Search

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

 

I.     Кадрове забезпечення діяльності

 

 

1.

Забезпечення підготовки науково-педагогічних кадрів
через магістратуру, аспірантуру та докторантуру

протягом року

проф. Зозуля І.С.

2.

Забезпечення виконання у планові строки дисертаційних робіт, затверджених вченою радою академії

протягом року

проф. Зозуля І.С.

3.

Перегляд та перезатвердження резерву кадрів на посади завідувачів кафедр

протягом року

проф. Зозуля І.С.
Бригинець Д.Д.

4.

Забезпечення виконання вимог щодо нової звітності в кадровій роботі
з урахуванням можливих змін в законодавстві

1 квартал

Бригинець Д.Д.
Вознюк Т.І.

5.

Завершення заходів щодо впровадження автоматизованої системи технічного захисту інформації в аудиторії № 408

2 квартал

Бригинець Д.Д.

6.

Організація та здійснення звіряння паспортних даних, документів військового обліку працівників академії

перше півріччя

Бригинець Д.Д.,
директори інститутів,
декани факультетів

7.

Організація роботи по приведенню у відповідність до регламентуючих вимог МОН та МОЗ України підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

протягом року

доц. Толстанов О.К.
проф. Видиборець С.В.
Бригинець Д.Д.

 

II. Навчально-методична робота

 

 

1.

Забезпечення виконання навчально-виробничого плану академії
на 2015 рік

протягом року

проф. Вдовиченко Ю.П.
доц. Вернер О.М.
доц. Толстанов О.К.

2.

Аналіз результатів атестації лікарів-інтернів та результатів ліцензійного іспиту “Крок 3”

2-4 квартал

доц. Толстанов О.К.
доц. Вернер О.М.

3.

Розробка навчально-виробничого плану академії на 2016 рік

2 квартал

доц. Вернер О.М.

4.

Моніторинг виконання плану видання навчальних посібників та під­руч­ни­ків кафедрами НМАПО, включених до оперативного тематичного плану ви­дання навчальної та навчально-методичної літератури для ВНЗ IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ України, на 2015 рік

щоквар­тально

доц. Хоменко І.М.

 

5.

Підготовка до видання навчального календарного плану циклів
спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестації та інтернатури
на 2016 рік

4 квартал

доц. Вернер О.М.

6.

Аналіз виконання нормативного педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників НМАПО

протягом року

доц. Вернер О.М.

7.

Проведення засідань постійної комісії вченої ради академії з навчально-методичної роботи

щомісяця

проф. Вдовиченко Ю.П.
доц. Толстанов О.К.
доц. Вернер О.М.

8.

Проведення семінарів з навчально-методичної роботи для завучів кафедр
та кураторів інтернів

1 раз
на 2 місяця

доц. Толстанов О.К.
доц. Вернер О.М.

9.

Моніторинг виконання навчально-виробничого плану академії
за 2015 рік

щотижнево

доц. Вернер О.М.
Ладоня Ю.І.

10.

Розширення обсягу існуючих циклів ТУ, ПАЦ з використанням дистанційних форм підготовки лікарів і провізорів

протягом року

проф. Вдовиченко Ю.П.
проф. Мінцер О.П.

11.

Перевірка баз стажування лікарів (провізорів)-інтернів

 

2 та 4 квартал

доц. Толстанов О.К.
доц. Вернер О.М.
директори інститутів,
декани факультетів

12.

Моніторинг забезпечення якості освіти всіх форм навчання згідно нормативних документів

протягом року

проф. Вдовиченко Ю.П.
проф. Краснов В.В.

13.

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу кафедр академії

протягом року

Сохань Ю.О.

 

III. Наукова діяльність

 

 

1.

Координація планування, виконання та звітності з науково-дослідних робіт

протягом року

проф. Зозуля І.С.

2.

Організація проведення конкурсу НДР за бюджетним (МОЗ України, цільові програми) фінансуванням

ІІ-ІІІ квартал

проф. Зозуля І.С.
проф. Козярін І.П.

3.

Забезпечення проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-прак­тичних конференцій у відповідності до реєстру МОЗ та НАМН України

протягом року

проф. Зозуля І.С.

4.

Підготовка, затвердження та подання наукових повідомлень до переліку наукової продукції

ІІ квартал

проф. Зозуля І.С.

5.

Проведення засідань комісії вченої ради з наукової роботи
та міжнародної діяльності

щомісяця

проф. Зозуля І.С.

6.

Проведення школи-семінару для керівників і відповідальних за наукову роботу, молодих вчених по системі клінічних випробувань та патентно-ліцензійній роботі

2 рази на рік (березень, жовтень)

проф. Зозуля І.С.
проф. Козярін І.П.
Кравченко Л.В.

7.

Забезпечення виконання вимог до журналів, співзасновником яких є академія, для внесення до наукометричних баз

протягом року

проф. Зозуля І.С.
проф. Савичук Н.О.

8.

Розробка положення та плану заходів щодо запобігання
академічному плагіату

протягом року

проф. Зозуля І.С.
проф. Савичук Н.О.
проф. Мішалов В.Д.
Вознюк Т.І

 

IV. Лікувальна робота

1.

Розширення мережі клінічних баз кафедр академії зі статусом «Клінічний»

протягом року

проф. Гойда Н.Г.
доц. Мурзіна Е.О.

2.

Вивчення потреби в медичній апаратурі та медичному устаткуванні і перспективне планування її закупівлі на середньострокову перспективу

перше півріччя

проф. Гойда Н.Г.,
доц. Мурзіна Е.О.

3.

Моніторинг за розробкою та впровадженням локальних клінічних протоколів (маршрутів пацієнта) на клінічних базах

протягом року

проф. Гойда Н.Г.
доц. Мурзіна Е.О.

4.

Проведення засідань постійної комісії вченої ради з клінічної роботи

протягом року

проф. Гойда Н.Г.
доц. Мурзіна Е.О

 

V. Міжнародна діяльність

1.

Забезпечення підготовки іноземних громадян в клінічній ординатурі, аспірантурі, на циклах стажування

протягом року

проф. Косаковський А.Л.
доц. Клименко О.В.

2.

Проведення переговорів з іноземними партнерами, укладання угод,
що становлять взаємний інтерес

протягом року

проф. Косаковський А.Л.
доц. Клименко О.В.

3.

Допомога кафедрам в організації та проведенні з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій та семінарів з міжнародною участю

протягом року

проф. Косаковський А.Л.
доц. Клименко О.В.

4.

Участь у міжнародних виставках

протягом року

проф. Косаковський А.Л. доц. Клименко О.В.

5.

Документальний супровід участі вчених академії в роботі конгресів, симпозіумів та конференцій за кордоном

протягом року

доц. Клименко О.В.

6.

Проведення шахового турніру серед іноземних громадян, студентського самоврядування та працівників академії на кубок НМАПО імені П. Л. Шупика

2 квартал

доц. Клименко О.В.

 

VI. Господарська діяльність

1.

Організація ефективного та якісного матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів академії

протягом року

Сохань Ю.О.

2.

Проведення ремонту приміщень 3–4-го поверхів учбово-лабораторного корпусу

протягом року

Сохань Ю.О.

3.

Забезпечення технічної можливості проведення одночасно заходів дистанційного навчання з актового залу, залу засідань, аудиторії № 4 та аудиторій № 401, 407 в адміністративному корпусі

протягом року

Сохань Ю.О.

4.

Завершення капітального ремонту гуртожитку № 1

протягом року

Сохань Ю.О.

 

VII. Фінансове забезпечення діяльності

1.

Забезпечення виконання умов колективного договору – своєчасна ви­плата працівникам академії заробітної плати та інших соціальних виплат

протягом року

Проценко О.С.
Шендрик С.П.

2.

Проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель»

протягом року

Сохань Ю.О.

3.

Проведення закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти спеціального фонду

протягом року

проф. Вдовиченко Ю.П.
проф. Гойда Н.Г.
Шендрик С.П.
Сохань Ю.О.

4.

Проведення роботи щодо збільшення надходжень коштів спеціального фонду за рахунок надання платних послуг, виконання науково-дослідних (технічних) робіт у сфері освіти, науки та охорони здоров’я

протягом року

Проценко О.С.
проф. Косаковський А.Л.
проф. Зозуля І.С.
проф. Козярін І.П.
доц. Вернер О.М.
Шендрик С.П.
директор СПНМЦ
завідувачі кафедр

5.

Проведення роботи щодо ефективного використання коштів
по загальному і спеціальному фондах

протягом року

Шендрик С.П.
Сохань Ю.О.
Проценко О.С.

 

VIII. Організаційні заходи

1.

Створення нових і реорганізація існуючих кафедр академії
(за потребою)

протягом року

проф. Вдовиченко Ю.П. Бригинець Д.Д.
Проценко О.С.

2.

Підготовка пакету документів для затвердження вартості медичних послуг для клініки репродуктивних технологій Українського державного інституту репродуктології

 

друге півріччя

Проценко О.С.
проф. Гойда Н.Г.
проф. Суслікова Л.В.

3.

Підготовка нормативних документів щодо удосконалення системи управління якістю медичної допомоги в клінічних підрозділах академії

2 квартал

проф. Гойда Н.Г.
доц. Горачук В.В.
доц. Мурзіна Е.О.

4.

Розроблення нових положень про структурні  підрозділи та посадових інструкцій на працівників

протягом року

Вознюк Т.І.
Бригинець Д.Д.

5.

Підготовка керівного складу і працівників академії в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, територіальних навчально-методичних установах у сфері цивільного захисту.
Навчання працівників академії діям у надзвичайних ситуаціях

протягом року

академік НАМН України,
проф. Вороненко Ю.В.,
Лапін С.В.
директори інститутів
декани факультетів

6.

Сприяння організації всіх видів самоврядування в академії
згідно зі стт. 40, 41 Закону України «Про вищу освіту»

Протягом року

проф. Зозуля І.С.
проф. Савичук Н.О.
Новошицький В.Є.

7

Розвиток сайту академії, запровадження механізмів оперативного відображення діяльності академії

Протягом року

проф. Косаковський А.Л.
директори інститутів
декани факультетів

 

IX. Громадська робота та соціальний захист працівників

1.

Розробка проекту колективного договору на 2015–2016 рр.
та затвердження його на конференції трудового колективу

 

проф. Пономаренко М.С.
Вознюк Т.І.

2.

Перевірка виконання умов колективного договору

протягом року

проф. Пономаренко М.С.
Вознюк Т.І.

3.

Контроль стану охорони праці в структурних підрозділах академії

протягом року

проф. Пономаренко М.С.
Шевчук С.П.

4.

Проведення культурно-виховної роботи серед працівників академії
та молодих вчених, організація та проведення спортивно-оздоровчих заходів

протягом року

проф. Пономаренко М.С.
проф. Зозуля І.С.
доц. Клименко О.В.

Перший проректор, чл.-кор. НАМН України, професор                                       Ю. П. Вдовиченко