Впровадження нових методів передавання знань, дистанційної форми підготовки лікарів і провізорів; розроблення та впровадження систем контролю знань; створення технологій прийняття рішень, розроблення й обґрунтування методів і засобів підготовки лікарів до  професійної діяльності; впровадження принципів доказової медицини в організацію наукової діяльності; дослідження та впровадження сучасних педагогічних технологій, зокрема конструктивної педагогіки; розробка медичних онтологій;  дослідження проблем оцінювання якості надання медичної допомоги,  індивідуалізації освіти; впровадження технологій телемедицини; дослідження з питань автоматизованих  навчально-контролюючих систем, електронної медичної документації та технології медичної електронної паспортизації; розроблення та впровадження концепцій єдиного медичного освітнього простору, навчання на робочому місці та промісорної системи.