Search

 
 

Education

1988  Bachelor in Biology, Biology Faculty (Physiology of Man and Animals),

Taras Shevchenko Kyiv State University (Kyiv, Ukraine).

1999  MA in Philosophy, The National University “Kiev-Mohyla Academy” (Kyiv, Ukraine).

Academic degrees, rank

 

1996  PhD in Biology, specialty «toxicology».

2009 – Doctor of Philosophy, specialty «philosophy of science».

2006 – Associate Professor of Philosophy Department.

2014 – Professor of Philosophy and Bioethics Department.

Professional experience

08.1988-12.1988  Institute of Pharmacology and Toxicology of AMSU (Kyiv, Ukraine).

 1988-1999  junior scientist and senior scientist in Medved Institute of Ecohygiene and Toxicology (Kyiv, Ukraine). 

1999-2013   Assistant Professor, Associate Professor, Professor in Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education.

2013-2015 –Head of the Philosophy and Bioethics Department in Odessa National Medical University (Odesa, Ukraine).

From 02.2015 till now  – Head of Philosophy Department, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education (Kyiv, Ukraine).

Courses taught

«Philosophical anthropology and medicine» (PL Shupyk NMAPE)
«Fundamentals of Biomedical Ethics"(PL Shupyk NMAPE)
«Ethics of Biomedical Research" (PL Shupyk NMAPE)
«Ethical and deontological aspects of the physician’s clinical activity" (PL Shupyk NMAPE)
«Socio-cultural and ethical aspects of the physician physician’s clinical activity” (PL Shupyk NMAPE)
«Deontology and ethics of social work" (NTU "KPI")
«Basics of bioethics and biosafety» (ONMedU)
«Basics of Bioethics and Biosafety" (ONMedU)
«Philosophy" (ONMedU)
«Deontology in medicine" (ONMedU)
«Bioethics in social work" (Academy of Labour, Social Relations and Tourism)

Monographies

  1. Социальная биоэтика сквозь призму глобальной биоэтики/ Т. В. Мишаткина [и др.] ; под ред.: Т. В. Мишаткиной, С. Б. Мельнова; Международный государственный экологический институт им. А. Д. Сахарова БГУ. - Минск: ИВЦ Минфина, 2018. - 517 с. ( у співавторстві)

  2. Пустовит С.В. Глобальная биоэтика: становление теории и практики (философский анализ). – К: Арктур-А, 2009.- 324 с.

  3. Нandbook  of Global Bioethics/Ed. by Henk A. M. J. ten Have, Bert Gordijn. – N.-Y.-London: Springer, 2014 (у співавторстві).

  4. Наука и образование: современные трансформации. – К.: Изд-во ПАРАПАН, 2008. – 328 с.

  5. Сучасні проблеми біоетики/Під ред. Ю.І. Кундієва, Л.А. Пиріга, С.В. Комісаренко та ін. – К.: Академперіодика, 2009 (у співавторстві).
  6. Environmental Ethics: the power of ethics for sustainable development. – Vilnius: Mykolo Romerio Universitetas, 2010. – 600 c. (у співавторстві);

  7. Сьогодення та біоетика/Під ред. Ю.І. Кундієва та ін.– К.:ВД «Авіценна», 2011 (у співавторстві).

  8. Вековшинина С.В., Кулиниченко В.Л. Биоэтика: начала и основания (Философско-методологический анализ). – К.: Сфера, 2002. – 152 с.

  9. Система этической экспертизы биомедицинских исследований в государствах – участниках СНГ (социальные и культурные аспекты).- СПб.: Феникс, 2007.- 400 с. (у співавторстві).

Publications

Total number of publications – 220.

2018

 1. Социальная биоэтика сквозь призму глобальной биоэтики [Текст] / Т. В. Мишаткина [и др.] ; под ред.: Т. В. Мишаткиной, С. Б. Мельнова ; Международный государственный экологический институт им. А. Д. Сахарова БГУ.- Минск: ИВЦ Минфина, 2018. - 517 с.
 2. Пустовіт С.В. Міфологізація тілесності в контексті медичних практик//Дні науки філос. ф-ту-2018, 26-27 квітня 2018.- К.:КНУ, 2018.-Т.4.5. - С. 137-138.
 3. Пустовіт С.В., Бойченко Н.М. Викладання філософії у навчальних закладах післядиплоної медичної освіти: місце етичної та біоетичної проблематики//Інтегративна антропологія. - 2018. - №1(31). - С.4-9.
 4. Пустовіт С.В. Індивідуальні міфи пацієнта як стиль життя та спосіб присутності у світі//М-ли VIII Наукового симпозіуму з міжнародною участю, присвяченого 100-річчю заснування НМАПО імені П.Л. Шупика «Філософські засади медичної теорії та практики», 27-28 вересня 2018 р., м. Київ.- К.: Графіка та дизайн, 2018. - С.82-83.
 5. Дубініна Т.Ю., Пустовіт С.В. Принцип справедливості у контексті біоетики рідкісних захворювань//М-ли VIII Наукового симпозіуму з міжнародною участю, присвяченого 100-річчю заснування НМАПО імені П.Л. Шупика «Філософські засади медичної теорії та практики», 27-28 вересня 2018 р., м. Київ.- К.: Графіка та дизайн, 2018. - С. 34-36.
 6. Сухов Ю.О., Пустовіт С.В., Голуб А.П. Новий підхід до складання програми циклу тематичного удосконалення за проблемою ВІЛ-інфекції//М-ли VIII Наукового симпозіуму з міжнародною участю, присвяченого 100-річчю заснування НМАПО імені П.Л. Шупика «Філософські засади медичної теорії та практики», 27-28 вересня 2018 р., м. Київ.- К.: Графіка та дизайн, 2018. - С. 92-93.
 7. Пустовіт С.В., Бойченко Н.М. Философские аспекты феномена насилия//Стратегия выживания в контексте биоэтики, антропологии, философии и медицины//Сб. научн. cтатей.- Т.24.- Кишенев: СЕР «Medicina”, 2018.- C. 133-136.
 8. Марков Ю.І., Пустовіт С.В. Філософські проблеми сучасної анестезіології//Медицина неотложных состояний. - 2018.- №2(89).- С. 41-46.
 9. Бойченко Н.М., Пустовіт С.В. Місце етико-філософської проблематики на післядипломному етапі підготовки лікарів// Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 17–18трав. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. С. 365-366.

Social work

 

President of Ukrainian Association on Bioethics, Head of Commission on Ethics of PL Shupyk NMAPE, Ukrainian Rep of The International Global Bioethics Network and Feminist Approaches to Bioethics (FAB), Member of European Society of Medicine and Health Care (ESPMH), Member of Scientific Council of the International Society of Bioethics (SIBI),  Expert of UNESCO in Ukraine

Participation in projects

2000-2001 –Project “Development and implementation of standards of professional ethics in health care”. This project aimed to writing of  “Ethics code of Ukrainian physicians” was created and published (Soros fund in Ukraine); role: co-investigator

2001 – Project “Analyze and development of normative base of ethics committees’ activity in medical institutions of Ukraine” (Soros fund in Ukraine); role:  co-investigator

2002 – Project “Public involvement into implementation of bioethics principles in health care and ecology” (MATRA fund, Netherland Embassy in Ukraine); role: head of the Project

2004 – Project “Ethics committees as mechanisms of public control in health care and environmental protection: experience of work in Central and Eastern Europe” (Soros fund); role: head of the Project

2005  – Seminar „The protection of human rights in the context of Biotechnology: the problems and experience of Central and Eastern Europe”, Vilnius,  22-24 September 2005; role: participant.

2006 – International seminar “Development of standards of ethics expertise as a way to qualitative and responsible practice in biomedical research and health care system: the experience of Eastern and Central Europe”, Kyiv, 22-23 April, 2006 (Soros fund in Ukraine); role: head of the Project

2015– Project UNESCO «Scientific conference “Global Bioethics in Social Dimension”, 16-18 December 2015, Minsk, Republic Belarus; role: expert.

15.04.2011-15.03.2013 - A joint Belorussian-Ukrainian project of the Belarusian Republican Fund for Fundamental Research and the A.D. Sakharov International State Ecological University - "Ethical Aspects of Application of Nanotechnologies in Biomedicine and Human Ecology" (Contract No. B11K-151). Within the framework of the project prof. SV Pustovit participated as an expert in international scientific and practical conferences "Sakharov readings: environmental problems of the XXI century" Minsk, Republic of Belarus; (2011, 2012, 2013);

16.04.2013-15.03.2015 - A joint Belorussian-Ukrainian project of the Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research and the A.D. Sakharov International State Ecological University - "Biosecurity and problems of mutual adaptation of natural and artificial nanostructures in biomedicine and genetics: natural sciences and bioethics" (contract No. B13K-061). Within the framework of the project prof. SV Pustovit participated: 1) in organizing and conducting the Conference "Global Bioethics in Social Dimension: Education and Youth Education", December 16-18, 2015, Minsk, Republic of Belarus; 2) in the development of Recommendations on the implementation of the biosafety policy for the application of nanotechnologies and nanoparticles in the field of biomedicine and genetics.

January 2, 2015 -15.03. 2017 - Joint Belarusian-Moldovan project of the Belarusian Republican Fund for Fundamental Research and the A.D. Sakharov International State Ecological University (Contract No. B15MDD-029) "Problems of public health strengthening in the context of social bioethics and implementation of innovative biomedical technologies". Pustovit SV took part as: 1) an expert and lecturer of the seminar-training for the members of the Belarusian Association of Youth Clubs of UNESCO "Global Bioethics: Open Problems, Their Solution and the Role in Formation of the Moral Culture of Youth"; 2) co-author - in preparation of  manual "Global bioethics for students and schoolchildren. Manual" / ed. T.V. Mishatkin's - Minsk, 2015. - 175 p.

Languages

 • English fluent
 • Russian fluent
 • Ukrainian fluent
 • French with Dictionary

Education

2010- Associate Professor Department of project management and general professional disciplines Higher educational institution "University of educational management",

2005 - Ph.D. in Philosophy of Science, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine,

2002-2005 - Postgraduate Studies in Philosophy of Science, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.

2002 - Diploma in Philosophy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.

Academic degrees, rank

2010 - Associate Professor, Department of project management and general professional disciplines Higher educational institution "University of educational management",

2005 - Ph.D. in Philosophy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.

Professional experience

September 2015 - current - Associate Professor, Department of Philosophy, Shupyk  National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine

2013 – 2015 - Postdoctoral program in Philosophy of Education (09.00.10)

Associate Professor Department of project management and general professional disciplines

2007 - 2013 - Higher educational institution "University of educational management"

Senior Assistant Professor, Department of fundamental and general professional disciplines

2003 – 2007 - Central Institute of Postgraduate Pedagogical Education

Courses taught

 • Bioethical and deontological aspects of physician’s clinical activity
 • Social-cultural and ethical-deontological aspects of physician’s clinical activity
 • The Foundations of Biomedical Ethics
 • Ethical and Deontological Aspects of Scientific Research and Development
 • Humanitarian Foundations of Clinical Thinking
 • Prevention of Domestic Violence
 • Business Ethics in Health Care

Monographies

 1. Бойченко Н.М. Сучасний університет: ціннісно-етичний вимір. Монографія. – К.: ПРОМІНЬ, 2015. – 296 с.
 2. Бойченко Н.М. Духовність: культурно-історичний феномен // Духовне життя українського суспільства: Теоретико-методологічні та онтологічні проблеми розвитку. (Колективна монографія у 3-х кн.) // Кн.2. Духовне життя суспільства – чинник прогресу. – К. – Дрогобич: Інформаційно-редакційний відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2009. – С. 262-310. (у співавторстві )
 3. Бойченко Н.М. Буття людини як проблема середньовічної філософії // Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність: іст.-філософ. ракурс: монографія / за заг. ред. І.В. Бойченко. – К.: Промінь, 2010. – С. 190-231. (у співавторстві з І.В. Бойченко)
 4. Бойченко Н.М. Суспільна значущість академічних цінностей: моральний аспект освітньої комунікації // Буття людини в суспільстві: відносини, спілкування, духовність: системний виклад. Монографія / І.В. Бойченко, М.І. Бойченко та інші. – К.: Промінь, 2012. – С. 452-474.

Publications

Загальна кількість: 57 наукових праць.

2015 рік:

 1. Бойченко Н.М. Теорії ідентичності як методологічна основа ціннісного самовизначення особистостей та соціальних спільнот. Ґілея: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2015. – Вип. 94. – С. 247-252.
 2. Бойченко Н.М. Комунікативна філософія як методологічна основа дослідження професійної етики викладача вищої школи (засади рецепції світового та європейського досвіду). Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта в Україні». – № 3, Додаток 1. – 2015. – С. 67-74.
 3. Бойченко Н.М. Ціннісна самоідентифікація особистості у світлі теорії значущості. Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2015. – Вип. 77. – С. 68-78.
 4. Бойченко Н.М. Значение анализа коммуникативных практик для этической оценки образовательных ситуаций. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2015. – № – Курск: ООО «Призма», 2015. – С. 113-118.
 5. 5.    Бойченко Н.М. Аксиологический подход к теориям социальной идентичности: философский потенциал осмысления. Научный вестник МФ Российской академии народного хозяйства и государственной службы". – № 2. – 2015. – С. 84-94.
 6. Бойченко Н.М. Філософія освіти як аксіологія Ґілея: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2015. – Вип. 96. – С. 346-351.
 7. Бойченко Н. М. Застосування інституційного підходу до етичної концептуалізації функціонування сучасного університету: межі і можливості. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Під ред. В.Г.Воронкової. – Випуск 61. – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2015. – С. 67-77.
 8. Бойченко Н. М. Моральні практики і методологія їхнього теоретичного осмислення засобами прикладної етики. Ґілея: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2015. – Вип. 97. – С. 164-169.
 9. Бойченко Н. М. Теоретичні підходи до дослідження моральних практик студентських спільнот. Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: «ІНТАС», 2015. – Вип. 78. – С. 72-85.

10.Бойченко Н. М. Університет як освітній та науковий інститут та як епіцентр універсальних знань і цінностей. Перші академічні читання пам’яті Г.І.Волинки «Філософія. Освіта. Наука». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Вид-во НПУ ім..М.П.Драгоманова, 2015. – С. 3-6.

11.Бойченко Н. М. Вироблення морально-етичної позиції учасника освітньої комунікації на перетині ціннісних систем різних спільнот. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : [зб. наукових праць] / ред. рада : В. П. Андрущенко (голова). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 35 (48). – С. 10-17.

12.Бойченко Н. М. Специфіка етичного осмислення економічних засад діяльності викладача вищої школи. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. «Філософія».– Х.: ХНПУ, 2015. – Вип. 44. Ч.1. – С. 104-120.

Participation in international conferences,  symposiums,  seminars,  summer schools, presentations

2015

 1. Бойченко Н.М. Доповідь «Етична проблематика у дискурсі цінностей вищої школи: особливості біоетики».VII Міжнародний симпозіум з біоетики, 22-23 жовтня 2015, Київ.
 2. Бойченко Н.М. Доповідь на конференції Філософські читання пам’яті Івана Бойченка “ЛЮДИНА. ІСТОРІЯ.КУЛЬТУРА” 23 жовтня 2015, Київ

Additional education

Certificate in training «Innovative methods of teaching, learning, management, the latest global practices» (November 2015)

Languages

 • English fluent
 • Russian fluent
 • Ukrainian fluent

Computer knowledge

MS Windows, MS Word, MS Exel, Internet Explorer, e-mail.

 

Education

1996 - BA, Physics and Mathematics,

Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University(Poltava, Ukraine)

1999 - MA, History of Philosophy, National University of Kyiv-Mohyla Academy (Kyiv, Ukraine)

Academic degrees, rank

2002 - PhD, History of Philosophy, National University of Kyiv-Mohyla Academy (Ukraine)

2007 - Associate Professor

Professional experience

From 2014 till now – Doctorate in H. S. Skovoroda Institute of Philosophy of the National Academy of science of Ukraine

From 2014 till now - Associate Professor in Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Courses taught

“Philosophical Anthropology and Medicine”

Monographies

 1. Old Rus’ philosophers with V. Hоrskyi, O. Vdovyna, Yu. Zavgorodnii [in Ukrainian]. – Kyiv, 2004.– 304 p.
 2. Beginning of Ukrainian secularism. Principles of military ethics in culture of Kyiv Rus’ [in Ukrainian]. – Poltava, PSAA.– 2005. – 254 p.
 3. Lexicology of Anarchism [in Ukrainian]. – Poltava: Shevchenko R.V., 2011. – 60 p.

Publications

Total amount near 100.

2014-2015

 • Kyrychok Alexandr. From Political Phylosophy to Philisophy of Language (Inspiration of Philosophycal Discourse in Mankind’s Survival Strategy) // Relaţii Internaţionale Plus. – Nr. 3. – 2014. – pp. 61–68.
 • Kyrychok O. Philosophy and Politics in hte works of V. Horskyi [in Ukrainian] in ‘Phylosophycal Ideas in Culture of Kyivan Rus’. – №. 7. – 2015. – pp. 38–46.
 • Kyrychok O. VIII historical and philosophycal Studies in memory of prof. Vilen S. Horsryi [in Ukrainian] in ‘Philosophical Thought’. – 2015. – № 4. – pp. 124–127.
 • Kyivan Rus’ Chronicles as Political Phenomenon [in Russian] in News of Polotsk State Univerity. – 2015. – № 7. – P. 68–72.

Participation in international conferences,  symposiums,  seminars,  summer schools, presentations

2015

·          Concept of "power" in writing heritage of Kievan Rus’: meaning and connotations of the political senses’ in VIII historical and philosophycal Studies ‘Phylosophycal Ideas in Culture of Kyivan Rus’ in memory of prof. Vilen S. Horskyi (May 29, 2015, Kyiv)

·          Philosophy of War in Ukraine: problem of origins’ in The VII International Bioethics Symposium "Challenges  of the Information Society: from Bioethics to Nooethics" in memory of professor Valentyn Kulinichenko (22-23 October, 2015, Kyiv)

·          Political content of ‘The story of King Adarian’ in VIII International Conference ‘Sophia studies’ (26-27 November, 2015, Kyiv)

Social work

 • Ukrainian Association on Bioethics (member)
 • Ukrainian Association on Cultural Studies (member)

Additional education

-

Languages

Russian – read and speak, English – read, German – read, Оld Rus’ – read

 

Education

Ph.D. in Philosophy of Science, Skovoroda Institute of Philosophy, National Academy of Science
of Ukraine, Kiev, Ukraine, 2014
M.A. in Political Science, Carleton University, Ottawa, ON, Canada, 2008
Diploma in European Integration Studies, Carleton University, Ottawa, ON, Canada, 2008.
(Included European Union Study Tour and Internship in Brussels, Belgium)
Certificate in Academic English Writing, University of Ottawa, Ottawa, ON, Canada, 2008-2009
Workshops. Educational Development Centre at Carleton University, 2017
Training in research ethics and bioethics at the Houston Methodist Research Institute:
IRB administration, new Common Rule regulations, the Responsible Review of Greater
than Minimal Risk Studies, Bioethics, and Research Misconduct, Houston, Texas, USA, 2019
CITI Program Courses in Biomedical Responsible Conduct of Research; Biomedical Human Research;
IRB Members; Financial Issues in Research; and Conflict of Interest under requirements set by Houston Methodist Research Institute, Houston, Texas, USA, 2019-2020
Certificate in Advanced Training in Philosophy of Science, Skovoroda Institute of Philosophy,
National Academy of Science of Ukraine, Kiev, Ukraine, 2020

Academic degrees, rank


PhD in Philosophy of Science
MA in Political Science

Professional experience

Associate Professor, Department of Philosophy, Shupyk  National Medical Academy
of Postgraduate Education, Kiev, Ukraine (current)
Member of the Academic Council of the Faculty of Teaching Staff’s Advanced Training,
Shupyk  National Medical Academy of Postgraduate Education (current)
Member of the Commission on Bioethical Expertise and Ethics of Scientific Research,
Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine (current)
Member of the Commission on Ethics, Shupyk  National Medical Academy
of Postgraduate Education, Kiev, Ukraine (current)
Responsible for the scientific work of the Department of Philosophy (current)
Responsible for the work of information technology at the Department of Philosophy (current)

Courses taught

Moral Theories and Moral Issues in Medical Research and Health Care
Development of the Competency of Moral Judgement in Medical Research and Health Care
Bioethics in Medical Research and Health Care
Bioethics and the Holocaust; Medicine after the Holocaust (UNESCO project)
Clinical Thinking in Medical Profession
Prevention of Domestic Violence. Gender Inequality and Child Abuse.
Avant-garde Technologies in Scientific Research and Development
Innovative-Industrial Society, the Concept and Implications for a Society and Health Care System

Monographs

Остапенко Б.И. Технико-технологические факторы изменения методологии естественнонаучного познания // Естественнонаучное познание: изменение методологических ориентаций:
Монография [Л.В.Озадовская, В.Л. Храмова, Ф.К. Канах и др.].
– К.: Наукова думка, 1993. –С. 145-151.
Остапенко Б.І. Творчій потенціал симбіозу науки і техніки в методології природознавства
// Індустрія наукових знань доби високої електроніки: Монографія.
[Лук’янець В.С., КравченкоО.М., Мороз О.Я. та ін.]. – К.: УкрСічь, 2013. – С. 412-422.
Протидія насильству в сім’ї. Навчальний посібник
/ С.Пустовіт, В. Мішалов, Н. Бойченко, В. Зозуля, В. Березіна, Ю.Остапенко, В. Кулініченко, О. Карагодіна, Н. Коваленко. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. – 80 С.
Ostapenko B.I. Dynamic of Ukrainian Foreign Policy during 1994-2004.
Ottawa: Carleton University, 2008. – 121 p.

Publications:

Academic Articles

 

КулиниченкоВ.Л., Остапенко Б.И. Биоэтическое сопровождение авангардных технологий
// Интерактивная антропология. № 1(23) 2014. – Одесса, 2014. – С. 19-24.
ОстапенкоБ.И. Естественнонаучные законы и антропологические аспекты техногенной модели цивилизации // Философия и политология в контексте современной культуры. Научный журнал. – Выпуск 4 (2). – Днепропетровск: ДНУ, 2012.– С. 71-77.
ОстапенкоБ.И. Из истории философского осмысления феномена техники // Мультиверсум. Философский альманах. – К., 2011. – Вып. 7 (105). – С. 99-112.
ОстапенкоБ.И. Инновационно-индустриальная социально-экономическая модель общества
// Вестник Днепропетровского Университета. Научный журнал. № 9/2, Т.  Серия: Философия. Социология. Политология. – Выпуск 22 (4). – Днепропетровск, 2012.– С. 150-156.
ОстапенкоБ.І. Компетенція морального судження у професійному та соціальному вимірі
// Категорії. Мораль. За результатами Всеукр. круглого столу «Читання пам’яті Івана Бойченка – 2019. Людина. Історія . Мораль» (25 жовт. 2019 р.): [Збірник наукових матеріалів ]
/ редкол. А.Є. Конверський [та ін.]. – Київ: Знання України, 2019. – C. 110-118.
Остапенко Б.И. Концепция инновационно-индустриального общества // Стратегия выживания в контексте биоэтики, философии и медицины. Сборник научных статей с международным участием. Том Кишинёв: «Медицина», 2016. С. 163-166.
ОстапенкоБ.И. Концепция категории «авангардные технологии» // Стратегия выживания в контексте биоэтики, философии и медицины. Сборник научных статей с международным участием. Том 3. – Кишинёв, 2013. – С. 168-171.
ОстапенкоБ.И. К осмыслению феномена техники и технологии: человеческое измерение // Мультиверсум. Философский альманах. Спецвыпуск ко Дню Знаний. – К., 2011.– С. 127-137.
ОстапенкоБ.И. Методологическое значение категории «авангардность» // Вестник Днепропетровского Университета. Научный журнал. № 9/2, Т. 21, 2013. Серия: Философия. Социология. Политология. Выпуск  23 (2). – Днепропетровск, 2013. – С. 212-218.
Остапенко Б.И. Мировоззренческая направленность преобразовательной деятельности человека // Мультиверсум. Философский альманах. – К., 2011. – Вып. 9 (107). – С.213-226.
КулиниченкоВ.Л., Остапенко Б.И. Принципы безопасности в обществе риска // Стратегия выживания в контексте биоэтики, философии и медицины. Сборник научных статей с международным участием. Том 4(20). – Кишинёв, 2014. – С. 240-244.
ОстапенкоБ.И. Синергетика человека и общества: авангардный потенциал // Философия и политология в контексте современной культуры. Научный журнал. - Выпуск 6 (3). – Днепропетровск: ДНУ,  – С. 158-163.
КулиниченкоВ.Л., Остапенко Б.И. Философско-методологические основания нанотехнологий
// Философия науки: традиции и инновации. Научный журнал, № 1 (7),  – Сумы: СумДПУ им. А.С. Макаренко, 2013. – С. 45-53.
ОстапенкоБ.И. Цивилизационная универсальность авангардности техногенного общества // Философия и политология в контексте современной культуры. Научный журнал.  - Выпуск 5. – Днепропетровск, 2013. – С. 47-52.
Kulinichenko V.L.,Ostapenko B.I. Avant-garde technologies: risk management // VIII World Conference on bioethics, Editor: Marcelo Palacios / Secretaria SIBI. International Society of Bioethics. – Spain, Gijon, 2013. – 380 p. – P. 171-180.
Ostapenko B.I. Correlation of efficiency and safety // “Science Herald of National Forest-Technology University: collection of science-technological papers.” – Lviv: RVV NLTU Ukraine. – 2014. – Issue 24.10. – P. 387-393.
Ostapenko B.I. European Union Regulations on Medical Research // International Scientific Conference: “Health, Medicine and Bioethics in Contemporary Society: inter and multidisciplinary studies”, 3rd edition. Chișinau, Republic of Moldova, November 6-7, 2020. P. 31-36.
Ostapenko B.I. Knowledge Based Industrial Economy And Innovative-Industrial Civilization / V International scientific-practice conference “Knowledge, Education, Enlightenment,” October 1-2, 2020, Vinnitsa: VNTU, – P. 1-5. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/znanosv/znanosv2020/paper/viewFile/10750/8984 (9.11.2020).
Ostapenko B.I. Methodological Enquiry to Belmont Report // Strategia supraviețuirii din perspectiva bioeticii, antropologiei, filosofiei și medicinei. Materialele conferinței a 25-a științifice internaționale. Culegere de articole științifice. Ediția 25. Red. responsabil dr. hab. în filosofie, prof. univ. Teodor N. Țîrdea. - Chișinău: CEP ”Medicina”, 2019. – P. 31-35.
Ostapenko B.I. Methodology of Development of Moral Judgement for the Medical Professionals with the Concept of the Absolute of Morality // The Survival Strategy in the Terms of Bioethics, Philosophy and Medicine. Collection of scientific articles with international participation. Volume 23. – Chisinau, 2017. – P. 75-78.
Ostapenko B.I. Synergy of Safety and Functionality // The Survival Strategy in the Terms of Bioethics, Philosophy and Medicine. Collection of scientific articles with international participation. Volume 21. – Chisinau, 2015. – P. 139-142.
Ostapenko B.I. The Concept of Embedded Safety // Humanitarian Vision (Гуманітарні візії). - Vol. 1, No 1. – Lviv: Polytechnic National University, 2015. – P.57-60.
Ostapenko B.I. Two concepts of public health care // Sănătatea. Medicina și Bioetica în societatea contemporană: studii inter și pluridisciplinare. / Materialele Conferinței Științifice Internaționale. 16-17 noiembrie 2018. Red. resp.dr. hab. Ojovanu Vitalie. Chișinău: CEP „Medicina” 2018. – P. 44-51.

Publications:

Thesis of Academic Conferences

More than 44, excerpts:
Ostapenko B.I. Absolute of Morality, Customs, and Loss of Moral Ground // Category. Morality. Collection of articles of the All Ukrainian Round Table “The Readings in the memories of I. Boychenko-2019, Human, History, Morality.”. -  Kiev: “Znannia Ukrainy”, 2019. – p. P. -.
Ostapenko B.I. Absolute of Morality in the Healthcare Context // VI National Congress on Bioethics with International Participation. September 27-30, 2016. Kiev, 2016.  – P. 20.
Ostapenko B.I. Absolute of Morality versus Deconstruction of Morality: Social and Personal Responsibility // “Metaphysical Discourse in Philosophy: History and Modernity.”  Theses of International Scientific Conference “XXIX-th Readings, Dedicated to Memory of the Founder of Lvov-Warsaw Philosophy School Kazimierza Twardowskiego”, 10-11 February 2017 / Ed.: V.L. Petrushenko. – Lvov: Publisher “Liga-Press”, 2017. – P. 178-180.
Ostapenko B.I. Avant-guard potentials and risks of nanotechnologies // Ethics of Bio- and Nanotechnologies and Bio-safety. V-International Seminar. Kiev: NASU, 2017. – P. 17-18.
Ostapenko B.I. Boundaries of social construction of man: genetic manipulations and spiritual risks // “Readings in the memories of I. Boychenko-2018, Human, History, Society.”All Ukrainian round table. -  Kiev: “Znannia Ukrainy”, 2018. - P. 72-74. 
Ostapenko B.I. Formation of moral judgement competency for professional, personal and social application // International scientific-practical conference “Medical Education in XXI century: practice orientation and advancement of quality of education of professionals“. Vitebsk: VSMU, 2018. – С. 373-375.
Ostapenko B.I. Historical experience of lack of competence of moral judgment in medical researches // Materials of International Conference “Health, Medicine and Bioethics in Modern Society: Inter- and Pluridisciplinary Multidisciplinary Studies”. Ed-II. - Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic Print Caro. 2019. – P.105-108.
Ostapenko B.I. Humanity in medicine as professional competency: methodology of development // Philosophical foundations of medical theory and practice. Materials of VIII scientific symposium with international participation, in the 100-th of foundations of Shupyk National medical academy of postgraduate education, Ministry of health care of Ukraine (September 27-28, 2018, Kiev) / Ed. S.V. Pustovit, L.A. Paley. – K.: Graphics and Design, 2018.  – P. 4-6.
Ostapenko B.I. Managing motivation in the scientific research // The challenges of the information society: from bioethics to nooethics: Materials of VII International Symposium on Bioethics, dedicated to the memory of PhD., Professor Valentin Leonidovich Kulinichenko, 22-23 October 2015, Kiev / Ed.: S.V. Pustovit, O.B. Kyrychok, N.M. Boychenko, L.A. Paley. – K .: Graphics and Design , 2015. – P. 5.
Ostapenko B.I. Methodology of Moral Philosophy: challenges in Academic Society // IV International scientific-practice conference “Knowledge, Education, Enlightenment,” September 28-29, 2018, Vinnitsa: VNTU, – P. 18-21.
Ostapenko B.I. Methodology of online teaching in development of professional competency // Influence of high technologies on the development of culture in information society. Philosophical readings on 85-th anniversary of National aviation university and 15-the anniversary Teaching-scientific humanitarian institute. Collection of scientific papers. Kiev, March 27, 2018 / Ed. L.G. Drotianko. –  Kiev: NAU,  2018. – P. 49-51.
Ostapenko B.I. Phenomenon of Substitution of Moral Definitions: Methodological enquiry // VII International Scientific-Pracitice Conference “Actual problems of Higher Professional Education.” - Kiev: NAU, 2019. – P. 109-110.
Ostapenko B.I. Philosophy of health care: protection of vulnerable in medical clinical trials // Category. Morality. Collection of articles of the All Ukrainian Round Table “The Readings in the memories of I. Boychenko-2020, Human, History, Morality.”. -  Kiev: “Znannia Ukrainy”, 2020. – p. P. -.
Ostapenko B.I. Strategic Perspectives of Tactical Cognitive Manipulations: Enquires and Return // Humanitarian-Scientific Knowledge: Horizons of Communication Science:. Materials of International Scientific Conference (Chernovtsy, 4-5 October, 2019). Chernovtsy: Chernovtsy National University, 2019. – P. 179-180.
Ostapenko B.I. The Competency of Moral Judgment in Professional and Social Dimension // Sakharov readings 2019: environmental problems of the XXI century: materials of 19-th international scientific conference, 23-24 May, 2019, Minsk, Republic of Belarus: 3 parts / International state Sakharov Environment Institute of Belarus State University. Minsk: IVC Minfin, 2019. – Part 3. – P. 476-479.
Ostapenko B.I. The Concept of the Competence of Moral Judgement // VII National Congress on Bioethics (30 September – 2 October, 2019). Kiev, 2019. – P. 27-28.

International conferences,  presentations

     Participation in numerous Scientific Conferences, Symposiums, Seminars:
Ottawa, Toronto (Canada): Sustained Development of Societies for Transition;
Brussels, Antwerp (Belgium): Social Cohesion in European Union;
Frankfurt-am-Main, Hachenburg Castle Bundesbank Training Centre and Professional College (Germany): Managing the Economy of Enlarging European Union;
Strasbourg (France): Philosophical, Legislative and Political Foundations of European Union;
Luxembourg (Luxembourg): Law of European Union in the Old and New European Union Member States;
Minsk (Belarus): Sakharov Readings: Environmental Problems of the XXI Century;
Kiev, Kharkov, Chernivtsi, Lvov, Sumy (Ukraine): Competence of Moral Judgement; Philosophy of Science and Technology; Embedded Safety; Innovative Industrial Model of Society and Economy; Moral Philosophy in Scientific, Technological and Social Advancement;
Chisinau (Moldova): The Survival Strategy in the Terms of Bioethics, Philosophy of Medicine;
School-Seminar "Problems of Bioethics and Physics of the Living", Bogomolets National Medical University in cooperation with the Lesia Ukrainka National Academic Theatre of Russian Drama and the National Museum of Medicine of Ukraine, ongoing;
Successfully worked as interpreter:Awarded the Letter of Appreciation from the Chief of Ottawa Police Service;
Member of Organizing Committee of Symposiums on Bioethics, Kiev, 2015, 2018, 2021;
Member of Organizing Committee of VII National Congress on Bioethics, Kiev, 2019

Social work

Chairman of the polling station commission at the election of the President of Ukraine and the Parlament of Ukraine

Additional education

Academic Ukrainian. Certificate of Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Academic English. Certificate of Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Pedagogy of Academic Education. Certificate of Shupyk National of Medical Academy Postgraduate Education, 2017
Acquired Certificate of Professional Advanced Training in Medical Informatics at Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, 2020

Languages

English fluent
Russian fluent
Ukrainian fluent

Computer knowledge

System Administrator
Information Technology Analyst
Information Technology Software and Hardware Support

Education

 • Taras Shevchenko National University of Kyiv, Postgraduate Studies, Candidate of Philosophical Sciences (2007-2011).
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv, Master of Arts in Philosohy, High School Teacher (2002-2007).
 • Kyiv International University, Master of Arts in Psychology (2001-2007).

Academic degree, rank

 • Candidate of Philosophical Sciences (2011). Specialization: 09.00.01 – ontology, gnoseology, phenomenology. A dissertation topic was The Relationship between Understanding and Speech as the Object of the Philosophical Hermeneutics. A dissertation advisor was Prof. Andriy Bogachov.
 • Senior Assistant Professor, Shupyk NMAPE.

Professional experience

 • Senior Assistant Professor, Department of Philosophy, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv (November 2016 – current).

Courses taught

 • Philosophical Foundations of the Modern Psychosomatic Medicine, Shypyk NMAPE.
 • Bioethical and Deontological Aspects of Physician’s Clinical Activity, Shupyk NMAPE.
 • Humanitarian Aspects of Physician’s Clinical Thinking, Shupyk NMAPE.
 • Philosophical Anthropology and Medicine, Shupyk NMAPE.
 • Prevention of Domestic Violence, Shupyk NMAPE.

Publications

2016

 • Березіна В.В. Етичний вимір герменевтики і медицина / В.В. Березіна // Збірник тез доповідей і статей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські обрії сьогодення» / редкол. Берегова Г.Д., Герасимова Е.М., Лєнь Т.В. та ін. – Херсон: РВВ «Колос», 2016. – С. 11-13.
 • Березіна В.В. Розуміння і фронесис. Герменевтична актуальність ідей Аристотеля у філософії Г.-Ґ. Ґадамера / В.В. Березіна // Філософські пошуки, вип. 2 (5) / 2016: До 2400-річчя Аристотеля. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – С. 117-126.

Participation in international conferences,  symposiums,  seminars,  summer schools, presentations

 • A three-day ACT workshop (Acceptance and Commitment Therapy training), Lviv, 20-22.10.2016.

Social work and volunteering

 • Crisis Intervention Counselor working with ATO veterans, CO ICF “Tvorcha Kryivka”, Subcarpathia, 2015-2016.
 • Workshop Organizer and Moderator, Speaker: John Amodeo, PhD, Kyiv, 10-11.08.2016. 

Additional education

 • Cognitive behaviour therapy, internship, Ukrainian Institute of Cognitive and Behavioral Therapy, Kyiv, 2016-2019.
 •  

Languages

 • English
 • Italian
 • Russian
 • Ukranian

Computer knowledge

 • MS Office, Internet

BUTSYKIN Yehor

Education:

2012 -  Taras Shevchenko National University of Kyiv, specialty: philosophy, philosopher, teaching of philosophical disciplines, socio-political expert. 

2016 - Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine), PhD program, specialty: philosophical anthropology, philosophy of culture. Academic degree:
2017 - Candidate of philosophical sience. Specialty: Philosophical anthropology, Philosophy of culture. Theme of the dissertation: «Transcendental-anthropological foundation of ethics».  Professional experience: 09.2014-06.2015 - Taras Shevchenko National University of Kyiv, post: Assistant Professor, Department of Philosophy.09.2015-06.2016 - Taras Shevchenko National University of Kyiv, post: Assistant Professor, Department of Theoretical and Practical Philosophy.09.2016-09.2017 - Taras Shevchenko National University of Kyiv, post: Assistant Professor, Department of Theoretical and Practical Philosophy. From 2018 –Shupyk national medical academy, position: senior lecturer of the Philosophy department. 

Courses taught:

Taras Shevchenko National University of Kyiv: «Philosophy», «Philosophy of Culture», «Theory of Cognition», «Practical Philosophy», «Social Philosophy», «Semiotics and Linguistics», «Philosophy of politics», «Philosophical theology», «Philosophical anthropology», «Philosophy of history», «Philosophy of law», «Methodology of teaching philosophical disciplines», «History of science and technology», «Phenomenology». Shupyk National medical academy for postgraduate education:

 

«Prevention of Domestic Violence», «Philosophy, modern methodology of scientific research and bioethics», «Humanitarian basics of clinical thinking», «Bioethical and deontological aspects of the physician work», «Modern moral theories and principles and their use in medical practice».