Search

PUBLISHING ACTIVITY

with contributions fromthe members of the Department of

Public Health Management

during 2009-2014

 

No.

 

Title

 

Print

Publishing house, journal

(name, number, year) or number of author’s certificate

Number of printed pages

 

Surnames of the authors / co-authors

1, 

Охорона здоров’я України: стан, проблеми, перспективи

друк.

Київ: МОЗ України, 2009. – 439 С. – ISBN 978-966-673-149-7.

35,7 д.а.

Вороненко Ю.В.,Князевич В.М., Лазоришинець В.В., Яковенко І.В., Слабкий Г.О., Москаленко В.Ф., Голубчиков М.В., Дячук Д.Д.

2, 

Електронні навчальні посібники для відображення медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія

друк.

Київ: МОЗ України, 2009. – 159 С. – ISBN 978-966-391-063-5

5 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Мінцер О.П., 
Краснов В.В.

3, 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім.П.Л.Шупика/ Гол. редактор: Ю.В.Вороненко

друк

Київ, 2009. – Вип.18.- Кн. 1. – 838 С. – ISBN 978-966-391-070-3.

67  д.а.

Вороненко Ю.В. та інші

4, 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім.П.Л.Шупика/ Гол. редактор: Ю.В.Вороненко

друк

Київ, 2009. – Вип.18.- Кн. 2. – 805 С. – ISBN 978-966-391-071-0.

67 д.а.

Вороненко Ю.В. та інші

5, 

Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім.П.Л.Шупика/ Гол. редактор: Ю.В.Вороненко

друк

Київ, 2009. – Вип.18.- Кн. 3. – 728 С. – ISBN 978-966-391-072-7.

65,5 д.а.

Вороненко Ю.В. та інші

6, 

Нові технології навчання менеджменту в медицині: Навчальний посібник/ За загальною ред.  Ю.В.Вороненка, Н.Г.Гойди, О.П.Мінцера, М.Мітчела

друк

Київ: Книга плюс, 2009. – 416 C. – ISBN 978-966-460-005-4/

31,9 д.а.

Босерт Т,  Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Кенней А.М., Краснов В.В., Крісвел Р., Мінцер О.П., Мітчел М.,Онишко Ю.В., Пащенко В.М. та ін.

7,

Hygiene and Ecology/ Гігієна та екологія/ Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів/ За ред. Бардова В.Г./ Англійською мовою

друк

Вінниця: Нова Книга, 2009. – 688 С. – ISBN 978-966-382-198-6.

63,5 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Бардов В.Г., 
Москаленко В.Ф., 
Омельчук С.Т., 
Яворовський О.П., 
Кундієв Ю.І та ін.

8, 

Підготовка наукових кадрів у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за 2009 рік/ Довідник/ Гол.редактор Ю.В.Вороненко.

друк

Довідник. - Київ, 2009. – 216 С. - ISBN 978-966-361-066-5.

16,27 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Вдовиченко Ю.П., 
Зозуля І.С., 
Косаковський А.Л., 
Проценко О.С., 
Гойда Н.Г. (всього 17 авторів)

9, 

Програма післядипломної підготовки керівників медичних закладів за спеціальністю "Управління охороною здоров'я/  Проект ЄС "Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні/ Посібник/ Заг. ред. Вороненко Ю.В., Москаленко В.Ф., Новічкова О.М.

друк

Київ: Комісія ЄС, 2009. – 44 С.  - ISBN 978-966-96917-0-5.

2 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Москаленко В.Ф., 
Новічкова О.М.

 10,

Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації

друк

Щорічна доповідь про стан здоров’я нселення України санітарно-епідемічну ситуацію. 2008 рік. – Київ, 2009. – МОЗ України. -  ISBN 966-7368-25-4. – 360 С.

С. 156-278

Вороненко Ю.В., 
Москаленко В.Ф., 
Слабкий Г.О.,
Жданова М.П.

 11,

Аналітичний огляд розбудови регіональних систем охорони здоров’я

друк

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2008 рік. – Київ, 2009. – МОЗ України. - ISBN 966-7368-25-4. – 384 С.

С. 198-380

Вороненко Ю.В., 
Москаленко В.Ф., 
Слабкий Г.О.,
Жданова М.П.

 12,

Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної ситуації

друк

Щорічна доповідь про стан здоров’я нселення України санітарно-епідемічну ситуацію. 2009 рік. – Київ, 2010. – МОЗ України. -  ISBN 978-966-7368-32-6. – 447 С.

С. 242-437

Вороненко Ю.В.,Лазоришинець В.В., Москаленко В.Ф., 
Слабкий Г.О.

 13,

Загальні відомості щодо післядипломної освіти лікарів та провізорів в Україні

 

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2009 рік. – Київ, 2010. – МОЗ України. – 602 С.

С. 127-143

Вороненко Ю.В.

 14,

Аналітичний огляд розбудови регіональних систем охорони здоров’я

друк

Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2009 рік. – Київ, 2010. – МОЗ України. – 602 С.

С. 379-591

Вороненко Ю.В.,Лазоришинець В.В., Москаленко В.Ф., 
Слабкий Г.О.

 15,

Управління охороною здоров'я (для післядипломної освіти)/  Навч.-метод. посібник/ За заг. ред. Ю.В. Вороненка.

елек-трон.

диск

Київ: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 3580 С. - ISBN 978-966-361-067-2.

 

Ананьєв В.Ю., Бабінцева Л.Ю., Богомаз В.М., Бугро В.І.Гойда Н.Г.,Голубчиков М.В., Гульчій О.П., Замкевич В.Б., Захарова Н.М., Краснов В.В., Лехан В.М., Мінцер О.П.,Одринский В.А.,Орлова Н.М., Пащенко В.М. (всього 20 авторів)

 16,

Первинна медико-санітарна допомога / сімейна медицина / за ред. В. М. Князевича

друк

Монографія: Київ. – МОЗ України. 2010. – 404 с.

18,4 д.а.

Гойда Н. Г. (усього 5 авторів)

 17,

Медико-соціальні аспекти хвороб системи кровообігу

друк

Аналітично-статистичний посібник. Київ. – 2009 р. – МВЦ “Медінформ”- 146 с.

УДК 614.1(312.6 + 313.1)

С. 146

Корнацький В.М., 
Коваленко В.М
Манойленко Т.
Ревенько І.Л.
Ганзюк В.А.

 18,

Хвороби системи кровообігу і психічне здоров’я

друк

Монографія. - Київ, 2009 р. – 176 с.

С. 176

Корнацький В.М.,
Клименко В.І.

 19,

Стратегія реформ. Регулювання фінансових ресурсів галузі охорони здоров’я України: від державного до приватного сектору

друк

Монографія. - Кіровоград, 2009. - ПВЦ „ІМЕКС-ЛТД”. – 402 с.

С. 402

Урсол Г.М., 
Скрипник О.А.,
Бугро В.І.

 20,

Система управління психоемоційною напругою в професійній діяльності лікарів

друк.

Інформаційний лист. – К., 2009. – Вип. з проблеми „Соціальна медицина”. – 3 с.

 

Криштопа Б.П., 
Горачук В.В.

 21,

Демографія і стан здоров’я народу України

друк.

Аналітико-статистичний посібник. – Київ, 2010. – МВЦ «Медінформ». – 144 с.

6,5 д.а.

Корнацький В. М. та ін.

 22,

Етичні аспекти досліджень лікарських засобів в Україні

друк.

Монографія. – Київ, 2010. – ТВО «ВІК ПРИНТ». – 264 с.

12 д.а.

Корнацький В. М. та ін.

 23,

Оптимізація первинної медико-санітарної допомоги населенню України

друк.

Методичні рекомендації: Укр. Ін.-т стратег. дослідж., НМАПО імені П. Л. Шупика. – К., 2010. – 25 с.

1,1 д.а.

Гойда Н. Г. , усього 4 автори

 24,

Науково-обгрунтовані підходи до кваліфікаційної характеристики лікаря загальної практики-сімейної медицини з позиції компетентнісного підходу

друк.

Методичні рекомендації: МОЗ України, Укр. Центр наук.-метод. Інформації та пат. – ліц. Роботи. – К., 2010. – 27 с.

1,2 д.а.

Гойда Н. Г. , усього 4 автори

25.

Фінансовий менеджмент з основами економіки охорон здоров'я

 

друк

 

Навчально-методичний посібник. –  К.: Міжрегіональний видавничий центр «Медінформ», 2011. – 499 с.
ISBN 978-966-8398-22-3

22,7 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Пащенко В.М.

26.

Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров'я.

друк

 

Навчально-методичний посібник для викладачів. – К., 2011. – 191 с.

8,7 д.а

Вороненко Ю.В., 
А.І. Бойко,
Н.Г. Гойда (всього 11 авторів).

27.

Биологическое обоснование антипротеиназной терапии гриппа.

друк

 

Монографія. «АRT-V». – 2011. – 315 с.

     ISBN 978-966-8885-46-4

14,3 д.а.

Дивоча В.А., 
Гоженко А.И., 
Михальчук В.Н.

28.

Регіональні особливості рівня здоров’я народу України.

 

друк

 

Аналітично-статистичний посібник. – Київ. – 2011 р. – МВЦ «Медінформ». –165 с.

7,5 д.а.

Корнацький В.М., 
Коваленко В.М, 
Манойленко Т., 
Ревенько І.Л. 
Гандзюк В.А.,

29.

Оцінка ефективності організації та надання первинної медико-санітарної допомоги

друк

 

(Методичні рекомендації).  – МОЗ України. – Київ, 2011. – 27 с.

1,2 д.а.

Гойда Н.Г. , 
Матюха Л.Ф., 
Слабкий Г.О. (всього 7 авторів).

30.

Порядок організації надання медичної допомоги та забезпечення маршрутів пацієнта лікарем загальної практики – сімейним лікарем при різних клінічних станах та захворюваннях .

друк

 

Методичні рекомендації МОЗ України. – Київ, 2011. – 43 с.

1,9 д.а.

Матюха Л.Ф., 
Гойда Н.Г., 
Горачук В.В. 
(всього 20 авторів).

31.

Удосконалення донорства в Україні: медико-соціальні передумови.

друк

 

Інформаційний лист. – К., 2011. - №144. - 6 с.

 

Гойда Н.Г., 
Грубляк В.В.,
Чебан Л.Г.

32.

Ефективне управління донорством крові в Україні.  

друк

 

Інформаційний лист. – К., 2011. - №145. – 5 с.

 

Гойда Н.Г., 
Грубляк В.В., 
Чебан Л.Г.

33.

Етичні аспекти проведення плацебо-контрольованих досліджень лікарських засобів. 

друк

 

Інформаційний лист. – К.: ПП «ТД Євротрейд», 2011. – 3 с.

 

Корнацький В.М., 
Сілантьєва О., 
Талаєва Т.

34.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

друк

 

Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Книга 1. – К., 2012. – 624 с. ISSN 2227-7404

31,2

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В.,Гойда Н.Г., Криштопа Б.П.

35.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

друк

 

Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Книга 2. – К., 2012. – 732 с. ISSN 2227-7404

36,6

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В.,Гойда Н.Г., Криштопа Б.П.

36.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

друк

 

Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Книга 3. – К., 2012. – 648 с. ISSN 2227-7404

32,4

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В.,Гойда Н.Г., Криштопа Б.П.

37.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика

друк

 

Збірник наукових праць. – Вип. 21. – Книга 4. – К., 2012. – 648 с. ISSN 2227-7404

32,4

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П.

38.

Наукова діяльність вчених Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за 2011 рік

друк

 

Довідник. –  Київ, 2011. – 348 с. ISBN 978-966-391-080-5

21,1

д.а

Гол. ред. Вороненко Ю.В.

39.

Лікарська взаємодія та безпека ліків

 

друк

 

Посібник. – Київ: ЧП «Блудчий М.І.». – 2011. 744 с. ISBN 978-966-971-15-7-1

60,0

д.а.

За заг. ред.  Л.Л. Давтян, 
Р.С. Коритнюк, 
Ю.В. Вороненка
Г.М. Войтенка, 
В.А. Загорія

40.

Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики-сімейної медицини. Т. 1

друк

 

Навч.-метод. посібник. – Київ: вид-во ТОВ «Р.А. Гармонія», 2011. – 344 с. – ISBN 978-966-971-65-2-1

17,2

д.а.

За ред.  Ю.В. Вороненка,
Г.І. Лисенка

41.

Підготовка наукових кадрів у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

друк

 

Довідник. – Київ: ПП Балюк, 2012. – 260 с. ISSN 978-966-361-066-5

13,0

д.а.

Гол. ред. акад.Вороненко Ю.В.

42.

Управління якістю медичної допомоги в закладі охорони здоров’я

друк

 

Монографія. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі - Поділля», 2012. – 213 с.

10,6

Горачук В.В.

43.

Сучасні аспекти планування сім’ї

друк

 

Посібник. –– К., 2012. – 320 с.

16,0

Гойда Н.Г., 
Г.М. Адамова та ін. (всього 11 авторів)

44.

Вирусология

друк

 

Навчальний посібник

 

Букринська А.Г., 
Гоженко А.І.,
Михальчук В.М. / За ред. Букринської А.Г.

45.

Організація невідкладної медичної допомоги на рівні центру первинної медико-санітарної допомоги

друк

 

Методичні рекомендації. – К., 2012. – 14 с.

0,7

Вороненко Ю.В., 
Гойда Н.Г., 
Матюха Л.Ф.

46.

Модернізація мережі закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу

друк

 

Методичні рекомендації. – К., 2012. – 16 с.

0,8

Гойда Н.Г., 
Матюха Л.Ф.

47.

Модель надання первинної медичної допомоги міському населенню

друк

 

Методичні рекомендації. – К., 2012. – 18 с.

0,9

Гойда Н.Г., 
Матюха Л.Ф.

48.

Організація соціологічних опитувань пацієнтів/їх представників і медичного персоналу в закладах охорони здоров’я

друк

 

Методичні рекомендації. – К., 2012. – 23 с.

1,1

Горачук В.В., 
Вороненко Ю.В., 
Криштопа Б.П., 
Гойда Н.Г., 
Матюха Л.Ф., 
Орлова Н.М.,
Карета О.П.

49.

Вакцинопрофілактика раку шийки матки.

друк.

Методичні рекомендації. - МОЗ України, НАМН України, НМАПО ім. П.Л.Шупика, ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України» . -К., 2012. – 24 с.

1,2

Антипкін Ю.Г., 
Вдовиченко Ю.П. 
Воробйов Л.І., 
Гойда Н.Г. та ін. (Всього 13 авторів)

50.

Ведення вагітності після застосування внутрішньоматкової інсемінації у дискордантних пар .

друк.

Методичні рекомендації. - МОЗ України, НАМН України, НМАПО ім. П.Л.Шупика, ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України». -К., 2012. – 25 с.

1,3

Вдовиченко Ю.П., 
Гойда Н.Г., 
Грищенко О.В., 
Грищенко Н.Г. та ін. (всього 10 авторів)

51.

Підготовка до  вагітності дискордантних пар.

друк.

Методичні рекомендації. - МОЗ України, НАМН України, НМАПО ім. П.Л.Шупика, ДУ «Інститут стратегічних досліджень МОЗ України». -К., 2012. – 36 с.

1,8

Вдовиченко Ю.П., 
Гойда Н.Г., 
Грищенко О.В.,
Жилка Н.Я. та ін. (Всього 9 авторів)

52.

Удосконалення перинатальної допомоги на регіональному рівні

друк

Інформаційний лист. – К., 2012.

 

Гойда Н.Г. та ін.

53.

Серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання. Регіональні шляхи оптимізації медичної допомоги

друк

 

Монографія. – Київ, 2012. СПД ФО “Коломіцин В.Ю.”. – 191 с.

9,6

Корнацький В.М., 
Ревенько І.Л.,
Гандзюк В.А.

54.

Динаміка стану здоров’я народу України та регіональні особливості

друк

 

Аналітично-статистичний посібник. Київ. – 2012 р. – СПД ФО “Коломіцин В.Ю.”. - 211 с.

10,6

Коваленко В.М, 
Корнацький В.М. 
Манойленко Т., 
Кириченко А.Г., 
Ревенько І.Л.

55.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 22. – Книга 1. – К., 2013. –     569 с.

30,9

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П. та ін.

56.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 22. – Книга 2. – К., 2013. –     574 с.

30,9

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П. та ін..

57.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 22. – Книга 3. – К., 2013. –     494 с.

30,9

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П. та ін..

58.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 22. – Книга 4. – К., 2013. –    541 с.

30,9

Головний редактор акад. Вороненко Ю.В., Гойда Н.Г., Криштопа Б.П. та ін..

59.

Методи контрацепції відповідно до періодів життя (післяпологовий та післяабортний періоди).Посібник

друк.

МОЗ України. – К., 2013. – 272 с.

13,6

Адамова Г. М., 
Банніков В.І.,
Гойда Н.Г., 
Бондаренко О.А. та ін. (всього 15 авторів)

60.

 

Роль сімейного лікаря у вирішенні медичних і соціальних проблем пацієнтів з інтелектуальною недостатністю. Навчально-методичний посібник для лікарів загальної практики-сімейної медицини

друк.

За ред. Л.Ф. Матюхи, І.С. Вітенка, Н.Г. Гойди . – Суми:Університетська книга, 2013. – 176 с.

8,9

 

Величко С.О., 
Веселова Т.В., 
Вітенко І.С., 
Гойда Н.Г. та ін.

61.

 

Примірне положення про підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. Методичні рекомендації

друк.

МОЗ України, НМАПО ім. П.Л. Шупика. – К., 2013. – 24 с.

1,2

Вороненко Ю.В., 
Гойда Н.Г., 
Латишев Є.Є., 
Михальчук В.М., 
Горачук В.В.
 та ін.

 62.

 

Організація навчання персоналу закладів охорони здоров’я з питань забезпечення якості медичної допомоги.Методичні рекомендації

друк.

МОЗ України, НМАПО ім. П. Л. Шупика, КЛПЗ «Чернігівська обласна дитяча лікарня», Київський міський пологовий будинок №7. – К., 2013. – 22 с.

1,1

Вороненко Ю.В., 
Гойда Н.Г., 
Криштопа Б.П., 
Михальчук В.М., 
Латишев Є.Є., 
Горачук В.В. 
та ін.

63.

Методика організації навчання персоналу з питань якості  медичного обслуговування.Інформаційний лист

друк.

НМАПО імені П.Л. Шупика, УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ МОЗ України. – К., 2013 р.

0,13

Криштопа Б.П., Горачук В.В.

64.

Підготовка наукових кадрів у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за 2012-2013 роки/ Довідник/ Гол. ред. Ю.В. Вороненко

друк

 

Київ: ПП Балюк, 2014. – 271 С.

22,2 д.а.

 Ю.В. Вороненко

65.

Нормативно-правове забезпечення державної політики України щодо охорони материнства і дитинства

друк

 

МОЗ України Асоціація педіатрів України Педіатрія. Національний підручник за ред. проф. В.В. Бережного. – Т.1. – К., 2013.

 

Н. Г. Гойда
Р. О. Моісеєнко

66.

Організація контролю якості медичної допомоги в закладах охорони здоров’я(Методичні рекомендації)

друк.

МОЗ України, НМАПО ім.П.Л.Шупика, Ів.-Франківський НМУ, Львівський НМУ ім. Данила Галицького. – К., 2013. – 61 с.

2,75 д.а.

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г.Гойда,
Є.Є. Латишев, 
В.М. Михальчук,
Б.П. Криштопа, В.В. Горачук
 (всього 12 авторів)

67.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Книга 1. – К., 2014. – 657 с.

30,9

д.а.

Головний редактор акад.
Вороненко Ю. В.

Редакційна колегія: Гойда Н. Г., Криштопа Б. П., Латишев Є.Є. та ін.

68.

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Книга 2. – К., 2014. – 635 с.

30,9

д.а.

Головний редактор акад.
Вороненко Ю. В.

Редакційна колегія: Гойда Н. Г., Криштопа Б. П., Латишев Є.Є. та ін.

69.

 

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

друк.

Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Книга 3. – К., 2014. – 707 с.

30,9

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю. В.

Редакційна колегія: Гойда Н. Г., Криштопа Б. П., Латишев Є.Є. та ін.

 

70.

 

 

Зб. наук. праць співробіт. НМАПО імені П.Л. Шупика

 

друк.

 

Збірник наукових праць. – Вип. 23. – Книга 4. – К., 2014. –    576 с.

 

30,9

д.а.

Головний редактор акад. Вороненко Ю. В.

Редакційна колегія: Гойда Н. Г., Криштопа Б. П., Латишев Є.Є. та ін.

71.

 

 

Про нововведення в системі охорони здоров’я. Застосування методу гомеопатії як один із шляхів поліпшення ефективності медичної допомоги. (Інформаційний лист)

друк.

МОЗ України, Укрмедпатент-інформ. -  К., №248 - 2013. – 6 с.   

0,3 д.а.

Н.Г. Гойда, 
Мощич О.П.,
Горбань А.Є., 
Гуцол Л.П.

72.

Наукова діяльність вчених Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за 2013 рік

друк

Київ: ПП Балюк І.Б., 2013. – 251 С.

16,2 д.а.

Вороненко Ю.В.

73.

Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні: Медико-юридичні та фармацевтичні аспекти: матер. ІІ Всеукр. На-ук.-практ. конф., 21-22 листопада 2013 р., м. Київ/ За ед.. Ю.В.Вороненка, Ю.І. Губського.

друк.

К.: “Талком”, 2013. – 247 С. – ISBN 978-617-7133-18-5.     

14,4 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Губський Ю.І.

74.

Менеджмент в охороні здоров’я: навчально-методичний посібник / За заг. ред. акад Ю.В. Вороненка

друк.

Навчально-методичний посібник. – К.: Медицина України, 2014. – 334 с.

15,2 д.а.

Вороненко Ю.В., 
Проданчук М. Г., 
Гойда Н.Г., 
Латишев Є.Є., 
Михальчук В.М., 
Піщиков В.А.

75.

Посібник для дитячих медичних сестер відділень новонароджених

друк.

Посібник. – К.: Логос, 2014. – 132 с.

6 д.а.

Гойда Н.Г., всього 13 авторів

76.

Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна і суспільно-політична проблема / За ред. Коваленка В. М.,Корнацького В. М.

друк.

Аналітико-статистичний посібник. – К.: «СПД ФО Коломіцин В. Ю.», 2014. – 279 с.

12,7 д.а.

Коваленко В. М.,Корнацький В. М., 
всього 7 авторів

 

PUBLISHING ACTIVITY

with contributions fromthe members of the Department of

Public Health Management of NMAPE

during the first half of 2015

 

No.

 

Title

 

Print

Publishing house, journal

(name, number, year) or number of author’s certificate

Number of printed pages

 

Surnames of the authors / co-authors

1.

Сучасні напрями менеджменту в охороні здоров’я/ Навчально-методичний посібник. - За заг. ред. академіка НАМН УкраїниЮ.В. Вороненка  

Друк

 

Київ: Медицина України, 2015. – 335 с.

15,9 д.а.

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г. Гойда, 
Є.Є.Латишев, 
В.М. Михальчук,
М.Г. Проданчук

2.

Менеджмент в охороні здоров’я / Навчально-методичний посібник. - За заг. ред. академіка НАМН України Ю.В. Вороненка

Друк

 

Київ: Медицина України, 2014. – 334 с.

15,9 д.а.

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г. Гойда, 
Є.Є. Латишев, 
В.М. Михальчук,
В.А. Піщиков, 
М.Г. Проданчук

3.

Національне керівництво з виробничої трансфузіології

Друк

Харків: Золоті сторінки, 2015. – 336 с.

15,3

В.М. Михальчук (усього 25 авторів)

4.

Посібник для дитячих медичних сестер відділень новонароджених / Посібник

Друк

К: Логос, 2014. – 132 с.

6 д.а

Гойда Н.Г. (усього 13 авторів)

5.

Хвороби системи кровообігу як медико-соціальна проблема / Аналітико-статистичний посібник – Під ред. академіка В.М. Коваленка, д. мед. н., професора В. М. Корнацького

Друк

 

Київ: СПД ФО «Коломіцин В.Ю.»

12,6 д.а.

Т. С.Манойленко, 
А.П. Дорогий, 
В.А. Гандзюк, 
Д.М. Мороз, 
І.Л. Ревенько

6.

 

Досвід впровадження нових форм навчання на кафедрі управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика

Друк

 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. - №1 (22). – С. 90-91.

2

Ю.В. Вороненко, 
Є.Є.Латишев,
В.М. Михальчук

 7.

 

Перспективи управління якістю медичної допомоги в Україні

Друк

 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. - №1 (22). – С.26-30.

5

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г. Гойда,
В.В. Горачук

8.

  

Роль лікарень у інтегрованій мережі надання медичної допомоги

Друк

 

Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. - №1 (22). – С.79-80.

2

Бугро В.І., 
Н.Г. Гойда, 
В.В. Горачук

1. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. - К. : Знання , 2008. − 860 с.
2. Вороненко Ю.В., Пащенко В.М. Фінансовий менеджмент з основами економіки охорони здоров’я: навчально-методичний посібник. - К.: Міжрегіональний видавничий центр «Медінформ», 2011.-499 с.
3. Герасимов Б.Н. Управление качеством: Учебное пособие. – 2-е изд. / Герасимов Б.Н., Злобина Н.В., Спиридонов С.П. – М.: КноРус, 2007. – 272 с.
4. Деминг У. Эдвард. Новая экономика / У. Эдвард Деминг; [пер. с англ.] М.: Эксмо, 2008. – 208 с
5. Закони України:

  • «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII.
  • «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Київ» від 07.07.2011 № 3612-VI .
  • «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI.

6. Клинический менеджмент / Под ред. А.И. Вялкова, В.З. Кучеренко. – М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2006. – 304 с.
7. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII.
8. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X.
9. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.
10. Корнацький В. М. Проблеми здоров’я суспільства і продовження життя / Корнацький В. М. – Київ : [б. в.], 2006. – 136 с.
11. Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III.
12. Латишев Є.Є. Формування системи сімейної медицини в Україні / К., 2005. – 176 с.
13. Лехан В. Системы здравоохранения в переходном периоде. Украина / В. Лехан, В. Рудой, Э. Нолт // – Копенгаген : [б. изд.], 2004. – С. 93–103.
14. Лехан В.М. Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: український вимір /Лехан В.М., Слабкий Г.О., Шевченко М.В. – К., 2009. – 50 с.
15. Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 2008. – 496 с.
16. Медик В. А., Юрьев В. К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. – М., МЕДИН, 2003. - 456 с.
17. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 507 с.
18. Менеджмент в охороні здоров'я: Підручник / Під заг. ред. М.І.Хвисюка і І.І.Парфьонової. – Харків: ТОВ «Оберіг», 2008. – Ч.1 – 358 с.
19. Менеджмент в охороні здоров'я: Підручник / Під заг. ред. М.І.Хвисюка і І.І.Парфьонової. – Харків: ТОВ «Оберіг», 2008. – Ч.2 – 550 с.
20. Менеджмент у системі медичної допомоги / Журавель В.І., Запорожан В.М. - Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2000. – 432 с.
21. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. –702 с.
22. Наказ АМН України :

«Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (частини перша, друга)» (від 03.11.2009 р. №  798/25).

23. Накази МОЗ України

  • «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров'я» (від 14.03.2011 N 142).
  • «Про створення Центрального Формулярного Комітету» (від 18 04.08 р. №216).
  • «Про управління якістю медичної допомоги»  (від 24.02.2010 р. №163).
  • «Уніфікована методика розробки індикаторів якості медичної допомоги» (від 11.03.2011 N 141/21).
  • «Про затвердження Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров'я в Україні на період до 2020 року» (від 01.08.2011 № 454).
  • «Про затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини (частини перша, друга)» (від 19.02.2009 р. №102/18).

24. Нові технології навчання менеджменту в медицині. Навчальний посібник /За заг.ред. Ю.В.Вороненка,  Н.Г.Гойди, О.П.Мінцера, М. Мітчелла. – К: Книга плюс. 2009. – 416 с.
25. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. Видання 3-є, перероблене і доповнене. – К.: «Кондор», 2008. – 664 с.
26. Окрепилов В.В. Менеджмент качества: в 2 т. – Т. 1 / В.В. Окрепилов. – СПб. : Наука, 2007. – 503 с.
27. Основні шляхи подальшого розвитку системи охорони здоров’я в Україні. / Під загальною редакцією В.М. Лехан, В.М. Рудого/ К.: Вид-во Раєвського, 2005. – 168с.
28. Постанова КМУ :

«Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я» (N 765 від 15.07.1997 р.).

29. Рекомендації щодо вдосконалення системи управління якістю медичної допомоги в Україні: інструменти управління якістю / Проект ЄС «Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні» // Представництво Європейської Комісії в Україні. – К., 2009. – 44 с.
30. Реформування системи охорони здоров’я на муніципальному рівні /Солоненко І.М., Лисак В.П., Латишев Є.Є., Попов О.П. та ін. / К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 212с.
31. Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 14-те вид.,  допов. та переробл. – К., Алерта; ЦУЛ, 2011 – 672 с.
32. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. / За ред. Ю.В.  Вороненка і В.Ф. Москаленка. -  Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.  – 680 с.
33. Столяров Г. С., Вороненко Ю. В., Голубчиков М. В. Статистика охорони здоров’я: Підручник. – Київ, 2002. – 230 с.
34. Сучасне українське медичне право: Монографія / За заг. ред. С. Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010. – 496 с.

LIST

of published works (articles and theses) of the Department’s staff members for 2014  

 

No.

 

Title

 

Print

Publishing house, journal

(name, number, year) or number of author’s certificate

Number of pages

 

Surname of authors

1

Створення системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування охорони здоров’я в Україні: медичні та соціальні аспекти

друк.

Наука і практика. Міжвідомчий медичний журнал. – 2014. - №1. С. - 63-67

5

Вороненко Ю.В., 
Губський Ю.І., 
Царенко А.В.

2

Аналіз роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика за 2013 рік

 

друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 23. – Книга 1. – К., 2014. – С. 5-13.

 

9

Вороненко Ю.В.,

3

Кадровий склад академії та завдання щодо покращення кадрової роботи

друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 23. – Книга 1. – К., 2014. - 14-27 с.

14

Вороненко Ю.В., 
Зозуля І.С. 
усього 6 авторів

4

Розвиток медичної науки в академії за 2013 рік

друк

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 23. – Книга 2. – К., 2014. – С. 5-21.

17

Вороненко Ю.В., 
Зозуля І.С. 
Косаковський А.Л. 
усього 6 авторів

5

Досвід НМАПО імені П.Л. Шупика щодо підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у форматі он-лайн

друк.

Медична освіта. – 2014. - № 2. – С. 25-26

2

Вороненко Ю.В., 
Латишев Є.Є., 
Михальчук В.М.

6

Шляхи подолання негативних наслідків трансформації знань у системі післядипломної медичної освіти – створення професійної спіралі знань

друк.

Медична освіта. – 2014. - №2. - С. 79-80

2

Вороненко Ю.В., 
Мінцер О.П.

7

Моніторинг знань як основа системи контролю якості навчання інтернів

друк.

Матер. Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнарод. участю  “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, присвяч. 160-річчю з дня народж. І.Я. Горбачевського. 15-16 травня 2014 р., м.Тернопіль. – Ч.2. – Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”, 2014.С.  403-404

2

Вороненко Ю.В., Вдовиченко Ю.П., 
Мінцер О.П., 
Вернер О.М.

8

Аналіз проблемних питань існуючої системи підготовки кадрів для первинної ланки охорони здоров’я

друк.

Сімейна медицина. – 2014. - №3.

 

Вороненко Ю.В., 
Шекера О.Г., 
Медведовська Н.В., 
Краснов В.В.

9

Результати наукових досліджень співробітників академії та впровадження їх в практичну охорону здоров`я.

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – вип.. 23 (3). -  2014.

7

Вороненко Ю.В., 
Зозуля І.С., 
Ю.П. Вдовиченко, 
Гойда Н.Г., 
А.Л. Косаківський (всього 8 авторів)

10

Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних закладах України»// «Досвід НМАПО імені П. Л. Шупика щодо підвищення кваліфікації за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання у форматі он-лай

друк

Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю: 15-16 травня 2014 року, частина 1. – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» 2014. –   С. 19-20.

2

Ю. В. Вороненко, 
Є. Є. Латишев, 
В. М. Михальчук

11

Підходи до підготовки сімейних лікарів в Україні та країнах Європи

 

Український медичний часопис. –

№ 3 (101) – V/VI 2014 г. . – С. 116-120

5

Вороненко Ю.В., 
Шекера О.Г., 
Ткаченко В.И., 
Медведовська Н.В., 
Краснов В.В.

12

Самооцінювання як складова підготовки системи управління якістю медичної допомоги закладу охорони здоров’я до сертифікації на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009

електр

Український медичний часопис. - 10 квітня, 2014. – Електронна публікація. www.umj. com.ua.

 

Ю.В. Вороненко, 
Н.Г. Гойда
В.В. Горачук

 

13

Сучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні

друк.

Український медичний часопис. -  №. – 2014. – С. подано до друку

 

Ю.В. Вороненко
Н.Г. Гойда
Р.О. Моісеєнко

14

Стан і перспективи розвитку гомеопатичної допомоги в Україні

друк.

Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. -  №.1-2 (18-19) – 2013. – С. 106-112

7

Н.Г. Гойда, 
Л.П. Гуцол

15

Реформи охорони здоров’я. Крокуємо вперед: щорічні результати стають вже більш вагомими

друк.

Мистецтво лікування. -  № 9-10. – 
2013. – С. 5-6

2

Гойда Н.Г.

 

16

Роль сімейної медицини в організації медичної допомоги дітям

друк.

Сімейна медицина. -  № 6 (50). – 
2013. – С. 4-5

2

Н.Г. Гойда, 
Л.Ф.Матюха

17

Трансмісивні інфекції в Рівненській області

друк.

Сімейна медицина. -  № 3 (53). – 
–  2014. – С. 149-151.

3

Р.О. Харитонюк
Н.Г. Гойда

17

Характеристика існуючої системи медико-соціального забезпечення працюючих за системно-функціональною компонентою системного підходу її вивчення

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – Вип. 23. – Книга 3. – К., 2014. - 134-142

9

О.М. Крекотень
Б.П. Криштопа

18

Можливості первинної профілактики вродженої патології в рамках обов’язків держави та сімейного лікаря

друк.

Wiadomosci Lekarskie. -  №. 67(2). – ч.2. - 2014. – С.176 – 179.

4

О.В. Процюк, 
Н.Г.  Гойда
О.Б. Ященко, 
О.В. Линчак, 
О.І. Тимченко

19

Результати діяльності перинатальних центрів в Україні

друк.

Здоров’я жінки. -  №.2 (88). – 
2014. – С. 21-25

4

А.В. Терещенко, 
Н.Г. Гойда
Р.О. Моісеєнко, 
О.О. Дудіна

20

Оптимізація роботи середніх медичних працівників закладів паліативної і хоспісної допомоги у складі мультидисциплінарної команди

друк.

Медсестринство в паліативній допомозі. Сучасні концепції та підходи. – Науково-практична конференція – 3-4 квітня 2014 року, м. Черкаси. – 2014. – С. 48-53

6

Н.Г. Гойда
Ю.І.Губський
А.В.Царенко, 
О.І.Толстих
Т.В.Царенко

21

Медико-соціальна характеристика організації системи паліативної та хоспісної допомоги в Україні

друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика 23 (3) 2014

15

Н.Г. Гойда, 
Ю.І.Губський
В.М. Князевич, 
А.В.Царенко

22

Новий закон про заклади охорони здоров’я –зміна форми чи суті? Дискусійний клуб.

Друк.

Ваше здоров’я. - №24-25 (1255-1256) 13.06.2014. – С. 8-9.

2

Н.Г. Гойда, 
К.Надутий
В.Короленко

23

Розвиток паліативної і хоспісної допомоги в Україні: організаційні, юридичні та медичні аспекти.

Друк.

Матеріали науково-практичної конференції

 

Губський Ю.І., 
Гойда Н.Г.
Царенко А.В.

24

Тактика сімейного лікаря при виявленні інфекційного хворого.

Друк.

Сімейна медицина. - №…. – 2014. – С. ..подано до друку

 

Гойда Н.Г., 
Харитонюк Р.О
.

25

Клінічна робота кафедр академії та її вплив на показники здоров`я населення і роботу клінічних закладів.

 

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика випуск 23 (4). – 2014. –С. 5-12.

 

7

Гойда Н.Г., 
Мурзіна Є.О., 
Мельниченко А.Ю.

26

Загальні тенденції та регіональні особливості забезпеченості населення України стаціонарною медичною допомогою

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 23 (3) – Книга 1. - 2014. - 478-485

7

Орлова Н.М., 
Бугро В.І.

27

Методические подходы к организации самооценки в системе управления качеством

Друк.

Вестник врача, Самарканд. - № 3. - 2013. - С. 55-59.

5

Горачук В. В.

28

Оцінка структури витрат на діагностику гострої позалікарняної пневмонії у дітей  

Друк.

Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація. – №2. – 2013. – С. 134-138.

5

Горачук В. В., 
Криштопа Б. П.

29

Оценка соответствия диагностики острой внебольничной пневмонии у детей протоколам медицинской помощи 

Друк.

Казанский медицинский журнал. – Том XCIV. - 2013. - № 6. С. 890-893.

4

Горачук В.В.

30

Очікувані потреби дитячого населення у медичній допомозі у 2013-2015 роках (на прикладі Чернігівської області)  

Друк.

Вісник соціальної медицини і організації охорони здоров’я. – 2013. – № 4. – С. 31-35.

5

Горачук В.В.

 

Организация внутреннего аудита в системе контроля качества медицинской помощи  

Друк.

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия Медицина. Фармация. - № 4 (175). – 2014. - Выпуск 25. – С. 163-168.

6

Борис Криштопа, 
Виктория Горачук

31

Резервы оптимизации затрат на антибиотикотерапию острой внебольничной пневмонии у детей

Друк.

Астраханский медицинский журнал. – № 1, Том 9. – 2014. – С. 94-100.

6

Криштопа Б. П., 
Горачук В. В.

32

Аналіз результатів самооцінки системи управління якістю медичної допомоги у Чернігівській обласній дитячій лікарні

Друк.

Вісник проблем біології і медицини . Випуск 3, Том 1. (110).- 2014.- С. 78-82.

5

Горачук В.В.

33

Досвід розробки та впровадження інформаційної системи моніторингу якості медичної допомоги

Друк.

Медичний форум. - № 2. – 2014 . С. 55-59.

5

Горачук В.В., 
Богатир І.В.

34

Вдосконалення методичних підходів до формування показників якості медичної допомоги у закладах охорони здоров’я

 

Друк.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Медицина : зб. наук. праць. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – Вип. № 5. – С. 20-22.

 

3

 Горачук В. В.

35

Досвід проектування та реалізації процесів управління в системі якості медичної допомоги /

Друк.

Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика 23 (3) – Книга 1. - 2014. С. 385-391

6

Горачук В. В.
Карета О. П.

36

Правові аспекти реорганізаціїзакладів охорони здоров’я в комунальні некомерційні підприємства

електр.

Ліки України. - №2 (178). – 2014. – С. 43-46

 

Курило Т.М.

 

Academic research work of the Department

The Department of Public Health Management of NMAPE completed scientific and research (initiative-search) work entitled “The Development of Strategic Models of Improving the Quality of Medical Care and Improving the Health of Population of Ukraine”, state registration No. 0109U008304 in 2014.

Director of the scientific and research work: Academician of the NAMS of Ukraine, MD, Dr. Sc., Full Professor Yu. V. Voronenko

Executors:

Director: Academician of the NAMS of Ukraine, MD, Dr. Sc., Full Professor 
Yu. V. Voronenko

MD, Dr. Sc., Full Professor B. P. Kryshtopa

Acting Head of the Department, MD, Dr. Sc., Full Professor V. M. Mykhalchuk

 MD, Dr. Sc., Full Professor N. G. Goida

MD, Dr. Sc., Full Professor V. M. Kornatsky

MD, Dr. Sc., Full Professor Ye. Ye. Latyshev

MD, Dr. Sc., Full Professor V. A. Pishchykov

MD, PhD, Associate Professor V. I. Bugro

MD, PhD, Associate Professor V. V. Gorachuk

MD, PhD, Associate Professor V. M. Pashchenko

MD, PhD in Public Administration, Associate Professor T. M. Kurylo

MD, PhD, Associate Professor Yu. V. Onyshko

Senior Teacher of the Department N. P. Kukalo

external PhD students of the Department.

Term: 2009-2014

Purpose of the scientific and research work: to develop new functional and organizational models of quality management of certain types of medical care and public health institutions in Ukraine.

There were developed and implemented completely new operating models of quality management of certain types of medical care for the population of Ukraine aimed at the improvement of care quality in the institutions of public health in Ukraine.

There was developed a list of activities on optimizing the management of medical care quality and improving the health of the population of Ukraine.

There were created scientific approaches to the management of changes in the healthcare industry, aimed at the improvement of the health of the population of Ukraine.