Search

 
 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
(ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ)

 

Акушерство і гінекологія
Алергологія
Анестезіологія
Бактеріологія
Вірусологія
Гастроентерологія
Гематологія
Генетика лабораторна
Генетика медична
Геріатрія
Гігієна дітей та підлітків
Гігієна праці
Гігієна харчування
Громадське здоров’я
Дерматовенерологія
Дитяча алергологія
Дитяча анестезіологія - 
Дитяча гастроентерологія
Дитяча гінекологія
Дитяча дерматовенерологія
Дитяча імунологія - 
Дитяча кардіоревматологія
Дитяча неврологія
Дитяча нефрологія
Дитяча отоларингологія
Дитяча патологічна анатомія
Дитяча психіатрія
Дитяча пульмонологія
Дитяча стоматологія
Дитяча урологія
Дитяча хірургія
Дитячі інфекційні хвороби - 
Дієтологія
Ендокринологія
Ендоскопія
Загальна гігієна

Загальна практика-сімейна медицина 
Загальна фармація
Інфекційні хвороби

Кардіологія - 
Клінічна біохімія
Клінічна імунологія
 - 
Клінічна лабораторна діагностики

Клінічна фармація
Комбустіологія

Лабораторна імунологія
Лікувальна фізкультура та масаж
Медична інформатика
Медичне право - 
Медицина невідкладних станів

Наркологія
Народна і нетрадиційна медицина
Неврологія
Нейрохірургія
Неонатологія
Нефрологія
Онкогінекологія
Онкологія
Онкоотоларингологія
Онкохірургія
Організація і управління охороною здоров’я
Організація і управління фармацією
Ортодонтія

Ортопедична стоматологія
Ортопедія і травматологія
Отоларингологія
Офтальмологія
Паліативна і хоспісна медицина
Патологічна анатомія

Педагогіка та психологія
Педіатрія

Проктологія
Променева терапія
Професійна патологія

Психіатрія
Психотерапія
Паліативна та хоспісна медицини
Радіаційна гігієна

Радіонуклідна діагностика
Ревматологія
Рентгенологія
Рефлексотерапія
Сексопатологія

Спортивна медицина
Стоматологія
Судинна хірургія
Судово-медична експертиза
Судово-психіатрична експертиза
Сурдологія
Терапевтична стоматологія
Терапія
Торакальна хірургія
Трансфузіологія
Ультразвукова діагностика
Урологія
Фізіотерапія
Фтизіатрія
Функціональна діагностика
Хірургічна стоматологія
Хірургія -   
Хірургія серця і магістральних судин

 

 

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

Актуальні питання акушерства та гінекології з позицій доказової медицини (Акушерства і гінекології № 1)
Для  акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, анестезіологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень, сімейних лікарів
Дата проведення - 16.03-30.03 (Виїзний)09.06-23.06, 02.11-16.11

Актуальні питання дитячої гінекології (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, гінекологів дитячих, сімейних лікарів 
Дата проведення - 19.10-02.11

Актуальні питання діагностики та лікування захворювань жіночих статевих органів, обумовлених папіломо вірусним інфікування (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 06.04-17.04, 21.09-05.10

Актуальні питання ендоскопії в гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Для лікарів акушерів-гінекологів
Дата проведення - 12.05-26.05, 10.11-24.11

Актуальні питання перинатології (Акушерства і гінекології № 1)
Для лікарів-акушерів-гінекологів, анестезіологів, сімейних лікарів. неонатологів (виїзний)
Дата проведення - 17.03-31.03, 13.05-27.05, 07.09-21.09

Актуальні питання практичної підготовки лікарів-інтернів з акушерства та гінекології (Акушерства і гінекології № 1)
Для керівників інтернів на базах стажування
Дата проведення - 01.04-15.04

Актуальні питання репродуктивного здоров’я жінок (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, сімейних лікарів
Дата проведення - 04.11-18.11

Актуальні питання репродуктивного здоров'я жінок (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, сімейних лікарів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 22.04-07.05
Ціна - Приблизно 2000,0-2250,0грн.

Актуальні проблеми медичної генетики (Медичної та лабораторної генетики)
Для викладачів ВНМ(Ф) закладів та закладів післядипломної освіти та наукових співробітників
Дата проведення - 13.05-27.05

Анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Для лікарів-анестезіологів
Дата проведення - 07.09-22.09, 30.11-15.12

Ведення вагітності високого ризику (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, анестезіологів (виїзний)
Дата проведення - 16.03-30.03 (Яготин), 28.10-11.11, 09.12-23.12

Ведення вагітності високого ризику (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, лікарів УЗД (виїзний)
Дата проведення - 27.05-11.06 (Яготин)

Викладання питань акушерства та гінекології у закладах вищої освіти та післядипломної освіти (Акушерства і гінекології № 1)
Для науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти
Дата проведення - 12.05-26.05, 15.10-29.10

Діагностика хромосомних хвороб (Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-лаборантів-генетиків, біологів та лікарів-лаборантів
Дата проведення - 01.06-16.06

ДРТ в лікуванні безпліддя (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Дата проведення - 26.02-12.03, 21.04-06.05, 17.12-31.12

Ендокринні аспекти акушерства, гінекології та репродуктології (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 02.03-17.03, 02.11-16.11

Ендокринологія в акушерстві та гінекології (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, ендокринологів, сімейних лікарів
Дата проведення - 08.04-23.04, 09.06-23.06 (Виїзний), 09.11-23.11 (Виїзний)

Естетична гінекологія (Акушерства, гінекології та перинатології)
На умовах платних освітніх послуг
Дата проведення - 02.03-06.03, 22.06-26.06, 19.10-23.10 

Інноваційні підходи до проблеми невиношування вагітності з курсом планування сім'ї (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінеологів, сімейних лікарів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень
Дата проведення - 09.12-23.12

Інноваційні підходи до проблеми невиношування вагітності з курсом планування сім'ї (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, сімейних лікарів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 06.04-17.04
Ціна - Приблизно 2000,0-2250,0грн.

Інтенсивна терапія невідкладних станів в акушерстві та гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Для лікарів анестезіологів
Дата проведення - 08.06-23.06

Інтенсивний практичний курс малоінвазивної хірургії та гінекології (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для лікарів-акушерів-гінекологів (На умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення - 23.03-27.03, 
01.06-05.06

Кольпоскопічна діагностика патології шийки матки (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, онкогінекологів (На умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення - 05.10-20.10, 09.12-23.12

Кольпоскопічна діагностика та методи лікування патології матки (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Дата проведення - 18.03-16.04

Кольпоскопічна діагностика та методи лікування патології матки (Акушерства, гінекології та репродуктології)
(на умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення - 03.09-02.10

Кольпоскопія та запальні захворювання в гінекології (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, онкологів
Дата проведення - 24.02-25.03

Кольпоскопія та запальні захворювання в гінекології (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, онкологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 13.05-27.05
Ціна - Приблизно 2000,0-2250,0грн.

Комплексна оцінка стану плода (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 25.11-24.12, 01.04-30.04

Лабораторне забезпечення ДРТ в лікуванні безпліддя (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Клінічна ембріологія
Дата проведення - 10.12-16.12

Лізосомні хвороби (Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-генетиків, педіатрів, гематологів, неврологів, лікарів- лаборантів-генетиків, біологів, лаборантів  з вищою немедичною освітою
Дата проведення - 09.01-23.01

Медико-соціальні аспекти перинатальної психології (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 23.03-06.04, 07.09-21.09

Медицина молочної залози (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 13.01-11.02

Медицина молочної залози (Акушерства, гінекології та медицини плода)
(на умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення - 25.05-24.06

Муковісцидоз: рання діагностика і ведення хворого при первинній та спеціалізованій медичній допомозі (Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-педіатрів, неонатологів, терапевтів , сімейних лікарів, пульмонологів, гастроентерологів, та ін.
Дата проведення - 01.04-15.04

Невідкладна допомога в акушерстві та гінекології  з курсом симуляційного навчання (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, реаніматологів, хірургів
Дата проведення - 09.01-07.02, 15.10-29.10, 25.11-09.12

Невідкладна допомога в акушерстві та гінекології з курсом симуляційного навчання (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, реаніматологів, хірургів, сімейних лікарів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 01.04-15.04
Ціна - Приблизно 2000,0-2250,0грн.

Невідкладна допомога та інтенсивна терапія в акушерстві і гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Для лікарів акушерів-гінекологів
Дата проведення - 20.01-04.02, 05.10-20.10

Онкогенетика (Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів різних спеціальностей (Виїзний)
Дата проведення - 27.01-31.01

Орфанні захворювання: методологічні та лікувально-діагностичні аспекти (Медичної та лабораторної генетики)
Для сімейних лікарів та ін. (Очно-заочний з елементами ДН. В. Черкаси)
Дата проведення - 03.09-18.09

Основи акушерства та гінекології в практиці сімейного лікаря (Акушерства і гінекології № 1)
Для сімейних лікарів
Дата проведення - 22.04-07.05, 25.11-09.12 

Основи гістеро- та лапароскопії в гінекології (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для лікарів акушерів-гінекологів
Дата проведення - 21.09-25.09, 10.02-21.02, 04.05-08.05

Основи гістеро- та лапароскопії в гінекології (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для лікарів-акушерів-гінекологів (7 на умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення - 09.11-20.11, 07.12-11.12

Основи медицини плода (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 10.02-21.02, 07.12-21.12, 03.06-18.06

Основи репродуктології (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 16.03-30.03, 09.11-23.11

Основні аспекти допоміжних репродуктивних технологій (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для лікарів-акушерів-гінекологів (на умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення - 10.03-16.03, 18.05-22.05, 05.10-09.10

Особливості ведення вагітності при гострій хірургічній та гінекологічній патології (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, хірургів, лікарів МНС, сімейних лікарів. (Виїзний)
Дата проведення - 20.01-18.02 

Особливості гормональної корекції при гінекологічних захворюваннях та при вагітності (Акушерства і гінекології № 1)
Для лікарів-акушерів-гінекологів. (Виїзний)
Дата проведення - 12.05-26.05, 15.10-29.10

Питання профілактичної перинатології та планування сім'ї (Акушерства, гінекології та перинатології)
Дата проведення - 13.01-27.01, 27.04-13.05, 05.10-20.10

Практична кольпоскопія (базовій курс) (Акушерства, гінекології та перинатології)
Для лікарів-акушерів-гінекологів (на умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення - 30.03-03.04, 15.06-19.06, 30.11-04.12

Проблеми репродуктології з точки зору медицини плода (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 10.06-24.06

Регіонарна анестезія в акушерстві та гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Для лікарів-анестезіологів
Дата проведення - 09.11-24.11

Репродуктивна гемастазіологія: акушерсько-гінекологічні питання (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 20.01-31.01, 05.10-20.10

Репродуктивна ендокринологія (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, ендокринологів, онкогінекологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень, сімейних лікарів
Дата проведення - 12.02-13.03, 28.09-09.10

Репродуктивна ендокринологія: гіперпластичні процеси, АМК (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, ендокринологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень, сімейних лікарів
Дата проведення - 09.11-23.11

Репродуктивна ендокринологія: нейроендокринні синдроми (Акушерства і гінекології № 1)
Для дитячих гінекологів, ендокринологів , терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень, сімейних лікарів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 01.06-16.06
Ціна - Приблизно 2000,0-2250,0грн.

Робота дитячих поліклінік та  жіночих консультацій, з питань медико-соціальних заходів профілактичної перинатології та забезпечення гармонійного розвитку  здорової дитини (Акушерства, гінекології та перинатології)
Дата проведення - 01.09-15.09, 23.11-07.12, 16.03-27.03

Робота жіночих консультацій, дитячих поліклінік в охороні репродуктивного здоров'я населення (Акушерства, гінекології та перинатології)
Дата проведення - 03.02-17.02, 18.05-01.06, 19.10-02.11

Система забезпечення якості масового неонатального скринінгу (Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-лаборантів-генетиків, біологів та спеціалістів з вищою немедичною освітою
Дата проведення - 19.10-23.10

Спадкова патологія (Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-генетиків, неонатологів, акушерів-гінекологів, невропатологів, педіатрів та ін. (Виїзний)
Дата проведення - 08.12-23.12

Сучасний стан проблеми внутрішньоутробного інфікування (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 17.02-02.03, 09.09-23.09

Сучасні аспекти онкогінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Дата проведення - 10.02-24.02

Сучасні методи гемостазу в акушерстві та гінекології (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, анестезіологів стаціонарних відділень акушерсько-гінекологічного профілю
Дата проведення - 09.01-07.02 (Виїзний), 30.03-13.04, 15.06-29.06 (Виїзний Черкаси), 05.10-20.10, 18.11-02.12

Сучасні основи профілактичної перинатології (Акушерства, гінекології та перинатології)
Дата проведення - 24.02-06.03, 09.06-23.06, 05.11-19.11

Сучасні підходи до діагностики та лікування патології шийки матки (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 22.04-07.05, 01.12-15.12

Сучасні підходи до планування вагітності (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, сімейних лікарів
Дата проведення - 01.06-16.06

Сучасні підходи до раціонального ведення вагітності та пологів (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень, сімейних лікарів
Дата проведення - 12.02-13.03 (Виїзний), 24.09-08.10, 18.11-02.12

Сучасні підходи до раціонального ведення вагітності та пологів (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень сімейних лікарів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 22.04-07.05
Ціна - Приблизно 2000,0-2250,0грн.

Сучасні принципи ведення багатоплідної вагітності та вагітності й пологів у жінок з рубцем на матці (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, лікарів УЗД, що працюють у пологових будинках
Дата проведення - 11.06-25.06, 07.12-21.12

Сучасні принципи ведення багатоплідної вагітності та вагітності й пологів у жінок з рубцем на матці (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, лікарів УЗД, що працюють в пологових будинках
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 06.04-17.04
Ціна - Приблизно 2000,0-2250,0грн.

Сучасні принципи охорони репродуктивного здоров'я (Акушерства, гінекології та перинатології)
Дата проведення - 06.04-17.04, 17.09-01.10, 09.12-23.12

УЗД в акушерстві та гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Дата проведення -  09.01-07.02

УЗД в акушерстві та гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
(на умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення -  27.05-26.06, 06.10-05.11

УЗ-ехоскопія в акушерстві і гінекології (Акушерства, гінекології та медицини плода)
Дата проведення - 03.02-03.03

УЗ-ехоскопія в акушерстві і гінекології (Акушерства, гінекології та медицини плода)
(на умовах платних освітніх послуг)
Дата проведення - 12.05-11.06, 01.10-02.11

Ультразвукова асистенція в анестезії (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Дата проведення -  04.05-08.05

Ургентні стани в гінекологічній практиці медицини (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, лікарів мнс сімейних лікарів. (Виїзний)
Дата проведення - 11.03-25.03, 09.09-23.09

Хвороби зі спадковою схильністю (Медичної та лабораторної генетики)
Для сімейних лікарів. Очно-заочний з елементами ДН. (Виїзний)
Дата проведення - 04.03-19.03

АЛЕРГОЛОГІЯ

Алергологія: нові методи діагностики, лікування, алерген специфічної імунотерапії, імунореабілітації та профілактики (Клінічної, лабораторної імунології та алергології)
Дата проведення - 04.02-18.02 (Черкаси), 08.09-22.09

Алергологія: нові методи діагностики, лікування, алерген специфічної імунотерапії, імунореабілітації та профілактики (Клінічної, лабораторної імунології та алергології)
Тривалість заходу - 0,5 міс. (50 балів)
Дата проведення - 08.04-22.04 (Виїзний)
Ціна - 2000,0 грн.

Актуальні питання клінічної імунології та алергології (Клінічної, лабораторної імунології та алергології)
За очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 17.11-01.12

Імунотерапія при запальних та алергічних захворюваннях (Клінічної, лабораторної імунології та алергології)
(Виїзний)
Дата проведення - 25.02-10.03, 29.04-13.05, 29.09-13.10, 20.10-04.11

Клінічна імунологія та алергологія (Клінічної, лабораторної імунології та алергології)
(Виїзний)
Дата проведення - 14.01-28.01, 17.03-31.03, 10.06-24.06, 10.12-24.12

Передатестаційний цикл зі спеціальності «Лабораторна імунологія»  (Клінічної, лабораторної імунології та алергології)
Для фахівців з вищою немедичною освітою.
Тривалість заходу - 1 міс. (40 балів)
Дата проведення - 20.05-19.06 (Виїзний)
Ціна - 4000,0 грн.

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

Актуальні питання акушерства та гінекології з позицій доказової медицини (Акушерства і гінекології № 1)
Для  акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, анестезіологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень, сімейних лікарів
Дата проведення - 16.03-30.03 (Виїзний), 09.06-23.06, 02.11-16.11

Актуальны питання діагностики та ІТ гострих отруєнь (Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії)
Дата проведення - 12.05-26.05

Актуальны питання діагностики та ІТ гострих отруєнь (Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії)
Для токсикологів та анестезіологів.
Тривалість заходу - 0,5 міс. 
Дата проведення - 11.05-22.05
Ціна

Анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Дата проведення - 07.09-22.09, 30.11-15.12

Діагностика та ІТ невідкладних станів (Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії)
Дата проведення - 02.03-17.03, 18.03-01.04, 14.09-25.09, 19.10-30.10

Діагностика та ІТ невідкладних станів (Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії)
Для анестезіологів та лікарів всіх спеціальностей.
Тривалість заходу - 0,5 міс. 
Дата проведення - 02.03-13.03, 16.03 – 27.03, 11.05 – 22.05, 14.09- 25.09, 19.10 – 30.10
Ціна

Інтенсивна терапія невідкладних станів в акушерстві та гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Для лікарів анестезіологів
Дата проведення - 08.06-23.06

Регіонарна анестезія в акушерстві та гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Для лікарів анестезіологів
Дата проведення - 09.11-24.11

Невідкладна допомога та інтенсивна терапія в акушерстві і гінекології (Акушерства, гінекології та репродуктології)
Для лікарів акушерів-гінекологів
Дата проведення - 20.01-04.02, 05.10-20.10

БАКТЕРІОЛОГІЯ

Епідеміологія і профілактика особливо небезпечних інфекцій (Громадського здоров'яМікробіології, епідеміології та інфекційного контролю)
Для лікарів-епідеміологів
Дата проведення - 03.02-14.02, 09.11-20.11

Мікробіологія інфекцій людини, що передаються статевим шляхом (Мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю)
Для лікарів бактеріологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 03.02-14.02, 01.09-15.09, 01.12-15.12
Ціна - 1710 грн

Мікробіологія порушень мікробіоценозу людини (Мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю)
Дата проведення - 05.02-18.02, 10.03-24.03

Мікробіологія порушень мікробіоценозу людини (Мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю)
Для лікарів бактеріологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 16.11 -30.11
Ціна - 1710 грн

Мікробіологія шлунково-кишкових інфекційних хвороб людини бактеріальної етіології (Мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю)
Дата проведення - 22.01-04.02, 28.04-14.05

Основи біобезпеки і біозахисту у мікробіологічних лабораторіях (Мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю)
Дата проведення - 24.02-06.03, 16.09-30.09

Основи біобезпеки і біозахисту у мікробіологічних лабораторіях (Мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю)
Для лікарів бактеріологів
Тривалість заходу - 0,5 міс.
Дата проведення - 02.11 -13.11
Ціна - 1710 грн

Основи інфекційного контролю (Громадського здоров'яМікробіології, епідеміології та інфекційного контролю)
Для лікарів-мікробіологів
Дата проведення - 08.01-21.01, 01.09-15.09, 01.12-15.12

ВІРУСОЛОГІЯ

Актуальні питання стратегії подолання епідемії ВІЛ-інфекції на сучасному етапі, шляхом застосування швидких тестів. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 06.04-21.04
Ціна - 1265 грн

Актуальні проблеми сучасних клітинних технологій в біології та медицині (Вірусології)
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 20.03-03.04
Ціна - 1710 грн

Консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням швидких тестів. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 23.11-07.12
Ціна - 1265 грн

Консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням швидких тестів. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 14.01-28.01
Ціна - 1265 грн

Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, парентеральних вірусних гепатитів В,С,Д . (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 03.02-17.02
Ціна - 1710 грн

Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, парентеральних вірусних гепатитів В,С,Д . (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 07.09-21.09
Ціна - 1265 грн

Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці гострих респіраторних вірусних інфекцій. (Вірусології)
Виїзний
Дата проведення - 31.08-14.09

Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці гострих респіраторних вірусних інфекцій. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 04.05-19.05
Ціна - 1265 грн

Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці гострих респіраторних вірусних інфекцій. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 31.08-14.09
Ціна - 1265 грн

Послуги тестування на ВІЛ та ВІЛ-асоційовані інфекції із застосування швидких тестів. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 16.10-30.10
Ціна - 1265 грн

Послуги тестування на ВІЛ та ВІЛ-асоційовані інфекції із застосування швидких тестів. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 14.02-28.02
Ціна - 1265 грн

Сучасні проблеми ТОRCH–інфекції. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 06.11-20.11 (Черкаси)
Ціна - 1265 грн

Сучасні проблеми ТОRCH–інфекції. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 02.03-17.03
Ціна - 1265 грн

Сучасні аспекти епідеміології, лабораторної діагностики та профілактики папіломавірусної інфекції. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 15.04-30.04
Ціна - 1710 грн

Сучасні аспекти епідеміології, лабораторної діагностики та профілактики папіломавірусної інфекції. (Вірусології)
Виїзний
Тривалість заходу - 2 тижні.
Дата проведення - 03.06-18.06
Ціна - 1710 грн

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

Актуальні питання гастроентерології. (Гастроентерології, дієтології і ендоскопіїСімейної медицини)
Дата проведення - 04.05-19.05, 12.06-26.06 Виїзний, 09.11-23.11

Вибрані питання діагностики, лікування та профілактики коморбідної патології. (Гастроентерології, дієтології і ендоскопії)
Тривалість заходу - 0,25 місяці.
Дата проведення - 17.02.2020-21.02.2020
Ціна - 850 грн

Муковісцидоз:рання діагностика і ведення хворого при первинній та спеціалізованій медичній допомозі. (Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-педіатрів, неонатологів, терапевтів , сімейних лікарів, пульмонологів, гастроентерологів, та ін.
Дата проведення - 01.04-15.04

Основи раціонального та дієтичного харчування(Гастроентерології, дієтології і ендоскопії)
Дата проведення - 23.04-08.05

Основні питання гастроентерології та дієтології(Гастроентерології, дієтології і ендоскопії)
Дата проведення - 07.10-06.11, 12.05-11.06 (Виїзний), 07.09-06.10 (Виїзний)

Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу (онкологічні та хірургічні аспекти)(Онкології)
Для онкохірургів, онкологів, гастроентерологів, загальних хірургів
Дата проведення - 10.02-21.02 28.05-12.06

Спеціалізація з гастроентерології. (Гастроентерології, дієтології і ендоскопії)
Тривалість заходу - 6 міс
Дата проведення - 03.01.2020 – 15.07.2020
Ціна - 20400 грн

Спеціалізація з дієтології. (Гастроентерології, дієтології і ендоскопії)
Тривалість заходу - 3 міс
Дата проведення - 03.01.2020 – 07.04.2020
Ціна - 13500 грн

Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань органів травлення. (Гастроентерології, дієтології і ендоскопії)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання. Виїзний Черкаси
Дата проведення - 09.11-23.11

Сучасні аспекти раціонального та дієтичного харчування(Гастроентерології, дієтології і ендоскопії)
Дата проведення - 25.11-24.12

XXII Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України. (Гастроентерології, дієтології і ендоскопії)
Тривалість заходу - 1 день
Дата проведення - 04.04.2020
Ціна - 400 грн

ГЕМАТОЛОГІЯ

Актуальні питання гематології в амбулаторно-поліклінічній практиці. (Сімейної медицини)
Дата проведення - 23.11-07.12

Гематологічні захворювання неонатального періоду. (Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 09.06-23.06

Дитяча гематологія в клінічній практиці лікаря. (Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 03.02-14.02, 07.09-18.09

Європейські стандарти діагностики і лікування анемій. (Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 06.04-10.04

Лімфома Ходжкіна(Гематології і трансфузіології)
Дата проведення - 09.01-16.01

Лізосомні хвороби(Гематології і трансфузіології)
Для лікарів-генетиків, педіатрів, гематологів, неврологів, лікарів- лаборантів-генетиків, біологів, лаборантів з вищою немедичною освітою
Дата проведення - 09.01-23.01

Менеджмент якості у служби крові(Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 01.03-17.03

Основи законодавчого забезпечення діяльності фахівців у трансфузіології і гематології(Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 07.09-18.09

Основи лабораторної  гематології та трансфузійної імунології(Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 09.01-23.01, 06.04-17.04, 18.11-02.12

Патологія системи гемостазу(Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 02.03-06.03

Реактивні зміни крові у клінічній практиці(Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 12.05-26.05

Сучасні методи лабораторної діагностики і лікування анемій(Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 03.02-14.02

Сучасні міжнародні стандарти діагностики і лікування хронічних лімфопроліфератичних  захворювань(Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 16.03-27.03

Сучасні стандарти таргетної терапії В-клітинних злоякісних захворювань(Гематології і трансфузіології)
Очно-заочний з елементами дистанційного навчання
Дата проведення - 21.04-06.05, 01.09-08.09

ГЕНЕТИКА ЛАБОРАТОРНА

Діагностика хромосомних хвороб(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-лаборантів-генетиків, біологів та лікарів-лаборантів
Дата проведення - 01.06-16.06

Лізосомні хвороби(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-генетиків, педіатрів, гематологів, неврологів, лікарів- лаборантів-генетиків, біологів, лаборантів  з вищою немедичною освітою
Дата проведення - 09.01-23.01

Система забезпечення якості масового неонатального скринінгу(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-лаборантів-генетиків, біологів та спеціалістів з вищою немедичною освітою
Дата проведення - 19.10-23.10

Спадкова патологія(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-генетиків, неонатологів, акушерів-гінекологів, невропатологів, педіатрів та ін.) Виїзний
Дата проведення - 08.12-23.12

ГЕНЕТИКА МЕДИЧНА

Актуальні проблеми медичної генетики(Медичної та лабораторної генетики)
Для викладачів ВНМ(Ф) закладів та закладів післядипломної освіти та наукових співробітників
Дата проведення - 13.05-27.05

Діагностика хромосомних хвороб(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-лаборантів-генетиків, біологів та лікарів-лаборантів
Дата проведення - 01.06-16.06

Лізосомні хвороби(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-генетиків, педіатрів, гематологів, неврологів, лікарів- лаборантів-генетиків, біологів, лаборантів  з вищою немедичною освітою
Дата проведення - 09.01-23.01

Онкогенетика(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів різних спеціальностей. Виїзний
Дата проведення - 27.01-31.01

Система забезпечення якості масового неонатального скринінгу(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-лаборантів-генетиків, біологів та спеціалістів з вищою немедичною освітою
Дата проведення - 19.10-23.10

Спадкова патологія(Медичної та лабораторної генетики)
Для лікарів-генетиків, неонатологів, акушерів-гінекологів, невропатологів, педіатрів та ін. Виїзний
Дата проведення - 08.12-23.12

ГЕРІАТРІЯ

Актуальні питання геронтології і геріатрії(Терапії і геріатрії)
Виїзний
Дата проведення - 30.03-14.04, 14.12-29.12

Основи геріатричних знань(Терапії і геріатрії)
Виїзний
Дата проведення - 14.09-25.09, 04.06-19.06

ГІГІЄНА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Медико-санітарне забезпечення організованого дитинства(Громадського здоров'я)
Виїзний
Дата проведення - 10.02-10.03, 25.05-05.06, 14.09-25.09, 02.11-13.11, 30.11-11.12

Методи визначення і оцінки фізичного здоров’я дітей(Громадського здоров'я)
Виїзний
Дата проведення - 11.05-22.05, 31.08-11.09, 14.12-25.12

Методи лабораторних досліджень у закладах для дітей(Громадського здоров'я)
Виїзний
Дата проведення - 30.03-10.04, 27.04-07.05, 12.10-27.10

Харчування дітей у навчально-виховних закладах різного типу(Громадського здоров'я)
Виїзний
Дата проведення - 13.01-11.02, 09.06-23.06, 16.11-27.11

 

 Гігієна праці

Актуальні питання екогігієни (Громадського здоров'я)
Дата проведення - 10.01-10.02, 10.03-24.03, 09.11-20.11

Актуальні питання гігієни харчування (Громадського здоров'я)
Дата проведення - 02.01-31.01, 27.04-13.05, 25.05-05.06, 26.10-06.11, 23.11-04.12

Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні (Громадського здоров'я)
Дата проведення - 09.01-07.02, 10.02-10.03, 31.08-11.09, 28.09-09.10, 12.10-23.10

Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні (Громадського здоров'я)
Очно-заочний з елементами ДН
Дата проведення - 18.05-29.05, 14.09-25.09

Гігієна харчування

Актуальні питання гігієни харчування (Громадського здоров'я)
Дата проведення - 02.01-31.01, 27.04-13.05, 25.05-05.06, 26.10-06.11, 23.11-04.12

Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах (Громадського здоров'я)
Дата проведення - 03.02-03.03, 02.03-31.03, 30.03-10.04

Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах (Громадського здоров'я)
Очно-заочний з елементами ДН
Дата проведення -
13.04-24.04, 11.05-22.05, 08.06-19.06, 14.09-25.09, 28.09-09.10, 12.10-23.10, 09.11-20.11, 07.12-18.12

Система забезпечення якості і безпечності харчових продуктів і продовольчої сировини в Україні в сучасних умовах (Громадського здоров'я)
На умовах платних освітніх послуг
Дата проведення - 06.04-10.04 (10 слухачів), 19.10-23.10 (7 слухачів)

Харчування дітей у навчально-виховних закладах різного типу (Громадського здоров'я)
Виїзний
Дата проведення - 13.01-11.02, 09.06-23.06, 16.11-27.11

 

Громадське здоров’я 

Громадське здоров’я в Україні: стратегія розвитку (Громадського здоров'я)
Дата проведення - 23.03-06.04 (Виїзний), 08.06-22.06 (Виїзний), 12.10-23.10

Громадське здоров'я в практиці сімейного лікаря (Громадського здоров'я)
Для сімейних лікарів
Дата проведення -
12.05-26.05

Громадське здоров'я в практиці сімейного лікаря (Громадського здоров'я)
Очно-заочний з елементами ДН. В. 10 Черкаси 
Дата проведення -
14.12-28.12

Епідеміологія і профілактика особливо небезпечних інфекцій (Громадського здоров'я)
Для лікарів-епідеміологів
Дата проведення -
03.02-14.02, 09.11-20.11

Основи інфекційного контролю (Громадського здоров'я)
Для мікробіологів 
Дата проведення -
08.01-21.01, 01.09-15.09, 01.12-15.12

Стратегічні напрями сучасної профілактичної медицини (Громадського здоров'я)
Дата проведення -
13.02-27.02, 13.04-27.04, 01.06-16.06, 30.11-11.12

Дерматовенерологія

Дерматоонкологія в практиці лікаря-дерматовенеролога (Дерматовенерології)
Дата проведення -
02.03-17.03, 04.05-19.05 (7 слухачів спецфонд),  03.09-17.09, 01.10-16.10, 01.10-16.10 (14 слухачів контракт), 02.11-15.11 

Клініка, діагностика та лікування сифілісу (Дерматовенерології)
Дата проведення -
01.10-16.10, 07.12-21.12 (14 слухачів контракт), 01.04-15.04 (14 слухачів контракт), 01.06-15.06 (21 слухач контракт)

Особливості клініки перебігу та діагностики шкірних захворювань у дітей. 9 к. (Дерматовенерології)
Дата проведення -
15.10-29.10

Рідкісні та тяжкі дерматози у дітей (Дерматовенерології)
Дата проведення -
16.11-30.11

Сучасна діагностика та лікування шкірних та венеричних хвороб (Дерматовенерології)
Дата проведення -
04.05-19.05, 01.06-17.06, 02.11-15.11, 07.12-21.12

Тяжкі та рідкісні хронічні дерматози (Дерматовенерології)
Дата проведення -
16.04-30.04

Дитяча алергологія

Алергологія в дитячій отоларингології (Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії)
Дата проведення -
13.04-17.04, 14.12-28.12

Питання алергології в педіатрії (Педіатрії № 1)
Дата проведення -
01.12-16.12

Питання алергології в підготовці дитячого лікаря (Педіатрії № 1)
Для викладачів
Дата проведення -
12.05-25.05

Сучасна діагностка алергічних захворювань у дітей (Педіатрії № 1)
З елементами молекулярної діагностики
Дата проведення -
10.03-24.03

Дитяча анестезіологія

Знеболення та інтенсивна терапія в педіатрії (Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії)
Для дитячих анестезіологів та анестезіологів
Тривалість заходу - 2 тижні
Зареєструватися >>

Інтенсивна терапія та анестезія у дітей (Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії)
Для лікарів дитячих анестезіологів, анестезіологів, лікарів медицини невідкладних станів, педіатрів, сімейних лікарів, дитячих хірургів
Тривалість заходу - 2 тижні
Зареєструватися >>

Дитяча гастроентерологія 

Сучасні аспекти дитячої та підліткової гастроентерології (Дитячих і підліткових захворювань)
Дата проведення -
03.02-03.03

Функціональна та органічна патологія органів травлення у дітей і підлітків (Дитячих і підліткових захворювань)
Дата проведення

Діагностика та лікування гастроентерологічної патології у дітей та підлітків (Дитячих і підліткових захворювань)
Дата проведення

Сучасні підходи до діагностики та лікування хвороб дитячого і підліткового віку (Дитячих і підліткових захворювань)
Дата проведення

Дитяча гінекологія

Актуальні питання дитячої гінекології (Акушерства і гінекології № 1)
Для акушерів-гінекологів, гінекологів дитячих, сімейних лікарів
Дата проведення
 - 19.10-02.11

Дитяча дерматовенерологія

Особливості клініки перебігу та діагностики шкірних захворювань у дітей. 9 к. (Дерматовенерології)
Дата проведення
 - 15.10-29.10

Рідкісні та тяжкі дерматози у дітей (Дерматовенерології)
Дата проведення
 - 16.04-30.04, 16.11-30.11

 

Дитяча дерматовенерологія 

Імунопрофілактика інфекційних хвороб (Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)
Зареєструватися >>

Нейроінфекції у дітей (Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології)
Зареєструватися >>

Дитяча кардіоревматологія

Вибрані питання дитячої кардіоревматології (Педіатрії № 2)
Для дитячих кардіоревматологів, педіатрів, сімейних лікарів
Дата проведення
 - 16.03-27.03

Порушення ритму серця у дітей (Дитячої кардіології та кардіохірургії)
Для дитячих кардіоревматологів, педіатрів, неонатологів, лікарів загальної практики –сімейної медицини, лікарів функціональної діагностики, дитячих анестезіологів
Дата проведення
 - 30.03-10.04, 02.11-13.11

Тактика ведення пацієнтів в вродженими вадами серця у до- та післяопераційному періоді (Дитячої кардіології та кардіохірургії)
Для дитячих кардіоревматологів, педіатрів, неонатологів, сімейних лікарів, кардіологів, терапевтів
Дата проведення
 - 27.05-10.06, 19.10-30.10

Функціональні методи дослідження в педіатричній практиці (Педіатрії № 2)
Для дитячих кардіоревматологів, педіатрів, неонатологів, сімейних лікарів, кардіологів, терапевтів
Дата проведення
 - 05.03-13.03

Дитяча неврологія

Актуальні питання дитячої неврології (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для дитячих неврологів, педіатрів, сімейних лікарів та ін.
Очно-заочний з елементами ДН
Дата проведення
 - 24.02-09.03

Актуальні питання дитячої неврології (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для неврологів, дитячих неврологів, педіатрів, сімейних лікарів та ін.
Дата проведення
 - 29.05-12.06 (Виїзний Черкаси), 17.12-31.12

Головні болі у дітей (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для неврологів, дитячих неврологів, педіатрів, сімейних лікарів та ін.
Дата проведення
 - 15.06-22.06

Електронейроміографія (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для неврологів, дитячих неврологів, фізіотерапевтів, ортопедів, хірургів, педіатрів, лікарів ФРМ, ЛФК, сімейних та ін.
Дата проведення
 - 23.06-01.07

Епілепсія у дітей (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для неврологів, дитячих неврологів,  педіатрів, сімейних лікарів , сімейних та ін.
Дата проведення
 - 27.04-13.05

Інфекційно-алергійні та демієлінізуючі захворювання  нервової системи у дітей (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для неврологів, дитячих неврологів, педіатрів, сімейних та ін.
Дата проведення
 - 18.11-02.12

Краніосакральна терапія (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для неврологів, дитячих неврологів, фізіотерапевтів, педіатрів, лікарів ФРМ, ЛФК,сімейних та ін.
На умовах платних освітніх послуг (14 слухачів)

Дата проведення
 - 16.09-30.09

Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров'я (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для лікарів-педіатрів, дитячих неврологів, дитячих психіатрів та ін.
Виїзний
Дата проведення
 - 23.01-21.02, 01.09-15.09

Міжнародна класифікація функціонування (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для лікарів-педіатрів, дитячих неврологів, лікарів ФРМ, ЛФК , сімейних,  дитячих психіатрів та ін.
Дата проведення
 - 26.03-09.04

Невідкладні стани в дитячій неврології (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для дитячих неврологів, невропатологів, анестезіологів, дитячих інфекціоністів та ін. лікарів
Дата проведення - 08.01-22.01

Неврологія новонародженого та дітей раннього віку (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для неонатологів, неврологів, педіатрів, дитячих неврологів, сімейних лікарів та ін.
Виїзний

Дата проведення - 14.05-28.05

Нейрогенетичні синдроми в практиці дитячого невролога, педіатра, сімейного лікаря (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для лікарів-педіатрів, дитячих неврологів, сімейних лікарів

Дата проведення - 03.11-17.11

Оцінка неврологічного статусу новонародженого та дітей раннього віку (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для педіатрів, неонатологів, неврологів, сімейних лікарів та ін.

Дата проведення - 10.03-17.03

Судоми та електроенцефалографічні пат терни при судомних станах у дітей (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для неврологів, неонатологів,  дитячих інфекціоністів, анестезіологів,  дитячих неврологів, педіатрів, сімейних та ін.

Дата проведення - 02.12-16.12

Ультразвукова діагностика патології нервової системи у новонароджених та дітей раннього віку (Дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації)
Для НСГ, доплерографія, еластографія) (для неврологів, педіатрів,  лікарів променевої діагностики, неонатологів та ін.

Дата проведення - 18.03-25.03

Дитяча нефрологія

Актуальні питання дитячої нефрології (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Дата проведення
 - 27.05-11.06

Діагностика та лікування хвороб нирок у дітей (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Дата проведення
 - 22.04-07.05

Клінічна та лабораторна діагностика захворювань нирок у дітей (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Дата проведення
 - 17.02-18.03, 15.06-30.06, 01.10-16.10

Нефрологічні захворювання дитячого віку. Деякі питання неонатальної нефрології (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Дата проведення
 - 14.01-12.02

Основні ниркові синдроми та семіотика нефропатій у дітей (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Дата проведення
 - 03.11-17.11

Сучасні аспекти дитячої урології в практиці нефролога (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Дата проведення
 - 19.03-17.04, 19.10-02.11, 18.11-02.12

Сучасні питання нефрології у дітей (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Дата проведення
 - 12.05-26.05, 01.09-15.09, 03.12-16.12, 17.12-31.12

Ураження нирок при ревматичних захворюваннях у дітей (Нефрології та нирковозамісної терапії)
Дата проведення
 - 16.09-30.09

Дитяча отоларингологія

Алергологія в дитячій отоларингології (Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії)
Дата проведення
 - 13.04-17.04, 14.12-28.12

Граничні стани в педіатрії і дитячій оториноларингології (Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії)
Дата проведення
 - 27.01-07.02, 24.02-06.03, 13.04-27.04, 18.05-29.05, 15.06-26.06, 16.11-27.11, 30.11-11.12

Дитяча отологія (Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії)
Дата проведення
 - 05.10-19.10

Невідкладна допомога  в дитячій оториноларингології (Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії)
Дата проведення
 - 13.01-24.01 10.02-21.02 30.03-10.04 04.05-18.05 01.06-15.06 14.09-25.09 02.11-13.11

Новітні технології в дитячій оториноларингології (Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії)
Дата проведення
 - 21.04-27.04

Дитяча патологічна анатомія

Актуальні питання дитячої патологічної анатомії ()
Дата проведення
 - 

Дитяча психіатрія

Актуальні питання порушення психічного розвитку. Очно-заочний з елементами ДН. (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Дата проведення
 - 13.02-27.02

Клініка невротичних, пов’язаних зі стресом та соматофорних розладів (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Для лікарів-психіатрів, дитячих психіатрів, сімейних лікарів
Очно-заочний з елементами ДН

Дата проведення - 19.10-30.10

Порушення психічного розвитку спектру аутизму у дітей. Фармакотерапія, реабілітація (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Очно-заочний з елементами ДН

Дата проведення - 01.06-16.06

Психічні порушення у дітей і дорослих, сучасна психофармакологія (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Очно-заочний з елементами ДН

Дата проведення - 01.04-15.04, 03.11-17.11

Затримки психічного розвитку (Загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології)
Очно-заочний з елементами ДН
Дата проведення - 01.09-15.09

Дитяча пульмонологія

Актуальні питання дитячої пульмонології ()
Дата проведення - 

 

 

 

Дитяча стоматологія

 

35.2

Діагностика, лікування та профілактика проявів інфекційних захворювань у порожнині рота у дітей

 

35.2

Діагностика, лікування та профілактика проявів неінфекційних захворювань у порожнині рота у дітей

 

35.2

Діагностика, лікування та профілактика проявів інфекційних та неінфекційних захворювань у порожнині рота у дітей. Очно-заочний з елементами ДН

 

35.2

Мінімально-інвазивні методики превентивної терапії в практиці дитячого стоматолога

 

35.2

Новітні технології в дитячій карієсології

 

35.2

Новітні технології в дитячій ендодонтії

 

35.2

Сучасна методологія викладання розділів стоматологічної профілактики та дитячої стоматології на післядипломному етапі (для викладачів ВМНЗ та закладів післядипломної освіти)

 

35.2

Сучасні методи фармакотерапії захворювань пародонта та СОПР у дітей 

 

35.2

Сучасні фармакотерапевтичні підходи до стоматологічної профілактики та лікування карієсу у дітей

 

35.2

Сучасна фармакотерапія стоматологічних захворювань у дітей. Очно-заочний з елементами ДН

 

35.2

Фармакотерапія стоматологічних захворювань у дітей

 

 

 

 

 

Дитяча урологія

 

36.2

Сучасні методи лікування СКХ у дітей

 

 

 

 

 

Дитяча хірургія

 

38.2

Абдомінальна лапароскопічна хірургія дитячого віку

 

38.2

Актуальні питання дитячої хірургії

 

38.2

Невідкладні стани в дитячій хірургії

 

38.2

Ургентна дитяча хірургія

 

 

 

 

 

Дитячі інфекційні хвороби

 

39.2

Герпетичні інфекції у дітей (очно-заочний з елементами ДН)

 

39.2

Імунопрофілактика інфекційних хвороб

 

39.2

Імунопрофілактика інфекційних хвороб (очно-заочний з елементами ДН)

 

39.2

Питання сучасної інфектології в педіатрії

 

39.2

Сучасні питання  імунодефіцитних станів у дітей

 

 

 

 

 

Дієтологія

 

41.2

Сучасні аспекти раціонального та дієтичного забезпечення

 

 

 

 

 

Ендокринологія

 

42.2

Ендокринні аспекти акушерства, гінекології та репродуктології

 

42.2

Ендокринологія в акушерстві та гінекології (для акушерів-гінекологів, ендокринологів, сімейних лікарів)

 

42.2

Репродуктивна ендокринологія (для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, ендокринологів , онкогінекологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень , сімейних лікарів)

 

42.2

Репродуктивна ендокринологія: гіперпластичні процеси, АМК (для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, ендокринологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень, сімейних лікарів)

 

42.2

Репродуктивна ендокринологія: нейроендокринні синдроми (для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, ендокринологів, терапевтів акушерсько-гінекологічних відділень, сімейних лікарів)

 

42.2

 

42.2

Ендокринні аспекти патології статевих залоз

 

42.2

Інсулінотерапія цукрового діабету 1 та 2 типів в різних клінічних ситуаціях

 

42.2

Клінічна ендокринологія

 

42.2

Серцево-судинні ускладнення у хворих на цукровий діабет

 

42.2

Сучасні методи діагностики , профілактики та лікування метаболічного синдрому

 

 

 

 

 

Ендоскопія

 

43.2

Актуальні питання ендоскопії в гінекології (для лікарів акушерів-гінекологів)

 

 

 

 

 

Загальна гігієна

 

13.2

Актуальні питання екогігієни

Громадського здоров'я

10.01-10.02
10.03-24.03
09.11-20.11

13.2

Актуальні питання гігієни харчування

Громадського здоров'я

02.01-31.01 27.04-13.05 25.05-05.06 26.10-06.11 23.11-04.12

13.2

Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні

Громадського здоров'я

09.01-07.02 10.02-10.03 31.08-11.09 28.09-09.10 12.10-23.10

13.2

Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні (Очно-заочний з елементами ДН)

Громадського здоров'я

18.05-29.05 14.09-25.09

 

 

 

 

Загальна практика-сімейна медицина

 

46.2

Спеціалізація зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» (перехід з 2019 року)
02.01.-16.03. 2020

Кафедра сімейної медицини

 

46.2

ТУ «Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги (ІСРС-2 -Е) в практиці лікаря первинної медичної допомоги»
06.01-10.01. 2020
17.02-21.02. 2020

Кафедра сімейної медицини

 

46.2

ТУ «Клінічна електрокардіографія»
13.01-27.01. 2020
16.10-30.10. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

Стажування для лікарів, які підтверджують звання лікар-спеціаліст за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина»
03.02-03.03.2020
29.10.-27.11. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

Актуальні питання внутрішніх хвороб в практиці лікаря первинної медичної допомоги
10.03-24.03. 2020
09.09-23.09. 2020

46.2

Невідкладні стани в практиці лікаря первинної медичної допомоги
25.03-08.04. 2020
28.09-12.10. 2020

46.2

Ведення хворих із суглобовим синдромом в амбулаторно-поліклінічній практиці
17.03-31.03. 2020

46.2

Ведення вагітних із захворюваннями внутрішніх органів в амбулаторно-поліклінічній практиці
01.04-15.04. 2020

46.2

ТУ «Підготовка лікарів –інтернів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» на заочних базах навчання» (для керівників інтернів на базах стажування)
03.04.- 17.04. 2020

46.2

ТУ «Діагностика та лікування порушень ритму та провідності»
09.04-24.04.2020

 

46.2

Актуальні питання пульмонології в амбулаторно-поліклінічній практиці
15.04-30.04. 2020

46.2

ТУ «Актуальні питання гастроентерології»
04.05-19.05. 2020

46.2

ТУ «Актуальні питання нефрології в амбулаторно-поліклінічній практиці»
07.05-22.05. 2020

46.2

Профілактика хронічних неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря
22.05-05.06. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

ТУ «Ведення хворих ендокринологічного профілю в поліклінічній практиці» 
09.06-23.06. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

СП «Загальна практика-сімейна медицина» 6 місячний безперервний. Перехідний на 2021 рік.

07.09. – 31.12. 2020 (04.01. – 17.03. 2021)

Кафедра сімейної медицини

46.2

ТУ «Актуальні питання ревматології»
06.11-20.11. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

ТУ «Актуальні питання гематології в амбулаторно-поліклінічній практиці»
23.11.-07.12. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

ТУ «Актуальні питання кардіології в амбулаторно-поліклінічній практиці»
07.12-21.12. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

Інтегроване ведення хвороб дитячого віку в практиці сімейного лікаря (очно-заочне з елементами ДН)

 

46.2

Клінічна електрокардіографія

 

46.2

Курація пацієнтів з депресією в загальній лікарській практиці 

 

46.2

Мультидисциплінарні аспекти надання паліативної допомоги в практиці лікаря загальної практики-сімейного лікаря

 

46.2

Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги (ICPC-2-E)

 

46.2

Медико-психологічний супровід для корекції психо-вегетативного стану пацієнтів з соматичним захворюванням в загальній лікарській практиці

 

46.2

Медицина молочної залози

 

46.2

Менеджмент вагітності в практиці сімейного лікаря

 

46.2

Навички викладання спеціальності на заочній базі стажування інтернів сімейних лікарів (очно-заочний з елементами ДН)

 

46.2

Функція жіночої статевої системи від пубертатну до менопаузи в практиці сімейного лікаря

 

46.2

Невідкладна допомога в амбулаторній практиці

 

46.2

Організація та надання паліативної і хоспісної допомоги в практиці сімейного лікаря

 

46.2

Основні заходи з профілактики та лікування неінфекційних захворювань в амбулаторній практиці

 

46.2

Пацієнт-орієнтоване консультування лікарем загальної практики

 

46.2

Планування сім ̀̀̀ї

 

46.2

Профілактика хронічних неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря

 

46.2

ПТСР в практиці сімейного лікаря

 

46.2

Синдром червоного ока, діагностика та надання медичної допомоги на первинному рівні

 

46.2

Сучасні підходи до надання ефективної допомоги при вагітності та народженні дитини

 

46.2

Хвороби нирок в практиці сімейного лікаря. Очно-заочний з елементами ДН.

 

 

 

 

 

 

Інфекційні хвороби

 

48.2

Актуальні питання інфектології

 

48.2

Основи інфекційного контролю (для лікарів лікувального профілю)

 

48.2

Сучасні питання діагностики та лікування хворих на кишкові інфекції, вірусні гепатити та ВІЛ/СНІД

 

48.2

Убіквітарні та тропічні гельмінтози та паразитози

 

 

 

 

 

Кардіологія

 

49.2

ТУ «Еходопплерографія. Клінічні випадки»
16.10-30.10.19 Кафедра кардіології

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Сучасні технології в інтервенційній кардіології»  04.11-18.12.19

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Сучасні аспекти психосоматики в кардіології очно-заочний (для викладачів ВНМЗ)»  Кафедра кардіології
04.11-18.11.19
Оч. 04.11-08.11.19
Заоч. 09.11-17.11.19
Оч. 18.11.19

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Захворювання серцево-судинної системи у вагітних (очно-заочний)»
25.11-24.12.19
Оч. 25.11-06.12.19
Заоч. 07.12-22.12.19
Оч. 23.12-24.12.19

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Сучасні методи допплерографії екстра- та інтракраніальних судин (початковий курс)»  Кафедра кардіології
 26.11-10.12.19

 Зареєструватися >>

П Л А Н комплектування циклів на 2020 рік

 

49.2

ТУ «Доказова медицина в кардіології за останніми міжнародними та вітчизняними рекомендаціями» (очно-заочний)

13.01-27.01.2020
Оч. 13.01-17.01
Заоч. 20.01-27.01

05.10-20.10.2020
Оч. 05.10-09.10
Заоч. 12.10-20.10

 Зареєструватися >>

49.2

Стажування з кардіології
Кафедра кардіології
13.01-27.01.2020

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Некоронарогенні хвороби міокарда (очно-заочний)»

27.01.-10.02.2020
Оч. 27.01-31.01
Заоч. 03.02-10.02

20.10-18.11.2020
Оч. 19.10-23.10
Заоч. 26.10-02.11

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Еходопплерографія серця (початковий курс)»

10.02-24.02.2020

09.06.-22.06.2020

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Рідкісні хвороби та феномени в кардіології» (очно-заочний)
 Кафедра кардіології

 24.02-09.03.2020
 Оч. 24.02-28.02
 Заоч. 02.03-09.03 
 

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Електрокардіографія в практиці сімейного лікаря (очно-заочний)»
Кафедра кардіології

09.03-23.03.2020
Оч. 09.03-13.03
Заоч. 16.03-23.03 

31.08-14.09.2020
Оч. 31.08-04.09
Заоч. 07.09-14.09

 Зареєструватися >>

49.2

Спеціалізація з інтервенційної кардіології

09.03-15.06.2020

31.08.-30.11.2020

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Еходопплерографія. Вади серця»
 23.03-06.04.2020

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Аритмологія в практиці лікаря інтерніста» (очно-заочний)
Кафедра кардіології

06.04-22.04.2020
Оч. 06.04-10.04
Заоч. 13.04-22.04

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Ультразвукова діагностика внутрішніх органів в практиці лікаря-інтерніста»
27.04-12.05.2020

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Невідкладна кардіологія в практиці лікаря-інтерніста» (очно-заочний)

18.05-01.06.2020
Оч. 18.05-22.05
Заоч. 25.05-01.06

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Добове моніторування ЕКГ та АТ в практиці лікаря»

29.06-13.07.2020
Оч. 29.06-03.07
Заоч. 06.07-13.07

 Зареєструватися >>

49.2

Спеціалізація з кардіології (для терапевтів та ревматологів)
26.08-26.11.2020

 Зареєструватися >>

49.2

Спеціалізація з кардіології (для анестезіологів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів

26.08-29.12.2020
 Зареєструватися >>

49.2

Стажування з кардіології
05.10-04.11.2020

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Ультразвукова діагностика судин»
02.11-16.11.2020

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Сучасні аспекти психосоматики в кардіології очно-заочний (для викладачів ВНМЗ)»

16.11-30.11.2020
Оч. 16.11-20.11
Заоч. 23.11-30.11

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Захворювання серцево-судинної системи у вагітних (очно-заочний)»

30.11-14.12.2020
Оч. 30.11-04.12
Заоч. 07.11-14.12

 Зареєструватися >>

Інтервенційна кардіологія (Кафедра кардіології)
Для лікарів, які закінчили інтернатуру (або спеціалізацію) «Загальна практика-сімейна медицина» або «Внутрішні хвороби» та пройшли спеціалізацію за фахом «Кардіологія»
Тривалість заходу - 3 міс.
Дата проведення - 23.03-30.06
Ціна - 15600,0грн.

Інвазивна електрофізіологія (Кафедра кардіології)
Для лікарів, які закінчили інтернатуру (або спеціалізацію) «Загальна практика-сімейна медицина» або «Внутрішні хвороби» та пройшли спеціалізацію за фахом «Кардіологія»
Тривалість заходу - 3 міс.
Дата проведення - 23.03-30.06
Ціна - 15600,0грн.

 

 

 

Клінічна біохімія

 

50.2

Актуальні питання клінічної біохімії

 

50.2

Впровадження міжнародних стандартів в діяльність медичних лабораторій. Очно-заочний з елементами ДН. (Для викладачів ВМНЗ)

 

 

 

 

 

Клінічна імунологія

 

51.1


«Імунотерапія при запальних та алергічних захворюваннях». Виїзний.

Термін проведення 1 місяць з 15.10. до 13.11.2019 р.

Кафедра клінічної, лабораторної імунології та алергології

 Зареєструватися >>

51.2

«Актуальні питання клінічної імунології та алергології (очно – заочний з елементами дистанційного навчання)».

Термін проведення 1 місяць  з 15.11. до  16.12.2019 р. (з 15.11. до 22.11.2019 р. – очна частина;  з 25.11. до 06.12.2019 р. – заочна частина; з 09.12. до 16.12.2019 р. – очна частина).

Кафедра клінічної, лабораторної імунології та алергології

 Зареєструватися >>

51.3

«Клінічна імунологія та алергологія». Виїзний.

Термін проведення 0,5 місяця з 17.12. до 31.12.2019 р.

Кафедра клінічної, лабораторної імунології та алергології

 Зареєструватися >>

 

 

 

 

Клінічна лабораторна діагностики

 

52.2

Впровадження міжнародних стандартів в діяльність медичних лабораторій (очно-заочний з елементами ДН)

 

52.2

Лабораторна діагностика невідкладних станів

 

52.2

Лабораторна діагностика захворювань шийки та тіла матки

 

 

 

 

 

Комбустіологія

 

53.2

Сучасні методи лікування поширених та глибоких опіків

 

53.2

Сучасні методи хірургічного лікування наслідків опіків

 

53.2

Холодова травма

 

 

 

 

 

Лабораторна імунологія

 

55.2

Лабораторна імунологія

Клінічної, лабораторної імунології та алергології

 20.10-04.11

 

 

 

 

Лікувальна фізкультура та масаж

 

59.2

Лікувальна фізкультура та масаж (для лікарів)

 

 

 

 

 

Медицина невідкладних станів

 

61.2

Актуальні питання з медицини невідкладних станів

 

61.2

Надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій та катастроф

 

 

 

 

 

Наркологія

 

64.2

Наркологія. Сучасний стан та новітні досягнення

 

64.2

Клінічна наркологія та психотерапія

 

 

 

 

 

Народна і нетрадиційна медицина

 

65.2

Гомеопатична медицина

Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії

13.01-24.01 27.01-07.02 09.03-20.03 23.03-03.04 28.09-09.10 02.11-13.11

06.04-17.04 (Контракт) 14.09-25.09 
(Контракт) 19.10-30.10
(Контракт)

65.2

Наукові основи та сучасні засоби фітотерапії.

Очно-заочний з елементами дистанційного навчання. Виїзний. 

Контролю якості і стандартизації лікарських засобів

13.01-11.02 
23.03-22.04

21.09-08.10
Виїзний

 

 

 

 

Неврологія

 

66.2

Актуальні питання  неврології

 

66.2

Актуальні питання діагностики цереброваскулярних захворювань та їх лікування

 

66.2

Актуальні питання неврології (для керівників інтернів на базах стажування)

 

66.2

Базові та дискусійні  аспекти сучасних підходів до діагностики та лікування неврологічної патології (для викладачів ВМНЗ)

 

66.2

Дегенеративно-демієлінізуючі та екстрапірамідні захворювання нервової системи

 

66.2

Інфекційно-запальні захворювання та травматичні ураження нервової системи

 

66.2

Нейродегенеративні захворювання

 

66.2

Прогресуючі нейродегенеративні захворювання: діагностика та лікування

 

66.2

Сучасні аспекти лікування неврологічних захворювань

 

66.2

Сучасні діагностично-лікувальні підходи в неврології та їх дискусійні питання

 

66.2

Сучасні підходи до діагностики та лікування неврологічної патології

 

66.2

Ураження нервової системи при патології внутрішніх органів

 

66.2

Хвороба Паркінсона та інші екстрапірамідні захворювання

 

 

 

 

 

Нейрохірургія

 

67.2

Актуальні питання нейрорадіології

 

67.2

Бойові та збройова ні ушкодження центральної та периферичної нервової системи

 

67.2

Больові синдроми в нейрохірургії та неврології

 

67.2

Мікронейрохірургія

 

67.2

Особливості інтенсивної терапії та анестезіології в неврології та нейрохірургії

 

67.2

Сучасні методи діагностики в нейрохірургії та неврології

 

67.2

Бойові та збройовані ушкодження центральної та периферичної нервової системи

 

 

 

 

 

Неонатологія

 

68.2

Актуальні питання неонатології в клінічній практиці педіатра та лікаря загальної практики-сімейної медицини

 

68.2

Виходжування передчасно народжених дітей з застосуванням методу «мати-кенгуру» та катамнестичним спостереженням після виписки (з елементами дистанційного навчання)

 

68.2

Методичні основи викладання неонатології на профільних кафедрах (для викладачів ВМНЗ та закладів ПО)

 

68.2

Початкова реанімаційна допомога новонародженим (очно-заочний з елементами ДН)

 

68.2

Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Особливості ведення новонароджених від ВІЛ-інфікованих матерів

 

68.2

Сучасна практика грудного вигодовування та підготовка лікувальних закладів на звання «Лікарня, доброзичлива до дитини»

 

68.2

Сучасні технології ентерального та парентерального харчування новонароджених

 

68.2

СРАР терапія у новонароджених

 

 

 

 

 

Нефрологія

 

69.2

Актуальні питання нефрології

Нефрології та нирковозамісної терапії

16.12-31.12

69.2

Новітні лабораторні технології в нефрології

Клінічної лабораторної діагностики

02.01-17.01
07.12-21.12

69.2

Нефропатії в практиці ендокринолога

Нефрології та нирковозамісної терапії

15.10-29.10

69.2

Сучасні аспекти дитячої урології в практиці нефролога

Нефрології та нирковозамісної терапії

19.03-17.04 19.10-02.11 18.11-02.12 

69.2

Ураження нирок при ревматичних хворобах

Нефрології та нирковозамісної терапії

30.10-13.11

69.2

Урологічні хвороби в практиці нефролога

Нефрології та нирковозамісної терапії

01.12-15.12

69.2

Хвороби нирок в практиці сімейного лікаря. Очно-заочний з елементами дистанційного навчання. Виїзний м. Черкаси

Нефрології та нирковозамісної терапії

 16.11-30.11 (16.11; 23.11-30.11 очна частина; 17.11-22.11 -заочна частина)

69.2

Хронічна хвороба нирок в практиці сімейного лікаря

Нефрології та нирковозамісної терапії

28.09-12.10

 

 

 

 

Онкогінекологія

 

70.2

Сучасні аспекти онкогінекології

 

 

 

 

 

Онкологія

 

71.2

Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору

 

71.2

Пухлини прямої та ободової кишки

 

71.2

Гінекологічний рак та вагітність: діагностика та алгоритм лікування

 

71.2

Медикаментозне лікування злоякісних новоутворень та терапія супроводу

 

71.2

Сучасні методи діагностики та лікування раку молочної залози

 

 

 

 

 

Онкоотоларингологія

 

72.2

Актуальні питання ото та онкоотоларингології

 

 

 

 

 

Онкохірургія

 

73.2

Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору

 

73.2

Сучасні підходи до діагностики та лікування злоякісних пухлин грудної порожнини

 

73.2

Пухлини прямої та ободової кишки

 

73.2

Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу

 

 

 

 

 

Організація і управління охороною здоров’я

 

74.2

Менеджмент в охороні здоров’я (для керівників підприємств, установ та організацій охорони здоров’я ). Очно-заочний з елементами ДН.

 

74.2

Управління якістю медичної допомоги (очно-заочний з елементами ДН)

 

74.2

Бізнес-планування в охороні здоров’я. Очно-заочний з елементами ДН.

 

74.2

Наукові основи управління в охороні здоров’я

 

74.2

Сучасні підходи до кодування захворювань, причин смерті та моніторингу стану здоров’я

 

74.2

Моніторинг і оцінка діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів за матеріалами їх статистичного обліку та звітності. Очно-заочний з елементами ДН.

 

 

 

 

 

Ортодонтія

 

75.2

Сучасні методи діагностики та лікування в ортодонтії

 

 

Вплив загального фізичного розвитку та інших етіологічних чинників на формування зубощелепних аномалій, їх діагностика, профілактика та лікування.

 

75.2

Концепція функціональної оклюзії в ортодонтії

 

 

 

 

 

Ортопедична стоматологія

 

76.2

Актуальні питання ортопедичної стоматології. Комплексна терапевтична, хірургічна та ортопедична підготовка до протезування

 

76.2

Сучасні методи лікування та профілактики стоматологічних захворювань із застосуванням ортопедичних заходів

 

 

 

 

 

Ортопедія і травматологія

 

77.2

Актуальні питання патології опорно-рухового апарату

 

77.2

Артроскопія колінного і плечового суглобів

 

77.2

Ендопротезування кульшового і колінного суглобів

 

77.2

Остеохондроз хребта. Вертеброгенні артропатії

 

77.2

Сучасні методи діагностики та лікування захворювань суглобів (для терапевтів)

 

77.2

Сучасні методи лікування переломів кісток та пошкодження суглобів

 

 

 

 

 

Отоларингологія

 

78.2

Актуальні питання ото та онкоотоларингології

 

 

 

 

 

Офтальмологія

 

79.2

Вітрео-ретинальна хірургія

 

79.2

Глаукома

 

79.2

Захворювання окорухового апарату

 

79.2

Лазерні методи лікування в офтальмології

 

79.2

Мікрохірургія ока з методами імплантації штучного кришталика та факоемульсифікацією

 

79.2

Оптометрія та контактна корекція

 

79.2

Офтальмопластика та очне протезування

 

79.2

Питання офтальмології (для лікарів лікувального профілю)

 

79.2

Травми органа зору

 

 

 

 

 

Патологічна анатомія

 

81.2

Актуальні питання перинатальної патології

Патологічної та топографічної анатомії

15.06-26.06

81.2

Вагітність та трофобластична хвороба. Акушерська патологія

Патологічної та топографічної анатомії

01.12-15.12

 

Вибрані питання та морфологічна діагностика захворювань статевої системи

Патологічної та топографічної анатомії

20.05-03.06

81.2

Диференційна діагностика патологічних процесів та пухлин шкіри

Патологічної та топографічної анатомії

16.03-27.03 11.11-25.11

81.2

Інфекційні захворювання дитячого віку

Патологічної та топографічної анатомії

15.06-26.06

81.2

Інфекційні захворювання. Сучасні підходи до діагностики

Патологічної та топографічної анатомії

01.04-15.04

81.2

Клінічна патологія

Патологічної та топографічної анатомії

07.09-11.09

81.2

Лімфопроліферативні та гемопоетичні захворювання. Класифікація. Можливості морфологічної діагностики

Патологічної та топографічної анатомії

27.02-13.03

81.2

Мікроскопічна діагностика ендоскопічних та пункційних біопсій

Патологічної та топографічної анатомії

16.04-04.05 16.09-30.09

81.2

Новоутворення жіночої статевої системи

Патологічної та топографічної анатомії

16.12-31.12

81.2

Новоутворення урогенітальної системи

Патологічної та топографічної анатомії

16.09-30.09 16.12-31.12

81.2

Основні алгоритми імуногістохімічної діагностики пухлин

Патологічної та топографічної анатомії

19.10-30.10 

81.2

Особливості діагностики захворювань ендокринної системи

Патологічної та топографічної анатомії

 02.11-13.11

81.2

Особливості морфологічної діагностики новоутворень дитячого віку

Патологічної та топографічної анатомії

 01.09-15.09

81.2

Сучасна класифікація та діагностика пухлин шлунково-кишкового тракту

Патологічної та топографічної анатомії

 12.02-26.02

81.2

Сучасна концепція викладання морфологічних дисциплін у  закладах вищої  освіти (для науково-педагогічних працівників). Виїзний

Патологічної та топографічної анатомії

 14.01-28.01

81.2

Сучасні аспекти діагностики захворювань стравоходу, шлунку та кишечника

Патологічної та топографічної анатомії

04.05-19.05 01.10-16.10

81.2

Сучасні аспекти діагностики цереброваскулярної та серцевої патології

Патологічної та топографічної анатомії

 11.11-25.11

81.2

Сучасні діагностичні аспекти новоутворень м’яких тканин

Патологічної та топографічної анатомії

 28.01-11.02

81.2

Сучасні підходи до діагностики пухлинних та непухлинних захворювань легень та середостіння

Патологічної та топографічної анатомії

 29.05-15.06

81.2

Сучасні підходи до формування діагнозу. Ятрогенна патологія

Патологічної та топографічної анатомії

 13.04-17.04

81.2

Фізіологічні зміни та патологічні процеси в ендометрії

Патологічної та топографічної анатомії

 01.12-15.12

81.2

 

81.2

 

81.2

 

81.2

 

81.2

 

 

 

 

 

Педіатрія

 

82.2

Актуальні питання педіатрії

 

82.2

Вибрані питання фізіології та патології дітей раннього віку

 

82.2

Вибрані питання педіатрії

 

82.2

Вибрані питання дитячої кардіоревматології

 

82.2

Вікові аспекти здоров’я та патології в педіатрії

 

82.2

Актуальні питання педіатрії

 

82.2

Захворювання дітей та підлітків

 

82.2

Захворювання дітей раннього віку: вибрані питання

 

82.2

Невідкладні стани в педіатрії

 

82.2

Проблемні питання здоров’я в практиці педіатра та сімейного лікаря

 

82.2

Суміжні стани:алергічні та аутоімунні захворювання у дітей (очно-заочний з елементами дистанційного навчання)

 

82.2

Функціональні методи дослідження в педіатричній практиці

 

 

 

 

 

Проктологія

 

84.2

Лапароскопічна та мініінвазивна  колопроктологія

 

84.2

Амбулаторна проктологія

 

 

 

 

 

Променева терапія

 

85.2

Вибрані питання променевої діагностики в педіатрії

 

85.2

Вибрані питання променевої терапії та радіонуклідної діагностики пухлин окремих локалізації

 

85.2

Вибрані питання променевої терапії

 

85.2

Променева діагностика захворювань молочної залози

 

 

 

 

 

Професійна патологія

 

86.2

Організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної допомоги

 

 

 

 

 

Психіатрія

 

87.2

Актуальні питання психіатрії в практиці сімейного лікаря. Очно-заочний з елементами ДН

 

87.2

Актуальні питання порушення психологічного розвитку

 

87.2

Клініка невротичних, пов’язаних зі стресом та соматофорних розладів

 

87.2

Комплексна психіатрична та психотерапевтична допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій (очно-заочний з елементами ДН)

 

87.2

Психіатрія. Сучасний стан та новітні досягнення

 

87.2

Психічні порушення у дітей та дорослих, сучасна психофармакотерапія

 

87.2

Сучасні принципи психофармакотерапія психічних розладів

 

 

 

 

 

Психотерапія

 

88.2

Клінічна наркологія і психотерапія

 

88.2

Медико-психологічна та психотерапевтична допомога при посттравматичних стресових розладах

 

88.2

Психотерапія дітей та підлітків

 

88.2

Психотерапія в практиці лікаря-психіатра

 

 

Пульмонологія

 

90.2

Актуальні питання пульмонології

 

90.2

Бронхологія

 

90.2

Питання пульмонології

 

 

 

 

 

Паліативна та хоспісна медицини

 

 

Організація та надання паліативної та хоспісної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах

 

 

Організація та юридичні засади надання паліативної та хоспісної допомоги в первинній та вторинній  мережі охорони здоров’я

 

 

 

 

 

Радіаційна гігієна

 

91.2

Додержання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах

 

91.2

Вибрані питання радіаційної медицини та радіаційної безпеки

 

 

 

 

 

Радіонуклідна діагностика

 

93.2

Вибрані питання радіонуклідної діагностики

 

 

 

 

 

Ревматологія

 

94.2

Актуальні питання ревматології1

 

94.2

Сучасні питання ревматології

 

94.2

Хвороби суглобів

 

 

 

 

 

Рентгенологія

 

95.2

Актуальні питання рентгендіагностики в клінічній практиці

 

95.2

Комп’ютерна і магнітно-резонансна томографія

 

 

 

 

 

Рефлексотерапія

 

96.2

Використання рефлексотерапії при лікуванні больових синдромів

 

96.2

Рефлексотерапія при захворюваннях внутрішніх органів

 

96.2

Рефлексотерапія при захворюваннях нервової системи

 

96.2

Сучасні аспекти використання методів рефлексотерапії в медичній практиці

 

 

 

 

 

Сексопатологія

 

98.2

Актуальні питання сексології та андрології

 

98.2

Жіноча сексологія

 

 

 

 

 

Спортивна медицина

 

98.2

Патологічні та преморбідні стани у спортсменів

 

98.2

Спортивна травматологія

 

 

 

 

 

Стоматологія

 

100.2

Актуальні питання практичної підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Стоматологія» (для керівників інтернів на базах стажування)

 

100.2

Актуальні питання стоматології

 

100.2

Лазерні технології в практичній стоматології

 

100.2

Рефлексотерапія та вибрані питання традиційної народної медицини в практичній стоматології

 

100.2

Сучасні методи лікування стоматологічних захворювань. Очно-заочний з елементами ДН.

 

 

 

 

 

Судинна хірургія

 

101.2

Основи судинної хірургії

 

 

 

 

 

Судово-медична експертиза

 

104.2

Судово-медична експертиза транспортної травми

 

104.2

Судово-медична експертиза транспортної травми (очно-заочний з елементами ДН)

 

104.2

Сучасні можливості судово-медичного визначення механізму та давності ушкоджень

 

104.2

Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми

 

104.2

Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми (очно-заочний з елементами ДН)

 

 

 

 

 

Судово-психіатрична експертиза

 

109.1

Судово-психіатрична експертиза. Сучасний стан та новітні досягнення

 

 

 

 

 

Сурдологія

 

110.2

Сурдологія

Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії

 01.10-02.11

110.2

Фоніатрія

Дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії

 02.03-30.03

 

 

 

 

Терапевтична стоматологія

 

111.2

Захворювання тканин пародонту та СОПР

 

111.2

Інноваційні методи діагностики та лікування найбільш поширених захворювань слизової оболонки порожнини рота. Очно-заочний з елементами ДН

 

111.2

Сучасні методи діагностики та лікування в стоматології

 

111.2

Сучасні підходи до діагностики, профілактики та лікування ендо-періоуражень

 

111.2

Сучасні технології в лікуванні карієсу та його ускладнень

 

 

 

 

 

Терапія

 

112.2

Актуальні питання терапії

 

112.2

Стандарти лікування захворювань внутрішніх органів (для керівників інтернів на базах стажування)

 

112.2

Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів

 

112.2

Сучасні методи діагностики внутрішніх хвороб та практичні навики лікаря-терапевта

 

112.2

Сучасні методи діагностики та лікування пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника

 

112.2

Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів

 

 

 

 

 

Торакальна хірургія

 

114.2

Актуальні питання невідкладної торакальної  хірургії

 

114.2

Діагностична та оперативна відеотороскопія

 

 

 

 

 

Трансфузіологія

 

116.2

Актуальні питання  гематології та трансфузіології

 

 

 

 

 

Ультразвукова діагностика

 

117.2

Вибрані питання комплексної ультразвукової діагностики

 

117.2

Допплерівські методи дослідження

 

 

 

 

 

Урологія

 

118.2

Вибрані питання урології (для викладачів ВМНЗ та закладів післядипломної освіти)

 

118.2

Ендоскопічні методи лікування в урології

 

118. 2

Лапароскопічна урологія

 

118.2

Пухлини сечостатевих органів

 

118.2

Перкутанна хірургія верхніх сечових шляхів

 

118.2

Сучасні методи лікування сечокам’яної хвороби

 

118.2

Травма та невідкладна допомога в урології

 

118.2

Трансуретальна ендоскопічна хірургія сечових шляхів

 

 

 

 

 

Фізіотерапія

 

119.2

Медична реабілітація в клінічній практиці

 

119.2

Фізіотерапія в дерматовенерології та медичній косметології

 

 

 

 

 

Фтизіатрія

 

120.2

Антибіотикотерапія в практиці лікаря

 

120.2

Актуальні питання фтизіатрії

 

120.2

Ведення випадку туберкульозу в закладах ПМСД

 

120.2

Ведення пацієнта з респіраторною алергопатологією в практиці лікаря лікаря-фтизіатра та пульмонолога

 

120.2

Питання діагностики та лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз

 

120.2

Проблеми діагностики і лікування поєднаної інфекції ВІЛ/туберкульоз

 

 

 

 

 

Функціональна діагностика

 

121.2

Амбулаторне моніторування ЕКГ

 

121.2

Діагностика і лікування СОАС та снозалежної дихальної недостатності

 

121.2

Ехокардіографія

 

121.2

Клінічна електрокардіографія

 

121.2

Основи електроенцефолографії

 

121.2

Функціональна діагностика в кардіології

 

 

 

 

 

Хірургічна стоматологія

 

122.2

Діагностика пухлин та пухлиноподібних утворень щелепно-лицевої ділянки

 

122.2

Діагностика та лікування запальних процесів щелепно-лицевої ділянки

 

122.2

Інноваційні підходи до реконструктивно-відновлювальних операцій в щелепно-лицевій ділянці

 

 

 

 

 

Хірургія

 

123.2

Актуальні питання невідкладної абдомінальної хірургії

 

123.2

Амбулаторна хірургія

 

123.2

Амбулаторно-поліклінічна хірургія

 

123.2

Ангіографія та рентгеноендоваскулярна хірургія

 

123.2

Вибрані питання невідкладної абдомінальної хірургії

 

14.01.03

Ендовенозне електрозварювання в хірургії варикозної хвороби та її ускладнень
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

123.2

Естетична хірургія обличчя та тіла після втрати зайвої ваги

 

14.01.03

Застосування методу біозварювання в хірургії
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

123.2

Інноваційні технології в хірургії

 

14.01.03

Лапароскопічна хірургія гриж живота
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

14.01.03

Лапароскопічна хірургія ожиріння та метаболічного синдрому
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

14.01.03

Лапароскопічні операції в плановій хірургії
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

14.01.03

Лапароскопічні технології в невідкладній хірургії
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

14.01.03

Малоінвазивні методики в флебології
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

123.2

Невідкладні хірургічні стани в загальній практиці

 

123.2

Нові технології в ендоваскулярній хірургії

 

123.2

Основи лапароскопічної хірургії

 

14.01.03

Основи судинної та рентгенендоваскулярної хірургії
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

123.2

Пластична хірургія кінцівок

 

123.2

Пластична хірургія молочної залози

 

123.2

Пластична хірургія обличчя

 

123.2

Пластична хірургія тулуба

 

14.01.03

Програма швидкого відновлення в абдомінальній хірургії
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

14.01.03

Склеротерапія хронічних захворювань вен нижніх кінцівок
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

123.2

Сучасні методи формування кишкових анастомозів

 

123.2

Сучасні питання ендокринної хірургії

 

123.2

Сучасні питання ендокринної хірургії

 

123.2

Сучасні питання хірургії печінки та жовчних шляхів

 

123.2

Хірургічні методи лікування ожиріння

 

 

 

 

 

Хірургія серця і магістральних судин

 

124.2

Актуальні питання екстракорпоральних методів лікування

 

124.2

Ведення пацієнтів до та після кардіохірургічних втручань (для хірургів, кардіохірургів, анестезіологів, кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, педіатрів)

 

124.2

Вроджені вади серця

 

124.2

Електрокардіостимуляція та катетерні методи лікування аритмій

 

124.2

Інтервенційні методи діагностики та лікування хвороб серця і судин

 

124.2

Ішемічна хвороба серця

 

124.2

Набуті вади серця

 

124.2

Новітні методи лікування серцевої недостатності та кардіоміопатій

 

124.2

Новітні методи реконструктивної кардіохірургії

 

124.2

Педагогічні аспекти кардіохірургії (для викладачів ВМНЗ)

 

124.2

Сучасні технології діагностики та лікування венозних тромбозів і тромбоемболії легеневої артерії

 

124.2

Сучасні технології лікування атеросклерозу та ішемічної хвороби серця

 

124.2

Терапевтичні аспекти кардіохірургії

 

 

 

 

 

Загальна фармація

 

125.2

Актуальні питання фармакодинаміки і фармакокінетики фармакологічно активних речовин в лікарських формах

 

 

 

 

 

Організація і управління фармацією

 

126.2

Основи формулярної системи у закладах охорони здоров’я

 

 

 

 

 

Клінічна фармація

 

128.2

Клінічна фармакологія і фітотерапія при захворюваннях внутрішніх органів

 

128.2

Клінічна фармакологія і фітотерапія при захворюваннях внутрішніх органів

 

128.2

Фітотерапія при захворюваннях внутрішніх органів

 

 

 

 

 

Медична інформатика

 

 

Використання персональних комп'ютерів в медичній практиці

 

 

Інтернет в охороні здоров’я і практичній медицині

 

 

Інформаційні аспекти передавання знань при БПР лікарів та провізорів

 

 

Інформаційно-технологічні проблеми забезпечення дистанційного навчання в медицині

 

 

Математичні методи обробки інформації

 

 

Медичні інформаційні системи

 

 

Сучасні аспекти навчання з використанням інформаційних технологій

 

 

 

 

 

Медичне право

 

 

Актуальні проблеми медичного права
Кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права

 Зареєструватися >> 

 

 

 

 

Паліативна і хоспісна медицина

 

 

Мультидисциплінарні аспекти надання паліативної допомоги в практиці лікаря загальної практики-сімейного лікаря

 

 

Організація та надання паліативної та хоспісної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах

 

 

 

 

 

Педагогіка та психологія

 

 

Актуальні питання медичного права (для організаторів охорони здоров’я, науково-педагогічних працівників системи медичної освіти, лікарів та провізорів)

 

 

Нові технології навчання (для викладачів системи медичної освіти)

 

 

Основи теорії та методики професійної освіти (для асистентів і викладачів системи медичної освіти)

 

 

Педагогічні, психологічні та правові аспекти безперервного розвитку лікарів та провізорів (для викладачів системи медичної освіти)

 

 

Теорія і методика навчання (для професорів та досвідчених доцентів системи медичної освіти)

 

 

Практичні аспекти інноваційних форм викладання клінічних дисциплін для науково-практичних працівників закладів медичної освіти

 

 

Удосконалення системи управління якістю вищого медичного навчального закладу (для ректорів, проректорів, директорів інститутів, деканів факультетів, зав. кафедр, науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти, працівників відповідних структурних підрозділів)