Search

1. Освітньо-наукова програма 091 "Біологія"

2. Освітньо-наукова програма 221 "Стоматологія"

3. Освітньо-наукова програма 222 "Медицина"

4. Освітньо-наукова програма 224 "Технології медичної діагностики та лікування"

5. Освітньо-наукова програма 226 "Фармація"

6. Освітньо-наукова програма 228 "Педіатрія"

7. Освітньо-наукова програма 229 "Громадське здоров'я"

Програми вступних іспитів в аспірантуру за спеціалізаціями:

ШКIРНI ТА ВЕНЕРИЧНI ХВОРОБИ

ХIРУРГIЯ

ФТИЗИАТРIЯ

УРОЛОГIЯ

ТРАВМАТОЛОГIЯ ТА ОРТОПЕДIЯ

ТЕХНОЛОГIЯ ЛIКIВ,ОРГАНIЗ.ФАРМ.СПРАВИ

СТОМАТОЛОГIЯ

СЕРЦЕВО-СУДИНА ХIРУРГIЯ

ПСИХIАТРIЯ

ПРОМЕНЕВА ДIАГНОСТИКА, ПРОМЕНЕВА ТЕРАПIЯ

ПАТОЛОГIЧНА АНАТОМIЯ

ОФТАЛ МОЛОГIЯ

ОНКОЛОГIЯ

НЕРВОВI ХВОРОБИ

НЕЙРОХIРУРГIЯ

МЕДИЧНА ТА БIОЛОГIЧНА IНФОРМАТИКА ТА КIБЕРНЕТИКА

МЕДИЧНА РЕАБIЛIТАЦIЯ, ФIЗIОТЕРАПIЯ ТА КУРОРТОЛОГIЯ

КЛIНIЧНА ЛАБОРАТ.ДIАГНОСТИКА

КАРДIОЛОГIЯ

ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СIМЕЙНА МЕДИЦИНА

ДИТЯЧА ХIРУРГIЯ

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГIЯ

ВНУТРIШНI ХВОРОБИ

АКУШЕРСТВО ТА ГIНЕКОЛОГIЯ

IНФЕКЦIЙНI ХВОРОБИ

IНОЗЕМНА МОВА

IМУНОЛОГIЯ ТА АЛЕРГОЛОГIЯ

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

ГЕМАТОЛОГІЯ ТА ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ

ГІГІЄНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ

ІМУНОЛОГІЯ ТА АЛЕРГОЛОГІЯ

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

ПЕДІАТРІЯ

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА

СУДОВА МЕДИЦИНА