Search

 
 
3) Додаток 3 «Форма сертифікату учасника наукового медичного форуму» до Порядку організації безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я в НМАПО імені П. Л. Шупика, затвердженого рішенням вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика від 09.10.2019 (протокол № 8).