Search

 
 

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації і передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності та проведення власного наукового дослідження.

Академія отримала ліцензію для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з 7 спеціальностях: 091 Біологія, 221 Стоматологія, 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування,  226 Фармація, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров’я.