Search

Діабет Ожиріння Метаболічний синдром

р-ISSN2304-6090

е-ISSN2415-7252

 

Головний редактор – завідувач кафедри діабетології НМАПО імені П. Л. Шупика, чл.-кор. НАМН України, д. мед. н. професор Маньковский Б. М.

Заснований ВГО «Українська діабетологічна асоціація».

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 25.05.2012 КВ 18943-7333Р.

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: Google Sсholar та РІНЦ (eLIBRARY.RU).

Контакти:

+38(044) 456-97-77

+38(044)2722922

e-mail:  doms@vira.kiev.ua

www.domisjournal.org

Ліки України

 

Член редколегії – професор кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Гойда Н. Г.

Заснований ТОВ «Медікс груп».

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 26.12.2007 КВ №13482-2366ПР.

Постанова президії ВАК України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 08.07.2009 № 1-05/3.

Індексується та представлений у наукометричній базі Google Sсholar (h-індекс 19 з 2012 року 14).

Контакти:

http://www.health-medix.com/catalog.php?c=archive&id_type=4

тел.:+38(044) 486 15 57

e-mail: info@health-medx.com

 

Мистецтво лікування. Журнал практикуючого лікаря

р-ISSN: 1729-2344

 

Шеф-редактор – професор кафедри управління охороною здоровя НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Гойда Н. Г.

Заснований ТОВ «Медікс груп».

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 10.04.2007 КВ №15040_3912 ПР.

Індексується та представлений у наукометричній базі Google Sсholar.

Контакти:

http://www.health-medix.com/catalog.php?c=archive&id_type=4

тел.:+38(044) 486 15 57

e-mail: info@health-medx.com 

Радіологічний вісник

р-ISSN: 1993-1743

 

Головний редактор – професор кафедри радіології НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Мечев Д. С.

Заснований ТОВ «Видавничо-інформаційний центр «Медицина України».

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 31.01.2012 КВ № 18685-7485ПР.

Контакти:

тел.:+38(044) 503-04-39, +38(044) 503-20-94

e-mail: uarctmrt@mail.ru