Search

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕНННЯ

О. В. Кузнєцова, О. Г. Тимченко, В. Є. Буцька, О. О. Макарчук

Гастропротекторна активність та безпечність гелю «Айвастевин» в експерименті

А. І. Яковець

Клітинна терапія глаукомної оптичної нейропатії в експерименті (короткострокові результати)

 

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦІЯ ТА ОСВІТА

Г. В. Бекетова, І. П. Горячева, О. А. Голоцван, Н. В. Алексєєнко, О. В. Солдатова, М. І. Нехаєнко

Учбово-методичні аспекти підготовки лікарів на етапі післядипломного навчання з питань запобігання насильству над дітьми та підлітками

М. В. Білоус, О. А. Рижов, О. П. Шматенко, Д. В. Дроздов

Особливості реалізації логістичної підтримки Збройних Сил в історичному аспекті проведення військових операцій

О. Є. Богуцька, Л. І. Вишневська, Р. С. Коритнюк, Л. Л. Давтян

Вплив їжі на фармакотерапевтичну активність лікарських засобів

Н. І. Гудзь

Особливоcті класифікації та складу зубних паст для щоденного використання

 

НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Л. М. Онищик

Особливості психоемоційного стану ВІЛ-інфікованих вагітних з затримкою розвитку плода

К. В. Чайка, Ю. В. Лавренюк

Аналіз сексуальної функції, як однієї із важливих складових якості життя пацієнток з ранньою маніфестацією генітального пролапсу


КАРДІОЛОГІЯ

А. В. Бойко

Особливості атеросклеротичного процесу у хворих на псоріатичний артрит у порівнянні з хворими на псоріаз


НЕВРОЛОГІЯ

І. С. Зозуля, А. І. Зозуля

Геморагічна церебральна хвороба


НЕЙРОХІРУРГІЯ

М. В. Глоба, С. О. Литвак, Л. М. Яковенко

Особливості змін церебральної гемодинаміки у гострий період розриву артеріальної аневризми


ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ

І. А. Косаківська

Хірургічне лікування гіпертрофії піднебінних мигдаликів у дітей


ОФТАЛЬМОЛОГІЯ

О. В. Петренко, М. М. Дранко

Епідеміологія, характер і структура сучасних травм допоміжного апарату ока у Сумській області


ПЕДІАТРІЯ

Г. В. Бекетова, С. Г. Гичка, М. І. Нехаєнко, Н. І. Горголь, І. П. Горячева, О. В. Солдатова, Н. В. Алексєєнко

Морфологічні особливості слизової оболонки шлунку при хронічних гастродуоденітах у підлітків з хронічним кандидозом травного тракту

Г. В. Бекетова, О. В. Долгополова

Особливості адаптації дітей до фізичних та психологічних навантажень: аналіз наукових джерел

Г. В. Бекетова, К. Б. Савінова, І. П. Почечуєва, І. П. Горячева, О. В. Солдатова, Н. В. Алексеєнко, М. І. Нехаєнко

Вплив здоров`язберігаючих технологій на функціональний стан дихальної системи у дітей молодшого шкільного віку

Г. В. Бекетова, О. В. Солдатова, І. М. Соколенко

Особливості стану адаптації у підлітків з вегетативною дисфункцією та первинною лабільною артеріальною гіпертензією.


СТОМАТОЛОГІЯ

О. М. Дорошенко, Н. М. Юнакова

Сучасні стандарти підготовки лікарів-стоматологів в Інституті стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика

К. М. Лихота, О. В. Петриченко, Чжан Цянь

Взаємозв’язок аномалій і деформацій прикусу з функціональним станом щелепно-лицевої ділянки (огляд літератури)

І. М. Чорненький, О. В. Гаврилюк

Морфометричні показники ультраструктурної організації дентину кореневих каналів багатокореневих зубів в нормі.


ФАРМАЦІЯ

Д. В. Вороненко, П. В. Олійник

Фармацевтичне забезпечення протирадіаційного захисту населення в зонах спостереження АЕС

Н. В. Гончаренко, О. П. Шматенко, В. О. Тарасенко, Ю. В. Рум’янцев, А. А. Кожокару

Організаційно-психологічні чинники в системі фармацевтичної діяльності

І. В. Дзюблик, С. О. Соловйов

Епідеміологічне обґрунтування фармацевтичного забезпечення вакцинопрофілактики ротавірусної інфекції

С. С. Зуйкіна, Л. І. Вишневська

Дослідження впливу поведінки споживачів на доцільність виведення нового фітопрепарату на вітчизняний фармацевтичний ринок

Н. П. Половко, Є. В. Зуйкіна

Стан екстемпоральної рецептури України та проблеми сьогодення

І. В. Саханда

Прогноз реалізації антигіпертензивних лікарських засобів у аптеках міста Києва

О. П. Шматенко, О. В. Плєшкова, Д. С. Харченко, Н. М. Орлова

АВС-, VEN- та частотний аналіз лікарських засобів для лікування травм та поранень головного мозку

Л. Г. Юрковська, В. В. Краснов, С. Г. Убогов

Співвідношення права і моралі як соціальних регуляторів фармацевтичного сектору в Україні

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

О. В. Петренко, Л. В. Натрус, К. К. Таварткиладзе

Роль функціонального стану еритроцитів у патогенезі та розвитку діабетичної ретинопатії (огляд літератури)

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Є. Є. Глєбова, В. В. Горачук

Фактори ризику передчасного старіння шкіри (результати соціологічного дослідження)

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Yu. I. Bandazhevsky, N. F. Dubova

The cardiovascular system and physical growth in children living in raions affected by the Chernobyl nuclear power plant accident

А. В. Біляєв, Ю. А. Іскра

Залежність частоти післяопераційних стресових виразок від периферичного кровотоку у дітей

С. О. Зубченко, О. В. Шарікадзе

Сучасний підхід до діагностики та алерген-імунотерапії пацієнтів з весняним полінозом

О. В. Кукало, І. В. Дзюблик

Молекулярно-генетичні технології та їх місце в етіологічній діагностиці інфекційного загострення бронхіальної астми

О. Ю. Лисянська

Варіабельність артеріального тиску у хворих на хронічному амбулаторному гемодіалізі

Л. М. Савицька

Стан функціонального ниркового резерву у пацієнтів з хронічною хворобою нирок І–ІІІ стадії.

Е. Н. Усыченко, В. А. Гудзь, Е. М. Усыченко

Патогенетическое значение полиморфизма гена TNF (G308A) в исходах вирусных гепатитов

Л. В. Черкашина

Результати вивчення медичних маршрутів при псоріазі: розробка пацієнт-орієнтованої стратегії інтегрованого ведення хворих на первинному рівні медичної допомоги

 

ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА

К. Д. Копач, Д. В. Варивончик

Обґрунтування комплексу заходів профілактики виробничо-зумовленої патології у працівників стоматологічної служби

І. М. Хоменко, О. П. Івахно, І. П. Козярін, Н. Ф. Дубова, Н. М. Захарова, Я. В. Першегуба

Медико-профілактичне забезпечення організованого дитинства в умовах розбудови системи громадського здоров’я в Україні


Завантажити повний PDF