Одним з основних напрямів діяльності Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика є лікувально-діагностична робота. Її результати – це результати роботи кожної кафедри, деканату, інституту та університетських клінік: Стоматологічного практично-навчального медичного центру та клініки репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології.

Досягненню цих результатів сприяв потужний ресурсний потенціал: високопрофесійні кадри клінічних кафедр, клінічних баз та їхня оснащеність медапаратурою і медобладнанням. Із 82 кафедр академії 67 є кафедрами клінічного спрямування, де сконцентрований потужний кадровий потенціал: понад 230 докторів медичних наук і понад 470 кандидатів медичних наук.

Влучнішу характеристику про професійний рівень клініцистів дають кваліфікаційні категорії. Вищу кваліфікаційну категорію мають 555 (74,89%) викладачів, першу – 67 (9,04%), другу – 40 (5,39%).

Незаперечним підтвердженням високого професійного рівня викладачів Академії є призначення їх головними позаштатними спеціалістами МОЗ України, Департаменту охорони здоров’я Київської міської та Київської обласної державної адміністрацій.

Клінічні кафедри академії розташовані у 204 закладах охорони здоров’я різного відомчого підпорядкування. Ліжковий фонд клінічних баз становить понад 11 тис. ліжок. Між клінічними базами кафедр та Аакадемією укладені угоди про співпрацю, що сприяє результативності відносин. Це також дає змогу використовувати медичне устаткування клінічних закладів, зокрема сучасну рентгенологічну, ендоскопічну, ультразвукову та іншу медичну діагностичну й лікувальну апаратуру.

Недуги пацієнтів, яким надають медичну допомогу науково-педагогічні працівники Академії, є, як правило, складними у діагностичному плані, мають тяжкий перебіг, потребують хірургічних втручань високого рівня складності та комплексного підходу. Адресність медичної допомоги визначається місцем розташування кафедри – підпорядкованістю закладу охорони здоров’я. Найбільша частка медичної допомоги на клінічній базі припадає на жителів м. Києва. Клінічні кафедри співпрацюють із 61 лікувально-профілактичним закладом, що підпорядковані Департаменту охорони здоров’я Київської міськдержадміністрації. Серед них багатопрофільні лікарні (19) та потужні дитячі лікарні (6), консультативні медичні центри та центри первинної медико-санітарної допомоги (23), об’єднання, диспансери та комунальні підприємства (9), зокрема Київська міська клінічна лікарня (КМКЛ) №6, КМКЛ №8, КМКЛ №3, КМКЛ №5, Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги.

Низка клінічних кафедр (22) розташована в медзакладах столичної області. Так, у Київській обласній клінічній лікарні розташовано 14 кафедр Академії, тому жителям Київщини надають значний обсяг висококваліфікованої та високоспеціалізованої медичної допомоги. Співробітники кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги консультують також у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги №1 КЗ Білоцерківської міськради, центрі первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторіях загальної практики – сімейної медицини сільської місцевості (села: Дмитрівка, Хотів, Чабани, Софіївська-Борщагівка, Юрківка) Києво-Святошинського району. Співробітники кафедри дитячої хірургії надають лікувально-консультативну допомогу в Житомирській обласній дитячій лікарні, кафедри хірургії та проктології – в міській клінічній лікарні №2 м. Біла Церква.

Значний вклад у надання високоспеціалізованої медичної допомоги вносять кафедри, розташовані у провідних установах Національної академії медичних наук, директорами яких є завідувачі кафедр Академії: завідувач кафедри терапії і ревматології, академік НАМН України, проф. Коваленко В.М. – директор Державної установи «Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" НАМН України»; завідувач кафедри хірургії серця та магістральних судин професор Лазоришенець В.В. – директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України; завідувач кафедри фтизіатрії іпульмонології академік НАМН України професор Фещенко Ю.І. – директор Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського; завідувач кафедри урології, член-кор. НАМН України проф. Возіанов С.О. – директор Інституту урології НАМН України.

Щорічно працівники Академії лікують понад 110 тис. хворих: понад 20 тис. – у стаціонарі й 90 тис. – амбулаторно.

Щороку професори та доценти Академії надають близько 200 тис. консультацій як у стаціонарах лікарень, так і в амбулаторіях. А науково-педагогічні працівники Академії проводять понад 20 тис. хірургічних втручань. Показником професійного рівня співробітників кафедр хірургічного профілю є категорії складності хірургічних втручань. У цілому питома вага хірургічних втручань досить висока. Кількість операції ІІІ-V категорії складності становить 50,3%.

Кадровий потенціал НМАПО імені П. Л. Шупика активно використовують Український та Київський обласні центри екстреної медичної консультативної допомоги. Щорічно науково-педагогічні працівники мають понад 40 викликів до різних областей України. Найбільш задіяні в таких випадках науково-педагогічні працівники кафедр хірургічного (торакальної хірургії та пульмонології, завідувач кафедри проф. Гетьман В.Г., анестезіології та інтенсивної терапії, проф. Лоскутов О.А., комбустіології та пластичної хірургії, проф. Козинець Г.П., хірургії та проктології, проф. Фелештинський Я.П., оториноларингології, проф. Шкорботун В.О.) та педіатричного (дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, проф. Біляєв А.В., дитячої хірургії, проф. Данілов О.А., дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації, доцент Мартинюк В.Ю., неонатології, проф. Шунько Є.Є.) напрямів.

Одним із напрямів розвитку Академії є оснащення клінічних кафедр необхідним сучасним медичним обладнанням, що доповнить відсутні одиниці на клінічних базах. А це, своєю чергою, суттєво покращує рівень взаємовідносин кафедр та лікарні. Оптимізація взаємин Академії та клінічних баз дає змогу викладачам кафедр широко використовувати медичну апаратуру лікарень та поліклінік. Протягом останніх років низка кафедр Академії отримала медичну апаратуру. З-поміж придбаної медтехніки на особливу увагу заслуговує продукція, що дорого коштує. Йдеться про ендоскопічну, ультразвукову апаратуру та лабораторне устаткування. Все це дає змогу застосовувати сучасні нові медичні технології під час проведення лікувально-діагностичної роботи: використання найсучасніших методів діагностики й лікування стосуються насамперед кафедр офтальмології, хірургії та судинної хірургії, торакальної хірургії та пульмонології, хірургії серця та магістральних судин.

Науково-педагогічні працівники беруть активну участь у роботі мультидисциплінарних груп зі створення медико-технологічних документів. Сьогодні в МОЗ функціонують 136 робочих груп, до складу 130 із них входять фахівці Академії. Ця робота є ретельною, копіткою та довготривалою. Найбільше фахівців, які долучаються до опрацювання медико-технологічних документів, працюють на кафедрах сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги (проф. Матюха Л.Ф.), дерматовенерології (доцент Літус О.І.), кардіології (проф. Довженко М.М.), дитячої імунології та дитячих інфекційних захворювань (проф. Волоха А.П.), дитячих та підліткових захворювань (проф. Бекетова Г.В.), сімейної медицини (проф. Хіміон Л.В.).

Протягом 2016-2017 рр. робота клінічних кафедр стосувалася всіх аспектів надання медичної допомоги учасникам антитерористичної операції та переселенцям. За цей час науково-педагогічні працівники клінічних кафедр пролікували 1387 бійців та 1574 мирних жителів, проконсультували 3492 бійця із зони АТО та 5053 переселенця. Фахівці прооперували 519 бійців та 699 осіб мирного населення. Ці пацієнти отримали діагностичні, лікувальні процедури, пройшли лабораторні обстеження. Загальна кількість процедур становила: для бійців – близько 4 000 од. та 3 278 – для мирного населення.

Представники кафедр Аакадемії постійно проводять тренінги для лікарів із надання екстреної та невідкладної допомоги в надзвичайних ситуаціях.

2016 року в НМАПО імені П. Л. Шупика започатковані заходи щодо попередження розвитку важких захворювань у співробітників Академії. Першими провели скринінговий огляд працівників Академії на предмет новоутворень шкіри науково-педагогічні працівники кафедри дерматовенерології, зокрема д.м.н. Літус О.І.

Потім ініціативу перейняли науково-педагогічні працівники кафедри офтальмології (д.м.н., проф. Риков С.О.) і провели скринінг на глаукому; кафедри діабетології (д.м.н., проф., член-кор. НАМН України, проф. Маньковський Б.М.) – скринінг раннього виявлення ризику розвитку цукрового діабету серед співробітників Академії; кафедри кардіології і кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних і екстракорпоральних технологій (д.м.н., член-кор. НАМН України, проф. Б.М. Тодуров), за сприяння базової установи обох кафедр ДУ «Інститут серця МОЗ України» – кардіологічне обстеження співробітників Академії.

Акції зумовлюють значне зацікавлення фахівців Академії. Під час зазначених заходів було оглянуто та попереджено захворювань у понад 800 її співробітників, більшість пацієнтів, які потребували хірургічного лікування, вже проліковано.

Науково-педагогічні працівники кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги беруть активну участь в організації та проведенні скринінгових досліджень у різних районах Києва з паралельним проведенням майстер-класів для сімейних лікарів. На базі амбулаторії загальної практики – сімейної медицини № 2 КНП «Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Дарницького району м. Києва» та в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №3 КМП «Центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району м. Києва» професор кафедри, д.мед.н. Н.В. Медведовська та клінічний ординатор кафедри Шевчик А.А. провели консультативний прийом з офтальмології.

В амбулаторіях сімейної медицини №2 КНП «Центр первинної медико-сантіарної допомоги №2 Дарницького району м. Києва» з нагоди Всесвітнього дня боротьби з діабетом доцент кафедри к.мед.н. Процюк О.В. провела бесіду з хворими на цукровий діабет другого типу, присвячену особливостям харчування при цукровому діабеті та потребі самоконтролю недуги. З лікарями амбулаторії обговорили особливості впровадження Уніфікованого клінічного протоколу надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет другого типу (Наказ МОЗ України від 21.12.2012 р. №1118 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при цукровому діабеті другого типу»).

 

Стоматологічний практично-навчальний медичний центр

Стоматологічний практично-навчальний медичний центр (СПНМЦ) є структурним підрозділом Академії, метою якого є надання якісної (доступної, безпечної, клінічно-результативної, справедливої, економічно обгрунтованої), спеціалізованої і висококваліфікованої стоматологічної допомоги населенню та забезпечення умов для проведення лікувального, навчального та наукового процесів на кафедрах стоматологічного профілю НМАПО імені П. Л. Шупика. СПНМЦ 14 грудня 2016 року сертифікований ISO 9001:2015.

Очолює СПНМЦ директор – к.м.н. Савченко Микола Вікторович. Лікарський штат нараховує 40 медиків: 24 лікарів стоматологів-терапевтів, 5 лікарів-стоматологів, 7 лікарів стоматологів-ортопедів, лікар стоматолог-ортодонт, 2 лікарів стоматологів-хірургів та лікар-рентгенолог. Відповідно до лікарських кваліфікаційних категорій: вищу категорію мають 27 (65,85%) лікарів, першу – 3 (7,32%) лікарів, другу – 8 (19,51%) лікарів, сертифікат лікаря-спеціаліста мають 3 (7,32%) лікарів.

У СПНМЦ функціонують 6 лікувальних кабінетів, хірургічний та ортопедичний кабінети, зуботехнічна лабораторія, фізіотерапевтичний й рентгенологічний кабінети. Потужність центру 2016 року становила 12,2 відвідування на день, за рік – 65553 відвідувань. 2016-го співробітники СПНМЦ пролікували 60 968 хворих. Тоді ж було проведено 1017 хірургічних втручань, 5012 видалень, здійснено 4297 діагностичних та 4267 лікувальних процедур. На базі Центру працює кабінет профілактики та гігієни ротової порожнини.

СПНМЦ – база стажування для лікарів-інтернів заочної форми навчання за спеціальністю «Стоматологія». Також СПНМЦ є навчальною, лікувальною та науковою базою кафедр Інституту стоматології, тому співробітники СПНЦ беруть активну участь в здійсненні розробок, апробацій та впроваджень нових методик профілактики, діагностики і лікування стоматологічних захворювань. Співробітники центру спільно з науково-педагогічними працівниками кафедри терапевтичної стоматології впроваджують у лікувальний процес нові методики та методи лікування, профілактики й діагностики.

 

Клініка репродуктивних технологій

Українського державного інституту репродуктології

Клініка репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології НМАПО імені П. Л. Шупика є університетською клінічною, спрямованою на покращення репродуктивного здоров’я з використанням сучасних методик, зокрема й допоміжних репродуктивних технологій. Завідувач клініки репродуктивних технологій УДІР НМАПО імені П.Л. Шупика к.мед.н. Камінський Анатолій В’ячеславович.

У клініці зареєстровано 9 штатних посад, на яких працюють 11 лікарів та 2 лікарів-біологів, з яких вищу кваліфікаційну категорію мають 4 (33,3%) лікарі, першу категорію – 6 (41,6%) лікарів, двоє фахівців мають сертифікат лікаря-спеціаліста.

У відділенні планування сім’ї та ДРТ із кабінетом ендокринної гінекології та денним стаціонаром (5 ліжок) проводять лікування безпліддя методами ДРТ за абсолютними показниками за бюджетні кошти згідно з наказами МОЗ України. Щороку в середньому 106 подружніх паротримують кваліфіковану допомогу. Відсоток настання вагітності після застосування методів ДРТ – 46,3%.

Щорічно співробітники клініки репродуктивних технологій лікують майже 9 тис. жінок як у денному стаціонарі, так і амбулаторно, проводять понад 26 тис. діагностичних, 17 тис. лікувальних процедур,  понад 11 тис. лабораторних досліджень.

Співробітники клініки проводять значну просвітницьку діяльність. Виступають у засобах масової інформації (на радіо, телебаченні, друкують статті в періодичних виданнях), видають листівки для пацієнтів, виступають перед населенням.

Клініка репродуктивних технологій УДІР 28.12.2016 року сертифікована ISO 9001:2015.

Результати лікувально-діагностичної роботи Академії в цілому свідчать про значний обсяг надання медичної допомоги всім верствам населення закладів охорони здоров’я різного підпорядкування. Збільшення кількості клінічних баз, зокрема за рахунок закладів охорони здоров’я приватної форми власності, дає змогу проводити навчання слухачів Аакадемії на сучасному рівні із застосування новітніх технологій та методик на сучасному медичному обладнанні. Також розташування кафедр у більшості закладів охорони здоров’я сприяє лікарям таких закладів у безперервному навчанні та підвищенні рівня знань.