29 червня 2016 року в НМАПО імені П. Л. Шупика розпочалася вступна кампанія в клінічну ординатуру. Особливим попитом користувалась лікарська спеціальність «Загальна практика – сімейна медицина» - подали заяви і допущені до іспиту 35 вступників  на вакантних 9 місць.

Детальніше...

30 червня 2016 року на кафедрі стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика відбулася заключна конференція та підведення підсумків державної атестації лікарів-інтернів кафедри стоматології, які з серпня 2014 року по червень 2016 року проходили навчання в інтернатурі за спеціальністю “Стоматологія”.

Детальніше...

29 червня 2016 року під головуванням декана хірургічного факультету доцента Шуби В. Й. за участі першого проректора члена-кореспондента НАМН України професора Вдовиченка Ю. П. відбулась чергова конференція трудового колективу хірургічного факультету.

Конференцію відкрив перший проректор НМАПО імені П. Л. Шупика  професор Вдовиченко Ю. П., який проінформував присутніх про мету проведення конференції обумовленої вимогами конкурсу та порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) на посаду завідувача кафедри.

Детальніше...

29.06.2016р. представники кафедри медицини невідкладних станів (проф. Зозуля І.С. – зав.кафедри, доцент Ганджа Т.І.-завуч, доцент Іващенко О.В. – куратор інтернів) перевірили базу стажування лікарів-інтернів в м.Черкасах (центр ЕМД та МК).

В центрі проходить навчання 7 інтернів. В області працює 29 лікарських та 71 фельшерські  бригади. В 2016р. затверджено по центру 1485 посад – 155,5 лікарських, 698,75 – фельшерів, 70, 75 посад молодшого медичного персоналу.

В 2015р. підвищили кваліфікацію 22 лікарі і 126 фельшерів служби ЕМД. 59 лікарів мають вищу, 20 першу, 7 другу кваліфікаційну категорії. В 2015р. на базі Центру відкрився і функціонує навчально-тренувальний центр, де проходять навчання навичкам надання допомоги медичні працівники і які не мають медичної освіти.

Детальніше...