Посада, звання Прізвище,
ім'я, по-батькові
Дні прийому Години прийому Адреса

Ректор, академік НАМН України,
професор 

Вороненко
Юрій Васильович

вівторок
четвер

14:00-17:00

10:00-13:00

вул. Дорогожицька, 9,
м. Київ

Перший проректор, член-кор. НАМН України,
професор

Вдовиченко 
Юрій Петрович

понеділок-четвер 14:00 -17:00

вул. Дорогожицька, 9,
м. Київ 

Проректор з науково-педагогічної
роботи, професор

Толстанов
Олександр Костянтинович

понеділок-четвер  14:00 -17:00
вул. Дорогожицька, 9,
м. Київ 

Проректор з наукової роботи,
професор

Савичук 
Наталія Олегівна

понеділок-четвер 14:00 -17:00

вул. Дорогожицька, 9,
м. Київ

       Проректор з науково-педагогічної та
лікувальної роботи, 
професор

Моісеєнко 
Раїса Олександрівна

понеділок-четвер 14:00 -17:00

вул. Дорогожицька, 9,
м. Київ

Проректор з міжнародних зв'язків та
науково-педагогічної роботи з
іноземними громадянами,
професор

 Гульчій
Олеся Петрівна

понеділок-четвер 14:00 -17:00

вул. Дорогожицька, 9,
м. Київ

Проректор з економічних питань Проценко
Ольга Сергіївна
понеділок-четвер 14:00 -17:00

вул. Дорогожицька, 9,
м. Київ

Проректор з АГР Сохань
Юрій Олексійович
понеділок-четвер 14:00 -17:00

вул. Дорогожицька, 9,
м. Київ

Учений секретар,
доцент

Горачук 
Вікторія Валентинівна
понеділок-четвер 14:00 -17:00

вул. Дорогожицька, 9,
м. Київ