Search

Гематология и трансфузиология. Восточная Европа

p-ISSN : 2411-8966

e-ISSN : 2414-3693

 

Головний редактор (Україна) - завідувач кафедри гематології та трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Видиборець С. В.

 

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ВПУП «Профессиональные издания» .

Спільне наукове видання України, Республіки Білорусь, Російської Федерації, Казахстану.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 02.11.2015 КВ № 21667-1567Р.

Індексується та представлений в наукометричній/реферативній базі: РІНЦ (eLIBRARY.RU, сумарна кількість цитувань в РІНЦ -17), поданий на розгляд в EBSCO.

Контакти:

http://recipe.by/ru/magazines

тел.: +38(044) 33 88 704 +38(099)542 31 02

e-mail: officeprofidom@ukr.net

Дерматовенерология и Косметология

p-ISSN : 2411-8982

e-ISSN : 2414-3707

 

Головний редактор (Україна) – завідувач кафедри дерматовенерології

НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н. Літус О. І.

 В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ВПУП «Профессиональные издания», ТОВ «Інститут псоріазу та хронічних дерматозів».

Індексується та представлений в наукометричній/реферативній базі: РІНЦ (eLIBRARY.RU, сумарна кількість цитувань в РІНЦ - 3).

Контакти:

http://recipe.by/ru/magazines

тел.: +38(044) 33 88 704 +38(099)542 31 02

e-mail: officeprofidom@ukr.net

Инновационные технологии в медицине

p-ISSN : 2309-740X

 

Головний редактор (Україна) – ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, академік НАМН України д. мед. н. професор Вороненко Ю. В.

 

В складі співзасновників: НАМН України, НМАПО імені П. Л. Шупика, Білоруська АМН, Білоруська медична академія післядипломної світи.

Спільне наукове видання України, Республіки Білорусь, Російської Федерації, Казахстану.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 01.02.2013 ПИ № ФС77-52705.

Індексується та представлений наукометричній/реферативній базі: РІНЦ (eLIBRARY.RU, сумарна кількість цитувань в РІНЦ - 22), поданий на розгляд в EBSCO

Контакти:

http://recipe.by/ru/magazines

тел.: +38(044) 33 88 704 +38(099)542 31 02

e-mail: officeprofidom@ukr.net

Лабораторная диагностика. Восточная Европа

p-ISSN: 2226-5392

 

Головний редактор (Україна) - завідувач кафедри клінічної та лабораторної діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Луньова Г. Г.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ВПУП «Профессиональные издания».

Спільне наукове видання України, Республіки Білорусь.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 02.12.2014 КВ № 21184-10984ПР.

Індексується та представлений наукометричній/реферативній базі: РІНЦ (eLIBRARY.RU,  сумарна кількість цитувань в РІНЦ – 59, дворічний імпакт-фактор за РІНЦ - 0,101), поданий на розгляд в EBSCO.

Контакти:

http://recipe.by/ru/magazines

тел.: +38(044) 33 88 704 +38(099)542 31 02

e-mail: officeprofidom@ukr.net 

Педиатрия Восточная Европа

p-ISSN : 2307-4345

e-ISSN : 2414-2204

 

Головний редактор (Україна)  завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П. Л. Шупика д. мед. н., професор Бекетова Г. В.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ВПУП «Профессиональные издания».

Спільне наукове видання України, Республіки Білорусь, Російської Федерації.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 02.04.2013 КВ № 19798-0598Р.

Індексується та представлений наукометричній/реферативній базі: РІНЦ (eLIBRARY.RU, сумарна кількість цитувань в РІНЦ – 38, дворічний імпакт-фактор за РІНЦ - 0,071), поданий на розгляд в EBSCO.

Контакти:

http://recipe.by/ru/magazines

тел.: +38(044) 33 88 704 +38(099)542 31 02

e-mail: officeprofidom@ukr.net

Психиатрия и психотерапия и клиническая психология

p-ISSN : 2220-1122

e-ISSN : 2414-2212

 

Головний редактор (Україна) - завідувач кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології д. мед. н., професор Мішиєв В. Д.

Видається білоруським видавничим приватним унітарним підприємством (ВПУП) «Професиональные издания».

До складу редакційної колегії входять представники України, Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Індексується та представлений у 3-х міжнародних науко метричних/реферативних базах, інтернет-каталогах:  Scopus з 2016 року; ЕBSCO; РІНЦ (eLIBRARY.RU; аналітика за РІНЦ сумарна кількість цитувань -172, місце в SCIENCE INDEX за 2015 рік за темою «Психологія» -57 дворічний імпакт-фактор в РІНЦ – 0.222).

Контакти:

http://recipe.by/ru/magazines

тел.: +38(044) 33 88 704 +38(099)542 31 02

e-mail: officeprofidom@ukr.net

 

Стоматология Эстетика Инновации

 

Головний редактор (Україна) – проректор з наукової роботи НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н. професор Савичук Н. О.

В складі співзасновників: ГО «Асоціація стоматологів України», НМАПО імені П. Л. Шупика, ВПУП «Профессиональные издания».

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 04.04.2017 КВ 22611-12511Р

Контакти:

http://recipe.by/ru/magazines

тел.: +38(044) 33 88 704 +38(099)542 31 02

e-mail: officeprofidom@ukr.net 

Экстренная медицина

p-ISSN : 2226-3578

e-ISSN : 2414-0368

 

Головний редактор (Україна) – завідувач кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Зозуля І. С.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ВПУП «Профессиональные издания».

Спільне наукове видання України, Республіки Білорусь, Російської Федерації.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 02.04.2013 КВ № 21183-10983ПР.

Індексується та представлений наукометричній/реферативній базі: РІНЦ (eLIBRARY.RU, сумарна кількість цитувань в РІНЦ – 52), поданий на розгляд в EBSCO.