Відповідно до наказу НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 05.10.2017 № 3350 "Про проведення звітування з наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів; про роботу спеціалізованих вчених рад та експертних проблемних комісій у 2017 році" у період з 6 по 26 грудня 2017 року буде проведено звітування кафедрами Університету з виконаних НДР, за графіком (додаток 1) та в формі електронного документообігу, що додані до наказу.

Завідувачам: науково-дослідного центру Дроздовій А. О., відділу докторантури та організації наукової роботи Тріщинській М. А., відділу аспірантури та клінічної ординатури Вишняковій О. Б. у період з 09.10.2017 по 27.10.2017 забезпечити консультування завідувачів кафедр по підготовці звітів з наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів; про роботу спеціалізованих вчених рад та експертних проблемних комісій у 2017 році.