Впровадження нових методів передавання знань, дистанційної форми підготовки лікарів і провізорів; розроблення та впровадження систем контролю знань; створення технологій прийняття рішень, розроблення й обґрунтування методів і засобів підготовки лікарів до професійної діяльності; впровадження принципів доказової медицини в організацію наукової діяльності; розробка медичних онтологій; дослідження проблем оцінювання якості надання медичної допомоги, індивідуалізації освіти; впровадження технологій телемедицини; дослідження з питань автоматизованих навчально-контролюючих систем, електронної медичної документації та технології медичної електронної паспортизації; розроблення та впровадження концепцій єдиного медичного освітнього простору, навчання на робочому місці та промісорної системи. З 2016 р. – системна біологія та медицина; проблеми мобільної медицини; персоналізована медицина.