Одним з основних напрямків діяльності Національної медичної академії післядипломної освіти імнені П.Л. Шупика є клінічна робота.

Результати клінічної роботи академії – це результати роботи кожної окремої кафедри і кожного деканату та інституту.

Досягти цих результатів дозволив потужний ресурсний потенціал: високопрофесійні кадри клінічних кафедр та клінічні бази і їх оснащеність медичною апаратурою і медичним обладнанням. З 80 кафедр академії, 66 є кафедрами клінічного спрямування. На клінічних кафедрах сконцентрований потужний кадровий потенціал: 229 докторів медичних наук і 464 кандидатів медичних наук.

Більш влучну характеристику про професійний рівень клініцистів дають кваліфікаційни категорії. Вищу кваліфікаційну категорію мають 552 (73,23%) викладачів, першу – 98 (13,85%), другу – 39 (5,21%).

Незаперечним педтвердженням високого профісійного рівня викладачів академії є призначення їх Головними позаштатними спеціалістами МОЗ України, Департаменту озорони здоров'я Київської міської та Київської обласної держадміністрації.

Клінічні кафедри академії розташовані на 189 клінічних базах. Вони мають різну відомчу належність. Ліжковий фонд клінічних баз складає понад 11 тисяч ліжок. Між клінічними базами кафедр та академією укладені Угоди про співпрацю, що робить взаємини діловими та взаєморезультативними. Це також дає можливість використовувати медичне устаткування клінічних закладів, зокрема сучасну рентгенологічну, ендоскопічну, ультразвукову та іншу медичну діагностичну і лікувальну апаратуру.

Щорічно співробітники академії лікують понад 110 тисяч хворих. З них понад 20 тисяч в стаціонарі і майже 90 тисяч в поліклініці.

Професори та доценти академії здійснюють консультації, щорічно їх кількість складає майже 200 тисяч. Консультації надавались як в стаціонарі – майже 100 тисяч хворих, так і в поліклініці – понад 80 тисяч пацієнтів.

Обсяги клінічної роботи академії

 

Назва

факультету

 

Проліковано

хворих

Проконсультовано хворих

стаціонарно

амбулаторно

всього

в поліклініці

в стаціонарі

поза клінічною базою

всього

1

Інститут сімейної медицини

3657

5766

9423

13936

15716

5423

35075

2

Інститут стоматології

--

10462

10462

5042

2830

868

8740

3

Український державний інститут репродуктології

5632

15555

21187

17912

13273

1386

32571

4

Хірургічний факультет

6435

3107

9542

16668

17007

2803

36478

5

Терапевтичний факультет

2664

4890

7554

8622

15236

5149

29007

6

Педіатричний факультет

2351

1279

3630

6481

17998

2998

27477

7

Підвищення кваліфікації викладачів

144

168

312

13784

14322

6036

34142

8

Медико-профілактичний і фармацевтичний факультет

20

305

325

916

693

497

2106

9

Стоматологічний навчально- практичний медичний центр

--

56120

56120

--

--

--

--

 

Всього

20903

97652

118555

83361

97075

25160

205596

 

Щорічно співробітники академії проводять понад 20 тисяч хірургічних втручань. Показник, який відображує професійний рівень співробітників кафедр хірургічного профілю, є категорії складності хірургічних втручань. В цілому питома вага операвтих втручань досить висока. Операції ІІІ-У категорії складності становить 50,33%.

Більш об’єктивним показником щодо обсягів хірургічних втручань є кількість виконаних операцій на 1 посаду науково-педагогічного працівника. 

Кількість хірургічних втручань

№ 

Назва кафедри

 

Загальна  кількість
операцій

Кількість операцій на 1 посаду науково-педагогічного парцівника

1

акушерства, гінекології та репродуктології

3429

360,95

2

офтальмології

2038

189,58

3

урології

1342

223,67

4

хірургії та проктології

1234

126,56

5

акушерства і гінекології №1

1103

91,92

6

дитячої хірургії

1044

154,67

7

загальної та невідкладної хірургії

1039

197,91

8

стоматологічний практично-навчальний медичний центр

960

768,00

9

акушерства, гінекології та перинатології

993

172,70

10

хірургії та судинної хірургії

939

178,86

11

сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги

886

354,40

12

дитячої кардіології та кардіохірургії

878

292,67

13

дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії

858

190,67

14

торакальної хірургії та пульмонології

853

131,23

15

щелепно-лицевої хірургії

634

149,18

16

отолариноларингології

603

83,17

17

стоматології

524

524,00

18

нейрохірургії

521

101,60

19

ортопедії і травматології №1

516

82,56

20

комбустіології та пластичної хірургії

508

101,60

21

акушерства, гінекології та медицини плода

474

94,80

22

хірургії серця та магістральних судин

404

101,00

23

хірургії та трансплантології

354

61,57

24

онкології

332

55,33

25

медицини невідкладних станів

249

110,67

26

ортопедії і травматології №2

200

32,00

27

гастроентерології, дієтології та гастроскопії

156

156,00

28

медицини катастроф

132

29,33

29

дерматовенерології

63

28,00

30

нефрології та ниркозамісної терапії

22

11,00

 

Всього

23288

148,33

 

Кадровий потенціал НМАПО імені П.Л. Шупика активно використовується Українським та Київським обласними центрами екстреної медичної консультативної допомоги.

Оптимізація взаємин академії і клінічних баз дає змогу широко використовувати викладачами кафедр медичну апаратуру лікарень та поліклінік. Однак за останні п’ять років керівництвом академії вишукані і власні фінансові можливості придбання медичної апаратури. Протягом останніх років більшисть кафедр академії отримали медичну апаратуру, Значну питому вагу серед придбаної медтехніки складає високовартісна апаратура. Зокрема, це ендоскопічна, ультразвукова апаратура та лабораторне устаткування.

Все це дає можливість застосовувати сучасні нові медичні технології при проведенні лікувально-консультативної роботи. В першу чергу використання найсучасніших методів діагностики і лікування стосуються кафедр офтальмології, хірургії та судинної хірургії, торакальної хірургії та пульмонології, хірургії серця та магістральних судин.