Search

Діабет Ожиріння Метаболічний синдром

р-ISSN2304-6090

е-ISSN2415-7252

 

Головний редактор – завідувач кафедри діабетології НМАПО імені П. Л. Шупика, чл.-кор. НАМН України, д. мед. н. професор Маньковский Б. М.

Заснований ВГО «Українська діабетологічна асоціація».

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 25.05.2012 КВ 18943-7333Р.

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: Google Sсholar та РІНЦ (eLIBRARY.RU).

Контакти:

+38(044) 456-97-77

+38(044)2722922

e-mail:  doms@vira.kiev.ua

www.domisjournal.org

Ліки України

 

Член редколегії – професор кафедри управління охороною здоров’я НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Гойда Н. Г.

Заснований ТОВ «Медікс груп».

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 26.12.2007 КВ №13482-2366ПР.

Постанова президії ВАК України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 08.07.2009 № 1-05/3.

Індексується та представлений у наукометричній базі Google Sсholar (h-індекс 19 з 2012 року 14).

Контакти:

http://www.health-medix.com/catalog.php?c=archive&id_type=4

тел.:+38(044) 486 15 57

e-mail: info@health-medx.com

 

Мистецтво лікування. Журнал практикуючого лікаря

р-ISSN: 1729-2344

 

Шеф-редактор – професор кафедри управління охороною здоровя НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Гойда Н. Г.

Заснований ТОВ «Медікс груп».

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 10.04.2007 КВ №15040_3912 ПР.

Індексується та представлений у наукометричній базі Google Sсholar.

Контакти:

http://www.health-medix.com/catalog.php?c=archive&id_type=4

тел.:+38(044) 486 15 57

e-mail: info@health-medx.com 

Радіологічний вісник

р-ISSN: 1993-1743

 

Головний редактор – професор кафедри радіології НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Мечев Д. С.

Заснований ТОВ «Видавничо-інформаційний центр «Медицина України».

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 31.01.2012 КВ № 18685-7485ПР.

Контакти:

тел.:+38(044) 503-04-39, +38(044) 503-20-94

e-mail: uarctmrt@mail.ru

 

Лабораторна діагностика

 

Член редакційної колегії – завідувач кафедри клінічної, лабораторної імунології та алергології НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н. доцент Літус В. І.

В складі співзасновників: ГО «Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини», НМАПО імені П. Л. Шупика, ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О. О. Шалімова» НАМН України.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 24.03.2017 КВ КВ № 22642-12542ПР

Контакти:

www.l-d-j.dm.ua

тел.:+38(044) 408 63 55

e-mail:  skygull11@yahoo.com

Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики

 

Головний редактор – завідувач кафедри мікробіології епідеміології та інфекційного контролю НМАПО імені П. Л. Шупика. д. мед. н. Салманов А. Г.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ГО «Всеукраїнська асоціація інфекційного контролю та антимікробної резистентності», ГО «Міжнародний Науковий Медичний Центр імені академіка Заріфи Алієвої»

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 22.11.2016 КВ 22390-12290Р 

Науковий журнал МОЗ України

p-ISSN: 2308-8818

 

В.о. головного редактора – завідувач кафедри хірургії серця та магістральних судин  НМАПО імені П. Л. Шупика, чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., професор Лазоришинець В. В.

В складі співзасновників: МОЗ України, НМАПО імені П. Л. Шупика.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 18.03.2014 КВ №20576-10376 ПР.

Контакти:

www.moz.gov.ua/ua/portal/mhu_sci_journal_2012.htm

Тел..:+38(044) 500-18-13

 

Соціальна педіатрія та реабілітологія

 

Головний редактор – професор кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, чл.кор. НАМН України, д. мед. н., професор Козявкін В. І.

В складі співзасновників: МОЗ України, НМАПО імені П. Л. Шупика, Інститут проблем медичної реабілітації.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 30.05.2007 КВ №12640-1524ПР.

Контакти:

http://presa.ua/social-na-pediatrija-i-reabilitologija.htm

тел.:+38(044)529-70-27 тел.(093) 531-94-2

e-mail:expert@nbi.com.ua, e-mail: oksanaveres@yahoo.com

Стоматологічна наука і практика

р-ISSN: 2312-2730

 

Головний редактор – завідувач кафедри стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика , д. мед. н., професор Павленко О. В.

В складі співзасновників: громадянин Король М. Д., НМАПО імені П. Л. Шупика.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 12.03.2015 КВ №12248-11048 ПР.

Індексується та представлений наукометричній базі: РІНЦ (eLIBRARY.RU, сумарна кількість цитувань - 2).

Контакти:

www.dental-science.com.ua

тел.:+38(099) 732 25 18

e-mail: dental_science @mail.ua 

Східно-європейський журнал хвороби Паркінсона екстрапірамідних захворювань

р-ISSN 2414-0007

е-ISSN 2415-7597

 

Головний редактор – професор кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н. професор Труфанов Є. О.

В складі співзасновників: ГО «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії», НМАПО імені П. Л. Шупика.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 13.02.2015 КВ №21168-10968Р

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: Google Scholar (h-індекс  3 з 2012 року 3) , SCIARY,  Scientific Indexing Services

Контакти:

http://pd.org.ua/uk/

E-mail: neurology.journal at gmail.com 

Психічне здоров'я

 

Головний редактор – професор кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології НМАПО імені П. Л. Шупика професор Кузнецов В. М.

В складі співзасновників: Київська медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (НМАПО імені П. Л. Шупика), Київська міська психоневрологічна лікарня.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 10.09.2003 КВ №7877.

Контакти:

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/terapevtichnij-fakultet/kafedra-psikhiatriji/3063-zbirnik-naukovikh-prats-nmapo-imeni-p-l-shupika-3

+38(044) 468-30-36

e-mail: vnkuznecov@i.ua

 

 

Архів офтальмології України/науково-практичний медичний журнал

p-ISSN : 2309-8147

 

Головний редактор видання - завідувач кафедри офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н. професор Риков С. О.

 

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика; Донецький медичний університет імені М. Горького.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 27.07.2015 КВ № 21406-11206ПР.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 04.07.2014 № 793 (зі змінами 07.10.2015 № 1021).

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет- каталогах: «Бібліометрика української науки»; Google Sсholar(h-індекс  1 з 2012 року 1), РІНЦ (eLIBRARY.RU).

Контакти:

http://archivophthalmukr.wixsite.com

тел.: +38 (44) 408-05-36,

факс: +38 (44) 404-44-85.

e-mail: archivophthalmukr@gmail.com

Діагностика і лікування оральної та щелепно-лицевої патології

р-ISSN 2519-2086

 

Головний редактор – завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика д. мед. н., професор Тимофєєв О. О.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», ТОВ «ОМФ ПАБЛІШИНГ»

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 28.07.2016 КВ 22251-12151Р.

Наказ МОН України про
включення до Переліку наукових фахових видань України від 28.12.2017 № 1714

Контакти:

www.dtjournal.org

тел.: +38(097) 301 55 92

e-mail:  info@dtjournal.org, info@dtjournal.org

Екстрена медицина: від науки до практики

УДК 616–083.88+614.2

 

Головний науковий редактор – ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, академік НАМН України д. мед. н. професор Вороненко Ю. В.

В складі співзасновників: ДЗ «Український НПУ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», НМАПО імені П. Л. Шупика, ТОВ «Професійні видання Східна Європа.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 01.07.2013 КВ № 20075-9875ПР.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 06.11.2014 № 1279.

Індексується та представлений у 2-х наукометрич-них/реферативних базах, інтернет-каталогах: «Бібліометрика української науки»; Google Sсholar (h-індекс  3 з 2012 року 3).

Контакти:

http://emergency.in.ua

тел.: +38(044) 597 13 54    

e-mail:profizd@ukr.net

Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія

p-ISSN: 2304-9359

           

 

До складу редакційної колегії входять науково-педагогічні працівники НМАПО імені П. Л. Шупика: Вдовиченко Ю. П., Вороненко Ю. В., Гончарук О. М., Гойда Н. Г., Зозуля І. С., Поліщук М. Є. та інші.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ДУ «НПЦ Ендоваскулярної нейрорентгенхірургії», ВГО «Українска асоціація ендоваскулярної нейроренгенхірургії».

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 01.07.2013 КВ № 20079-9879ПР.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 21.11.13 № 1609.

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет каталогах: INDEX COPERNICUS , InfoBase Index, «Бібліометрика української науки»; Google Sсholar (h-індекс 2 з 2012 року 2).

Контакти:

http://endovasc-neuroradiology-journal.org.ua

тел.: +38(044) 291 61 01

e-mail: info@neuroradiology.org.ua

 

Збірник наукових праць Асоціації акушер-гінекологів України

ISBN 978-966-8977-45-9

 

Відповідальний редактор – завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродукторогії, чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., професор Камінський В. В.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ГО Асоціація акушер-гінекологів України.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 14.11.2014 КВ № 21036-10836ПР.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 07.10.2015№ 1021.

Індексується та представлений в наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: Google Sсholar.

Контакти:

http://aagu.com.ua/publisher/collection/index.php

e-mail:assistant@aagu.com.ua

 

Збірник наукових праць співробітників Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

p- ISSN 2227-7404

 

Головний редактор – ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, академік НАМН України д. мед. н. професор Вороненко Ю. В.

Засновник: НМАПО імені П. Л. Шупика

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 09.11.2009 КВ №15863-4335Р.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 12.05.2015 № 528.

Індексується та представлений у науко метричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: Український РЖ «Джерело»; «Наукова періодика України»; «Бібліометрика української науки»; Google Sсholar(h-індекс  6 з 2012 року 5).

Контакти:

https://nmapo.edu.ua/index.php/uk/zbirnik-naukovikh-prats-nmapo-imeni-p-l-shupika

тел.:+38(044) 440 21 92

e-mail:nmapo403@ukr.net 

Здоровье женщины

p-ISSN 1992-5921

e-ISSN 2307-5074

 

Головні редактори: перший проректор НМАПО імені П. Л. Шупика, чл.-кор. НАМН України, професор Вдовиченко Ю. П.; проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика д. мед. н. професор Моісеєнко Р. О.

В складі співзасновників: МОЗ України, НМАПО імені П. Л. Шупика, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, МОЗ України», ТОВ Редакція журналу «Здоров’я жінки».

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 08.10. 2009 КВ № 15888-4160ПР.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 09.03.2016 № 241.

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: «Бібліометрика української науки» «Наукова періодика України»; Інститут проблем реєстрації інформації НАН України; Index Copernicus International; РІНЦ (eLIBRARY.RU сумарна кількість цитувань в РІНЦ – 1496, місце SCIENCE INDEX за 2015 рік за тематикою «Медицина и здравоохранение» -127); Crossref; Google Scholar (h-індекс 10 з 2012 року 8);SIS; Infobase Index; ReaserchBib; BASE; IIJIF; OAJI.

Контакти:

http://med-expert.com.ua/publishing-activity/zdorove-zhenshchiny/?lang_ui=ua

тел.: +38(044)220-15-41

е-mail: office@zdr.kiev.uf 

Здоров’я суспільства

p-ISSN: 2306-2436

 

Головний редактор – директор інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика д. мед. н. професор Шекера О. Г.

В складі співзасновників: МГО «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», Киргизська державна медична академія», НМАПО імені П. Л. Шупика.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 09.06.2015 КВ № 24365-111165ПР.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 07.10.2016 № 1222.

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: «Бібліометрика української науки»; Google Sсholar (h-індекс  3 з 2012 року 3).

Контакти:

https://healthy-society.com.ua

тел.: +38(0 44) 242-13-59

е-mail: associomed@ukr.net, associomed@yandex.ua 

Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія

p-ISSN 2305-3127

 

Головний редактор – завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій, чл.-кор. НАМН України, д. мед. н. професор Тодуров Б. М.

В складі співзасновників: ВГО «Всеукраїнська асоціація фахівців з аритмології та електрофізіології серця», ДУ «Інститут серця МОЗ України» НМАПО імені П. Л. Шупика.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 18.08.2014 КВ № 20945-10745ПР.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 02.05.2015 № 528.

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: «Наукова періодика України»; Український РЖ «Джерело»; Google Sсholar (h-індекс  1 з 2012 року 1); РІНЦ (eLIBRARY.RU).

Контакти:

http://csic.com.ua

тел.:+38(044) 221 13 82

e-mail: afaes@ukr.net

Ліки України ПЛЮС електронне видання

 

До складу редакційної ради входять науково-педагогічні працівники НМАПО імені П. Л. Шупика: Бережний В. В., Барна О. М., Ветютнева Н. О., Вороненко Ю. В., Гойда Н. Г., Зозуля І. С., Маньковський Б. М., Шунько Є.Є., Харченко Н. В. та інші

В складі співзасновників: ВГО «Асоціація превентивної та антиейджинг медицини», НМУ імені О. О. Богомольця, НМАПО імені П. Л. Шупика.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 12.05.2015 № 528.

Індексується та представлений в наукометричній базі Google Sсholar.

Контакти:

http://www.health-medix.com/catalog.php?c=archive&id_type=4

тел.:+38(044) 486 15 57

e-mail: info@health-medx.com 

Медична інформатика та інженерія

p-ISSN 1996-1960

e-ISSN 1997-7468

 

Головний редактор – завідувач кафедри медичної інформатики, д. мед. н., професор Мінцер О. П.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 03.07.2007 КВ № 12935-181Р.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 21.12.2015 № 1328.

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: «Бібліометрика української науки»;  РІНЦ (eLIBRARY.RU); Index Copernicus International.

Контакти:

www.tdmuedu.te.ua, http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here

тел.:+38(0352) 43 49 56

e-mail: mijournal@edu.ua

e-mail: publishhouse@tdmu.edu.te.ua 

Медична освіта

p-ISSN 1681-2751

e-ISSN 2414-5998

 

Головний редактор – ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, академік НАМН України д. мед. н. професор Вороненко Ю. В.

В складі співзасновників: ДВНЗ «ТДМУ імені І. Я. Горбачевського», НМАПО імені П. Л. Шупика.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 23.06.2010 КВ № 16982-5752Р.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 24.10.2017 № 1413

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: «Бібліометрика української науки»;  РІНЦ (eLIBRARY.RU); Index Copernicus International.

Контакти:

www.tdmuedu.te.ua, http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here

тел.:+38(0352) 43 49 56

e-mail: journaltdmy@gmail.com 

Міжнародний журнал «Реабілітація та паліативна медицина»

p-ISSN 2415-8534

e-ISSN 2415-8542

 

Заступник головного редактора - проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н. професор Моісеєнко Р. О.

В складі співзасновників: ВГО «Українські ліга сприяння розвитку палітивної та хоспісної допомоги», НМАПО імені П. Л. Шупика, ТОВ «Мед Експерт».

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 31.12.2014 КВ № 21105-10905.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 07.10.2016 № 1222.

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: «Україніка наукова»; CrossRef; РІНЦ (eLIBRARY.RU); Google Sсholar.

Контакти:

http://med-expert.com.ua/publishing-activity/reabilitatsiya-i-palliativnaya-meditsina/

тел.: +38 (044) 498 0834; +38 (044) 498 0880

е-mail: pediatr@med-expert.com.ua; seminar@med-expert.com.ua

 

Нирки

p-ISSN 2307-1257

e-ISSN 2307-1265

 

Головний редактор завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії д. мед. н., професор Іванов Д. Д.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, громадянин України Заславський О. Ю.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 29.05.2012 КВ № 20596-10396ПР.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 12.05.2015№ 528.

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: Index Copernicus International, Ulrichsweb Global Serials Directory, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), WorldCat, РІНЦ (eLIBRARY.RU сумарна кількість цитувань в РІНЦ – 68, дворічний імпакт-фактор - 0,18 );Google Scholar(h-індекс  3 з 2012 року 3); «Джерело», Academic Resource Index (Research Bible), Кіберленінка, НБУ ім. В.І. Вернадського, CrossRef, Universal Impact Factor, General Impact Factor, International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), SHERPA/RoMEO, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Наукова періодика України, Open Academic Journals Index (OAJI).

Контакти:

www.mif-ua.com

тел.: +38(062) 338-21-11

e-mail: medredaktor@bk.ru, ivanovdd@i.kiev.ua 

Пластична, реконструктивна і естетична хірургія

p-ISSN 2411-4952

 

Головний редактор  професор кафедри комбустіології та пластичної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Пінчук В. Д.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, «Всеукраїнська асоціація пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів» (ВАПРЕХ).

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 17.05.2013 КВ № 19904-9714Р.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 06.11.2014 № 1279.

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: «Бібліометрика української науки»; Google Sсholar (h-індекс 1 з 2012 року 1).

Контакти:

https://uapras.org/zhurnal-vapreh

тел.:+38(044)  483 34 96.

e-mail: fetm@optima.com.ua 

Променева діагностика, променева терапія

р-ISSN 1993-1689

 

Головний науковий редактор – завідувач кафедри променевої діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Бабкіна Т. М.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, Асоціація Радіологів України.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 22.08.2014 КВ № 20892-10692 ПР.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 07.10.2015 № 1021.

Індексується та представлений у наукометричний/реферативній базі РІНЦ (eLIBRARY.RU сумарна кількість цитувань в РІНЦ – 2).

Контакти:

http://presa.ua/promeneva-diagnostika-promeneva-terapija.html

тел.(044) 503-04-39 

Сімейна медицина

p-ISSN 2307-5112

e-ISSN 2412-8708

 

Головний редактор – завідувач кафедри сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика д. мед. н., професор Хіміон Л. В. 

Шеф-редактор – ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, академік НАМН України д. мед. н. професор Вороненко Ю. В.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ТОВ «Медичний видавничій дім «Професіонал».

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 23.03.2013 КВ №19755-9555ПР.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 03.2016 № 241.

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: «Бібліометрика української науки»; Google Sсholar(h-індекс 10 з 2012 року 8);  РІНЦ (eLIBRARY.RU сумарна кількість цитувань в РІНЦ – 468, місце SCIENCE INDEX за 2015 рік за тематикою «Медицина и здравоохранение» -500).

Контакти:

http://professional-event.com/ua/izdatelstvo/semejnaya-meditsina

тел.: +38 (067) 233-75-91

e-mail: director@professional-event.com 

Современная педиатрия

p-ISSN 1992-5913

e-ISSN 2412-4508

 

Головний редактор – професор кафедри педіатрії №2 НМАПО імені П. Л. Шупика д. мед. н., професор Бережний В. В. 

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України».

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 27.10.2009 КВ 15780-4252 ПР.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 07.10.2016 № 1222.

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: «Бібліометрика української науки»; «Наукова періодика України»; Український РЖ «Джерело»; DOAJ; Сopernicus International (Index Copernicus Value 2014: 56.42, Standardized Value: 5.75); РІНЦ (eLIBRARY.RU, імпакт-фактор – 0.117, сумарна кількість цитувань – 1300); CrossRef; Ulrich's Periodicals Directory; Google Scholar (h-індекс 16 з 2012 року 14); World Cat; SIS; INFOBASEINDEX (IBI Factor – 3,2, 2014-2015); ReaserchBib; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF); внесений до списку ICMJE; журнал бере участь Cited-by-linking, поданий на розгляд в EBSCO та Web of Science.

Контакти:

http://med-expert.com.ua/publishing-activity

тел.:+38 044 498 0880; +38 044 498 0834

е-mail: pediatr@med-expert.com.ua; seminar@med-expert.com.ua

 

Современная стоматология

p-ISSN 1992-576х

 

Головний редактор – завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика д. мед. н.,професор Тимофєєв О. О.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ТОВ «Експерт ЛТД».

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 04.09.2009 КВ № 15601-4073 ПР.

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: Інституту проблем реєстрації інформації НАН України та РІНЦ (eLIBRARY.RU, імпакт-фактор – 0.092, сумарна кількість цитувань – 769).

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від
28.12.2017 № 1714

Контакти:

www.dentalexpert.com.ua

тел.: +38 (044) 230 27 19

е-mail: med_expert@ukr.net 

Судово-медична експертиза

р-ISSN: 2218838х

 

Головний редактор – завідувач кафедри судової медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Мішалов В. Д.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, Асоціація судових медиків України, ДУ ГБ СМЕ МОЗ України.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 31.01.2012 КВ 18700-7800 ПР.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 21.12.2015 № 1328.

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: Інституту проблем реєстрації інформації НАН України «Бібліометрика української науки»; Google Sсholar.

Контакти:

тел.:+38(044) 440-47-71,

e-mail: k-sme@nmapo.edu.ua 

Східно-європейський неврологічний журнал

р-ISSN: 2411-5797

 

Головний редактор – завідувач кафедри нефрології і рефлексотерапії НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Свиридова Н. К.

В складі співзасновників: ГО «Всеукраїнська асоціація по неврології тарефлексотерапії», НМАПО імені П. Л. Шупика.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 13.02.2015 КВ № 21169-10969Р.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 07.10.2015 № 1021.

Індексується та представлений у наукометричній базі Google Sсholar (h-індекс 3 з 2012 року 3).

Контакти:

http://journal.nevrology.info

 тел: (067) 742-47-01; (093)995-50-44

 e-mail: journal@nevrology.info

 

Український медичний часопис

р-ISSN:1562-1146

e-ISSN:1680-3051

 

Головний редактор – завідувач кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Зозуля І. С.

В складі співзасновників: ТОВ «Моріон», НМАПО імені П. Л. Шупика.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 08.09.2010 КВ № 16973-5743 ПР.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 11.07.2016 № 820

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: Hinari; Directory of Research Journal Indexing (DRJI); Ulrich’s Periodical Directory; РІНЦ (eLIBRARY.RU, сумарна кількість цитувань – 3069).

Контакти:

http://www.umj.com.ua

тел.: 380 (44) 585 97 10 

Хірургія дитячого віку

p-ISSN 2304-0041

e-ISSN 2521-1358

 

Шеф-редактор – проректор з науково-педагогічної роботи НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Толстанов О. К.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів, ТОВ «Група компній «МедЕксперт».

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 13.01.2017 КВ 22500-12400 ПР.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 13.03.2017 № 374.

Індексується та представлений у наукометричних/реферативних базах, інтернет-каталогах: Інститут проблем регістрації інформації НАН України; Crossref; РІНЦ (eLIBRARY.RU, сумарна кількість цитувань – 21); Google Sсholar.

Контакти:

http://www.med-expert.com.ua

тел.: +38 044 498 0834; +38 044 498 0880

е-mail:pediatric.surgery.ukraine@gmail.com, pediatr@med-expert.com.ua 

Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука

p-ISSN: 1681-2778

e-ISSN: 2414-4533

          

До складу редакційної колегії входять науково-педагогічні працівники НМАПО імені П. Л. Шупика: Гетьман В. Г., Козинець Г. П. Сморжевський В. Й., Усенко О. Ю. та інші

В складі співзасновників: ДВНЗ ТДМУ імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, НМАПО імені П. Л. Шупика.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 18.08.2015 КВ 21518-11418Р.

Наказ МОН України про включення до Переліку наукових фахових видань України від 07.10.2015 № 1021.

Індексується та представлений у наукометрич-них/реферативних базах, інтернет-каталогах: Google Sсholar; Index Copernicus International; CrossRef; РІНЦ (eLIBRARY.RU), Ulrich’s Periodical Directory.

Контакти:

www.tdmuedu.te.ua, http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here

тел.:+38(0352) 43 49 56

e-mail: journaltdmy@gmail.com 

 

 

Гематология и трансфузиология. Восточная Европа

p-ISSN : 2411-8966

e-ISSN : 2414-3693

 

Головний редактор (Україна) - завідувач кафедри гематології та трансфузіології НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Видиборець С. В.

 

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ВПУП «Профессиональные издания» .

Спільне наукове видання України, Республіки Білорусь, Російської Федерації, Казахстану.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 02.11.2015 КВ № 21667-1567Р.

Індексується та представлений в наукометричній/реферативній базі: РІНЦ (eLIBRARY.RU, сумарна кількість цитувань в РІНЦ -17), поданий на розгляд в EBSCO.

Контакти:

http://recipe.by/ru/magazines

тел.: +38(044) 33 88 704 +38(099)542 31 02

e-mail: officeprofidom@ukr.net

Дерматовенерология и Косметология

p-ISSN : 2411-8982

e-ISSN : 2414-3707

 

Головний редактор (Україна) – завідувач кафедри дерматовенерології

НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н. Літус О. І.

 В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ВПУП «Профессиональные издания», ТОВ «Інститут псоріазу та хронічних дерматозів».

Індексується та представлений в наукометричній/реферативній базі: РІНЦ (eLIBRARY.RU, сумарна кількість цитувань в РІНЦ - 3).

Контакти:

http://recipe.by/ru/magazines

тел.: +38(044) 33 88 704 +38(099)542 31 02

e-mail: officeprofidom@ukr.net

Инновационные технологии в медицине

p-ISSN : 2309-740X

 

Головний редактор (Україна) – ректор НМАПО імені П. Л. Шупика, академік НАМН України д. мед. н. професор Вороненко Ю. В.

 

В складі співзасновників: НАМН України, НМАПО імені П. Л. Шупика, Білоруська АМН, Білоруська медична академія післядипломної світи.

Спільне наукове видання України, Республіки Білорусь, Російської Федерації, Казахстану.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 01.02.2013 ПИ № ФС77-52705.

Індексується та представлений наукометричній/реферативній базі: РІНЦ (eLIBRARY.RU, сумарна кількість цитувань в РІНЦ - 22), поданий на розгляд в EBSCO

Контакти:

http://recipe.by/ru/magazines

тел.: +38(044) 33 88 704 +38(099)542 31 02

e-mail: officeprofidom@ukr.net

Лабораторная диагностика. Восточная Европа

p-ISSN: 2226-5392

 

Головний редактор (Україна) - завідувач кафедри клінічної та лабораторної діагностики НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Луньова Г. Г.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ВПУП «Профессиональные издания».

Спільне наукове видання України, Республіки Білорусь.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 02.12.2014 КВ № 21184-10984ПР.

Індексується та представлений наукометричній/реферативній базі: РІНЦ (eLIBRARY.RU,  сумарна кількість цитувань в РІНЦ – 59, дворічний імпакт-фактор за РІНЦ - 0,101), поданий на розгляд в EBSCO.

Контакти:

http://recipe.by/ru/magazines

тел.: +38(044) 33 88 704 +38(099)542 31 02

e-mail: officeprofidom@ukr.net 

Педиатрия Восточная Европа

p-ISSN : 2307-4345

e-ISSN : 2414-2204

 

Головний редактор (Україна)  завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань НМАПО імені П. Л. Шупика д. мед. н., професор Бекетова Г. В.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ВПУП «Профессиональные издания».

Спільне наукове видання України, Республіки Білорусь, Російської Федерації.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 02.04.2013 КВ № 19798-0598Р.

Індексується та представлений наукометричній/реферативній базі: РІНЦ (eLIBRARY.RU, сумарна кількість цитувань в РІНЦ – 38, дворічний імпакт-фактор за РІНЦ - 0,071), поданий на розгляд в EBSCO.

Контакти:

http://recipe.by/ru/magazines

тел.: +38(044) 33 88 704 +38(099)542 31 02

e-mail: officeprofidom@ukr.net

Психиатрия и психотерапия и клиническая психология

p-ISSN : 2220-1122

e-ISSN : 2414-2212

 

Головний редактор (Україна) - завідувач кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології д. мед. н., професор Мішиєв В. Д.

Видається білоруським видавничим приватним унітарним підприємством (ВПУП) «Професиональные издания».

До складу редакційної колегії входять представники України, Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Індексується та представлений у 3-х міжнародних науко метричних/реферативних базах, інтернет-каталогах:  Scopus з 2016 року; ЕBSCO; РІНЦ (eLIBRARY.RU; аналітика за РІНЦ сумарна кількість цитувань -172, місце в SCIENCE INDEX за 2015 рік за темою «Психологія» -57 дворічний імпакт-фактор в РІНЦ – 0.222).

Контакти:

http://recipe.by/ru/magazines

тел.: +38(044) 33 88 704 +38(099)542 31 02

e-mail: officeprofidom@ukr.net

 

Стоматология Эстетика Инновации

 

Головний редактор (Україна) – проректор з наукової роботи НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н. професор Савичук Н. О.

В складі співзасновників: ГО «Асоціація стоматологів України», НМАПО імені П. Л. Шупика, ВПУП «Профессиональные издания».

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 04.04.2017 КВ 22611-12511Р

Контакти:

http://recipe.by/ru/magazines

тел.: +38(044) 33 88 704 +38(099)542 31 02

e-mail: officeprofidom@ukr.net 

Экстренная медицина

p-ISSN : 2226-3578

e-ISSN : 2414-0368

 

Головний редактор (Україна) – завідувач кафедри медицини невідкладних станів НМАПО імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор Зозуля І. С.

В складі співзасновників: НМАПО імені П. Л. Шупика, ВПУП «Профессиональные издания».

Спільне наукове видання України, Республіки Білорусь, Російської Федерації.

Свідоцтво Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності від 02.04.2013 КВ № 21183-10983ПР.

Індексується та представлений наукометричній/реферативній базі: РІНЦ (eLIBRARY.RU, сумарна кількість цитувань в РІНЦ – 52), поданий на розгляд в EBSCO.