Перелік наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я, погодженого НАМН України та затвердженого МОЗ України у 2015 р.

Повідомлення про наукову (науково-технічну) продукцію, розроблену співробітниками академії

Назва

Автори

Реєстраційний номер

Спосіб профілактики спайкоутворення після операцій на органах черевної порожнини

Слонецький Б.І., Довженко О.Д.,

Ахмед М.О. Ботавіл, Вербицький І.В., Максименко М.В., Коцюбенко В.О.

707/1/14

 2

Затискач для високочастотного електрозварювання при лапаро-скопічних операціях з голкою для розшаровування тканин

Слонецький Б.І., Довженко О.Д., Вербицький І.В., Коцюбенко В.О.

698/1/14

 3

Спосіб інтубації кишечника під час лапароскопічних втручань

Слонецький Б.І., Довженко О.Д.,

Ахмед М.О. Ботавіл,

Костенко В.М.,  Слонецька Л.Л., Трофіменко С.П.

702/1/14

 4

Спосіб зондової ентерографії

Слонецький Б.І., Довженко О.Д.,

Ахмед М.О. Ботавіл,  Вербицький І.В., Максименко М.В., Коцюбенко В.О.

701/1/14

 5

Спосіб моделювання фізичного виснаження, що призводить до раптової серцевої смерті у лабораторних тварин (щурів)

Ігрунова К.М., Ватліцов Д.В.,

Аніщук М.Г.,

Андріяш В.В.

157/1/14

 6

Модель координації національної та міжнародної допомоги при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру

Мазуренко О.В.

363/1/14

 7

Спосіб пластики дефекта стінки стравоходу після дивертикулектомії

Багіров М.М., Агаєв А.Н.

705/1/14

 8

Спосіб хірургічного лікування ускладнених дивертикулів стравоходу

Багіров М.М.,

Верещако Р.І., Агаєв А.Н.

709/1/14

 9

Спосіб діагностики пухлин та кіст межистіння

Кравчук Б.О., Сокур П.П., Макаров А.В.,

Гудим-Левкович І.Л.

700/1/14

 10

Спосіб консервативного лікування хворих на контрактуру Дюпюітрена з фіброзом печінки

Ярошенко Ж.С.,

Давтян Л.Л.,

Іскра Н.І.

378/1/14

 11

Оптимальна модель диспансери-зації населення при плануванні профілактичної діяльності лікаря загальної практики – сімейного лікаря

Шекера О.Г., Яблонський П.М.

113/1/14

 12

Алгоритми ведення хворих на ЦД 2 типу з різним рівнем кардіоваскулярного ризику для сімейних лікарів на етапі первинної медичної допомоги

Рибицька М.О.,

Ткаченко В.І.

108/1/14

 13

Уніфікований клінічний протокол та медичний стандарт надання медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу на етапі первинної медичної допомоги

Ткаченко В.І.,

Маньковський Б.М.

122/1/14

 14

Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення «Ведення цукрового діабету 2 типу на етапі первинної медичної допомоги»

Ткаченко В.І.,

Маньковський Б.М.

111/1/14

 15

Система диспансеризації хворих на цукровий діабет 2 типу на етапі первинної медичної допомоги

Ткаченко В.І.,

(Лисенко Г.І.)

117/1/14

 16

Система структуризованої медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу

Ткаченко В.І.,

(Лисенко Г.І.)

119/1/14

 17

Смуга психологічної підготовки рятувальників

Рощін Г.Г., Сличко І.Й.,

Назаренко І.І.

367/1/14

 18

Спосіб прогнозування перебігу травматичної хвороби у пост-раждалих з тяжкою поєднаною абдомінальною травмою

Рощін Г.Г., Крилюк В.О., Новіков Ф.М.,

Кузьмін В.Б., Іванов В.І., Пенкальський О.О.

706/1/14

 19

Спосіб анатомо-функціональної оцінки тяжкої закритої поєднаної абдомінальної травми

Рощін Г.Г., Крилюк В.О., Новіков Ф.М.,
Кузьмін В.Б., Іванов В.І., Пенкальський О.О.

699/1/14

 20

Спосіб моделювання тяжкої поєднаної травми органів черевної порожнини у щурів

Рощін Г.Г., Гудима А.А., Крилюк В.О.

703/1/14

 21

Схема періодизації дій при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій

Мазуренко О.В.

368/1/14

 22

Загальні принципи розробки Плану реагування та взаємодії закладів охорони здоров’я під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

Рощін Г.Г., Гур’єв С.О.,

Семенів І.П.,
Мазуренко О.В.,
Кузьмін В.Ю., Крилюк В.О., Падалка В.М.

362/1/14

 23

М’яка лікарська форма для лікуван-ня контрактури Дюпюітрена

Давтян Л.Л., Дячук К.М.,
Іскра Н.І.

376/1/14

 24

Хірургічний спосіб зупинки кровотеч з варикозно-розширених вен стравоходу у хворих на цироз печінки

Тутченко М.І.,

Рудик Д.В., Клюзько І.В., Іскра Н.І.

711/1/14

 25

Спосіб оперативного лікування хворих на цироз печінки з кровотечею портального генезу

Тутченко М.І., Рудик Д.В., Клюзько І.В.,

Іскра Н.І.

704/1/14

 26

Спосіб ручної асистенції у хворих на цироз печінки з кровотечею з варикозно-розширених вен стравоходу та шлунка

Тутченко М.І., Рудик Д.В., Клюзько І.В.,

Іскра Н.І.

708/1/14

 27

Лікування та реабілітація хворих з неврологічними ускладненнями остеохондрозу із застосуванням методів рефлексотерапії та гомеопатії

Коваленко О.Є.,

Коркушко О.О.

238/1/14

 28

Оцінка ефективності організації та надання первинної медико-санітар-ної допомоги на рівні закладу первинної медичної допомоги

Матюха Л.Ф., Гойда Н.Г., Слабкий Г.О.,

Горачук В.В., Хобзей М.К., Надутий К.О., Процюк О.В., Бацюра Г.В.

115/1/14

 29

Оптимізація обстеження на хворобу Лайма на рівні первинної медико-санітарної допомоги

Матюха Л.Ф.,

Бацюра Г.В.,

Дуда О.К., Бойко В.О.

114/1/14

 30

Ведення хворого з інтелектуальною недостатністю на первинній ланці медико-санітарної допомоги

Матюха Л.Ф., Гойда Н.Г., Коваленко О.Є., Матвієць Л.Г., Процюк О.В., Веселова Т.В., Надута-Скринник О.К.

109/1/14

 31

Наукові підходи до розробки маршруту пацієнта на рівні первинної ланки медико-санітарної допомоги

Матюха Л.Ф., Гойда Н.Г., Лєхан В.М., Слабкий Г.О., Титова Т.А., Кононов О.Є., Сіліна Т.М., Клименко Л.В., Малютіна Н.В.

112/1/14

 32

Спосіб лікування хронічних порушень кровообігу у вертебрально-базилярному судин-ному басейні, пов‘язаних з деге-неративними змінами шийного відділу хребта

Коваленко О.Є.

240/1/14

 33

Застосування методів рефлексоте-рапії для профілактики та лікуван-ня ускладнень грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій

Коваленко О.Є., Ляпко М.Г., Андріюк Л.В.

110/1/14

 34

Профілактика та лікування функціональних захворювань органів травлення на тлі ожиріння

Коваленко О.Є.,

Мирзабаєва Н.А.,

Гарник Т.П.

116/1/14

 35

Оптимізація шляхів корекції патології верхнього відділу шлунково-кишкового тракту у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом в залежності від складу комплексної терапії

Марушко Т.В.,

Герман О.Б.

426/1/14

 36

Спосіб лікування ліворуких дітей з відхиленнями у розвитку психіки

Чуприков А.П.,
Мішиєв В.Д.,
Чуприкова М.А.

210/1/14

 37

Спосіб лікування затримки мовного розвитку у дітей

Чуприков А.П.,
Мішиєв В.Д.,
Чуприкова О.Г.,
Чорна Т.В.

209/1/14

 38

Спосіб лікувальної аутосклеро-пластики рогівки

Риков С.О., Лаврик Н.С., Шулєжко І.А.,
Корнілов Л.В.

398/1/14

 39

Спосіб виконання гемостазу при евісцероенуклеації шляхом лігуван-ня ретробульбарного судинно-нервового пучка за допомогою титанових кліпс

Торчинська Н.В.,

Бакбардіна І.І.,
Сімчук І.В.

396/1/14

 40

Спосіб діагностики прогресу-вання глаукомної оптичної нейропатії у хворих на первинну відкритокутову глаукому

Риков С.О.,
Кондратенко Ю.М., Лаврик Н.С.,
 Макаренко В.І.,

Макаренко І.А.

397/1/14

 41

Спосіб хірургічного лікування катаракти

Риков С.О., Лаврик Н.С., Шулежко І.А.,
Гуржій Ю.М.

399/1/14

 42

Оптимізована система комплексної медичної допомоги при судинній патології головного мозку

Зозуля А.І.

256/1/14

 43

Оптимізована система діагностики геморагічного інсульту

Зозуля А.І., Кіт І.В.

255/1/14

 44

Методика покращення органі-зації медичної допомоги хворим з гострими порушеннями мозкового кровообігу, що не були госпіталізовані

Зозуля І.С., Лисенко Г.І.,

Зозуля А.І., Латоха І.О.

254/1/14

 45

Характеристика оптимізованої системи комплексної медичної допомоги при судинній патології головного мозку

Зозуля А.І.

258/1/14

 46

Спосіб надання комплексної медичної допомоги при судинній патології головного мозку

Зозуля А.І.

257/1/14

 47

Визначення набряку при бешисі

Біляєва О.О.,
Шендрик В.Г.,
Балінська М.,
Уланович Л.,

Яловський О.І.

697/1/14

 48

Спосіб череззондового ентерального харчування в ранньому післяопераційному періоді хворих на гостру кишкову непрохідність

Біляєва О.О.,

Радзіховський А.П., Крижевський В.В.,

Іванченко Р.В., Риб’янець Ю.В.

710/1/14

 49

Спосіб диференційної діагностики особливостей продуктивно-психотичної та негативно-особистісної симптоматики у хворих на пара-ноїдну шизофренію

Мішиєв В.Д.,

Гриневич Є.Г.,

Пилягіна Г.Я.,

Кушнир А.А.

208/1/14

 50

Спосіб визначення мішеней терапевт-тичного та реабілітаційного впливу в динаміці психотичного епізоду у хворих на параноїдну шизофренію

Мішиєв В.Д.,

Пилягіна Г.Я.,

Гриневич Є.Г.,

Кушнир Ю.А.

207/1/14

 51

Методика комплексної терапії та психо-соціального втручання при постшизофренічній депресії

Мішиєв В.Д.,

Пилягіна Г.Я.,

Гриневич Є.Г.,

Кушнир Ю.А.

206/1/14

 52

Досвід використання методу епілюмінісцентної дерматоскопії у пацієнтів з диспластичними невусами

Калюжна Л. Д., Шармазан С. І., Ошивалова О. О., Мацідонська І. В., Дріянська В. В.,
Паппа І. В.

102/1/14

 53

Сучасні методи обстеження пацієнтів з новоутвореннями шкіри

Калюжна Л.Д.,
Літус О.І., Ошивало-
ва О.О., Литвиненко Б.В., Андрашко Ю.В., Куценко І.В.,
Хобзей М.К.

103/1/14

 54

Скануючі методики комп’ютерної ідентифікації особи за цифровими ортопантомограмами

Мішалов В.Д., Біда В.І.,

Костенко Є.Я.

576/1/14

 55

Нові методики приготування цитологічних препаратів та визначення наявності сперми в слідах на речових доказах

Бурчинський В.Г.,

Старовойтова Р.О.,

Дручініна І.М.,
Хохолєва Т.М.

575/1/14

 56

Біполярний електропристрій для операцій в гортані

Косаківська І.А.,

Кункін Д.Д.,
Шатець В.О.

388/1/14

 57

Парацентезна голка

Косаковський А.Л.,

Косаківська І.А.

390/1/14

 58

Голка для тимпанопункції

Косаковський А.Л.,

Косаківська І.А.

389/1/14

 59

Спосіб лікування аденоїдних вегетацій

Косаківська І.А.

391/1/14

 60

Вдосконалення ранньої діагностики злоякісних лімфом шкіри

Калюжна Л.Д.,
Шармазан С.І., Гречансь-
ка Л.В., Ошивалова О.О., Мацідонська І.В., Дріянська В.В., Паппа І.В., Костюкевич О.М.

101/1/14

 61

Рекомендації щодо радіологічного захисту жителів радіоактивно забруднених територій України при здійсненні заходів соціально-економічного відродження цих територій у віддалений період після Чорнобильської катастрофи

Хоменко І.М., Омельянець М. І.,

Гунько Н.В., Бойко В.Я.,

88/1/14

 62

Рекомендації щодо попередження внутрішнього опромінення населення радіоактивно забруднених територій України у віддалений період після Чорнобильської катастрофи

Хоменко І.М., Омельянець М.І.,

Козярін І.П., Гунько Н.В.,

Марчук В.С.

87/1/14

 63

Організація стоматологічної допомоги у міських стоматологічних поліклініках муніципальної форми власності в умовах ринкової економіки

Фліс П.С., Савчук О.В., Канюра О.А., Голубчиков М.В., Новгородська Л.М., Савчук О.В.

366/1/14

 64

Типовий локальний протокол з надання медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу на етапі первинної медичної допомоги

Ткаченко В.І.

121/1/14

 65

Форма моніторингу якості діабетологічної допомоги

Ткаченко В.І.

123/1/14

 66

Система оцінювання результатів впровадження медико-технологічних документів з надання медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу на етапі первинної медичної допомоги

Ткаченко В.І.

118/1/14

 67

Спосіб лікування генералізованого пародонтиту І-ІІ ступеня, хронічного перебігу

Білоклицька Г.Ф., Волінська Т.Б.

549/1/14

 68

Спосіб лікування генералізованого пародонтиту у стадії загострення

Білоклицька Г.Ф., Рябушко В.І.,

Павленко Е.М.

550/1/14

 69

Визначення індексу жорсткості стінки загальної сонної артерії методом дуплексної сонографії для виявлення субклінічного ураження судинної стінки при системному черевному вовчаку (СВЧ) у дітей

Бережний В.В..

Марушко Т.В., Тараненко Т.В.,

Герман А.Б.,

Марушко Є.Ю., Романкевич І.В.

424/1/14

 70

Визначення індексу жорсткості стінки загальної сонної артерії методом дуплексної сонографії для виявлення субклінічного ураження судинної стінки при наявності факторів ризику раннього розвитку атеросклерозу у дітей

Бережний В.В.,

Марушко Т.В.,

Марушко Є.Ю.

423/1/14

 71

Визначення товщини комплексу інтима медіа черевної аорти методом дуплексної сонографії для виявлення субклінічного атеросклерозу у дітей

Бережний В.В.,

Марушко Т.В., Тараненко Т.В.,

Герман А.Б.,

Марушко Є.Ю., Романкевич І.В.

425/1/14

 72

Кріоаутовакцинація в лікуванні раку грудної залози

Тащієв Р.К., Мясоєдов Д.В., Шляховенко В.О., Авраменко І.В.

321/1/14

 73

Оптимальна модель надання амбулаторної паліативної та хоспісної допомоги міському населенню в Україні

Губський Ю.І.,
Царенко А.В.,
Толстих О. І.,
Брацюнь О.П.

365/1/14

 74

Нормативно-правові вимоги України до рецептів на лікарські засоби групи наркотичних анальгетиків

Губський Ю.І.,
Нагорна О. О.,
Царенко А.В.

364/1/14

 75

Спосіб прогнозування розвитку геморагічних ускладнень при проведенні терапії непрямими антикоагулянтами

Горовенко Н.Г., Малярчук І.В.,
Крикунов О.А., Бабочкіна А.Р.

120/1/14

 76

Спосіб визначення генетичної    схильності до виникнення ішемічних інсультів (ІІ) у дітей

Горовенко Н.Г.,
Зозуля І.С.,
Смульська Н.О.

239/1/14

 77

Спосіб блокади шийного симпатичного сплетіння

Дибкалюк С.В.,
Герцен Г.І., Черняк В.А., Зоргач В.Ю., Сулік В.В.

377/1/14

 78

Спосіб медикаментозного впливу на позиційну компресію хребтової артерії

Дибкалюк С.В., Герцен Г.І., Черняк В.А.,
 Зоргач В.Ю., Сулік В.В.

379/1/14

 79

Спосіб хірургічного лікування екстравазальної компресії хребтової артерії в сегменті V-1

Дибкалюк С.В.,
 Мішалов В.Г.,
Герцен Г.І., Черняк В.А. та ін.

380/1/14

 80

Композиційний матеріал для заміщення кісткових дефектів щелепи

Климентьєв В.Г., Павленко М.О., Климентьєва А.В.

545/1/14

 81

Композиційний матеріал для заміщення кісткових дефектів щелепи

Климентьєв В.Г., Павленко М.О., Климентьєва А.В.

546/1/14

 82

Спосіб дентальної імплантації з використанням повідон-йоду

Климентьєв В.Г., Павленко М.О., Климентьєва А.В.

547/1/14

 83

Спосіб загоєння лунки видаленого зуба з використанням повідон–йоду.

Климентьєв В.Г., Павленко М.О., Климентьєва А.В.

548/1/14

 84

Спосіб лікування одонтогенних кіст і кісто гранульом.

Климентьєв В.Г., Павленко М.О., Климентьєва А.В.

551/1/14

 85

Спосіб негайної дентальної імплантації з використанням аутоплазми, збагаченої факторами росту людини, та повідон-йоду

Климентьєв В.Г., Павленко М.О., Климентьєва А.В.

552/1/14

 86

Спосіб негайної дентальної імплантації з використанням енвієвого лазера

Климентьєв В.Г., Павленко М.О., Климентьєва А.В.

553/1/14

 87

Спосіб регенерації тканин з використанням ауто плазми, збагаченої факторами росту людини

Климентьєв В.Г., Павленко М.О., Климентьєва А.В.

554/1/14

 88

Фармацевтична композиція для дентальної імплантації

Климентьєв В.Г., Павленко М.О., Климентьєва А.В.

555/1/14

 

Примітка: конкретний зміст нововведення споживачі зможуть отримати на сайті Українського центру науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи