ПЕРЕЛІК ТА СКЛАД

експертних проблемних комісій НМАПО

імені П. Л. Шупика

Акушерство та гінекологія

Голова комісії:

ВДОВИЧЕНКО Юрій Петрович

 

перший проректор, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор

Члени комісії:

ГОЛЯНОВСЬКИЙ Олег Володимирович

 

завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1, д.мед.н., професор

КАМІНСЬКИЙ В’ячеслав Володимирович

завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор

ЛОПУШАН Ірина Володимирівна

асистент кафедри акушерства та гінекології № 1, к.мед.н

РОМАНЕНКО Тамара Григорівна

професор кафедри акушерства та гінекології № 1, д.мед.н., професор

СУСЛІКОВА Лідія Вікторовна

директор Українського державного інституту репродуктології, д.мед.н., доцент

СУХАНОВА Ауріка Альбертівна

професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології, д.мед.н., професор

Анестезіологія та реаніматологія

Голова комісії:

ШЛАПАК Ігор Порфирович

 

завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, д.мед.н., професор

Члени комісії:

БІЛЯЄВ Андрій Вікторович

 

завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, д.мед.н., професор

БИШОВЕЦЬ Сергій Миколайович

доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, к.мед.н., доцент

БОНДАР Михайло Володимирович

доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, к.мед.н., доцент

НЕДАШКІВСЬКИЙ Сергій Михайлович

доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, к.мед.н., доцент

ПИЛИПЕНКО Максим Миколайович

доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, к.мед.н., анестезіології та інтенсивної терапії

Вірусологія, мікробіологія та епідеміологія

Голова комісії:

ДЗЮБЛИК Ірина Володимирівна

 

завідувач кафедри вірусології, д.мед.н., професор

Члени комісії:

БЛАГОДАТНИЙ ВолодимирМиколайович

 

доцент кафедри мікробіології і епідеміології, к.мед.н,  доцент;

ВЕРНЕР Ольга Михайлівна  

начальник навчального відділу, к.мед.н.,  доцент

КИРИК Дмитро Леонідович

професор кафедри мікробіології і епідеміології, д.мед.н., професор

КОВАЛЮК Олена Володимирівна

доцент кафедри вірусології, к.мед.н., доцент

САЛМАНОВ Айдин Гурбан Огли

завідувач кафедри мікробіології і епідеміології, д.мед.н.

Гастроентерологія

Голова комісії:

ХАРЧЕНКО Наталія Вячеславівна

 

завідувач кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії, чл.-кор. НАМН України,  д.мед.н., професор.

Члени комісії:

АНОХІНА Галина Анатолвна

 

професор кафедри гастроентерології, дієтології  і ендоскопії, д.мед.н., професор

ЛОПУХ Ігор Ярославович

доцент кафедри гастроентерології, дієтології  і ендоскопії, к.мед.н., доцент

Гематологія і трансфузіологія

Голова комісії:

ВИДИБОРЕЦЬ Станіслав Володимирович

 

завідувач кафедри гематології та трансфузіології, д.мед.н., професор

Члени комісії:

ГАЙДУКОВА Світлана Миколаївна

 

професор кафедри гематології та трансфузіології, д.мед.н., професор

ГУСЄВА Світлана Анатоліївна 

професор кафедри гематології та трансфузіології, д.мед.н., професор

КУЧЕР Олена Володимирівна

професор кафедри гематології та трансфузіології, д.мед.н., ст.н.с.

СЕРГІЄНКО Олександр Володимирович

асистент кафедри гематології та трансфузіології, к.мед.н.

Генетика

Голова комісії:

ГОРОВЕНКО Наталія Григорівна

 

завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор

Члени комісії:

ЄВСЕЄНКОВА Олена Геннадіївна

 

асистент кафедри медичної та лабораторної генетики, к.біол.н.

ПОДОЛЬСЬКА Світлана Володимирівна 

доцент кафедри медичної та лабораторної генетики, к.біол.н., доцент

ШЕЙКО Лариса Павлівна

доцент кафедри медичної та лабораторної генетики, к.мед.н., доцент

Геронтологія і геріатрія

Голова комісії: 

СТАДНЮК Леонід Антонович

 

завідувач кафедри терапії і геріатрії, д.мед.н., професор

Члени комісії:

ДАВИДОВИЧ Оксана Василівна

 

доцент кафедри терапії і геріатрії, к.мед.н., доцент

ОЛІЙНИК Марина Валеріївна

доцент кафедри терапії і геріатрії, к.мед.н., доцент

ПРИХОДЬКО Вікторія Юріївна

професор кафедри терапії і геріатрії, д.мед.н., професор

Гігієна та професійні захворювання

Голова комісії:

КОЗЯРІН Іван Петрович

 

завідувач кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків, д.мед.н., професор

Члени комісії:

ВАРИВОНЧИК Денис Віталійович

 

завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології д.мед.н., ст.н.с.

ІВАХНО Олександра Петрівна

професор кафедри гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків, д.мед.н., професор

КАЛАШНІКОВ Андрій Андрійович

професор кафедри гігієни і екології людини, д.мед.н., професор

ПИШНОВ Георгій Юрійович

професор кафедри медицини праці, психофізіології та  медичної екології, д.мед.н., професор

ПОЛЬКА Надія Степанівна

професор кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології, д.мед.н., чл.-кор. НАМН України, професор

Дерматологія та венерологія

Голова комісії: 

ЛІТУС Олександр Іванович

 

завідувач кафедри дерматовенерології, д.мед.н., доцент

Члени комісії:

ВОЗІАНОВА Світлана Віталіївна

 

доцент кафедри дерматовенерології д.мед.н., доцент

КАЛЮЖНА Лідія Денисівна

професор кафедри дерматовенерології, д.мед.н., професор

КОРОЛЬОВА Жаннета Валентинівна

професор кафедри дерматовенерології,д.мед.н., пофесор

МІХНЬОВА Єлізавета Миколаївна

доцент кафедри дерматовенерології, к.мед.н., доцент

Дитяча хірургія

Голова комісії:

ДАНИЛОВ Олександр Андрійович

 

завідувач кафедри дитячої хірургії, д.мед.н., професор

Члени комісії:

ГОРБАТЮК Ольга Михайлівна

 

професор кафедри дитячої хірургії, д.мед.н., професор

ГОНЧАР Володимир Володимирович

доцент кафедри дитячої хірургії, к.мед.н., доцент

РИБАЛЬЧЕНКО Василь Федорович

професор кафедри дитячої хірургії д.мед.н., професор

Ендокринологія

Голова комісії:

МАНЬКОВСЬКИЙ Борис Микитович

 

завідувач кафедри діабетології, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор

Члени комісії:

НАУМЕНКО Володимир Гаврилович

 

доцент кафедри ендокринології, д.мед.н., доцент

САМСОН Оксана Ярославівна

доцент кафедри ендокринології, к.мед.н., ст.н.с.

ТРОНЬКО Микола Дмитрович

завідувач кафедри ендокринології, академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, д.мед.н., професор

ХАЛАНГОТ Микола Дмитрович

доцент кафедри ендокринології, д.мед.н., доцент

Загальна практика – сімейна медицина

Голова комісії:

ШЕКЕРА Олег Григорович

 

директор Інституту сімейної медицини, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторної поліклінічної допомоги,  д.мед.н., професор

Члени комісії:

ГУБСЬКИЙ Юрій Іванович

 

директор Державного навчально-науково-методичного центру  паліативної та хоспісної медицини, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор

МАТЮХА Лариса Федорівна

завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторної поліклінічної допомоги, д.мед.н., професор

СВИРИДОВА Наталя Костянтинівна    

завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії, д.мед.н., професор

СТАДНЮК Леонід Антонович

завідувач кафедри терапії і геріатрії, д.мед.н., професор

ТКАЧЕНКО Вікторія Іванівна

доцент кафедри сімейної медицини, к.мед.н., доцент

ХІМІОН Людмила Вікторівна 

завідувач кафедри сімейної медицини, д.мед.н., доцент

Інфекційні хвороби

Голова комісії:

ДУДА Олександр Костянтинович

 

завідувач кафедри інфекційних хвороб, д.мед.н., професор

Члени комісії:

БОЙКО Валентина Олександрівна

 

доцент  кафедри  інфекційних  хвороб, к.мед.н., доцент

ВОЛОХА Алла Петрівна

декан педіатричного факультету, д.мед.н., професор

ЛАПІЙ Федір Іванович

доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб і дитячої імунології, к.мед.н., доцент

ОКРУЖНОВ Микола Васильович

 доцент кафедри інфекційних хвороб, к.мед.н., доцент

СУХОВ Юрій Олександрович

доцент  кафедри  інфекційних хвороб, к.мед.н., доцент

ЧЕРНИШОВА Людмила Іванівна

завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, д.мед.н., професор

Кардіологія

Голова комісії:

ДОЛЖЕНКО Марина Миколаївна

 

завідувач   кафедри   кардіології, д.мед.н., професор

Члени комісії:

БОБРОВА Олена Володимирівна

 

професор  кафедри  кардіології,  д.мед.н., професор

ДАВИДОВА Ірина Володимирівна

доцент кафедри кардіології,  к.мед.н., доцент

ЖАРІНОВ Олег Йосифович

завідувач кафедри функціональної діагностики, д.мед.н., професор

КОЖУХАРЬОВА Наталія Анатоліївна

доцент кафедри кардіології, к.мед.н.

ПОТАШЕВ Сергій Вікторович

доцент кафедри кардіології, к.мед.н., доцент

Клінічна імунологія та алергологія

Голова комісії:

КУЗНЕЦОВА Лариса Володимирівна 

 

завідувач кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології, д.мед.н., професор

Члени комісії:

ЛІТУС Віктор Іванович

 

професор кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології, д.мед.н., доцент

НАЗАР Олег Володимирович

доцент кафедри клінічної,лабораторної імунології та алергології, к.мед.н., доцент

ОСИПОВА Людмила Станіславівна

доцент кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології, к.мед.н., доцент

ПІЛЕЦЬКИЙ Анатолій Михайлович

професор кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології, д.мед.н., професор

РОМАНЮК Лілія Іванівна

професор кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології, д.мед.н.,  доцент

Клінічна лабораторна діагностика та медична біохімія

Голова комісії:

ЛУНЬОВА Ганна Геннадіївна

 

завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики, д.мед.н., професор.

Члени комісії:

В'ЮНИЦЬКА Людмила Василівна

 

доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики, к.мед.н., доцент;

ІГРУНОВА Ксенія Миколаївна

керівник ЦНДЛ, д.мед.н.,  ст.н.с.

ЛІПКАН Георгій Миколайович

професор кафедри клінічної лабораторної діагностики, д.мед.н.,  професор

ОЛІЙНИК Олена Анатоліївна

доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики, к.мед.н., доцент

Клінічна фармакологія та клінічна фармація

Голова комісії:

ВОЙТЕНКО Георгій Миколайович

 

професор  кафедри фармацевтичної технології і біофармації, д.мед.н.,  професор

Члени комісії:

СТЕПАНЕНКО Валентін Вікторович

 

доцент кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології к.мед.н.,  доцент

ТИМЧЕНКО Олександр Геннадійович

доцент кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології,  к.мед.н., доцент

Медична інформатика та інформаційні технології

Голова комісії:

МІНЦЕР Озар Петрович

 

завідувач кафедри медичної інформатики, д.мед.н., професор

Члени комісії:

БАБІНЦЕВА Лариса Юріївна

 

декан факультету підвищення кваліфікації викладачів, к.фарм.н., доцент

КРАСНОВ Володимир Володимирович

професор кафедри медичної інформатики, д.мед.н., професор

МОХНАЧОВ Станіслав Ігорович

доцент кафедри медичної інформатики, к.мед.н., доцент

Медицина невідкладних станів та медицина катастроф

Голова комісії:

РОЩІН Георгій Георгійович

 

завідувач кафедри медицини катастроф, д.мед.н.,професор

Члени комісії:

БОБРОВА Валентина Іванівна

 

в.о. завідувача кафедри медицини невідкладних станів, д.мед.н.,  професор

ЗОЗУЛЯ Іван Савович

проректор з наукової роботи, д.мед.н., професор

ІСКРА Наталія Іванівна

доцент кафедри медицини катастроф,  д.мед.н., доцент

КРИЛЮК Віталій Омелянович

доцент кафедри медицини катастроф, д.мед.н., доцент

СЛОНЕЦЬКИЙ Борис Іванович

професор кафедри медицини  невідкладних станів д.мед.н., професор

Медична реабілітація, фізіотерапія, курортологія та спортивна медицина

Голова комісії:

ВЛАДИМИРОВ Олександр Аркадійович

 

завідувач кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини , д.мед.н., професор

Члени комісії:

АПАНАСЕНКО Геннадій Леонідович

 

професор кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини, д.мед.н.,  професор

ГУБЕНКО Віталій Павлович

професор кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини, д.мед.н., професор

ТКАЛІНА Алла Володимирівна

доцент кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини, к.мед.н., доцент;

ФЕДОРОВ Сергій Миколайович

доцент кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини, к.мед.н., доцент

Неврологія

Голова комісії:

ТКАЧЕНКО Олена Василівна

 

завідувач кафедри неврології  № 2, д.мед.н., професор

Члени комісії:

ГОЛОВЧЕНКО Юрій Іванович

 

в.о. завідувача кафедри неврології № 1, д.мед.н., професор

НОВІКОВА Ольга Володимирівна

доцент  кафедри неврології  № 2,  к.мед.н., доцент

ОРЖЕШКОВСЬКИЙ Василь
Володимирович 

доцент  кафедри   неврології  № 2, к.мед.н., доцент

СВИРИДОВА Наталя Костянтинівна

завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії, д.мед.н., професор

СЛОБОДІН Тетяна Миколаївна

професор кафедри неврології № 1, д.мед.н., професор

Нейрохірургія

Голова комісії:

ПОЛІЩУК Микола Єфремович

 

завідувач кафедри нейрохірургії, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор

Члени комісії:

ГОНЧАРУК Оксана Миколаївна

 

професор кафедри нейрохірургії, д.мед.н., професор

МУРАВСЬКИЙ Андрій Володимирович

доцент кафедри нейрохірургії, к.мед.н., доцент;

ПЕДАЧЕНКО Юрій Євгенович

доцент кафедри нейрохірургії, к.мед.н., доцент

Нефрологія

Голова комісії:

ІВАНОВ Дмитро Дмитрович

 

завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії, д.мед.н., професор

Члени комісії:

КУШНІРЕНКО Стелла Вікторівна

 

декан терапевтичного факультету, к.мед.н., доцент

ПИРІГ Любомир Антонович

професор кафедри нефрології і нирковозамісної терапії, академік НАМН України, чл.-кор. НАН України,  д.мед.н., професор

РОТОВА Світлана Олексіївна 

доцент кафедри нефрології і нирковозамісної терапії, к.мед.н., доцент

ТАРАН Олена Іванівна

доцент кафедри нефрології та нирковозамісної терапії, к.мед.н., ст.н.с. 

Онкологія

Голова комісії:

М’ЯСОЄДОВ Станіслав Дмитрович

 

завідувач кафедри онкології, д.мед.н., професор

Члени комісії:

ГОРДІЙЧУК Прокіп Іванович

 

професор кафедри онкології, д.мед.н., професор

ЄВТУШЕНКО Олег Іванович

професор кафедри онкології, д.мед.н., професор

ЗАХАРИЧЕВ Валерій Дмитрович

професор кафедри онкології, д.мед.н., професор

СОРОКІН Богдан Вікторович

професор кафедри  онкології, д.мед.н., професор

Ортопедія та травматологія

Голова комісії:

ГЕРЦЕН Генріх Іванович

 

завідувач кафедри ортопедії і травматології № 1, д.мед.н., професор

Члени комісії:

АНКІН Микола Львович

 

завідувач кафедри ортопедії і травматології № 2, д.мед.н., професор

БІЛОНОЖКІН Геннадій Геннадійович

доцент кафедри ортопедії і травматології № 1, к.мед.н., доцент

МОВЧАН Олександр Степанович

професор кафедри ортопедії і травматології № 1, д.мед.н., професор

ПОПОВ Василь Антонович

професор кафедри ортопедії і травматології № 2, д.мед.н., професор

РАДОМСЬКИЙ Олександр Анатолійович

професор кафедри ортопедії і травматології № 2, д.мед.н., професор

Оториноларингологія

Голова комісії:

КОСАКОВСЬКИЙ Анатолій  Лук’янович

 

проректор з міжнародних зв'язків та науково-педагогічної роботи з іноземними громадянами, д.мед.н., професор

Члени комісії:

АБИЗОВ Рустем Адільович

 

професор кафедри оториноларингології, д.мед.н.,професор

БРЕДУН Олександр Юрійович

доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії, к.мед.н., доцент

СИНЯЧЕНКО Валентин Васильович

в.о. завідувача кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії, к.мед.н., доцент

ШКОРБОТУН Володимир Олексійович

завідувач кафедри оториноларингології, д.мед.н., професор

Офтальмологія

Голова комісії:

РИКОВ Сергій Олександрович

 

завідувач кафедри офтальмології, д.мед.н., професор

Члени комісії:

ЛАВРИК Наталія Семенівна

 

доцент кафедри офтальмології, к.мед.н., доцент

МОГІЛЕВСЬКИЙ Сергій Юрійович

професор кафедри офтальмології, д.мед.н., професор

НОВАК Людмила Пантилеївна

доцент кафедри офтальмології, к.мед.н., доцент

СЕРГІЄНКО Андрій Миколайович

професор кафедри офтальмології, д.мед.н., професор

СЕРГІЄНКО Микола Маркович

професор кафедри офтальмології, д.мед.н., професор

ШАРГОРОДСЬКА Ірина Василівна

доцент кафедри офтальмології, к.мед.н., доцент

Патологічна анатомія та судова медицина

Голова комісії:

СІЛЬЧЕНКО Валерій Петрович

 

завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії, д.мед.н., професор

Члени комісії:

ГУРІНА Оксана Олексіївна

 

доцент кафедри судової медицини, к.мед.н., доцент

ІРКІН Ігор Васильович

професор кафедри патологічної та топографічної анатомії, д.мед.н., професор

МІШАЛОВ Володимир Дем’янович

завідувач кафедри судової медицини, д.мед.н., професор

ПЕТРОШАК Олександр Юрійович

доцент кафедри судової медицини, к.мед.н

ХОХОЛЄВА Тамара Володимирівна

доцент кафедри судової медицини, к.мед.н., доцент

ШАТРОВА Клавдія Михайлівна

доцент кафедри патологічної та топографічної анатомії, к.мед.н., доцент

Педіатрія

Голова комісії:

БЕРЕЖНИЙ В’ячеслав Володимирович

 

завідувач кафедри педіатрії № 2, д.мед.н., професор

Члени комісії:

БЕКЕТОВА Галина Володимирівна

 

завідувач   кафедри дитячих і підліткових захворювань, д.мед.н., професор

ГЛЯДЄЛОВА Наталія Павлівна

доцент кафедри педіатрії № 2, к.мед.н., доцент

МАРУШКО Тетяна Вікторівна

професор  кафедри педіатрії  № 2, д.мед.н.,  професор

ОХОТНІКОВА Олена Миколаївна

завідувач   кафедри педіатрії № 1, д.мед.н., професор

ШУНЬКО Єлизавета Євгеніївна

завідувач  кафедри неонатології, д.мед.н., професор

Психіатрія  та медична психологія

Голова комісії:

ПИЛЯГІНА Галина Яківна

 

завідувач кафедри  психіатрії, д.мед.н., професор

Члени комісії:

КОРОТОНОЖКІН Віктор Гаврилович

 

доцент кафедри психіатрії, д.мед.н., доцент

КУЗНЕЦОВ Валерій Миколайович

професор кафедри психіатрії, к.мед.н., професор

МІШИЄВ Вячеслав Данилович

завідувач кафедри дитячої соціальної і судової психіатрії, д.мед.н., професор

НАСІННИК Олег Андрійович

доцент кафедри психіатрії, д.мед.н., доцент

УРАЛОВА Людмила Тимофіївна

доцент кафедри психіатрії, к.мед.н., доцент

Пульмонологія та фтизіатрія

Голова комісії:

ФЕЩЕНКО Юрій Іванович

 

завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології, академік НАМН України, д.мед.н., професор

Члени комісії:

ГЕТЬМАН Вадим Григорович

 

завідувач кафедри торакальної хірургії  та пульмонології, д.мед.н., професор

ГРІЦОВА Наталя Анатоліївна

доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології, к.мед.н., доцент

ЗАЙКОВ Сергій Вікторович

професор кафедри фтизіатрії і пульмонології, д.мед.н., професор

ЮДІНА Людмила Володимирівна

доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології, к.мед.н., доцент

ЯШИНА Людмила Олександрівна

професор кафедри фтизіатрії і пульмонології, д.мед.н., професор

Радіологія, радіаційна гігієна та радіаційна медицина

Голова комісії:

МЕЧЕВ Дмитро Сергійович

 

завідувач кафедри радіології, д.мед.н., професор

Члени комісії:

БАБКІНА Тетяна Михайлівна

 

завідувач кафедри променевої діагностики, д.мед.н., професор

БАБІЙ Яків Степанович

професор кафедри променевої діагностики, д.мед.н., професор

ГЛАДКА Любов Юріївна

доцент кафедри променевої діагностики, к.мед.н., доцент

МУРАШКО Василь Олександрович

доцент кафедри радіологі, к.мед.н., доцент

ЩЕРБІНА Олег Володимирович

професор кафедри радіології, д.мед.н. професор

Ревматологія

Голова комісії:

КОВАЛЕНКО Володимир Миколайович

 

завідувач кафедри терапії та ревматології, академік НАМН України, д.мед.н., професор

Члени комісії:

БОРТКЕВИЧ Олег Петрович

 

професор кафедри терапії та ревматології, д.мед.н., професор

ДУБКОВА Антоніна Георгіївна

доцент кафедри терапії та ревматології, к.мед.н., доцент

ХІМІОН Людмила Вікторівна

завідувач кафедри сімейної медицини, д.мед.н., доцент

ШУБА Неоніла Михайлівна

професор кафедри терапії та ревматології, д.мед.н., професор

Серцево-судинна хірургія

Голова комісії:

ВІТОВСЬКИЙ Ростислав Мирославович

 

професор кафедри хірургії серця та магістральних судин, д.мед.н., професор

Члени комісії:

БІЛИНСЬКИЙ Євген Олександрович

 

доцент кафедри хірургії серця та магістральних судин, к.мед.н., доцент

КНИШОВ Геннадій Васильович

завідувач кафедри  хірургії серця та магістральних судин, академік НАН і НАМН України,  д.мед.н., професор

Піщурін. О. А.

доцент кафедри хірургії серця та магістральних судин, к.мед.н.

ТОДУРОВ Борис Михайлович

професор кафедри функціональної діагностики, чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., ст.н.с.

Соціальна медицина

Голова комісії:

ГОЙДА Ніна Григорівна

 

проректор з лікувальної роботи, професор кафедри управління охороною здоров’я, д.мед.н., професор

Члени комісії:

БУГРО Валерій Іванович 

 

доцент кафедри  управління охороною здоров’я, к.мед.н., доцент

ГОРАЧУК Вікторія Валентинівна

доцент кафедри управління охороною здоров’я, к.мед.н., доцент

ЛАТИШЕВ Євген Євгенійович 

професор кафедри  управління охороною здоров’я,  д.мед.н., професор;

МИХАЛЬЧУК Василь Миколайович

в.о. завідувача кафедри управління охороною здоров’я, д.мед.н., професор

ОРЛОВА Наталія Михайлівна

професор кафедри медичної статистики, д.мед.н., професор

Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів

Голова комісії:

ЗАГОРІЙ Володимир Антонович

 

завідувач кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології, д.фарм.н., професор

Члени комісії:

БУЦЬКА Вікторія Євгенівна

 

доцент кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології, к.фарм.н., доцент

ВОЙТЕНКО Георгій Миколайович

професор кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології, д.мед.н., професор

Стоматологія

Голова комісії:

ПАВЛЕНКО Олексій Володимирович

 

директор Інституту стоматології, професор кафедри стоматології, д.мед.н., професор

Члени комісії:

БІДА Віталій Іванович

 

завідувач кафедри ортопедичної стоматології, д.мед.н., професор

БІЛОКЛИЦЬКА Галина Федорівна

завідувач кафедри терапевтичної стоматології, д.мед.н., професор

ВЄСОВА Олена Петрівна

професор кафедри щелепно-лицевої хірургії, д.мед.н., професор

ВОЛОСОВЕЦЬ Тетяна Миколаївна 

в.о. завідувача кафедри стоматології, д.мед.н., доцент

ДОРОШЕНКО Олена Миколаївна

 професор кафедри ортопедичної стоматології, д.мед.н., доцент

ДРОГОМИРЕЦЬКА Мирослава

Стефанівна

завідувач кафедри ортодонтії, д.мед.н., професор

МАЗУР Ірина Петрівна

професор кафедри стоматології, д.мед.н., професор

САВИЧУК Наталія Олегівна

завідувач кафедри стоматології дитячого віку, д.мед.н., професор

ТИМОФЄЄВ Олексій Олександрович

завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії, д.мед.н., професор

Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Голова комісії:

ПОНОМАРЕНКО Микола Семенович

 

завідувач кафедри організації і економіки фармації,  д.фарм.н., професор

Члени комісії:

Давтян Лена Левонівна

 

завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації, д.фарм.н., професор

ДРОЗДОВА Анна Олександрівна

доцент кафедри фармацевтичної технології і біофармації, к.фарм.н.

КОРИТНЮК Раїса Сергіївна

професор кафедри фармацевтичної технології і біофармації, д.фарм.н., професор

ТРОХИМЧУК Віктор Васильович

декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, д.фарм.н.,професор

Терапія

Голова комісії:

ШВЕЦЬ Наталія Іванівна

 

завідувач кафедри терапії, д.мед.н., професор

Члени комісії:

БЕНЦА Тетяна Михайлівна

 

професор кафедри терапії, д.мед.н., професор

ПРИХОДЬКО Вікторія Юріївна

професор кафедри терапії і геріатрії, д.мед.н., професор

ПАСТУХОВА Оксана Анатоліївна

доцент кафедри терапії, к.мед.н., доцент

СТАДНЮК Леонід Антонович

завідувач кафедри терапії і геріатрії, д.мед.н., професор

Токсикологія

Голова комісії:

ПРОДАНЧУК Микола Георгійович

 

завідувач кафедри гігієни і екології людини,чл.-кор. НАМН України, д.мед.н., професор

Члени комісії:

АВРАМЕНКО Лариса Миколаївна

 

доцент кафедри гігієни і екології людини, к.мед.н., доцент

ІВАЩЕНКО Олег Васильович

доцент кафедри медицини невідкладних станів, к.мед.н., доцент

КАЛАШНІКОВ Андрій Андрійович

професор кафедри гігієни і екології людини, д.мед.н., професор;

ПОНОМАРЕНКО Анатолій Миколайович

доцент кафедри гігієни і екології людини, д.мед.н

Трансплантологія та штучні органи

Голова комісії:

СМОРЖЕВСЬКИЙ Валентин Йосипович

 

професор кафедри хірургії та трансплантології, д.мед.н., профессор

Члени комісії:

ГАЛИЧ Сергій Петрович  

 

професор кафедри комбустіології та пластичної хірургії, д.мед.н., професор

ГАЛОЧКА Ігор Петрович

доцент кафедри хірургії і трансплантології, к.мед.н., доцент

ПОЛІНКЕВИЧ Броніслав Станіславович

в.о. завідувача кафедри хірургії і трансплантології, д.мед.н., професор

Фармацевтична хімія та фармакогнозія

Голова комісії:

ВЕТЮТНЕВА Наталія Олександрівна

 

завідувач  кафедри  контролю  якості  і стандартизації  лікарських  засобів,  д.фарм.н., професор

Члени комісії:

БУДНІКОВА Тетяна Миколаївна

 

професор кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, д.фарм.н., професор

ТОДОРОВА Віолета Іванівна  

доцент кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, к.фарм.н., доцент

УБОГОВ Сергій Геннадійович

доцент кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, к.фарм.н., доцент

Урологія

Голова комісії:

ВОЗІАНОВ Сергій Олександрович

 

завідувач кафедри  урології, чл.-кор. НАМН України, професор

Члени комісії:

БОЙКО Андрій Іванович

 

професор кафедри урології, д.мед.н., професор

ГОРПИНЧЕНКО Ігор Іванович

професор  кафедри   урології,  д.мед.н.,  професор

ГУРЖЕНКО Юрій Миколайович 

професор кафедри урології, д.мед.н., професор

Хірургія

Голова комісії:

ПАЛАМАРЧУК Володимир Іванович

 

завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії, д.мед.н., професор 

 

Члени комісії:

БІЛЯЄВА Ольга Олександрівна

 

професор кафедри загальної та невідкладної хірургії,  д.мед.н., професор

ГЕТЬМАН Вадим Григорович

завідувач кафедри торакальної хірургії та пульманології,  д.мед.н., професор;

МАМЧИЧ Володимир Іванович

професор кафедри хірургії і проктології, д.мед.н., професор

РАДЗІХОВСЬКИЙ Анатолій Павлович

завідувач кафедри загальної та невідкладної хірургії, д.мед.н., професор

ФЕЛЕШТИНСЬКИЙ Ярослав Петрович

завідувач кафедри хірургії і проктології, д.мед.н., професор