05.02.2015 р. відбулась зустріч адміністрації НМАПО імені П. Л. Шупика з молодими вченими академії (аспіранти, клінічні ординатори, інтерни)

У зустрічі взяли участь проректори академії, директори інститутів, декани, завідувачі відділами, завідувачі кафедрами.

Зустріч відкрив проректор з наукової роботи професор Зозуля І.С.

Були висвітлені історичні аспекти становлення та розвитку академії з демонстрацією кінофільму.

Проректор з навчальної роботи професор Толстанов О. К. виступив з доповіддю «Нова концепція побудови стратегії охорони здоров’я в Україні», професор Зозуля І. С. – «Про наукову діяльність в академії і роботу спеціалізованих вчених рад», «Про проект Положення про підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру». Голова Наукового товариства молодих вчених доцент Сулік Р.В. розповів про роботу товариства молодих вчених та підготовку науково-педагогічних кадрів в академії, а Голова Ради студентського самоврядування Новицький В. Е. – про діяльність Ради студентського самоврядування, голова спеціалізованої вченої ради «Судова медицина» професор Мішалов В. Д. висвітлив питання «Про стратегію запобігання академічного плагіату».

   
В обговоренні виступили: голова профкому академії професор Пономаренко М.С. та директор Інституту сімейної медицини професор Шекера О.Г.

У зустрічі прийняли участь 360 осіб.