Search

Інформація для титульного файлу

Вимоги до оформлення статей

Алгоритм прийому статей в збірник наукових праць

Збірник наукових праць співробітників НУОЗ України імені П. Л. Шупика = Coliection of scientific works of staff member of P. L. Shupyk NMAPE / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ: [б. в.], 1999. - Виходить щоквартально. - ISSN 2227-7404

НАДХОДЖЕННЯ: 

Рік Випуски
2013 22(1) 22(2) 22(3) 22(4)  
2014 23(1) 23(2) 23(3) 23(4)  
2015 24(1) 24(2) 24(3) 24(4) 24(5)
2016 25 26      
2017 27 28      
2018 29 30 32    
2019 33 34    

                         

Анкета – «Інформація для титульного файлу»
«Збірника наукових праць співробітників НУОЗ України імені П. Л. Шупика»

Рік заснування

1999

Тематика

Хірургія, терапія, педіатрія, стоматологія, фармація тощо (медичні науки – 30 спеціальностей; фармацевтичні - 3)

Реферативні бази даних: назва БД, назва видання БД, Інтернет-посилання

Україніка наукова,
Google Scholar http://scholar.google.com.ua/citations?
user=UevteVQAAAAJ&hl=ru

ISSN

2227-7404

Свідоцтво про державну реєстрацію

Серія КВ №15863-4335Р від 09.11.2009 р.

Фахова реєстрація у ВАК України

1-05/1 від 10.02.2010 р.

Галузь науки

медичні, фармацевтичні науки

Періодичність

4 рази на рік

Мова видання

українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

Головний редактор

академік НАМН України, професор Ю.В. Вороненко

Науковий редактор

д.мед. н., професор І.С. Зозуля

Відповідальний секретар

к.біол.н., с.наук.с. Р.І.Гош

Члени редколегії
(з розкриттям вчених звань)

1. Акушерство та гінекологія

Вдовиченко Юрій Петрович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, перший проректор, чл. - кор. НАМН України, д. мед. н., професор.

Голяновський Олег Володимирович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1, д. мед. н., професор.

Горбунова Ольга Володимирівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології, д. мед. н., доцент.

Горовенко Наталія Григорівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри медичної та лабораторної генетики, чл. - кор. НАМН України, д. мед. н., професор.

Жук Світлана Іванівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри акушерства, гінекології та медицини плода, д. мед. н., професор.

Камінський В'ячеслав Володимирович - Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини, директор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика , чл. - кор. НАМН України, д. мед. н., професор.

Суслікова Лідія Вікторівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, директор Українського державного інституту репродуктології, д. мед. н., доцент.

2.      Внутрішні хвороби

Казимирко Віталій Казимирович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри терапії та ревматології, д. мед. н., професор.

Маньковський Борис Микитович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри діабетології, чл. - кор. НАМН України, д. мед. н., професор.

Стаднюк Леонід Антонович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри терапії і геріатрії, д. мед. н., професор.

Харченко Наталія Вячеславівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії, чл. - кор. НАМН України, д. мед. н., професор.

Швець Наталія Іванівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри терапії, д. мед. н., професор.

Шуба Неоніла Михайлівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри терапії і ревматології, д. мед. н., професор.

3. Хірургія

Біляєва Ольга Олександрівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри загальної та невідкладної хірургії, д. мед. н., професор.

Козинець Георгій Павлович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії, д. мед. н., професор.

Мамчич Володимир Іванович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри хірургії і проктології, д. мед. н., професор.

Саволюк Сергій Іванович – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії, д. мед. н., доцент.

Усенко Олександр Юрійович – ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова НАМН України», директор, завідувач кафедри хірургії та трансплантології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, чл. - кор. НАМН України, д. мед. н., професор.

Фелештинський Ярослав Павлович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри хірургії і проктології, д. мед. н., професор.

4. Серцево-судинна хірургія

Вітовський Ростислав Мирославович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри хірургії серця та магістральних судин, д. мед. н., професор.

Жарінов Олег Йосипович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри функціональної діагностики, д. мед. н., професор.

Коваленко Володимир Миколайович – ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України», директор, завідувач кафедри терапії та ревматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, академік НАМН України, д. мед. н., професор.

Лазоришинець Василь Васильович – ДУ «Національний інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України НАМН України», директор, завідувач кафедри хірургії серця та магістральних судин НУОЗ України імені П. Л. Шупика, академік НАМН України, д. мед. н., професор.

Тодуров Борис Михайлович – ДУ «Інститут серця МОЗ України», генеральний директор, завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій, чл. - кор. НАМН України, д. мед. н., професор.

Фуркало Сергій Миколайович – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри хірургії серця та магістральних судин, д. мед. н., професор.

5. Онкологія

Гордійчук Прокіп Іванович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри онкології, д. мед. н., професор.

Євтушенко Олег Іванович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри онкології, д. мед. н., професор.

Захаричев Валерій Дмитрович – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри онкології, д. мед. н., професор.

М'ясоєдов Дмитро Володимирович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри онкології, д. мед. н., професор.

Мясоєдов Станіслав Дмитрович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри онкології, д. мед. н., професор.

Сорокін Богдан Вікторович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри онкології, д. мед. н., професор.

6. Нейрохірургія

Білошицький Вадим Васильович – ДУ «Інститут нейрохірургії імені акад. А. П. Ромоданова НАМН України», заступник директора з наукової роботи, д. мед. н., професор.

Гончарук Оксана Миколаївна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри нейрохірургії, д. мед. н., професор.

Зозуля Андрій Іванович – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри медицини невідкладних станів, д. мед. н., професор.

Поліщук Микола Єфремович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри нейрохірургії, чл. - кор. НАМН України, д. мед. н., професор.

Педаченко Євген Георгійович - ДУ "Інститут нейрохірургії імені акад. А. П. Ромоданова НАМН України", директор, академік НАМН України, д. мед. н., професор.

Педаченко Юрій Євгенович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри нейрохірургії, д. мед. н., доцент.

Цимбалюк Віталій Іванович – Національна академія медичних наук України, президент, академік НАМН України, д. мед. н., професор.

7. Урологія

Возіанов Сергій Олександрович - ДУ «Інститут урології НАМН України», директор, завідувач кафедри урології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, чл. - кор. НАМН України, д. мед. н., професор.

Гурженко Юрій Миколайович - ДУ «Інститут урології НАМН України», старший науковий співробітник відділу сексопатології та андрології, д. мед. н., професор.

Горпинченко Ігор Іванович – ДУ «Інститут урології НАМН України», завідувач відділу сексопатології та андрології, д. мед. н., професор. Іванов Дмитро Дмитрович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії, д. мед. н., професор.

Пиріг Любомир Антонович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри нефрології та нирковозамісної терапії, академік НАМН та чл. - кор. НАН України, д. мед. н., професор.

Сагалевич Андрій Ігорович – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доцент кафедри урології, д. мед. н., доцент.

8. Педіатрія

Бекетова Галина Володимирівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань, д. мед. н., професор.

Бережний В'ячеслав Володимирович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри педіатрії № 2, д. мед. н., професор.

Косаковський Анатолій Лук’янович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії, д. мед. н., професор.

Марушко Тетяна Вікторівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри педіатрії № 2, д. мед. н., професор.

Охотнікова Олена Миколаївна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри педіатрії № 1, д. мед. н., професор.

Шунько Єлизавета Євгенівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри неонатології, чл. - кор. НАМН України, д. мед. н., професор.

9. Дитяча хірургія

Горбатюк Ольга Михайлівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри дитячої хірургії, д. мед. н., професор.

Данилов Олександр Андрійович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри дитячої хірургії, д. мед. н., професор.

Поп Василь Юрійович – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доцент кафедри дитячої хірургії, д. мед. н., доцент.

Рибальченко Василь Федорович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри дитячої хірургії, д. мед. н., професор.

Русак Петро Степанович – КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня Житомирської обласної ради», завідувач хірургічного відділення №1, дмед. н., професор.

Слєпов Олексій Костянтинович – ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», керівник відділення хірургічної корекції вад розвитку у дітей, д. мед. н., професор.

Толстанов Олександр Костянтинович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, проректор з науково-педагогічної роботи, д. мед. н., професор.

10. Кардіологія

Долженко Марина Миколаївна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри кардіології, д. мед. н., професор.

Жарінов Олег Йосипович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри функціональної діагностики, д. мед. н., професор.

Коваленко Володимир Миколайович – ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України», директор, завідувач кафедри терапії та ревматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, академік НАМН України, д. мед. н., професор.

Сіренко Юрій Миколайович – ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска НАМН України», завідувач відділення симптоматичних артеріальних гіпертензій, д. мед. н., професор.

Соколов Максим Юрійович – ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска НАМН України», старший науковий співробітник відділу інтервенційної кардіології, д. мед. н., професор.

Соколов Юрій Миколайович - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені М. Д. Стражеска НАМН України», завідувач відділу інтервенційної кардіології, чл. - кор. НАМН України, д. мед. н., професор.

Тодуров Борис Михайлович – ДУ «Інститут серця МОЗ України», генеральний директор, завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій, чл. - кор. НАМН України, д. мед. н., професор.

11. Терапія та ревматологія

Борткевич Олег Петрович – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри терапії та ревматології, д. мед. н., професор.

Бенца Тетяна Михайлівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри терапії, д. мед. н., професор.

Казимирко Віталій Казимирович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри терапії та ревматології, д. мед. н., професор.

Коваленко Володимир Миколайович – ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України», директор, завідувач кафедри терапії та ревматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, академік НАМН України, д. мед. н., професор.

Стаднюк Леонід Антонович – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри терапії та ревматології, д. мед. н., професор.

Шуба Неоніла Михайлівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри терапії та ревматології, д. мед. н., професор.

12. Інфекційні хвороби

Бондаренко Анастасія Валеріївна – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, д. мед. н., доцент.

Волоха Алла Петрівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, д. мед. н., професор.

Дзюблик Ірина Володимирівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри вірусології, д. мед. н., професор.

Дуда Олег Костянтинович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри інфекційних хвороб, д. мед. н., професор.

Фещенко Юрій Іванович - ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України”, директор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, академік НАМН України, д. мед. н., професор.

Чернишова Людмила Іванівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, д. мед. н., професор.

13. Нервові хвороби

Головченко Юрій Іванович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри неврології № 1, д. мед. н., професор.

Зозуля Іван Савович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри медицини невідкладних станів, д. мед. н., професор.

Коваленко Ольга Євгенівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, д. мед. н., професор.

Слободін Тетяна Миколаївна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри неврології і рефлексотерапії, д. мед. н., професор.

Ткаченко Олена Василівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри неврології № 2, д. мед. н., професор.

Тріщинська Марина Анатоліївна – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доцент кафедри неврології № 1, д. мед. н., доцент.

14. Психіатрія, медична психологія.

Гриневич Євгенія Геннадіївна – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, д. мед. н., професор.

Мішиєв Вячеслав Данилович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, д. мед. н., професор.

Насінник Олег Андрійович – НУОЗ України імені П. Л. Шупика , доцент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології, д. мед. н., доцент.

Омелянович Віталій Юрійович – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, д. мед. н., професор.

Пилягіна Галина Яківна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри психiатрiї, психотерапії та медичної психології, д. мед. н., професор.

Чуприков Анатолій Павлович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, д. мед. н., професор.

15. Очні хвороби

Вітовська Оксана Петрівна – НМУ імені О. О. Богомольця, завідувач кафедри офтальмології, д. мед. н., професор.

Жабоєдов Геннадій Миколайович – НМУ імені О. О. Богомольця, професор кафедри офтальмології, чл. - кор. НАМН України, д. мед. н., професор.

Могілевський Сергій Юрійович – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри офтальмології, д. мед. н., професор.

Петренко Оксана Василівна – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доцент кафедри офтальмології, д. мед. н., доцент.

Риков Сергій Олександрович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри офтальмології, д. мед. н., професор.

Шаргородська Ірина Василівна – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доцент кафедри офтальмології, д. мед. н., доцент.

16. Оториноларингологія

Абизов Рустем Адільович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри оториноларингології, д. мед. н., професор.

Заболотний Дмитро Ілліч – ДУ «Інститут оториноларингології імені О. С. Коломійченка НАМН України», директор, академік НАМН України, д. мед. н., професор.

Косаковський Анатолій Лук'янович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії, д. мед. н., професор.

Мощич Олександр Петрович – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри дитячої отриноларингології, аудіології та фоніатрії, д. мед. н., професор.

Сушко Юрій Олександрович – ДУ «Інститут оториноларингології імені О. С. Коломійченка НАМН України», завідувач відділу мікрохірургії та отонейрохірургії, д. мед. н., професор.

Шкорботун Володимир Олексійович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри оториноларингології, д. мед. н., професор.

17. Пульмонологія

Багіров Мамед Мансурович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри торакальної хірургії та пульмонології, д. мед. н., професор.

Гетьман Вадим Григорович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмонології, д. мед. н., професор.

Дзюблик Олександр Ярославович – ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», завідувач відділення технології лікування неспецифічних захворювань легень, д. мед. н., професор.

Макаров Анатолій Васильович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри торакальної хірургії та пульмонології, д. мед. н., професор.

Сокур Петро Павлович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри торакальної хірургії та пульмонології, д. мед. н., професор.

Яшина Людмила Олександрівна – ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», завідувач відділення діагностики, терапії і клінічної фармакології захворювань легень, д. мед. н., професор.

18. Травматологія та ортопедія

Анкін Микола Львович - КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», головний лікар, завідувач кафедри ортопедії і травматології №2 НУОЗ України імені П. Л. Шупика, д. мед. н., професор.

Білинський Петро Іванович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри ортопедії і травматології №1, д. мед. н., професор.

Герцен Генріх Іванович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри ортопедії і травматології №1, д. мед. н., професор.

Мовчан Олександр Степанович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри ортопедії і травматології №1, д. мед. н., професор.

Попов Василь Антонович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри ортопедії і травматології №2, д. мед. н., професор.

Радомський Олександр Анатолійович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри ортопедії і травматології №2, д. мед. н., професор.

19. Анестезіології та інтенсивної терапії

Біляєв Андрій Вікторович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, д. мед. н., професор.

Георгіянц Маріне Акопівна – ХМАПО, завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, д. мед. н., професор.

Глумчер Фелікс Семенович – НМУ імені О. О. Богомольця, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, д. мед. н., професор.

Згржебловська Леся Володимирівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, д. мед. н., доцент.

Лоскутов Олег Анатолійович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, д. мед. н., професор.

Малиш Ігор Ростиславович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри дитячої анестезіології та інтенсивної терапії, д. мед. н., професор.

20. Шкірні та венеричні хвороби

Возіанова Світлана Віталіївна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри дерматовенерології, д.мед.н., доцент.

Калюжна Лідія Денисівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри дерматовенерології, д.мед.н., професор.

Корольова Жанетта Валентинівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри дерматовенерології, д. мед. н., професор.

Літус Олександр Іванович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри дерматовенерології, д. мед. н., доцент.

Свистунов Ігор Ваніфатійович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри дерматовенерології, д. мед. н., професор.

Цепколенко Володимир Олександрович – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри дерматовенерології, д. мед. н., професор.

21.Стоматологія

Біда Віталій Іванович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри ортопедичної стоматології, д. мед. н., професор.

Білоклицька Галина Федорівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри терапевтичної стоматології, д. мед. н., професор.

Дрогомирецька Мирослава Стефанівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри ортодонтії, д. мед. н., професор.

Павленко Олексій Володимирович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри стоматології, д. мед. н., професор.

Савичук Наталія Олегівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, проректор з наукової роботи, д. мед. н., професор.

Тимофєєв Олексій Олександрович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії, д. мед. н., професор.

22. Фтизіатрія

Гаврисюк Володимир Костянтинович – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри фтизіатрії та пульмонології, д. мед. н., професор.

Дзюблик Олександр Ярославович – ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», завідувач відділення технології лікування неспецифічних захворювань легень, д. мед. н., професор.

Зайков Сергій Вікторович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри фтизіатрії і пульмонології, д. мед. н., професор.

Мельник Василь Михайлович – ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», заступник директора з науково-методичної і науково-організаційної роботи, завідувач відділу епідеміологічних та організаційних проблем фтизіопульмонології, д. мед. н., професор.

Фещенко Юрій Іванович - ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України”, директор, завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика, академік НАМН України, д. мед. н., професор.

Яшина Людмила Олександрівна – ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України», завідувач відділення діагностики, терапії і клінічної фармакології захворювань легень, д. мед. н., професор.

23. Гематологія та трансфузіологія

Видиборець Станіслав Володимирович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри гематології та трансфузіології, д. мед. н., професор.

Гайдукова Світлана Миколаївна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри гематології та трансфузіології, д. мед. н., професор.

Гусєва Світлана Анатоліївна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри гематології та трансфузіології, д. мед. н., професор.

Кучер Олена Володимирівна – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри гематології та трансфузіології, д. мед. н., професор.

Сивак Любов Андріївна - Національний інститут раку, керівник науково-дослідного відділення хіміотерапії солідних пухлин, д. мед. н., професор.

Тимченко Анатолій Сергійович –ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМНУ», директор, д. мед. н., професор.

24. Променева діагностика та променева терапія

Бабкіна Тетяна Михайлівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри променевої діагностики, д. мед. н., професор.

Гончар Олексій Андрійович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри променевої діагностики, д. мед. н., професор.

Дикан Ірина Миколаївна – ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», директор, чл. - кор. НАМН України, д. мед. н., професор.

Медведєв Володимир Єгорович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри променевої діагностики, д. мед. н., професор.

Мечев Дмитро Сергійович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри радіології, д. мед. н., професор.

Щербіна Олег Володимирович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри радіології, д. мед. н., професор.

25. Судова медицина

Дядик Олена Олександрівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії, д. мед. н., професор.

Іркін Ігор Васильович – НУОЗ України імені П. Л. Шупика,  професор кафедри патологічної та топографічної анатомії, д. мед. н., професор.

Мішалов Володимир Дем'янович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри судової медицини, д. мед. н., професор.

Михайличенко Борис Валентинович – НМУ імені О. О. Богомольця, завідувач кафедри судової медицини, д. мед. н., професор.

Сільченко Валерій Петрович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри патологічної та топографічної анатомії, д. мед. н., професор.

Филипчук Олег Володимирович - ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи» МОЗ України, завідувач відділення судово-медичної криміналістики, д. мед. н., доцент.

26. Імунологія та алергологія

Волоха Алла Петрівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, д. мед. н., професор.

Гавриленко Тетяна Іллівна - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України», завідувач відділу імунології та біохімії, д. біол. н., професор.

Кузнецова Лариса Володимирівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри клiнiчної, лабораторної iмунологiї та алергологiї, д. мед. н., професор.

Літус Віктор Іванович – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри клiнiчної, лабораторної iмунологiї та алергології, д. мед. н., доцент.

Пілецький Анатолій Михайлович – Київська міська клінічна лікарня №8, головний лікар, д. мед. н., доцент.

Чернишова Людмила Іванівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, д. мед. н., професор.

27. Курортологія та фізіотерапія

Апанасенко Геннадій Леонідович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини, д. мед. н., професор.

Васильєва - Лінецька Лариса Яківна – ХМАПО, професор кафедри медичної реабілітації, спортивної медицини та лікувальної фізкультури, д. мед. н., професор.

Владимиров Олександр Аркадійович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини, д. мед. н., професор.

Владимирова Наталія Іванівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини, д. мед. н., професор.

Губенко Віталій Павлович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії та спортивної медицини, д. мед. н., професор.

Свиридова Наталя Костянтинівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії, д. мед. н., професор.

28. Соціальна медицина

Бугро Валерій Іванович – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, доцент кафедри управління охороною здоров’я, д. мед. н., доцент.

Вороненко Юрій Васильович - ректор НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри управлінню охороною здоров’я, академік НАМН України, д. мед. н., професор.

Гойда Ніна Григорівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри управління охороною здоров’я, д. мед. н., професор.

Горачук Вікторія Валентинівна – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, учений секретар, професор кафедри управління охороною здоров’я, д. мед. н., доцент.

Михальчук Василь Миколайович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри управління охороною здоров'я, д. мед. н., доцент.

Толстанов Олександр Костянтинович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, проректор з науково-педагогічної роботи, д. мед. н., професор.

29. Гігієна

Варивончик Денис Віталійович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології, д. мед. н., ст. н. сп.

Івахно Олександра Петрівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри громадського здоров’я, д. мед. н., професор.

Козярін Іван Петрович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри громадського здоров’я, д. мед. н., професор.

Пишнов Георгій Юрійович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології, д. мед. н., професор.

Слабкий Геннадій Олексійович – Ужгородський національний університет, завідувач кафедри громадського здоров’я, д. мед. н., професор.

Хоменко Ірина Михайлівна – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри громадського здоров’я, д. мед. н., доцент.

30. Епідеміологія

Дзюблик Ірина Володимирівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри вірусології, д. мед. н., професор.

Задорожна Вікторія Іванівна - ДУ ”Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України”, директор, д. мед. н., професор.

Кирик Дмитро Леонідович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри епідеміології, д. мед. н., професор.

Колєсніков Михайло Михайлович – НМУ імені О. О. Богомольця, професор кафедри епідеміології, д. мед. н., професор.

Марієвський Віктор Федорович – ДУ ”Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України”, завідувач лабораторії дезінфектології, д. мед. н., професор.

Салманов Айдин Гурбан Огли - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри мікробіології і епідеміології, д. мед. н.

31. Технологія ліків та організація фармацевтичної справи

Ветютнева Наталія Олександрівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, д. фарм. н., професор.

Давтян Лена Левонівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації, д. фарм. н., професор.

Коритнюк Раїса Сергіївна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри фармацевтичної технології і біофармації, д. фарм. н., професор.

Пономаренко Микола Семенович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри організації і економіки фармації, д. фарм. н., професор.

Кабачна Алла Василівна – НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри організації і економіки фармації, д. фарм. н., професор.

Шматенко Олександр Петрович – Українська військово-медична академія, начальник кафедри військової фармації, д. фарм. н., професор.

32. Фармацевтична хімія та фармакогнозія

Ветютнева Наталія Олександрівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, д. фарм. н., професор.

Буднікова Тетяна Миколаївна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, професор кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, д. фарм. н., професор.

Трохимчук Віктор Васильович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, д. фарм. н., професор.

Гудзенко Андрій Вікторович – Київський міжнародний університет, професор кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів, д. фарм. н., професор.

Коновалова Олена Юріївна - ПВНЗ «Київський медичний університет Української асоціації народної медицини», завідувач кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії, д. фарм. н., професор.

Каплаушенко Андрій Григорович - Запорізький державний медичний університет, завідувач кафедри фізколоїдної хімії, д. фарм. н., доцент.

33. Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів

Ветютнева Наталія Олександрівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів, д. фарм. н., професор.

Давтян Лена Левонівна - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації, д. фарм. н., професор.

Загорій Володимир Антонович - НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри промислової фармації, д. фарм. н., професор.

Рубан Олена Анатоліївна – Національний фармацевтичний університет, завідувач кафедри заводської технології ліків, д. фарм. н., професор.

Стрельников Леонід Семенович – Національний фармацевтичний університет, завідувач кафедри біотехнології, д. фарм. н., професор.

Гладух Євген Володимирович - Національний фармацевтичний університет, завідувач кафедри промислової фармації, д. фарм. н., професор.

Адреса редакції

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9

Телефон

440-61-92

E-mail

nmapo403@ukr.net

Порядок організації діяльності наукових фахових видань, засновником (співзасновником) яких є НМАПО імені П. Л. Шупика