Національна медична академія післядипломної освіти

імені П. Л. Шупика

оголошує конкурс

до докторантури, аспірантури, клінічної ординатури

До докторантури за спеціальністю221 Стоматологія (14.01.22 Стоматологія).

На очну денну аспірантуру за спеціальностями: 091 Біологія (14.03.11 Медична та біологічна інформатика та кібернетика), 221 Стоматологія (14.01.22 Стоматологія);

222 Медицина (14.01.01 Акушерство та гінекологія, 14.01.02 Внутрішні хвороби, 14.01.03 Хірургія, 14.01.05 Нейрохірургія, 14.01.06 Урологія, 14.01.15 Нервові хвороби, 14.01.16 Психіатрія, 14.01.20 Шкірні та венеричні хвороби, 14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія, 14.01.38 Загальна практика – сімейна медицина); 228 Педіатрія (14.01.10 Педіатрія).

На очну вечірню аспірантуру за спеціальностями: 091 Біологія (14.03.11 Медична та біологічна інформатика та кібернетика), 221 Стоматологія (14.01.22 Стоматологія);

222 Медицина (14.01.01 Акушерство та гінекологія, 14.01.03 Хірургія, 14.01.09 Дитяча хірургія, 14.01.13 Інфекційні хвороби, 14.01.16 Психіатрія, 14.01.18 Офтальмологія, 14.01.25 Судова медицина, 14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна терапія, 14.01.31 Гематологія та трансфузіологія, 14.01.33 Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія, 14.01.37 Нефрологія, 14.02.01 Гігієна та профпатологія, 14.03.02 Патологічна анатомія); 224 Технології медичної діагностики та лікування (14.01.23 Променева діагностика та променева терапія), 226 Фармація (15.00.01 Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація), 228 Педіатрія (14.01.10 Педіатрія).

До клінічної ординатури за спеціальностями: акушерство і гінекологія, анестезіологія, дерматовенерологія, дитяча отоларингологія, дитяча хірургія, ендокринологія, загальна практика - сімейна медицина, клінічна лабораторна діагностика, лікувальна фізкультура і спортивна медицина, медицина невідкладних станів, неврологія, неонатологія, нефрологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, педіатрія, професійна патологія, радіологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, урологія, фтизіатрія, хірургія.

Для участі в конкурсі потрібно подати такі документи: заяву на ім’я ректора, особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, копії диплома і трудової книжки, сертифіката про присвоєння звання лікаря-спеціаліста, характеристику з місця роботи, автобіографію, медичну довідку (форма 086-о); копії паспорта (стор. 2, 3, 11) та ідентифікаційного коду, реферат і перелік опублікованих наукових праць (для аспірантури).

Особи, які вступають до клінічної ординатури без відповідного стажу роботи, подають рекомендацію вченої ради вищого навчального закладу.

Особи, які вступають до докторантури, подають ксерокопії друкованих наукових робіт і диплома кандидата медичних наук, а також розгорнутий план дисертаційної роботи.

Адреса НМАПО імені П. Л. Шупика: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, відділ аспірантури (к. 404, 405).

Прийом документів: 25 травня – 23 червня 2017 р., 10.00 – 13.00; 14.00 – 16.00.