Search

 
 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ЦИКЛІВ ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
(ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ)

Акушерство і гінекологія
Алергологія
Анестезіологія
Бактеріологія
Вірусологія
Гастроентерологія
Гематологія
Генетика лабораторна
Генетика медична
Геріатрія
Гігієна дітей та підлітків
Гігієна праці
Гігієна харчування
Громадське здоров’я
Дерматовенерологія
Дитяча алергологія
Дитяча анестезіологія - 
Дитяча гастроентерологія
Дитяча гінекологія
Дитяча дерматовенерологія
Дитяча імунологія - 
Дитяча кардіоревматологія
Дитяча неврологія
Дитяча нефрологія
Дитяча отоларингологія
Дитяча патологічна анатомія
Дитяча психіатрія
Дитяча пульмонологія
Дитяча стоматологія
Дитяча урологія
Дитяча хірургія
Дитячі інфекційні хвороби - 
Дієтологія
Ендокринологія
Ендоскопія
Загальна гігієна

Загальна практика-сімейна медицина 
Загальна фармація
Інфекційні хвороби

Кардіологія - 
Клінічна біохімія
Клінічна імунологія
 - 
Клінічна лабораторна діагностики

Клінічна фармація
Комбустіологія

Лабораторна імунологія
Лікувальна фізкультура та масаж
Медична інформатика
Медичне право - 
Медицина невідкладних станів

Наркологія
Народна і нетрадиційна медицина
Неврологія
Нейрохірургія
Неонатологія
Нефрологія
Онкогінекологія
Онкологія
Онкоотоларингологія
Онкохірургія
Організація і управління охороною здоров’я
Організація і управління фармацією
Ортодонтія

Ортопедична стоматологія
Ортопедія і травматологія
Отоларингологія
Офтальмологія
Паліативна і хоспісна медицина
Патологічна анатомія

Педагогіка та психологія
Педіатрія

Проктологія
Променева терапія
Професійна патологія

Психіатрія
Психотерапія
Паліативна та хоспісна медицини
Радіаційна гігієна

Радіонуклідна діагностика
Ревматологія
Рентгенологія
Рефлексотерапія
Сексопатологія

Спортивна медицина
Стоматологія
Судинна хірургія
Судово-медична експертиза
Судово-психіатрична експертиза
Сурдологія
Терапевтична стоматологія
Терапія
Торакальна хірургія
Трансфузіологія
Ультразвукова діагностика
Урологія
Фізіотерапія
Фтизіатрія
Функціональна діагностика
Хірургічна стоматологія
Хірургія -   
Хірургія серця і магістральних судин

 

 

 

 

Акушерство і гінекологія

 

2.2

Актуальні питання ендоскопії в гінекології

 

2.2

Актуальні питання перинатології

 

2.2

Актуальні питання акушерства та гінекології з позицій доказової медицини

 

2.2

Актуальні питання діагностики та лікування захворювань жіночих статевих органів

 

2.2

Актуальні проблеми репродуктивного здоров’я жінок

 

2.2

Діагностика та лікування запальних захворювань статевих органів у жінок

 

2.2

ДТР в лікуванні безпліддя

 

2.2

Ендокринологія в акушерстві та гінекології

 

2.2

Ендокринологія в акушерстві та гінекології

 

2.2

Ефективна допомога під час вагітності та народженні дитини

 

2.2

Ізоімунний конфлікт при вагітності

 

2.2

Індивідуальний супровід плода,  як пацієнта

 

2.2

Інтенсивний практичний курс малоінвазивної хірургії та гінекології

 

2.2

Кольпоскопічна діагностика та методи лікування патології шийки матки

 

2.2

Кольпоскопія та запальні захворювання в гінекології

 

2.2

Кольпоскопія та УЗ-ехоскопія в акушерстві та гінекології

 

2.2

Комплексна оцінка стану плода

 

2.2

Лабораторне забезпечення ДРТ в лікуванні безпліддя (клінічна ембріологія)

 

2.2

Медико-соціальні аспекти перинатальної психології

 

2.2

Медико-соціальні заходи профілактики невиношування в роботі жіночих консультацій та дитячих поліклінік

 

2.2

Медицина молочної залози

 

2.2

Невідкладна допомога в акушерстві та гінекології з курсом симуляційного навчання

 

2.2

Основи гістеро та лапароскопії в гінекології

 

2.2

Основи лапароскопії

 

2.2

Основи медицини плода

 

2.2

Основи репродуктології

 

2.2

Основи УЗД в акушерстві та гінекології

 

2.2

Основні аспекти допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ)

 

2.2

Особливості ведення вагітності при хірургічній та гінекологічній патології

 

2.2

Проблеми репродуктології з точки зору медицини плода

 

2.2

Реконструктивно-пластична хірургія в акушерстві та гінекології

 

2.2

Репродуктивна ендокринологія

 

2.2

Репродуктивна гемостазіологія:акушерсько-гінекологічні питання

 

2.2

Робота жіночих консультацій, дитячих поліклінік в охороні репродуктивного здоров’я населення

 

2.2

Роль дитячих поліклінік, жіночих консультацій та служб планування сім’ї в охороні репродуктивного здоров’я та профілактиці захворювань, що передаються статевим шляхом

 

2.2

Сучасна діагностика (кольпоскопічний скринінг), профілактика (вакцинація) та лікування захворювань при патології шийки матки

 

2.2

Сучасний стан проблеми внутрішньоутробного інфікування

 

2.2

Сучасні аспекти онкогінекології

 

2.2

Сучасні основи профілактичної перинатології

 

2.2

Сучасні підходи до раціонального ведення вагітності та пологів

 

2.2

Сучасні принципи ведення багатоплідної вагітності й пологів у жінок з рубцем на матці

 

2.2

Cучасні методи гемостазу в акушерстві та гінекології

 

2.2

УЗ-ехоскопія в акушерстві та гінекології

 

 

 

 

 

Алергологія

 

3.2.

Алергологія: новітні методи діагностики, лікування, алерген специфічної імунотерапії, імунореабілітації та профілактики

 

3.2

Актуальні питання клінічної імунології та алергології (за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання)

 

3.2

Вибрані питання алергології (для викладачів кафедр алергології МНЗ Ш-IV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти)

 

3.2

Імунотерапія при запальних та алергічних захворюваннях

 

 

 

 

 

Анестезіологія

 

4.2

Анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології

 

4.2

Актуальні питання діагностики та ІТ гострих отруєнь

 

4.2

Діагностика та ІТ невідкладних станів

 

4.2

Інтенсивна терапія невідкладних станів в акушерстві та гінекології

 

4.2

Реґіонарна анестезія в акушерстві та гінекології

 

4.2

Невідкладна допомога та інтенсивна терапія в акушерстві і гінекології

 

4.2

Анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології

 

 

 

 

 

Бактеріологія

 

5.2

Мікробіологія шлунково-кишкових інфекційних хвороб людини бактеріальної етіології

 

5.2

Мікробіологія інфекційних хвороб органів людини бактеріальної етіології

 

5.2

Мікроекологія людини

 

5.2

Основи інфекційного контролю (для лікарів-мікробіологів)

 

 

 

 

 

Вірусологія

 

6.2

Актуальні питання етіологічної діагностики, антивірусної терапії та профілактики гепатиту В

 

6.2

Консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням швидких тестів

 

6.2

Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів В, С, Д, герпесвірусних інфекцій (очно-заочний з елементами ДН)

 

6.2

Лабораторна діагностика ВІЛ та ВІЛ-асоційованих інфекцій, питання моніторингу та резистентності

 

6.2

Сучасні проблеми ТОRCH–інфекції (очно-заочний з елементами ДН)

 

6.2

Стратегія і тактика лабораторної діагностики вірусних інфекцій на сучасному етапі

 

6.2

Полімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці гострих респіраторних вірусних інфекцій

 

 

 

 

 

Гастроентерологія

 

7.2

Актуальні питання гастроентерології

 

7.2

Діагностика та лікування захворювань органів травлення

 

7.2

Основні питання гастроентерології та дієтології

 

7.2

Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань органів травлення (очно-заочний з елементами дистанційного навчання)

 

 

 

 

 

Гематологія

 

8.2

Актуальні питання  гематології та трансфузіології

 

8.2

Анемії (для викладачів ВМНЗ

 

8.2

Анемії. Очно-заочний з елементами ДН

 

8.2

Менеджмент якості у службі крові. Очно-заочний з елементами ДН

 

8.2

Основи лабораторної гематології та трансфузійної імунології

 

 

 

 

 

Генетика лабораторна

 

9.2

Діагностика хромосомних хвороб (для лікарів-лаборантів-генетиків, спеціалістів з вищою немедичною освітою)

 

9.2

Лабораторна діагностика спадкових хвороб обміну речовин(для лікарів-лаборантів-генетиків, спеціалістів з вищою немедичною освітою)

 

9.2

Система забезпечення якості масового неонатального скринінгу

 

 

 

 

 

Генетика медична

 

10.2

Актуальні проблеми медичної генетики (для викладачів ВМНЗ, наукових співробітників))

 

10.2

Генетичні аспекти діагностики, лікування та профілактики мультифакторальної  патології (для лікарів терапевтичного профілю)

 

10.2

Лізосомні хвороби

 

10.2

Онкогенетика

 

10.2

Спадкова патологія (для лікарів-генетиків, неонатологів, невропатологів, педіатрів та ін.)

 

10.2

Хвороби зі спадковою схильністю

 

 

 

 

 

Геріатрія

 

11.2

Актуальні питання геронтології і геріатрії

 

11.2

Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів в похилому та старечому віці

 

11.2

Основи геріатричних знань

 

 

 

 

 

Гігієна дітей та підлітків

 

12.2

Медико-санітарне забезпечення організованого дитинства

 

12.2

Методи лабораторних досліджень у закладах для дітей (очно-заочний з елементами ДН)

 

12.2

Методи визначення і оцінка фізичного здоров’я дітей

 

12.2

Поточний санітарно-епідеміологічний нагляд за об’єктами для дітей та підлітків .Очно-заочний з елементами ДН.

 

12.2

Харчування дітей у навчально-виховних закладах різного типу.

 

 

 

 

 

Гігієна праці

 

13.2

Організація та проведення медичних оглядів і експертиз працюючого населення

 

 

 

 

 

Гігієна харчування

 

14.2

Актуальні питання гігієни харчування

 

14.2

Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах. Очно-заочний з елементами дистанційного навчання

 

14.2

Принципи організації харчування різних груп населення в сучасних умовах

 

 

 

 

 

Громадське здоров’я

 

 

Громадське здоров’я в практиці сімейного лікаря (для сімейних лікарів)

 

 

Громадське здоров’я в Україні: стратегія розвитку.

 

 

 

 

 

Дерматовенерологія

 

16.2

Дерматоонкологія в практиці лікаря дерматовенеролога

 

16.2

Дерматоонкологія в практиці лікаря дерматовенеролога

 

16.2

Клініка, діагностика та лікування сифілісу

 

16.2

Сучасна діагностика та лікування шкірних та венеричних хвороб

 

16.2

Тяжкі та рідкісні хронічні дерматози

 

 

 

 

 

Дитяча алергологія

 

17.2

Питання алергології в педіатрії

 

17.2

Сучасна діагностика алергічних захворювань у дітей (з елементами молекулярної діагностики)

 

17.2

Питання алергології в педіатрії

 

17.2

Питання алергології в підготовці дитячого лікаря (для викладачів)

 

 

 

 

 

Дитяча анестезіологія

 

18.1

Знеболення та невідкладні стани в педіатрії (2 тижні) (для лікарів-дитячих анестезіологів та лікарів-анестезіологів)
Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії 

  Зареєструватися >> 

18.2

Інтенсивна терапія та анестезія у дітей (2 тижні) (для лікарів дитячих анестезіологів, анестезіологів, лікарів медицини невідкладних станів, педіатрів, сімейних лікарів, дитячих хірургів)
Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії 

  Зареєструватися >>

18.3

Невідкладні стани в педіатрії (2 тижні) (для лікарів педіатрів)

  Зареєструватися >>

18.4

Інтенсивна терапія в дитячій хірургії (2 тижні) (для лікарів-дитячих хірургів та лікарів-хірургів)

  Зареєструватися >>

18.5

Актуальні питання дитячої анестезіології
(2 тижні) (для лікарів-дитячих анестезіологів)
 Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії 

  Зареєструватися >>

18.6

Сучасні напрями анестезії та інтенсивної

  Зареєструватися >>


 

 

 

 

Дитяча гастроентерологія

 

19.1

Сучасні аспекти дитячої та підліткової гастроентерології

 

19.1

Функціональна та органічна патологія органів травлення у дітей і підлітків

 

19.1

Діагностика та лікування гастроентерологічної патології у дітей та підлітків

 

19.1

Сучасні підходи до діагностики та лікування хвороб дитячого і підліткового віку

 

 

 

 

 

Дитяча гінекологія

 

21.2

Актуальні питання дитячої гінекології

 

 

 

 

 

Дитяча дерматовенерологія

 

22.1

Тяжкі та рідкісні хронічні дерматози у дітей

 

22.2

Особливості клініки перебігу та діагностики шкірних захворювань у дітей

 

 

 

 

 

Дитяча імунологія

 

24.2

Імунопрофілактика інфекційних хвороб

Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології

 Зареєструватися >>

24.2

Нейроінфекції у дітей

Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології

 Зареєструватися >>

 

 

 

 

Дитяча кардіоревматологія

 

25.2

Актуальні питання дитячої кардіології в практиці лікарів

 

25.2

Актуальні питання дитячої кардіоревматології

 

25.2

Актуальні питання діагностики патології серцево-судинної системи у дітей

 

25.2

Актуальні питання діагностики патології серцево-судинної системи у дітей

 

25.2

Вроджені вади серця: клініка, діагностика, хірургічне лікування

 

25.2

Вроджені вади серця: клініка, діагностика, хірургічне лікування.

 

25.2

Критичні вроджені вади серця у дітей

 

25.2

Основи ехокардіографії у дітей

 

25.2

Порушення ритму серця у дітей

 

25.2

Функціональні методи дослідження в педіатричній практиці

 

 

 

 

 

Дитяча неврологія

 

26.2

Актуальні питання дитячої неврології (для невропатологів, дитячих неврологів, педіатрів)

 

26.2

Актуальні питання дитячої неврології (для невропатологів, дитячих неврологів, педіатрів) (очно-заочний з елементами ДН)

 

26.2

Актуальні питання дитячої неврології (для невропатологів, дитячих неврологів, педіатрів)

 

26.2

Викладання дитячої неврології в підготовці лікарів на етапі післядипломної освіти (очно-заочний з елементами ДН) для викладачів ВМНЗ

 

26.2

Епілепсія у дітей

 

26.2

Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров’я (для психологів, логопедів, спеціальних педагогів центрів реабілітації та інших реабілітаційних закладів)

 

26.2

Міжнародна класифікація функціонування (очно-заочний з елементами дистанційного навчання)

 

26.2

Невідкладні стани в дитячій неврології (для дитячих неврологів, невропатологів, анестезіологів, педіатрів та ін. лікарів)

 

26.2

Неврологія новонародженого та дітей раннього дитячого віку

 

26.2

Нейрогенетичні синдроми в практиці дитячого лікаря (для дитячих невропатологів, лікарів-педіатрів та ін.)

 

 

 

 

 

Дитяча нефрологія

 

27.2

Вроджені, спадкові, орфанні захворювання нирок у дітей

 

27.2

Актуальні питання дитячої нефрології

 

27.2

Клінічна та лабораторна діагностика захворювань нирок у дітей

 

27.2

Нефрологічні захворювання дитячого віку. Деякі питання неонатальної нефрології

 

27.2

Сучасні питання нефрології у дітей

 

 

 

 

 

Дитяча отоларингологія

 

30.2

Алергологія в дитячій отоларингології

 

30.2

Граничні стани в педіатрії і дитячій оториноларингології

 

30.2

Невідкладна допомога  в дитячій оториноларингології

 

30.2

Новітні технології в дитячій оториноларингології

 

 

 

 

 

Дитяча патологічна анатомія

 

32.2

Актуальні питання дитячої патологічної анатомії

 

 

 

 

 

Дитяча психіатрія

 

33.2

Дитяча психіатрія. Сучасний стан та новітні досягнення

 

33.2

Актуальні питання порушення психологічного розвитку

 

33.2

Клініка невротичних, пов’язаних зі стресом та соматофорних розладів

 

33.2

Психічні порушення у дітей та дорослих, сучасна психофармакотерапія

 

 

 

 

 

Дитяча пульмонологія

 

34.2

Актуальні питання дитячої пульмонології

 

 

 

 

 

Дитяча стоматологія

 

35.2

Діагностика, лікування та профілактика проявів інфекційних захворювань у порожнині рота у дітей

 

35.2

Діагностика, лікування та профілактика проявів неінфекційних захворювань у порожнині рота у дітей

 

35.2

Діагностика, лікування та профілактика проявів інфекційних та неінфекційних захворювань у порожнині рота у дітей. Очно-заочний з елементами ДН

 

35.2

Мінімально-інвазивні методики превентивної терапії в практиці дитячого стоматолога

 

35.2

Новітні технології в дитячій карієсології

 

35.2

Новітні технології в дитячій ендодонтії

 

35.2

Сучасна методологія викладання розділів стоматологічної профілактики та дитячої стоматології на післядипломному етапі (для викладачів ВМНЗ та закладів післядипломної освіти)

 

35.2

Сучасні методи фармакотерапії захворювань пародонта та СОПР у дітей 

 

35.2

Сучасні фармакотерапевтичні підходи до стоматологічної профілактики та лікування карієсу у дітей

 

35.2

Сучасна фармакотерапія стоматологічних захворювань у дітей. Очно-заочний з елементами ДН

 

35.2

Фармакотерапія стоматологічних захворювань у дітей

 

 

 

 

 

Дитяча урологія

 

36.2

Сучасні методи лікування СКХ у дітей

 

 

 

 

 

Дитяча хірургія

 

38.2

Абдомінальна лапароскопічна хірургія дитячого віку

 

38.2

Актуальні питання дитячої хірургії

 

38.2

Невідкладні стани в дитячій хірургії

 

38.2

Ургентна дитяча хірургія

 

 

 

 

 

Дитячі інфекційні хвороби

 

39.2

Герпетичні інфекції у дітей (очно-заочний з елементами ДН)

 

39.2

Імунопрофілактика інфекційних хвороб

 

39.2

Імунопрофілактика інфекційних хвороб (очно-заочний з елементами ДН)

 

39.2

Питання сучасної інфектології в педіатрії

 

39.2

Сучасні питання  імунодефіцитних станів у дітей

 

 

 

 

 

Дієтологія

 

41.2

Сучасні аспекти раціонального та дієтичного забезпечення

 

 

 

 

 

Ендокринологія

 

42.2

Актуальні питання сучасної діабетології

 

42.2

Вибрані питання клінічної ендокринології

 

42.2

Гінекологічна ендокринологія

 

42.2

Діагностика, профілактика та лікування різних проявів діабетичної нейропатії. Синдром діабетичної стопи

 

42.2

Ендокринні аспекти патології статевих залоз

 

42.2

Ендокринна гіпертонія

 

42.2

Ендокринні аспекти патології статевих залоз

 

42.2

Інсулінотерапія цукрового діабету 1 та 2 типів в різних клінічних ситуаціях

 

42.2

Клінічна ендокринологія

 

42.2

Серцево-судинні ускладнення у хворих на цукровий діабет

 

42.2

Сучасні методи діагностики , профілактики та лікування метаболічного синдрому

 

 

 

 

 

Ендоскопія

 

43.2

Ендоскопічні методи дослідження в діагностиці злоякісних пухлин

 

 

 

 

 

Загальна гігієна

 

45.2

Актуальні питання екогігієни

 

45.2

Хімічні та фізико-хімічні методи дослідження в гігієні

 

 

 

 

 

Загальна практика-сімейна медицина

 

46.2

Спеціалізація зі спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина» (перехід з 2019 року)
02.01.-16.03. 2020

Кафедра сімейної медицини

 

46.2

ТУ «Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги (ІСРС-2 -Е) в практиці лікаря первинної медичної допомоги»
06.01-10.01. 2020
17.02-21.02. 2020

Кафедра сімейної медицини

 

46.2

ТУ «Клінічна електрокардіографія»
13.01-27.01. 2020
16.10-30.10. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

Стажування для лікарів, які підтверджують звання лікар-спеціаліст за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина»
03.02-03.03.2020
29.10.-27.11. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

Актуальні питання внутрішніх хвороб в практиці лікаря первинної медичної допомоги
10.03-24.03. 2020
09.09-23.09. 2020

46.2

Невідкладні стани в практиці лікаря первинної медичної допомоги
25.03-08.04. 2020
28.09-12.10. 2020

46.2

Ведення хворих із суглобовим синдромом в амбулаторно-поліклінічній практиці
17.03-31.03. 2020

46.2

Ведення вагітних із захворюваннями внутрішніх органів в амбулаторно-поліклінічній практиці
01.04-15.04. 2020

46.2

ТУ «Підготовка лікарів –інтернів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина» на заочних базах навчання» (для керівників інтернів на базах стажування)
03.04.- 17.04. 2020

46.2

ТУ «Діагностика та лікування порушень ритму та провідності»
09.04-24.04.2020

 

46.2

Актуальні питання пульмонології в амбулаторно-поліклінічній практиці
15.04-30.04. 2020

46.2

ТУ «Актуальні питання гастроентерології»
04.05-19.05. 2020

46.2

ТУ «Актуальні питання нефрології в амбулаторно-поліклінічній практиці»
07.05-22.05. 2020

46.2

Профілактика хронічних неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря
22.05-05.06. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

ТУ «Ведення хворих ендокринологічного профілю в поліклінічній практиці» 
09.06-23.06. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

СП «Загальна практика-сімейна медицина» 6 місячний безперервний. Перехідний на 2021 рік.

07.09. – 31.12. 2020 (04.01. – 17.03. 2021)

Кафедра сімейної медицини

46.2

ТУ «Актуальні питання ревматології»
06.11-20.11. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

ТУ «Актуальні питання гематології в амбулаторно-поліклінічній практиці»
23.11.-07.12. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

ТУ «Актуальні питання кардіології в амбулаторно-поліклінічній практиці»
07.12-21.12. 2020

Кафедра сімейної медицини

46.2

Інтегроване ведення хвороб дитячого віку в практиці сімейного лікаря (очно-заочне з елементами ДН)

 

46.2

Клінічна електрокардіографія

 

46.2

Курація пацієнтів з депресією в загальній лікарській практиці 

 

46.2

Мультидисциплінарні аспекти надання паліативної допомоги в практиці лікаря загальної практики-сімейного лікаря

 

46.2

Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги (ICPC-2-E)

 

46.2

Медико-психологічний супровід для корекції психо-вегетативного стану пацієнтів з соматичним захворюванням в загальній лікарській практиці

 

46.2

Медицина молочної залози

 

46.2

Менеджмент вагітності в практиці сімейного лікаря

 

46.2

Навички викладання спеціальності на заочній базі стажування інтернів сімейних лікарів (очно-заочний з елементами ДН)

 

46.2

Функція жіночої статевої системи від пубертатну до менопаузи в практиці сімейного лікаря

 

46.2

Невідкладна допомога в амбулаторній практиці

 

46.2

Організація та надання паліативної і хоспісної допомоги в практиці сімейного лікаря

 

46.2

Основні заходи з профілактики та лікування неінфекційних захворювань в амбулаторній практиці

 

46.2

Пацієнт-орієнтоване консультування лікарем загальної практики

 

46.2

Планування сім ̀̀̀ї

 

46.2

Профілактика хронічних неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря

 

46.2

ПТСР в практиці сімейного лікаря

 

46.2

Синдром червоного ока, діагностика та надання медичної допомоги на первинному рівні

 

46.2

Сучасні підходи до надання ефективної допомоги при вагітності та народженні дитини

 

46.2

Хвороби нирок в практиці сімейного лікаря. Очно-заочний з елементами ДН.

 

 

 

 

 

 

Інфекційні хвороби

 

48.2

Актуальні питання інфектології

 

48.2

Основи інфекційного контролю (для лікарів лікувального профілю)

 

48.2

Сучасні питання діагностики та лікування хворих на кишкові інфекції, вірусні гепатити та ВІЛ/СНІД

 

48.2

Убіквітарні та тропічні гельмінтози та паразитози

 

 

 

 

 

Кардіологія

 

49.2

ТУ «Еходопплерографія. Клінічні випадки»
16.10-30.10.19 Кафедра кардіології

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Сучасні технології в інтервенційній кардіології»  04.11-18.12.19

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Сучасні аспекти психосоматики в кардіології очно-заочний (для викладачів ВНМЗ)»  Кафедра кардіології
04.11-18.11.19
Оч. 04.11-08.11.19
Заоч. 09.11-17.11.19
Оч. 18.11.19

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Захворювання серцево-судинної системи у вагітних (очно-заочний)»
25.11-24.12.19
Оч. 25.11-06.12.19
Заоч. 07.12-22.12.19
Оч. 23.12-24.12.19

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Сучасні методи допплерографії екстра- та інтракраніальних судин (початковий курс)»  Кафедра кардіології
 26.11-10.12.19

 Зареєструватися >>

П Л А Н комплектування циклів на 2020 рік

 

49.2

ТУ «Доказова медицина в кардіології за останніми міжнародними та вітчизняними рекомендаціями» (очно-заочний)

13.01-27.01.2020
Оч. 13.01-17.01
Заоч. 20.01-27.01

05.10-20.10.2020
Оч. 05.10-09.10
Заоч. 12.10-20.10

 Зареєструватися >>

49.2

Стажування з кардіології
Кафедра кардіології
13.01-27.01.2020

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Некоронарогенні хвороби міокарда (очно-заочний)»

27.01.-10.02.2020
Оч. 27.01-31.01
Заоч. 03.02-10.02

20.10-18.11.2020
Оч. 19.10-23.10
Заоч. 26.10-02.11

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Еходопплерографія серця (початковий курс)»

10.02-24.02.2020

09.06.-22.06.2020

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Рідкісні хвороби та феномени в кардіології» (очно-заочний)
 Кафедра кардіології

 24.02-09.03.2020
 Оч. 24.02-28.02
 Заоч. 02.03-09.03 
 

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Електрокардіографія в практиці сімейного лікаря (очно-заочний)»
Кафедра кардіології

09.03-23.03.2020
Оч. 09.03-13.03
Заоч. 16.03-23.03 

31.08-14.09.2020
Оч. 31.08-04.09
Заоч. 07.09-14.09

 Зареєструватися >>

49.2

Спеціалізація з інтервенційної кардіології

09.03-15.06.2020

31.08.-30.11.2020

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Еходопплерографія. Вади серця»
 23.03-06.04.2020

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Аритмологія в практиці лікаря інтерніста» (очно-заочний)
Кафедра кардіології

06.04-22.04.2020
Оч. 06.04-10.04
Заоч. 13.04-22.04

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Ультразвукова діагностика внутрішніх органів в практиці лікаря-інтерніста»
27.04-12.05.2020

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Невідкладна кардіологія в практиці лікаря-інтерніста» (очно-заочний)

18.05-01.06.2020
Оч. 18.05-22.05
Заоч. 25.05-01.06

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Добове моніторування ЕКГ та АТ в практиці лікаря»

29.06-13.07.2020
Оч. 29.06-03.07
Заоч. 06.07-13.07

 Зареєструватися >>

49.2

Спеціалізація з кардіології (для терапевтів та ревматологів)
26.08-26.11.2020

 Зареєструватися >>

49.2

Спеціалізація з кардіології (для анестезіологів, лікарів загальної практики-сімейних лікарів

26.08-29.12.2020
 Зареєструватися >>

49.2

Стажування з кардіології
05.10-04.11.2020

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Ультразвукова діагностика судин»
02.11-16.11.2020

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Сучасні аспекти психосоматики в кардіології очно-заочний (для викладачів ВНМЗ)»

16.11-30.11.2020
Оч. 16.11-20.11
Заоч. 23.11-30.11

 Зареєструватися >>

49.2

ТУ «Захворювання серцево-судинної системи у вагітних (очно-заочний)»

30.11-14.12.2020
Оч. 30.11-04.12
Заоч. 07.11-14.12

 Зареєструватися >>

 

 

 

 

Клінічна біохімія

 

50.2

Актуальні питання клінічної біохімії

 

50.2

Впровадження міжнародних стандартів в діяльність медичних лабораторій. Очно-заочний з елементами ДН. (Для викладачів ВМНЗ)

 

 

 

 

 

Клінічна імунологія

 

51.1


«Імунотерапія при запальних та алергічних захворюваннях». Виїзний.

Термін проведення 1 місяць з 15.10. до 13.11.2019 р.

Кафедра клінічної, лабораторної імунології та алергології

 Зареєструватися >>

51.2

«Актуальні питання клінічної імунології та алергології (очно – заочний з елементами дистанційного навчання)».

Термін проведення 1 місяць  з 15.11. до  16.12.2019 р. (з 15.11. до 22.11.2019 р. – очна частина;  з 25.11. до 06.12.2019 р. – заочна частина; з 09.12. до 16.12.2019 р. – очна частина).

Кафедра клінічної, лабораторної імунології та алергології

 Зареєструватися >>

51.3

«Клінічна імунологія та алергологія». Виїзний.

Термін проведення 0,5 місяця з 17.12. до 31.12.2019 р.

Кафедра клінічної, лабораторної імунології та алергології

 Зареєструватися >>

 

 

 

 

Клінічна лабораторна діагностики

 

52.2

Впровадження міжнародних стандартів в діяльність медичних лабораторій (очно-заочний з елементами ДН)

 

52.2

Лабораторна діагностика невідкладних станів

 

52.2

Лабораторна діагностика захворювань шийки та тіла матки

 

 

 

 

 

Комбустіологія

 

53.2

Сучасні методи лікування поширених та глибоких опіків

 

53.2

Сучасні методи хірургічного лікування наслідків опіків

 

53.2

Холодова травма

 

 

 

 

 

Лабораторна імунологія

 

55.2

Лабораторна імунологія

 

 

 

 

 

Лікувальна фізкультура та масаж

 

59.2

Лікувальна фізкультура та масаж (для лікарів)

 

 

 

 

 

Медицина невідкладних станів

 

61.2

Актуальні питання з медицини невідкладних станів

 

61.2

Надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій та катастроф

 

 

 

 

 

Наркологія

 

64.2

Наркологія. Сучасний стан та новітні досягнення

 

64.2

Клінічна наркологія та психотерапія

 

 

 

 

 

Народна і нетрадиційна медицина

 

65.2

Основи гомеопатії

 

65.2

Фітотерапевтичні та гомеопатичні засоби

 

 

 

 

 

Неврологія

 

66.2

Актуальні питання  неврології

 

66.2

Актуальні питання діагностики цереброваскулярних захворювань та їх лікування

 

66.2

Актуальні питання неврології (для керівників інтернів на базах стажування)

 

66.2

Базові та дискусійні  аспекти сучасних підходів до діагностики та лікування неврологічної патології (для викладачів ВМНЗ)

 

66.2

Дегенеративно-демієлінізуючі та екстрапірамідні захворювання нервової системи

 

66.2

Інфекційно-запальні захворювання та травматичні ураження нервової системи

 

66.2

Нейродегенеративні захворювання

 

66.2

Прогресуючі нейродегенеративні захворювання: діагностика та лікування

 

66.2

Сучасні аспекти лікування неврологічних захворювань

 

66.2

Сучасні діагностично-лікувальні підходи в неврології та їх дискусійні питання

 

66.2

Сучасні підходи до діагностики та лікування неврологічної патології

 

66.2

Ураження нервової системи при патології внутрішніх органів

 

66.2

Хвороба Паркінсона та інші екстрапірамідні захворювання

 

 

 

 

 

Нейрохірургія

 

67.2

Актуальні питання нейрорадіології

 

67.2

Бойові та збройова ні ушкодження центральної та периферичної нервової системи

 

67.2

Больові синдроми в нейрохірургії та неврології

 

67.2

Мікронейрохірургія

 

67.2

Особливості інтенсивної терапії та анестезіології в неврології та нейрохірургії

 

67.2

Сучасні методи діагностики в нейрохірургії та неврології

 

67.2

Бойові та збройовані ушкодження центральної та периферичної нервової системи

 

 

 

 

 

Неонатологія

 

68.2

Актуальні питання неонатології в клінічній практиці педіатра та лікаря загальної практики-сімейної медицини

 

68.2

Виходжування передчасно народжених дітей з застосуванням методу «мати-кенгуру» та катамнестичним спостереженням після виписки (з елементами дистанційного навчання)

 

68.2

Методичні основи викладання неонатології на профільних кафедрах (для викладачів ВМНЗ та закладів ПО)

 

68.2

Початкова реанімаційна допомога новонародженим (очно-заочний з елементами ДН)

 

68.2

Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Особливості ведення новонароджених від ВІЛ-інфікованих матерів

 

68.2

Сучасна практика грудного вигодовування та підготовка лікувальних закладів на звання «Лікарня, доброзичлива до дитини»

 

68.2

Сучасні технології ентерального та парентерального харчування новонароджених

 

68.2

СРАР терапія у новонароджених

 

 

 

 

 

Нефрологія

 

69.2

Методи замісної ниркової терапії

 

69.2

Ураження нирок при ревматичних хворобах

 

69.2

Хвороби нирок в практиці сімейного лікаря. Очно-заочний з елементами ДН

 

 

 

 

 

Онкогінекологія

 

70.2

Сучасні аспекти онкогінекології

 

 

 

 

 

Онкологія

 

71.2

Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору

 

71.2

Пухлини прямої та ободової кишки

 

71.2

Гінекологічний рак та вагітність: діагностика та алгоритм лікування

 

71.2

Медикаментозне лікування злоякісних новоутворень та терапія супроводу

 

71.2

Сучасні методи діагностики та лікування раку молочної залози

 

 

 

 

 

Онкоотоларингологія

 

72.2

Актуальні питання ото та онкоотоларингології

 

 

 

 

 

Онкохірургія

 

73.2

Сучасні можливості діагностики, комплексного лікування злоякісних захворювань органів черевної порожнини та заочеревинного простору

 

73.2

Сучасні підходи до діагностики та лікування злоякісних пухлин грудної порожнини

 

73.2

Пухлини прямої та ободової кишки

 

73.2

Передпухлинні та пухлинні хвороби стравоходу

 

 

 

 

 

Організація і управління охороною здоров’я

 

74.2

Менеджмент в охороні здоров’я (для керівників підприємств, установ та організацій охорони здоров’я ). Очно-заочний з елементами ДН.

 

74.2

Управління якістю медичної допомоги (очно-заочний з елементами ДН)

 

74.2

Бізнес-планування в охороні здоров’я. Очно-заочний з елементами ДН.

 

74.2

Наукові основи управління в охороні здоров’я

 

74.2

Сучасні підходи до кодування захворювань, причин смерті та моніторингу стану здоров’я

 

74.2

Моніторинг і оцінка діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів за матеріалами їх статистичного обліку та звітності. Очно-заочний з елементами ДН.

 

 

 

 

 

Ортодонтія

 

75.2

Сучасні методи діагностики та лікування в ортодонтії

 

 

Вплив загального фізичного розвитку та інших етіологічних чинників на формування зубощелепних аномалій, їх діагностика, профілактика та лікування.

 

75.2

Концепція функціональної оклюзії в ортодонтії

 

 

 

 

 

Ортопедична стоматологія

 

76.2

Актуальні питання ортопедичної стоматології. Комплексна терапевтична, хірургічна та ортопедична підготовка до протезування

 

76.2

Сучасні методи лікування та профілактики стоматологічних захворювань із застосуванням ортопедичних заходів

 

 

 

 

 

Ортопедія і травматологія

 

77.2

Актуальні питання патології опорно-рухового апарату

 

77.2

Артроскопія колінного і плечового суглобів

 

77.2

Ендопротезування кульшового і колінного суглобів

 

77.2

Остеохондроз хребта. Вертеброгенні артропатії

 

77.2

Сучасні методи діагностики та лікування захворювань суглобів (для терапевтів)

 

77.2

Сучасні методи лікування переломів кісток та пошкодження суглобів

 

 

 

 

 

Отоларингологія

 

78.2

Актуальні питання ото та онкоотоларингології

 

 

 

 

 

Офтальмологія

 

79.2

Вітрео-ретинальна хірургія

 

79.2

Глаукома

 

79.2

Захворювання окорухового апарату

 

79.2

Лазерні методи лікування в офтальмології

 

79.2

Мікрохірургія ока з методами імплантації штучного кришталика та факоемульсифікацією

 

79.2

Оптометрія та контактна корекція

 

79.2

Офтальмопластика та очне протезування

 

79.2

Питання офтальмології (для лікарів лікувального профілю)

 

79.2

Травми органа зору

 

 

 

 

 

Патологічна анатомія

 

81.2

Актуальні питання перинатальної патології

 

81.2

Диференційна діагностика патологічних процесів та пухлин шкіри

 

 

Вагітність та трофобластична хвороба. Акушерська патологія

 

81.2

Вибрані питання та морфологічна діагностика захворювань статевої системи

 

81.2

Інфекційні захворювання дитячого віку

 

81.2

Клінічна патологія

 

81.2

Лімфопроліферативні та гемопоетичні захворювання.

 

81.2

Класифікація. Можливості морфологічної діагностики

 

81.2

Мікроскопічна діагностика біопсій

 

81.2

Мікроскопічна діагностика ендоскопічних та пункційних біопсій

 

81.2

Новоутворення урогенітальної системи

 

81.2

Новоутворення жіночої статевої системи

 

81.2

Особливості морфологічної діагностики новоутворень дитячого віку

 

81.2

Основні алгоритми імуногістохімічної діагностики пухлин

 

81.2

Особливості діагностики захворювань ендокринної системи

 

81.2

Патологічна анатомія акушерсько-гінекологічних захворювань

 

81.2

Патологічна анатомія акушерсько-гінекологічних хвороб

 

81.2

Патологічна анатомія інфекційних захворювань

 

81.2

Сучасні аспекти діагностики захворювань стравоходу, шлунку та кишечника

 

81.2

Сучасні аспекти діагностики цереброваскулярної та серцевої патології

 

81.2

Сучасна концепція викладання  морфологічних дисциплін у закладах вищої освіти (для науково-педагогічних працівників)

 

81.2

Сучасні діагностичні аспекти новоутворень м’яких тканин

 

81.2

Сучасна класифікація та діагностика пухлин шлунково-кишкового тракту

 

81.2

Сучасні підходи до діагностики пухлинних та не пухлинних захворювань легень та середостіння

 

81.2

Сучасні підходи до формування діагнозу. Ятрогенна патологія

 

81.2

Фізіологічні зміни та патологічні процеси в ендометрії

 

 

 

 

 

Педіатрія

 

82.2

Актуальні питання педіатрії

 

82.2

Вибрані питання фізіології та патології дітей раннього віку

 

82.2

Вибрані питання педіатрії

 

82.2

Вибрані питання дитячої кардіоревматології

 

82.2

Вікові аспекти здоров’я та патології в педіатрії

 

82.2

Актуальні питання педіатрії

 

82.2

Захворювання дітей та підлітків

 

82.2

Захворювання дітей раннього віку: вибрані питання

 

82.2

Невідкладні стани в педіатрії

 

82.2

Проблемні питання здоров’я в практиці педіатра та сімейного лікаря

 

82.2

Суміжні стани:алергічні та аутоімунні захворювання у дітей (очно-заочний з елементами дистанційного навчання)

 

82.2

Функціональні методи дослідження в педіатричній практиці

 

 

 

 

 

Проктологія

 

84.2

Лапароскопічна та мініінвазивна  колопроктологія

 

84.2

Амбулаторна проктологія

 

 

 

 

 

Променева терапія

 

85.2

Вибрані питання променевої діагностики в педіатрії

 

85.2

Вибрані питання променевої терапії та радіонуклідної діагностики пухлин окремих локалізації

 

85.2

Вибрані питання променевої терапії

 

85.2

Променева діагностика захворювань молочної залози

 

 

 

 

 

Професійна патологія

 

86.2

Організація і порядок надання спеціалізованої профпатологічної допомоги

 

 

 

 

 

Психіатрія

 

87.2

Актуальні питання психіатрії в практиці сімейного лікаря. Очно-заочний з елементами ДН

 

87.2

Актуальні питання порушення психологічного розвитку

 

87.2

Клініка невротичних, пов’язаних зі стресом та соматофорних розладів

 

87.2

Комплексна психіатрична та психотерапевтична допомога особам, які постраждали внаслідок військових дій та екстремальних ситуацій (очно-заочний з елементами ДН)

 

87.2

Психіатрія. Сучасний стан та новітні досягнення

 

87.2

Психічні порушення у дітей та дорослих, сучасна психофармакотерапія

 

87.2

Сучасні принципи психофармакотерапія психічних розладів

 

 

 

 

 

Психотерапія

 

88.2

Клінічна наркологія і психотерапія

 

88.2

Медико-психологічна та психотерапевтична допомога при посттравматичних стресових розладах

 

88.2

Психотерапія дітей та підлітків

 

88.2

Психотерапія в практиці лікаря-психіатра

 

 

Пульмонологія

 

90.2

Актуальні питання пульмонології

 

90.2

Бронхологія

 

90.2

Питання пульмонології

 

 

 

 

 

Паліативна та хоспісна медицини

 

 

Організація та надання паліативної та хоспісної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах

 

 

Організація та юридичні засади надання паліативної та хоспісної допомоги в первинній та вторинній  мережі охорони здоров’я

 

 

 

 

 

Радіаційна гігієна

 

91.2

Додержання правил радіаційної безпеки при використанні джерел іонізуючого випромінювання в медичних закладах

 

91.2

Вибрані питання радіаційної медицини та радіаційної безпеки

 

 

 

 

 

Радіонуклідна діагностика

 

93.2

Вибрані питання радіонуклідної діагностики

 

 

 

 

 

Ревматологія

 

94.2

Актуальні питання ревматології1

 

94.2

Сучасні питання ревматології

 

94.2

Хвороби суглобів

 

 

 

 

 

Рентгенологія

 

95.2

Актуальні питання рентгендіагностики в клінічній практиці

 

95.2

Комп’ютерна і магнітно-резонансна томографія

 

 

 

 

 

Рефлексотерапія

 

96.2

Використання рефлексотерапії при лікуванні больових синдромів

 

96.2

Рефлексотерапія при захворюваннях внутрішніх органів

 

96.2

Рефлексотерапія при захворюваннях нервової системи

 

96.2

Сучасні аспекти використання методів рефлексотерапії в медичній практиці

 

 

 

 

 

Сексопатологія

 

98.2

Актуальні питання сексології та андрології

 

98.2

Жіноча сексологія

 

 

 

 

 

Спортивна медицина

 

98.2

Патологічні та преморбідні стани у спортсменів

 

98.2

Спортивна травматологія

 

 

 

 

 

Стоматологія

 

100.2

Актуальні питання практичної підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Стоматологія» (для керівників інтернів на базах стажування)

 

100.2

Актуальні питання стоматології

 

100.2

Лазерні технології в практичній стоматології

 

100.2

Рефлексотерапія та вибрані питання традиційної народної медицини в практичній стоматології

 

100.2

Сучасні методи лікування стоматологічних захворювань. Очно-заочний з елементами ДН.

 

 

 

 

 

Судинна хірургія

 

101.2

Основи судинної хірургії

 

 

 

 

 

Судово-медична експертиза

 

104.2

Судово-медична експертиза транспортної травми

 

104.2

Судово-медична експертиза транспортної травми (очно-заочний з елементами ДН)

 

104.2

Сучасні можливості судово-медичного визначення механізму та давності ушкоджень

 

104.2

Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми

 

104.2

Судово-медична експертиза черепно-мозкової травми (очно-заочний з елементами ДН)

 

 

 

 

 

Судово-психіатрична експертиза

 

109.1

Судово-психіатрична експертиза. Сучасний стан та новітні досягнення

 

 

 

 

 

Сурдологія

 

110.2

Фоніатрія

 

 

 

 

 

Терапевтична стоматологія

 

111.2

Захворювання тканин пародонту та СОПР

 

111.2

Інноваційні методи діагностики та лікування найбільш поширених захворювань слизової оболонки порожнини рота. Очно-заочний з елементами ДН

 

111.2

Сучасні методи діагностики та лікування в стоматології

 

111.2

Сучасні підходи до діагностики, профілактики та лікування ендо-періоуражень

 

111.2

Сучасні технології в лікуванні карієсу та його ускладнень

 

 

 

 

 

Терапія

 

112.2

Актуальні питання терапії

 

112.2

Стандарти лікування захворювань внутрішніх органів (для керівників інтернів на базах стажування)

 

112.2

Сучасні аспекти клініки, діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів

 

112.2

Сучасні методи діагностики внутрішніх хвороб та практичні навики лікаря-терапевта

 

112.2

Сучасні методи діагностики та лікування пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника

 

112.2

Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів

 

 

 

 

 

Торакальна хірургія

 

114.2

Актуальні питання невідкладної торакальної  хірургії

 

114.2

Діагностична та оперативна відеотороскопія

 

 

 

 

 

Трансфузіологія

 

116.2

Актуальні питання  гематології та трансфузіології

 

 

 

 

 

Ультразвукова діагностика

 

117.2

Вибрані питання комплексної ультразвукової діагностики

 

117.2

Допплерівські методи дослідження

 

 

 

 

 

Урологія

 

118.2

Вибрані питання урології (для викладачів ВМНЗ та закладів післядипломної освіти)

 

118.2

Ендоскопічні методи лікування в урології

 

118. 2

Лапароскопічна урологія

 

118.2

Пухлини сечостатевих органів

 

118.2

Перкутанна хірургія верхніх сечових шляхів

 

118.2

Сучасні методи лікування сечокам’яної хвороби

 

118.2

Травма та невідкладна допомога в урології

 

118.2

Трансуретальна ендоскопічна хірургія сечових шляхів

 

 

 

 

 

Фізіотерапія

 

119.2

Медична реабілітація в клінічній практиці

 

119.2

Фізіотерапія в дерматовенерології та медичній косметології

 

 

 

 

 

Фтизіатрія

 

120.2

Антибіотикотерапія в практиці лікаря

 

120.2

Актуальні питання фтизіатрії

 

120.2

Ведення випадку туберкульозу в закладах ПМСД

 

120.2

Ведення пацієнта з респіраторною алергопатологією в практиці лікаря лікаря-фтизіатра та пульмонолога

 

120.2

Питання діагностики та лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз

 

120.2

Проблеми діагностики і лікування поєднаної інфекції ВІЛ/туберкульоз

 

 

 

 

 

Функціональна діагностика

 

121.2

Амбулаторне моніторування ЕКГ

 

121.2

Діагностика і лікування СОАС та снозалежної дихальної недостатності

 

121.2

Ехокардіографія

 

121.2

Клінічна електрокардіографія

 

121.2

Основи електроенцефолографії

 

121.2

Функціональна діагностика в кардіології

 

 

 

 

 

Хірургічна стоматологія

 

122.2

Діагностика пухлин та пухлиноподібних утворень щелепно-лицевої ділянки

 

122.2

Діагностика та лікування запальних процесів щелепно-лицевої ділянки

 

122.2

Інноваційні підходи до реконструктивно-відновлювальних операцій в щелепно-лицевій ділянці

 

 

 

 

 

Хірургія

 

123.2

Актуальні питання невідкладної абдомінальної хірургії

 

123.2

Амбулаторна хірургія

 

123.2

Амбулаторно-поліклінічна хірургія

 

123.2

Ангіографія та рентгеноендоваскулярна хірургія

 

123.2

Вибрані питання невідкладної абдомінальної хірургії

 

14.01.03

Ендовенозне електрозварювання в хірургії варикозної хвороби та її ускладнень
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

123.2

Естетична хірургія обличчя та тіла після втрати зайвої ваги

 

14.01.03

Застосування методу біозварювання в хірургії
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

123.2

Інноваційні технології в хірургії

 

14.01.03

Лапароскопічна хірургія гриж живота
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

14.01.03

Лапароскопічна хірургія ожиріння та метаболічного синдрому
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

14.01.03

Лапароскопічні операції в плановій хірургії
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

14.01.03

Лапароскопічні технології в невідкладній хірургії
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

14.01.03

Малоінвазивні методики в флебології
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

123.2

Невідкладні хірургічні стани в загальній практиці

 

123.2

Нові технології в ендоваскулярній хірургії

 

123.2

Основи лапароскопічної хірургії

 

14.01.03

Основи судинної та рентгенендоваскулярної хірургії
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

123.2

Пластична хірургія кінцівок

 

123.2

Пластична хірургія молочної залози

 

123.2

Пластична хірургія обличчя

 

123.2

Пластична хірургія тулуба

 

14.01.03

Програма швидкого відновлення в абдомінальній хірургії
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

14.01.03

Склеротерапія хронічних захворювань вен нижніх кінцівок
Кафедра хірургії та судинної хірургії

Зареєструватися >>

123.2

Сучасні методи формування кишкових анастомозів

 

123.2

Сучасні питання ендокринної хірургії

 

123.2

Сучасні питання ендокринної хірургії

 

123.2

Сучасні питання хірургії печінки та жовчних шляхів

 

123.2

Хірургічні методи лікування ожиріння

 

 

 

 

 

Хірургія серця і магістральних судин

 

124.2

Актуальні питання екстракорпоральних методів лікування

 

124.2

Ведення пацієнтів до та після кардіохірургічних втручань (для хірургів, кардіохірургів, анестезіологів, кардіологів, терапевтів, сімейних лікарів, педіатрів)

 

124.2

Вроджені вади серця

 

124.2

Електрокардіостимуляція та катетерні методи лікування аритмій

 

124.2

Інтервенційні методи діагностики та лікування хвороб серця і судин

 

124.2

Ішемічна хвороба серця

 

124.2

Набуті вади серця

 

124.2

Новітні методи лікування серцевої недостатності та кардіоміопатій

 

124.2

Новітні методи реконструктивної кардіохірургії

 

124.2

Педагогічні аспекти кардіохірургії (для викладачів ВМНЗ)

 

124.2

Сучасні технології діагностики та лікування венозних тромбозів і тромбоемболії легеневої артерії

 

124.2

Сучасні технології лікування атеросклерозу та ішемічної хвороби серця

 

124.2

Терапевтичні аспекти кардіохірургії

 

 

 

 

 

Загальна фармація

 

125.2

Актуальні питання фармакодинаміки і фармакокінетики фармакологічно активних речовин в лікарських формах

 

 

 

 

 

Організація і управління фармацією

 

126.2

Основи формулярної системи у закладах охорони здоров’я

 

 

 

 

 

Клінічна фармація

 

128.2

Клінічна фармакологія і фітотерапія при захворюваннях внутрішніх органів

 

128.2

Клінічна фармакологія і фітотерапія при захворюваннях внутрішніх органів

 

128.2

Фітотерапія при захворюваннях внутрішніх органів

 

 

 

 

 

Медична інформатика

 

 

Використання персональних комп'ютерів в медичній практиці

 

 

Інтернет в охороні здоров’я і практичній медицині

 

 

Інформаційні аспекти передавання знань при БПР лікарів та провізорів

 

 

Інформаційно-технологічні проблеми забезпечення дистанційного навчання в медицині

 

 

Математичні методи обробки інформації

 

 

Медичні інформаційні системи

 

 

Сучасні аспекти навчання з використанням інформаційних технологій

 

 

 

 

 

Медичне право

 

 

Актуальні проблеми медичного права
Кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права

 Зареєструватися >> 

 

 

 

 

Паліативна і хоспісна медицина

 

 

Мультидисциплінарні аспекти надання паліативної допомоги в практиці лікаря загальної практики-сімейного лікаря

 

 

Організація та надання паліативної та хоспісної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах

 

 

 

 

 

Педагогіка та психологія

 

 

Актуальні питання медичного права (для організаторів охорони здоров’я, науково-педагогічних працівників системи медичної освіти, лікарів та провізорів)

 

 

Нові технології навчання (для викладачів системи медичної освіти)

 

 

Основи теорії та методики професійної освіти (для асистентів і викладачів системи медичної освіти)

 

 

Педагогічні, психологічні та правові аспекти безперервного розвитку лікарів та провізорів (для викладачів системи медичної освіти)

 

 

Теорія і методика навчання (для професорів та досвідчених доцентів системи медичної освіти)

 

 

Практичні аспекти інноваційних форм викладання клінічних дисциплін для науково-практичних працівників закладів медичної освіти

 

 

Удосконалення системи управління якістю вищого медичного навчального закладу (для ректорів, проректорів, директорів інститутів, деканів факультетів, зав. кафедр, науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти, працівників відповідних структурних підрозділів)

 

 

 

У 2018 році Академія підтвердила сертифікат відповідності до вимог стандарту ISO 9001:2015 в ході ресертифікаційного аудиту. (для детальнішого перегляду натисніть на фото).

Система управління якістю НМАПО імені П.Л. Шупика сертифікована відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015.

2016 р. Академія в рамках системи сертифікації «Визнана досконалість» Європейського Фонду Управління Якістю (EFQM) отримала сертифікат рівня Recognised for Excellence 4 star, 2018 р. - Recognised for Excellence 5 star.Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика – перша установа з України, представлена в EFQM Global Excellence Index. В секторі «Education» Академія займає рівень «Silver». 

EFQM Global Excellence Index (Глобальний індекс досконалості Європейського фонду менеджменту якості) визнає найефективнішу організацію у світі на шляху до сталого розвитку. Цей індекс забезпечує світове визнання та демонструє досягнення в рамках "Шляху до досконалості", включаючи практичні навички та найголовніші здобутки для наслідування. Індекс позиціонує організацію як активну або провідну організацію у відповідному секторі на глобальному рівні. Це унікальна платформа для покращення видимості та іміджу організації як драйвера для досконалості всередині та за межами певного сектора.

Про – EFQM

EFQM є неприбутковою організацією, що базується на членстві, і має досвід роботи більше 25 років. Метою підтримки організацій є досягнення стабільного передового досвіду, створення культури постійного вдосконалення та досягнення видатних досягнень. База моделі EFQM Excellence – структура, що забезпечує цілісний погляд на будь-яку організацію. EFQM став справжнім центром компетенцій, в якому взяли участь понад 2000 експертів та понад 30000 організацій, які використовують модель у всьому світі.

Політика в області якості НМАПО імені П.Л. Шупика

Бачення: Лідер в сфері медичної освіти, орієнтований на формування фахівця, відповідного вимогам кращої світової практики для забезпечення здоров'я нації.

Місія: Дослідницький заклад освіти, що реалізує освітню діяльність через науку, практику та інновації.

Зобов'язання керівництва:

• забезпечення високого рівня безперервної професійної підготовки фахівців для системи охорони здоров'я України, що відповідає вимогам і очікуванням всіх зацікавлених сторін;

• забезпечення високої конкурентоспроможності Академії на внутрішньому і зовнішньому ринках освітніх послуг, наукової, клінічної та інноваційної діяльності;

• виконання високої соціально-просвітницької ролі в підтримці і забезпеченні здоров'я соціуму;

• постійне поліпшення системи управління якістю у відповідності до вимог стандарту ISO 9001;

• постійне поліпшення і модернізація інфраструктури Академії;

• підвищення якості надаваних послуг;

• підвищення задоволеності споживачів та інших зацікавлених сторін.

• досягнення вищезазначених зобов’язань відповідно до законодавства України та інших вимог зацікавлених сторін.

Основні принципи діяльності:

• стратегічне планування та реалізація стратегічного плану Академії;

• розвиток та всебічна підтримка освітніх, наукових і клінічних шкіл;

• задоволеність споживачів (особистості, суспільства, організацій, держави) якістю наданих послуг;

• впровадження інноваційних технологій для покращення якості надаваних послуг;

• розвиток кадрових ресурсів;

• розвиток корпоративної культури та культури якості;

• розвиток матеріально-технічної бази та забезпечення ефективного використання ресурсів.