Search

 
 

1. Проєкт Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність в НМАПО імені П. Л. Шупика.

2. Проєкт Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти НМАПО імені
П. Л. Шупика.

3. Проєкт Положення про вибіркові дисципліни здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у НМАПО імені
П. Л. Шупика.

4. Проєкт Політика попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями в НМАПО імені П. Л. Шупика.

5. Проєкт Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в НМАПО імені П. Л. Шупика.

6. Проєкт Положення про освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії в НМАПО імені П. Л. Шупика.

7. Проєкт Положення про порядок ведення первинної документації щодо наукових медико-біологічних досліджень в НМАПО імені П. Л. Шупика.

8. Проєкт Порядок оформлення та видачі академічних довідок здобувачам вищої освіти ступеня доктор філософії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

9. Проєкт Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

10. Проєкт Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

11. Проєкт Порядок перевірки текстових документів (рукописів дисертацій та авторефератів, звітів за науково-дослідними роботами, наукових публікацій, навчальної літератури, навчально-методичних видань та засобів навчання) на наявність академічного плагіату у НМАПО імені П. Л. Шупика.

12. Положення про педагогічну практику (практикум) аспірантів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у НМАПО імені  П. Л. Шупика.

13. Проєкт Положення про відділ з лікувальної роботи та взаємодії з клінічними базами НМАПО імені П. Л. Шупика.

14. Проєкт Положення про відділ оренди НМАПО імені П. Л. Шупика.

15. Проєкт Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів  (контрактів) в НМАПО імені П. Л. Шупика.