формування асортименту, реалізації, обігу, обліку та споживання лікарських засобів і виробів   медичного призначення, а також фундаментальні та прикладні дослідження, спрямовані на вдосконалення системи фармацевтичного забезпечення населення (кадри, історія), управління трудовими ресурсами і висвітлення історичних аспектів фармації.

2. Напрямки досліджень

2.1. Фундаментальні та прикладні дослідження природних і синтетичних біологічно активних речовин з метою їх використання в технології лікарських, ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-профілактичних і лікувально-косметичних засобів. Розроблення теоретичних основ виготовлення ліків. Розроблення та вдосконалення методів одержання й очистки лікарської сировини, лікарських субстанцій і допоміжних речовин, технології готових та екстемпоральних лікарських, лікувально-профілактичних засобів і спеціальних продуктів харчування.

2.2. Обгрунтування складу та розроблення  технології виготовлення нових (готових та екстемпоральних) лікарських, ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-профілактичних, лікувально-косметичних, дезинфікаційних та інших засобів з використанням хімічних, фізико-хімічних, біофармацетичних, мікробіологічних та інших методів досліджень.

2.3. Теоретичне й експериментальне обгрунтування нових процесів і апаратів, ліній автоматизації для фармацевтичної технології та їх подальше вдосконалення з метою збереження екології та забезпечення міжнародних вимог до виготовлення офіцинальних готових та екстемпоральних засобів.

2.4. Розроблення нових і вдосконалення наявних лікарських форм хіміко-фармацевтичного й аптечного виробництва, удосконалення та створення для них тари й упаковки.

2.5. Наукове обгрунтування розроблення та вдосконалення нормативно-технічної документації на лікарські, ветеринарні, гомеопатичні, лікувально-профілактичні, лікувально-косметичні, спеціальні продукти харчування та інші засоби.

2.6. Розроблення нових і вдосконалення наявних лікарських препаратів на основі біотехнологій і нанотехнологій: методів вірусології, бактеріології, молекулярної генетики, мікробіологічного синтезу, генної інженерії, та методів нанотехнологій.

2.7. Удосконалення та оптимізація виготовлення лікарських засобів в умовах військових дій і надзвичайних ситуацій.

Аналіз стану фармацевтичної промисловості, перспективних напрямків її реструктуризації та тенденцій інноваційного розвитку. Фундаментальні та прикладні дослідження у сфері матеріально-технічного, фінансового інтелектуального й інформаційного  забезпечення інноваційного розвитку фармацевтичного виробництва. Оцінка соціально-економічної ефективності впровадження досягнень науково-технічного прогресу та заходів, спрямованих на підвищення якості лікарських засобів.

2.8. Фундаментальні та прикладні дослідження щодо обгрунтування галузевих програм, нормативно-правового регулювання й оптимізації фармацевтичного забезпечення населення, контингентів хворих за окремими нозологічними групами; наукове обгрунтування адаптивного управління організаціями фармацевтичної галузі на основі аналізу їх діяльності, використання теорії управління, фінансів, інвестицій, маркетингу, логістики, належної виробничої й аптечної практики.

2.9. Дослідження етичних аспектів та факторів макро- і мікросередовища у діяльності фармацевтичних підприємств, аптечних та інших закладів, що функціонують у галузі фармацевтичного забезпечення населення.

2.10. Фармацевтичний маркетинг. Маркетингові дослідження лікарських засобів як життєво необхідного товару, ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-профілактичних, лікувально-косметичних, дезинфікаційних засобів та лікарської сировини, допоміжних речовин, виробів медичного призначення. Асортиментна, збутова та комунікаційна політика. Фармацевтичне товарознавство.

2.11. Наукове обгрунтування соціально-економічних механізмів фармацевтичного забезпечення в умовах страхової медицини. Організаційні дослідження в галузі клінічної фармації. Фармакоекономічні дослідження щодо створення, клінічних випробувань і раціонального використання  лікарських засобів. Фармацевтичне ціноутворення. 

2.12. Методичне, організаційне та фармакотерапевтичне обгрунтування розвитку інформаційних і комп’ютерних технологій у фармації.

2.13. Фундаментальні та прикладні дослідження зовнішньоекономічної діяльності в галузі фармації, зокрема експортно-імпортних операцій, стратегії фармацевтичного маркетингу.

2.14. Удосконалення форм і методів організації та управління військовою фармацією. Оптимізація забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення  населення в умовах надзвичайних ситуацій.

2.15. Організаційні дослідження в галузі судової фармації та фармацевтичного права. Вирішення проблем контрольно-дозвільного регулювання законного та незаконного обігу отруйних і психотропних речовин, наркотичних і одурманюючих засобів, їх аналогів і прекурсорів, інших засобів.

2.16. Оптимізація управління трудовими ресурсами фармацевтичної галузі: кадрове забезпечення, прогнозування, ротація, підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації й атестація фармацевтичних кадрів, зокрема викладачів і професорсько-викладацького складу фармацевтичних закладів освіти.

2.17. Історичні аспекти розвитку фармації: правові, етичні, технологічні, нормативні та інші чинники регулювання  діяльності фармацевтичних закладів у вітчизняному та міжнародному досвіді.

3. Галузь науки, з якої присуджують наукові ступені: фармацевтичні науки

Утворена відповідно до наказу МОН України від 04.07.2014 № 793, із змінами внесеними згідно з наказу МОН України  від 13.03.2017  №374  рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук за спеціальностями: 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Голова  – д. фарм. н., професор ПОНОМАРЕНКО Микола Семенович,  завідувач кафедри організації і економіки фармації НМАПО імені П. Л. Шупика

Заступник голови  ‑ д. фарм. н., професор ДАВТЯН Лена Левонівна,  завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації, НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар  – к. фарм. н., МАЛЕЦЬКА Зоряна Володимирівна,  завідувач сектору моніторингу освіти, НМАПО імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради від 04 липня 2014 року до 04 липня 2017 року тел. +38(044) 205-49-56

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3
                  

СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ОСНОВИ ПОШУКУ СПОСОБІВ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ НАРКОПАЦІЄНТІВ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ В РАМКАХ ДЕРЖАВНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРОТИДІЇ НАРКОМАНІЇ І НАРКОЗЛОЧИННОСТІ .PDF                  

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3
                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

(Спеціальність 14.01.18 - офтальмологія) 

Утворена відповідно до Наказу МОН України від 21.12.2015 № 1328 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 15 грудня 2015 року»

Спеціалізована вчена рада Д 26.613.05 приймає до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.01.18 «Офтальмологія» у складі, що додається.

 

Голова - д. мед. н. професор РИКОВ Сергій Олександрович, завідувач кафедри офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика

Заступник голови - д. мед. н. професор СЕРГІЄНКО Микола Маркович, професор кафедри офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар - к. мед. н. доцент ЛАВРИК Наталія Семенівна доцент кафедри офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради від 21 грудня 2015 року до 21 грудня 2018 року

Контактна інформація: тел. +38(044)408-05-36

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

14.01.18-офтальмологія 

1. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка вивчає етіологію, патогенез захворювань зорової системи, розробляє й удосконалює методи ранньої діагностики, лікування та профілактики захворювань, вроджених дефектів й аномалій розвитку зорового аналізатора, органа зору й орбіти (зорових нервів, очних яблук і їхнього допоміжного апарату), центральних відділів органа зору; удосконалює методи корекції аномалій рефракції; розробляє заходи, спрямовані на зниження рівня сліпоти та слабкозорості, скорочення термінів тимчасової непрацездатності та зменшення кількості інвалідів за станом зорової системи й органа зору.

2. Напрямки досліджень:

2.1.  Дослідження етіології, патогенезу та розповсюдження очних захворювань, аномалій рефракції, вроджених, спадкових і травматичних патологій.

2.2.   Розроблення й удосконалення методів діагностики, профілактики та лікування пошкоджень органа зору та зорової системи.

2.3.   Експериментальне та клінічне розроблення йddre обґрунтування засобів і методів лікування очних захворювань, аномалій розвитку та вроджених дефектів органа зору та впровадження їх у клінічну практику.

2.4.   Розроблення й оцінювання методів диспансеризації населення з аномаліями рефракції, вродженими та набутими очними захворюваннями.

2.5.   Дослідження морфологічних, фізіологічних, біохімічних і біофізичних параметрів, які визначають відхилення від нормального функціонування органа зору, зорової системи, порушення яких призводить до передчасного старіння, розвитку преморбідного стану та патологічних процесів в оці та зоровій системі.

2.6.   Вивчення фізіології та патофізіології зорової системи при офтальмоергономічних дослідженнях і при системних ураженнях організму.

2.7.    Вивчення генетичних аспектів очних захворювань.

2.8.   Експериментальне та клінічне дослідження нейроофтальмологічних і вегетоофтапь- мологічних захворювань.

2.9.   Вивчення механізмів лікувальної та профілактичної дії лікарських, фізичних і природ­них чинників на орган зору в умовах норми, патології й у віковому аспекті.

2.10.   Вивчення фармакодинаміки лікувальних препаратів, патогенетично обґрунтовано застосовуваних при захворюваннях органа зору, орбіти та зорової системи.

2.11.  Експериментальне моделювання захворювань органа зору, зорової системи та патогенетично обґрунтоване лікування їх в експерименті.

2.12.    Експертиза зорових функцій.

2.13.    Розроблення методів трансплантації і протезування ока та його відділів.

3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: медичні науки.

Голова ради:

1. Риков Сергій Олександрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18.

Заступник голови:

2. Сергієнко Микола Маркович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18.

Вчений секретар:

3. Лаврик Наталія Семенівна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національна академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18.

Члени ради:

4. Бездітко Павло Андрійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

5. Варивончик Денис Віталійович, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

6. Венгер Людмила Віленівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

7. Веселовська Зоя Федорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Київський медичний університет УАНМ, спеціальність 14.01.18;

8. Видоборець Станіслав Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

9. Давтян Лєна Левонівна, д.фарм. н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

10. Жабоєдов Геннадій Дмитрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

11. Завгородня Наталія Григорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДЗ \\\"Запорізька медична академія післядипломної освіти\\\" МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

12. Луньова Ганна Геннадіївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

13. Маньковський Борис Микитович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

14. Могилевський Сергій Юрійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18;

15. Петренко Оксана Василівна, д.мед.н., доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.18.

Буде оновлюватись

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись

Буде оновлюватись

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись

Буде оновлюватись

Буде оновлюватись

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

(Спеціальності   14.01.02 - внутрішні хвороби, 14.01.38  - загальна практика – сімейна медицина) 

Відповідно до наказу МОН України від 11.07.2016 № 820 та наказу НМАПО імені П.Л. Шупика від 28.09.2016 № 3055 в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.613.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.02 «Внутрішні хвороби» та 14.01.38 «Загальна практика – сімейна медицина» строком на три роки.

Головою спеціалізованої вченої ради  Д 26.613.06 призначено професора Шекеру Олега Григоровича.

Заступником голови – професора Харченко Наталію Вячеславівну.

Ученим секретарем – доцента Чуприну Геннадія Миколайовича.

З питань подання дисертаційних робіт та отримання інформації звертатися до ученого секретаря за адресою: вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112, дирекція Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, тел.:(067) 405-78-25,  E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

14.01.02 - внутрішні хвороби

                    I. Формула спеціальності

Галузь науки, яка вивчає поширення, етіологію, патогенез, прогноз, а також розробляє й аналізує ефективність методів діагностики, профілактики та лікування поєднаних захворювань внутрішніх органів і систем людини, що належать до двох і більше спеціальностей клінічної медицини терапевтичного напрямку. Отримання нових наукових даних, удосконалення методів профілактики, діагностики та лікування внутрішніх хвороб сприятиме збереженню здоров\\\'я, скороченню термінів тимчасової непрацездатності, зменшенню інвалідизації та смертності населення. 

                     II. Напрямки досліджень

     2.1. Вивчення поширення, етіології та патогенезу поєднаних захворювань внутрішніх органів і систем.

     2.2. Вивчення особливостей клініки  та перебігу поєднаних захворювань внутрішніх органів залежно від різних екзо-, ендогенних і професійних чинників.

     2.3. Обґрунтування та розроблення нових методів профілактики, діагностики та лікування поєднаних захворювань внутрішніх органів і систем.

     2.4. Опрацювання рекомендацій щодо оптимізації критеріїв проведення медико-соціальної експертизи при поєднаних захворюваннях внутрішніх органів і систем. 

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

                          Медичні науки.

             

14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина

І. Формула спеціальності

Галузь медичної науки і практики, яка займається науковим забезпеченням збереженням здоров’я пацієнта, сім’ї, громади та надання медичної допомоги при первинному контакті пацієнта з системою охорони здоров’я при всіх видах нездоров’я незалежно від віку, статі, інших особливостей пацієнта щляхом дослідження медичних потреб населення, сімей різних типів, громад; захволрюванності та поширеності, діагностичної та прогностичної цінності синдромів та симптомів, захворювань на різних стадіях їх проявів, розробки методик прийняття клінічних рішень, ефективних та економічно доцільних методів корекції факторів ризику, профілактики, ранньої діагностики, лікування найбільш поширених захворювань; вивченням місця і ролі сімейного лікаря в системі охорони здоров’я.

Об’єктом дослідження спеціальності «загальна практика – сімейна медицина» є система первинної медико-санітарної допомоги ( ПМСД) та її компоненти (пацієнти, сім’ї, громади, медична практика в системі ПМСД).

ІІ. Напрямки досліджень

2.1. Епідеміологічні дослідження найбільш розповсюджених захворювань та синдромів; найбільш поширених проблем зі здоров’ям в практиці сімейного лікаря; природного перебігу та типових приводів для звертань в загальній практиці; динаміки захворюваності та смертності залежно від основних факторів: віку, статі, місця поселення (місто/село), соціальної групи, характеристики сім’ї.

2.2. Дослідження та моніторинг факторів ризику захворювань, розробка прогностичних критеріїв.

2.3. Обгрунтування медичного та психосоціального забезпечення в загальній практиці; особливості прийняття клінічних рішень; сфера компетенції лікаря загальної практики;

 розробка профілактичних, скринінгових, діагностичних, лікувальних, реабілітаційних програм, ефективних в умовах первинної ланки; організація мультидисциплінарної команди лікаря загальної практики/сімейного лікаря; взаємозв’язки та співпраця сімейного лікаря з іншими спеціалістами охорони здоров’я на вищих ланках надання допомоги; особливості надання невідкладної допомоги на рівні ПМСД; розробка програм само- та взаємодопомоги.

2.4. Розробка та впровадження нових діагностичних методів для виявлення захворювань на ранніх стадіях розвитку.

2.5. Дослідження та розробка методів координації медичної опіки та підтримки пацієнтів з будь-якими проблемами здоров’я. Вивчення аспектів довготривалих відносин між лікарем і пацієнтами з хронічними захворюваннями, обґрунтування стратегії ведення хворих при хронічних патологіях.

2.6. Обґрунтування стратегій забезпечення якості первинної медичної допомоги; розробка стандартів діагностики та лікування; розробка індикаторів якості, системи оцінки та моніторингу якості первинної медичної допомоги.

2.7. Дослідження пацієнтів в загальній практиці: системи зв’язків між практикою і індивідом/сім’єю/громадою/системою охорони здоров’я; потреб у первинній медичній допомозі, очікувань від лікарів загальної практики та поведінки пацієнтів; сприйняття пацієнтом захворювання та стратегія його подолання; відносин «лікар-пацієнт» та «лікар – член сім’ї», готовності пацієнтів виконувати призначення лікаря та розробка методик досягнення комплаєнсу;  способу життя та розвитку захворювання в сім’ї, у одинаків та вдівців; поведінкові проблеми та проблеми обслуговування окремих груп пацієнтів ( іноземців, біженців, безробітних, душевнохворих), обґрунтування моделей пацієнт-орієнтованої медичної допомоги; методик ефективного спілкування лікар-пацієнт біопсихосоціального (холістичного) підходу.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

Медичні науки.

Голова ради:

1. Шекера Олег Григорович, д.мед.н., професор, директор інституту,

НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.38.

Заступник голови:

2. Харченко Наталія Вячеславівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри,

НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

Учений секретар:

3. Чуприна Геннадій Миколайович, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.38.

Члени ради:

4. Зайков Сергій Вікторович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

5. Заремба Євгенія Хомівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

6. Іванов Дмитро Дмитрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

7. Казимирко Віталій Казимирович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

8.  Пиріг Любомир Антонович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.02.

9. Приходько Вікторія Юріївна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

10.  Томашевська Олександра Яремівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

11. Хіміон Людмила Вікторівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

12.  Чернобровий Вячеслав Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

13. Чопей Іван Васильович, д.мед.н., професор, директор інституту, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.02;

14. Швець Наталія Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.02;

15. Бойчак Михайло Петрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Українська військово-медична академія, МО України, спеціальність 14.01.38;

16.  Величко Валентина Іванівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет, МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

17.  Волошина Олена Борисівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Одеський національний медичний університет, МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

18. Дуда Олександр Костянтинович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

19.  Зозуля Іван Савович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

20.  Іскра Наталія Іванівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

21.  Корж Олексій Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти, МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

22.  Марушко Тетяна Вікторівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

23.  Матюха Лариса Федорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

24.  Свиридова Наталя Костянтинівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.38;

25.  Шуба Неоніла Михайлівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.38.

Буде оновлюватись

Буде оновлюватись

 Буде оновлюватись    

Буде оновлюватись

Буде оновлюватись

Буде оновлюватись

Буде оновлюватись

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

(Спеціальність 14.02.03 - соціальна медицина)

Утворена відповідно до  наказу МОН України від 29.09.2014 № 1081,  зі змінами (наказ МОН України від 31.10.2014 №1279) рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.02.03 - соціальна медицина 

Голова – академік НАМН України, д.мед.н., професор ВОРОНЕНКО Юрій Васильович, ректор, завідувач кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика

Заступник голови ‑ д.мед.н., старший науковий співробітник,  МЕДВЕДОВСЬКА Наталія Володимирівна,  завідувач відділу  Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар – к.мед.н., доцент БУГРО Валерій Іванович,  доцент кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 29 вересня 2014 року до 01 жовтня 2017року

Контактна інформація:

тел.:+38(044)205-49-90; +38(044)206-73-11 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

Соціальна медицина  -  це  наука,  яка  вивчає  стан здоров\\\'я населення та чинники,  що  його  формують,  а  також  обґрунтовує медико-соціальні  заходи  держави,  суспільства та системи охорони здоров\\\'я у напрямку збереження,  зміцнення і відновлення здоров\\\'я.

Об\\\'єктами досліджень наукової спеціальності є: рівень та структура захворюваності,  демографічних показників, інвалідності, фізичного розвитку  різних контингентів та населення країни в цілому залежно від соціальних, економічних, біологічних, психологічних, медичних,клімато-географічних,  суспільно-політичних,  екологічних та інших чинників у системно-історичному аспекті;  нормативно-правова база,організаційні  форми,  методи,  принципи,  види  надання  медичної допомоги різним категоріям та групам населення,  її рівень, якість та  ефективність; стандарти якості медичної допомоги,  її гарантований  державою  рівень,  фінансово-економічна  діяльність органів,  закладів та  установ  охорони  здоров\\\'я;  міжнародний  і вітчизняний  досвід діяльності системи охорони здоров\\\'я та надання медичної допомоги.

 Специфічними методами досліджень соціальної медицини виступають: соціально-гігієнічний,  медико-статистичний,експериментальний,  економічний,  історичний, медико-географічний,соціологічний, соціально-психологічний,   прогнозування, методи системного  підходу  та системного аналізу, експертних  оцінок,моделювання.

Науково-практичними результатами досліджень соціальної медицини є  обгрунтування  пріоритетних напрямів розвитку системи охорони здоров\\\'я та її підсистем, шляхів та напрямків медико-соціальної профілактики захворювань, первинної медико-санітарної допомоги,  підвищення  ефективності та якості медичної допомоги.

2. Напрямки досліджень: 

2.1. Вивчення  закономірностей  формування стану  здоров\\\'я населення з метою   виявлення  провідних  чинників  ризику  та обгрунтування  медико-соціальних  заходів  щодо  попередження   їх несприятливого впливу.

2.2. Наукове  обгрунтування  та  розроблення окремих аспектів концепції,  програми  та  заходів  реформування   системи  охорони здоров\\\'я  на  державному  та  регіональних рівнях.

2.3. Наукове  дослідження  стану  здоров\\\'я  населення з метою визначення  потреб в  окремих  видах,  формах  і  обсягах  надання медичної допомоги.

2.4. Обгрунтування   якісно   нових  та  оптимізація  наявних організаційних форм, видів та методів діяльності органів, закладів та установ   охорони  здоров\\\'я  в  умовах  соціально-орієнтованого ринкового суспільства.

2.5. Дослідження  еволюційного  розвитку   системи   медичної допомоги та охорони здоров\\\'я і обгрунтування соціально-економічних та медико-соціальних аспектів оптимізації їх діяльності.

2.6. Обгрунтування моделей побудови та розвитку  різних  форм соціального медичного  страхування та надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини.

2.7. Обгрунтування  організаційних  структур,  нормативів, критеріїв оцінки  та стандартів якості  різних  видів  медичної допомоги населенню.

2.8. Дослідження проблем  багатоукладності, альтернативності, конкурентоспроможності   надавачів  медичної  допомоги та медичних послуг, удосконалення методології ціноутворення в системі медичної допомоги.

3. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:      медичні науки.

Голова ради:

1. Вороненко Юрій Васильович, д.мед.н., академік НАМН України, професор, ректор, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03.

Заступник голови:

2. Медведовська Наталія Володимирівна, д.мед.н., ст.н.с., завідувач відділу Інституту сімейної медицини, НМАПО імені П.Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

Вчений секретар:

3. Бугро Валерій Іванович, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03.

Члени ради:

4. Авраменко Олександр Іванович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

5. Гойда Ніна Григорівна, д.мед.н., професор, проректор НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

6. Голубчиков Михайло Васильович, д.мед.н., професор, начальник, Центр медичної статистики МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

7. Децик Орина Зенонівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

8. Жилка Надія Яківна, д.мед.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

9. Краснов Володимир Володимирович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

10. Корнацький Василь Михайлович, д.мед.н., професор, заступник директора, ННЦ «Інститут кардіології М. Д. Стражеска НАМН України», спеціальність 14.02.03;

11. Латишев Євген Євгенович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

12. Матюха Лариса Федорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

13. Михальчук Василь Миколайович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

14. Моісеєнко Раїса Олександрівна, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

15. Орлова Наталія Михайлівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

16. Піщиков Валерій Анатолійович, д.мед.н., начальник Управління охорони здоров’я та медичного забезпечення, ДУС, спеціальність 14.02.03;

17. Риков Сергій Олександрович, д.мед.н., професор, головний лікар, КМКОЛ «Центр мікрохірургії ока» ДОЗ КМДА, спеціальність 14.02.03;

18. Слабкий Геннадій Олексійович, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України», спеціальність 14.02.03;

19. Степаненко Алла Василівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Українська військово-медична академія МО України, спеціальність 14.02.03;

20. Толстанов Олександр Костянтинович, д.мед.н., доцент, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

21. Пономаренка Миколу Семеновича, д.мед.н., проф. спеціальність 14.02.03 соціальна медицина.

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РОЗВИТКУ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

(Спеціальність 14.01.03  - хірургія)

Утворена відповідно до наказу МОН України від 29.09.2014 № 1081, рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю: 14.01.03 - хірургія 

Голова  – д.мед.н., професор КОЗИНЕЦЬ Георгій Павлович, заступник голови, завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургіїНМАПО імені П. Л. Шупика

Заступник голови ‑ д.мед.н., професор ГЕТЬМАН Вадим Григорович, завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмунології, НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар – к.мед.н., ГВОЗДЯК Микола Миколайович,  доцент кафедри НМАПО імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 29 вересня 2014 року до 01 жовтня 2017 року

Контактна інформація: тел. +38(044) 432-24-52

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

Голова ради:

1. Козинець Георгій Павлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.03.

Заступник голови:

2. Гетьман Вадим Григорович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.03 

Вчений секретар:

3. Гвоздяк Микола Миколайович, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.03.

Члени ради: 

4. Білий Володимир Якович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Українська військово-медична академія МО України, спеціальність 14.01.03;

5. Біляєва Ольга Олександрівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

6. Білянський Леонід Семенович, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України», спеціальність 14.01.03;

7.  Заруцький Ярослав Леонідович, д.мед.н., професор, начальник кафедри, Українська військово-медична академія Міноборони України, спеціальність 14.01.03;

8. Іркін Ігор Васильович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

9. Лігоненко Олексій Вікторович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

10. Лурін Ігор Анатолійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Українська військово-медична академія МО України, спеціальність 14.01.03 ;

11. Мамчич Володимир Іванович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

12. Мясоєдов Станіслав Дмитрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

13. Ничитайло Михайло Юхимович, д.мед.н., професор, заступник директора з наукової роботи, ДУ \\\"Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова\\\" НАМН України, спеціальність 14.01.03 \\\"Хірургія\\\"

14. Огородник Петро Васильович, д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ \\\"Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова\\\" НАМН України, спеціальність 14.01.03 \\\"Хірургія\\\"

15. Пінчук Василь Дмитрович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

16. Полінкевич Броніслав Станіславович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика , МОЗ України, спеціальність 14.01.03

17. Радзіховський Анатолій Павлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

18. Слонецький Борис Іванович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

19. Сморжевський Валентин Йосипович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

20. Сокур Петро Павлович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.03;

21. Фелештинський Ярослав Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.03.       

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3
                  

(Спеціальність 14.01.22 - стоматологія)

Утворена відповідно до наказу МОН України від 29.12.2014 № 1528 та наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 16.01.2015 №100 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю: 14.01.22 – «стоматологія» строком на два роки.

Голова ради – д. мед.н., професор ПАВЛЕНКО Олексій Володимирович, директор Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Заступник голови  ‑ д. мед. н., професор САВИЧУК Наталія Олегівна завідувач кафедри стоматології дитячого віку Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Вчений секретар  – к. мед. н., доцент СТУПНИЦЬКА Олена Миколаївна, доцент кафедри стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Термін повноважень  з 29 грудня 2014 до 29 грудня 2016 року

Контактна інформація: тел. +38(044) 482-08-41

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Буде оновлюватись

Голова ради:

 1. Павленко Олексій Володимирович, д.мед.н., професор, директор Інституту, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22.

Заступник голови:

 1. Савичук Наталія Олегівна, д.мед.н., професор, завідуваіч кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22.

Вчений секретар:

 1. Ступницька Олена Миколаївна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22.

Члени ради:

 1. Біда Віталій Іванович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22;
 2. Білоклицька Галина Федорівна, д.мед.н., професор, директор центру, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22;
 3. Борисенко Анатолій Васильович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, спеціальність 14.01.22;
 4. Вєсова Олена Петрівна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22;
 5. Волосовець Тетяна Миколаївна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22;
 6. Дворник Валентин Миколайович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, спеціальність 14.01.22;
 7. Дорошенко Олена Миколаївна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22;
 8. Драгомирецька Мирослава Стефанівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22;
 9. Лісова Ірина Григорівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, спеціальність 14.01.22;
 10. Мазур Ірина Петрівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22;
 11. Політун Антоніна Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ПВНЗ «Київський медичний університет УАМН», спеціальність 14.01.22;
 12. Процик Володимир Семенович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, Національний інститут раку МОЗ України, спеціальність 14.01.22;
 13. Сільченко Валерій Петрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22;
 14. Скиба Василь Якович, д.мед.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут стоматології НАМН України», спеціальність 14.01.22;
 15. Тимофєєв Олексій Олександрович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22;
 16. Удод Олександр Анатолійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, спеціальність 14.01.22.

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Протокол №6
Протокол №7
Протокол №8
Протокол №9

Буде оновлюватись                  

(Спеціальність 14.01.11 – кардіологія (медичні науки), 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія (медичні науки) та 14.03.11– медична та біологічна інформатика і кібернетика (медичні та біологічні науки). 

Утворена відповідно до наказу МОН України від 13.07.2015 № 747 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями: 14.01.11 – кардіологія (медичні науки), 14.01.33 – медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія (медичні науки) та 14.03.11– медична та біологічна інформатика і кібернетика (медичні та біологічні науки)

Голова ради – д. мед.н., професор МІНЦЕР Озар Петрович, завідувач кафедри медичної інформатики НМАПО імені П. Л.Шупика

Заступник голови  ‑ д. мед. н., професор ВЛАДИМИРОВ Олександр Аркадійович  завідувач кафедри кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар  – к. мед. н., доцент МОХНАЧОВ Станіслав Ігорович доцент кафедри медичної інформатики НМАПО імені П. Л. Шупика, 

Термін повноважень  з 30 червня 2015 до 30 червня 2017

Контактна інформація: тел. +38(044) 456-72-09

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Голова ради:

1. Мінцер Озар Петрович д. мед. н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.11.

Заступник голови:

2. Владимиров Олександр Аркадійович д. мед. н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.33.

Вчений секретар:

3. Мохначов Станіслав Ігорович, к. мед. н., доцент, доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (медичні).

Члени ради:

 1. Абизов Рустем Адільович, д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.03.11. (медичні науки);
 2. Апанасенко Геннадій Леонідович, д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.33;
 3. Батушкін Валерій Володимирович д. мед. н., доцент, завідувач кафедри, ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», спеціальність 14.01.11;
 4. Боброва Олена Володимирівна, д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.11;
 5. Болгов Михайло Юрійович, д. мед. н., ст. н. с., провідний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Коміса-ренка НАМН України», спеціальність 14.03.11 (медичні);
 6. Владимирова Наталія Іванівна, д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, України, спеціальність 14.01.33;
 7. Губенко Віталій Павлович, д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.33;
 8. Долженко Марина Миколаївна, д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.11;
 9. Дзюблик Ірина Володимирівна, д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (біологічні);
 10. Єрмакова Ірена Йосипівна, д. б. н., професор, провідний науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, спеціальність 14.03.11 (біологічні);
 11. Жарінова Вікторія Юріївна, д. мед. н., професор, головний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України», НАМН України, спеціальність 14.01.11;
 12. Іванов Дмитро Дмитрович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (біологічні);
 13. Ігрунова Ксенія Миколаївна, д. мед. н., ст. н. с., керівник Центральної науково-дослідної лабораторії, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (біологічні);
 14. Коваленко Олександр Сергійович, д. мед. н., професор, завідувач відділу, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, спеціальність 14.03.11 (медичні);
 15. Косаковський Анатолій Лук’янович, д. мед. н., професор, проректор з міжнародних зв’язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (медичні);
 16. Краснов Володимир Володимирович д. мед. н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (медичні);
 17. Лемко Іван Степанович, д. мед. н., ст. н. с., директор, ДУ «Науково-практичний медичний центр \\\"Реабілітація\\\" МОЗ України», спеціальність 14.01.33 (медичні);
 18. Лябах Катерина Георгіївна, д. б. н., професор, провідний науковий співробітник, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, спеціальність 14.03.11 (біологічні);
 19. Ромаскевич Юрій Олександрович, д. мед. н., головний лікар, Херсонський обласний центр здоров’я та спортивної медицини, МОЗ України, спеціальність 14.01.33;
 20. Стаднюк Леонид Антонович, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.11;
 21. Ткаченко Олена Василівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (медичні);
 22. Шунько Єлизавета Євгенівна, д. мед. н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.03.11 (біологічні).

МЕДИЧНА, СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВА ТА ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ГЕМОРАГІЧНИЙ ІНСУЛЬТ.PDF                  

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

МОДИФІКУЮЧИЙ ВПЛИВ ІНГІБІТОРІВ РЕНІН-АНГІОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВОЇ СИСТЕМИ (ПЕРИНДОПРИЛУ, ЛОЗАРТАНУ, АЛІСКІРЕНУ) НА КЛІНІКО-ГЕМОДИНАМІЧНИЙ СТАН ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ.PDF                  

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ОСІБ СЕРЕДНЬОГО І ПОХИЛОГО ВІКУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ НИРОК ТА ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ.PDF

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

ІНФОРМАЦІЙНА ОЦІНКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ РІЗНОГО ВІКУ ПРИ РОЗУМОВИХ НАВАНТАЖЕННЯХ.PDF

(Спеціальність 14.01.23 - променева діагностика та променева терапія) 

(Спеціальність 14.01.23  - променева діагностика та променева терапія)

Утворена відповідно до наказу МОН України МОН України від 04.07.2014 № 793, рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю: 14.01.23 - променева діагностика та променева терапія

Голова – д.мед.н., професор БАБКІНА Тетяна Михайлівна,  завідувач кафедри променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика

Заступник голови  ‑ д.мед.н., професор ЩЕРБІНА Олег Володимирович   професор кафедри радіології НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар – к.мед.н., БОНДАР Ганна Миколаївна  доцент кафедри променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 04 липня 2014 року до 04 липня 2017 року

Контактна інформація: тел. +38 (044) 489 12 03

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Буде оновлюватись                  

Голова ради

1. Бабкіна Тетяна Михайлівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.23.

Заступник голови

2. Щербіна Олег Володимирович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.23.

Учений секретар

3. Бондар Ганна Миколаївна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.23.

Члени ради

4. Бабій Яків Степанович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.23;

5. Гомоляко Ірина Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач лабораторії, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України», спеціальність 14.01.23;

6. Гончар Олексій Андрійович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.23;

7. Гончарук Оксана Миколаївна, д.мед.н., доцент, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.23;

8. Дикан Ірина Миколаївна, д.мед.н., професор, директор, ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», спеціальність 14.01.23;

9. Козаренко Тетяна Маратівна, д.мед.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.23;

10. Лук’янова Ірина Сергіївна, д.мед.н., професор, керівник відділення, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», спеціальність 14.01.23;

11. Макєєв Сергій Сергійович, д.мед.н., старший науковий співробітник, завідуючий лабораторії, ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України», спеціальність 14.01.23;

12. Медведєв Володимир Єгорович, д.мед.н., професор, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.23;

13. Мясоєдов Станіслав Дмитрійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.23;

14. Сорокін Богдан Вікторович, д.мед.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України, спеціальність 14.01.23;

15. Федьків Світлана Володимирівна, д.мед.н., керівник регіонального центру, ДУ Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України», спеціальність 14.01.23.

РАДИОХИРУРГИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛУЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ И ДИАГНОСТИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ БОЛЬНЫХ С МЕТАСТАТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.PDF                  

ДИФУЗІЙНО-ТЕНЗОРНА МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФІЯ ПРИ ВНУТРІШНЬОМОЗКОВИХ ПУХЛИНАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ.PDF                  

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

Буде оновлюватись                  

(Спеціальність 14.02.03 - соціальна медицина) 

Утворена відповідно до наказу МОН України від 04.07.2014, рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук з грифом \\\"таємно\\\" та \\\"цілком таємно\\\" за спеціальністю: 14.02.03 - соціальна медицина

Голова – д.мед.н., професор ГОЙДА Ніна Григорівна,  проректор з лікувальної роботи, професор кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика,

Заступник голови  ‑ д.мед.н., професор МІХАЛЬЧУК Василь Миколайович,  професор кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика

Учений секретар – д.мед.н., професор ЛАТИШЕВ Євген Євгенович,  професор кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 04 липня 2014 року до 04 липня 2017 року