На виконання наказу МОЗ України від 13.11.2013 № 969/97 «Про удосконалення впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я» 6 грудня 2016 року працівники відділу наукової медичної інформації НМАПО імені П. Л. Шупика під керівництвом проректора з наукової роботи професора Савичук Н. О. подали до Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України 93 заявки на включення наукового повідомлення до Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сфері охорони здоров’я на 2017 рік.

Детальніше...

З 30 листопада по 2 грудня в НМАПО імені П. Л. Шупика пройшов перший плановий наглядовий аудит компанії DQS щодо підтвердження відповідності системи управління Академії вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 версії 2015 року.

Протягом трьох днів група професійних аудиторів проводила аналіз успішності впровадження вимог стандарту ISO 9001:2015 в процеси Академії. Було перевірено 11 процесів та 15 структурних підрозділів.

Детальніше...