Програма розвитку Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика до 2022 року. (проект)

Порядок присвоєння вчених звань - проект

Положення про організацію та порядок проведення виїзних циклів НМАПО імені П. Л. Шупика

Положення про стипендіальну комісію НМАПО імені П. Л. Шупика

Положення про порядок затвердження індивідуального плану наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора наук/доктора філософії (кандидата наук)

Положення про порядок затвердження індивідуального плану наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора наук / доктора філософії (кандидата наук)

План роботи вченої ради Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика на 2017 рік

Порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань в НМАПО імені П. Л. Шупика

Положення про наглядову раду

Положення про експертну проблемну комісію