Search

 
 

іноземних_мов

 • Підготовка до міжнародного іспиту Pearson Test of English General

  Шановні колеги!

  Оголошується набір слухачів на цикл тематичного удосконалення «Підготовка до міжнародного іспиту Pearson Test of English General» (PTE General), навчання триватиме з жовтня 2020 до квітня 2021 рр. Реєстрація на адаптивний он-лайн тест відбуватиметься 28.09.2020 р. – 30.09.2021 р. з 14.00 до 16.12 на кафедрі іноземних мов, 8 проверх, аудиторії 806 та 813.

 • Медична українська для майбутніх управлінців у сфері охорони здоров'я

  З метою оптимізації навчально-методичного процесу в НМАПО імені П. Л. Шупика та відповідно до Закону України «Про освіту» (від 05.09.2017 №2145-VIII), статті 7, п.2, а саме: «Заклади освіти забезпечують обов’язкове вивчення державної мови, зокрема заклади професійної (професійно-технічної), фахової вищої освіти - в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови», кафедра іноземних мов НМАПО імені П.Л. Шупика розробила навчально-методичний комплекс з дисципліни «Ділова українська мова за професійним спрямуванням» для підготовки магістрів напряму 073 «Менеджмент» спеціальності – «Менеджмент у сфері охорони здоров'я»..

 • Medical Ukrainian for Health Management Master’s Degree Holders.

  In order to streamline the teaching and learning strategies at NMAPE and in line with Article 7 of the Law of Ukraine "On Education" (adopted by the Verkhovna Rada on 5 September 2017), declaring that "Educational institutions, including vocational, professional pre-university and higher education, provide the compulsory learning of the national language to the extent that offers a means for conducting professional activities in the chosen field using the national language", the Department of Foreign Languages has developed study guides on the "Ukrainian For Business Communication" course for Health Management Master’s Degree holders.