Search

 
 

iso

Система управління якістю НМАПО імені П.Л. Шупика сертифікована відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015.

2016 р. Академія в рамках системи сертифікації «Визнана досконалість» Європейського Фонду Управління Якістю (EFQM) отримала сертифікат рівня Recognised for Excellence 4 stars.

Політика в області якості НМАПО імені П.Л. Шупика

Бачення: Лідер в сфері медичної освіти, орієнтований на формування фахівця, відповідного вимогам кращої світової практики для забезпечення здоров'я нації.

Місія: Дослідницький заклад освіти, що реалізує освітню діяльність через науку, практику та інновації.

Зобов'язання керівництва:

• забезпечення високого рівня безперервної професійної підготовки фахівців для системи охорони здоров'я України, що відповідає вимогам і очікуванням всіх зацікавлених сторін;

• забезпечення високої конкурентоспроможності Академії на внутрішньому і зовнішньому ринках освітніх послуг, наукової, клінічної та інноваційної діяльності;

• виконання високої соціально-просвітницької ролі в підтримці і забезпеченні здоров'я соціуму;

• постійне поліпшення системи управління якістю у відповідності до вимог стандарту ISO 9001;

• постійне поліпшення і модернізація інфраструктури Академії;

• підвищення якості надаваних послуг;

• підвищення задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін.

• досягнення вищезазначених зобов’язань відповідно до законодавства України та інших вимог зацікавлених сторін.

Основні принципи діяльності:

• стратегічне планування та реалізація стратегічного плану Академії;

• розвиток та всебічна підтримка освітніх, наукових і клінічних шкіл;

• задоволеність споживачів (особистості, суспільства, організацій, держави) якістю наданих послуг;

• впровадження інноваційних технологій для покращення якості надаваних послуг;

• розвиток кадрових ресурсів;

• розвиток корпоративної культури та культури якості;

• розвиток матеріально-технічної бази та забезпечення ефективного використання ресурсів.