Search

 
 

Вхід в Інституційний репозитарій НМАПО імені П.Л. Шупика

Інституційний репозитарій (ІР) Національної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (далі – НМАПО імені П. Л. Шупика) створено на виконання наказу МОЗ України від 22.08.2014 № 595 «Про затвердження Плану заходів МОЗ України щодо підготовки та організації проведення 2014/2015 навчального року» та наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 17.03.2016 № 1040 «Про введення в дію рішень вченої ради від 16.03.2016» (п. 2, рішення № 6).

Програмно-інформаційне функціонування ІР здійснюється з допомогою програмного забезпечення DSpace.  Кафедрою медичної інформатики НМАПО імені П. Л. Шупика взято на безоплатній основі у Масачусетського технологічного інституту (США) та впроваджено на сервері кафедри програмне забезпечення DSpace.

ІР є складовою Бібліотеки НМАПО імені П. Л. Шупика, і є базою даних та мережевим сервісом відкритого доступу для зберігання, систематизації і управління цифровими колекціями інтелектуальних продуктів однієї чи кількох спільнот, а також поширення матеріалів, створених співробітниками установи.

Таким чином, ІР НМАПО імені П. Л. Шупика − це відкритий електронний архів, що накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет-мережу до матеріалів наукового, освітнього та навчально-методичного призначення, створених науковими та науково-педагогічними працівниками будь-якого структурного підрозділу НМАПО імені П. Л. Шупика, а також здобувачами, аспірантами, докторантами, що навчаються в НМАПО імені П. Л. Шупика.

За даними Звіту EFQM 2016 (оцінка за критеріями Європейського фонду управління якістю), за результатами оцінювання командою експертів НМАПО імені П. Л. Шупика за схемою сертифікації EFQM «Визнана досконалість» 24 − 26 жовтня 2016 року одними з сильних сторін за напрямом «Інформація і знання управляються для підтримки ефективного прийняття рішень і розвитку організаційних можливостей» (пункт 4д висновків) НМАПО імені П. Л. Шупика є:

-    великий обсяг інформації та знань накопичується в бібліотеці, і в тому числі з використанням інформаційних технологій;

-    в НМАПО імені П. Л. Шупика створено та розвивається Інституційний репозитарій, призначені відповідальні депозитори на кафедрах.

Створення ІР за допомогою DSpace, що підтримує протокол обміну метаданими OAI-PMH (Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting), дозволяє його інтегрувати у міжнародні реєстри ROAR, Open DOAR та інші. У світі існує перелік діючих ІР на платформі DSpace в Україні та в світі (за переліком ROAR, за переліком OpenDOAR, за переліком DSpace.org). Так, на офіційному веб-сайті компанії DuraSpace створено реєстр країн та установ, що зареєстровані та отримали платформу DSpace для роботи[1]. За даними цього сайту, сьогодні Україна посідає 7-ме місце серед країн світу, що мають найбільшу кількість зареєстрованих наукових установ, після США, Індії, Іспанії, Японії, Бразилії та Туреччини.

Більш детально інформація про ІР та кількість наукових праць наукових та науково-педагогічних працівників НМПАПО імені П. Л. Шупика висвітлена у цій статті.

Линк http://dspace.org/

Контакти: 

Електронна пошта: Дима Цуприков Synclord@bigmir.net

Телефон: + 380 (96) 056 00 17