Наукова інформація поширюється в часі та в просторі певними каналами, засобами, методами. Особливе місце в цій системі належить науковій комунікації. Варто нагадати науковцям, що наукова комунікація (НК) це є обмін науковою інформацією (ідеями, знаннями, повідомленнями тощо) між ученими і спеціалістами. Обмін науковою інформацією між ученими і спеціалістами в академії здійснюється за допомогою впровадження в практичну охорону здоров’я: патентів, методичних рекомендацій, інформаційних листів, нововведень, організація і проведення наукових форумів, на яких науковці доповідають науковій спільноті про свої сучасні розробки щодо діагностики, лікуванні і профілактики найбільш поширених захворювань населення, демонстрація новітніх розробок на державних і міжнародних виставках і друкування наукових статей в державних і зарубіжних журналах.

Поширеною формою впровадження розробок в практичну охорону здоров’я є

патенти. У 2013 році науково-педагогічним складом академії отримано: 3 патенти на винахід, 58 – на корисну модель, 12 позитивних рішень на отримання патентів та 3 авторських свідоцтва на твір. 

Наукові розробки вчених академії за 2013 рік: фармакологічні препарати становили 5,4%; пристрої  і апаратура – 10,8%; способи профілактики і прогнозування - 12,2%; способи діагностики 20,3% і найбільший процентний відсоток належить способам лікування - 51,4. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Наукова інформація, отримана в результаті проведених клінічних чи експериментальних досліджень, що передаються з допомогою наукової комунікації і представлені у вигляді методичних рекомендацій, посідає одне з чільних місць в системі інноваційної діяльності. У звітному році розроблено і розіслано по регіонам України 49 методичних рекомендацій.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ

Важливим носієм інформації про результати наукових досліджень з певної конкретної проблеми є інформаційні листи. У 2013 році дослідниками розроблено 28 інформаційних листів, які теж розіслано по всіх регіонах України. 

НОВОВВЕДЕННЯ

На основі патентів, методичних рекомендацій та інформаційних листів розробляються нововведення, які регламентують процес впровадження досягнень медичної науки у практичну охорону здоров’я. До Галузевого реєстру нововведень у 2013 році включено 42 нововведення. 

Наукові статті і доповіді, зроблені на наукових форумах, є важливою формою впровадження наукових розробок в практичну охорону здоров’я.

Наукові розробки дослідники академії демонструють на державних та міжнародних виставках. Особливе місце в обміні науковою інформацією належить організації та проведенню наукових форумів. Щорічно в академії науковці організовують і проводять близько 30 форумів, на яких вчені нашої установи мають можливість розповісти про результати досліджень, про новітні розробки щодо діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших захворювань населення, обмінятися ідеями, знанням. Особливої уваги заслуговує друк наукових статей як державних, так і міжнародних.

Інформаційні листи, опубліковані науково-педагогічними працівниками НМАПО імені П. Л. Шупика у 2016 році

Методичні рекомендації, опубліковані науково-педагогічними працівниками НМАПО імені П. Л. Шупика у 2016 році

Наукові праці, опубліковані науково-педагогічними працівниками НМАПО імені П. Л. Шупика у 2016 році