Для координації клінічної роботи кафедр академії у травні 2003 року згідно наказу ректора був створений сектор лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами академії, який є структурним підрозділом НМАПО імені П. Л. Шупика. Завідувач сектору лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами Мурзіна Ельвіна Олександрівна, лікар–дерматовенеролог, кандидат медичних наук, доцент кафедри дерматовенерології.

Основні завдання сектору:

 • створення загальних, науково-методичних рекомендацій для оптимізації лікувально-консультативної роботи кафедр;
 • координація надання лікувально-консультативної допомоги населенню співробітниками кафедр академії;
 • підведення підсумків, аналіз показників лікувальної роботи кафедр академії;
 • надання інформації про стан лікувальної роботи керівництву академії;
 • створення та регулярне поповнення баз даних про кафедри академії (паспорт кафедри);
 • розробка та впровадження сучасних форм облікової та звітної статистичної документації з лікувальної роботи кафедр;
 • участь в проведенні рейтингової оцінки діяльності кафедр;
 • проведення семінарів та нарад з питань планування та організації лікувально-діагностичної роботи з працівниками деканатів, кафедр та іншими структурними підрозділами академії;
 • участь у роботі комісій, відповідно до наказів ректора НМАПО імені П. Л. Шупика;
 • підготовка наказів, розпоряджень і планів заходів з лікувально-діагностичної роботи;
 • створення інструктивних документів для співробітників кафедр з питань надання лікувально-діагностичної роботи та ведення документації;
 • контроль розподілу та виконання лікувального навантаження науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр академії;
 • контроль стану лікувальної роботи та обліково-звітної документації на кафедрах академії;
 • оперативний контроль за виконанням наказів, розпоряджень та заходів, яків стосуються лікувальної роботи;
 • здійснення контролю за виконанням документів, які регулюють стосунки між клінічними базами та кафедрами. 

Адреса:

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, адміністративний корпус, 2 поверх

сектор лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами

тел. (044) 205-48-29